ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kiwi

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kiwi*, -kiwi-

kiwi ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Kiwi (n.) ชาวนิวซีแลนด์ (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนนิวซีแลนด์ Syn. New Zealander
kiwi (n.) ชาวนิวซีแลนด์ (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนนิวซีแลนด์ Syn. New Zealander
kiwi (n.) นกกีวี
kiwi fruit (n.) ผลกีวี See also: ผลกีวี เปลือกเป็นขนมีสีน้ำตาล เนื้อเป็นสีเขียวอ่อน Syn. kiwi
English-Thai: HOPE Dictionary
kiwi(คี'วี) n. นกกีวี pl.kiwis
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, so there's this guy, right? And, um, he's really nice and his name's Kiwi and he kinda has a crush on you.โอเค มีผู้ชายคนนึง เขาก็เป็นคนดี และเขาชื่อ กีวี
What's he like, King of the kiwi pigs?เขาชอบอะไร ? , ราชาหมูกีวี่หรือ ?
Promise me you won't hang out with any Kiwi women while you're away.สัญญานะว่าจะไม่ไปเที่ยว กับสาวๆแดนกีวี่นั่น
Think I can't handle stabbing kiwi and cantaloupe?ทำไม? คิดว่าฉันเสียบกีวี กับแคนตาลูปไม่เป็นเหรอ
Here, chew this kiwi for me.เอานี่ ช่วยเคี้ยวกีวี่ให้ย่าหน่อย
Tate, look, here's some kiwi.หลานดูนี่สิ กีวี่น่าอร่อยมั้ย
I say, when you go, buy some mangoes and kiwis that Dae Woong loves.แล้วเวลาแกไป เอามะม่วงกับกีวี่ที่แดวุงชอบไปด้วยล่ะ
Could be a kiwi. No way to tell.มันอาจเป็นกีวี่ก็ได้แยกกันไม่ออก

kiwi ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇异果[qí yì guǒ, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄍㄨㄛˇ, 奇异果 / 奇異果] kiwi fruit; Chinese gooseberry
弥猴桃[mí hóu táo, ㄇㄧˊ ㄏㄡˊ ㄊㄠˊ, 弥猴桃 / 彌猴桃] kiwi fruit; Chinese gooseberry
猕猴桃[mí hóu táo, ㄇㄧˊ ㄏㄡˊ ㄊㄠˊ, 猕猴桃 / 獼猴桃] Chinese gooseberry; Kiwi fruit

kiwi ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キウイ(P);キーウィ;キーウィー;キウィ[, kiui (P); ki-ui ; ki-ui-; kiui] (n) (1) kiwi; (2) kiwi fruit; (P)
キウイフルーツ[, kiuifuru-tsu] (n) kiwi fruit
猿梨[さるなし;コクワ, sarunashi ; kokuwa] (n) (uk) hardy kiwi (Actinidia arguta); tara vine; bower vine

kiwi ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กีวี[n.] (kīwī) EN: kiwi ; Actinidia deliciosa FR: kiwi [m] ; Actinidia deliciosa
กีวีป่า[n. exp.] (kīwī pā) EN: Actinidia rubricaulis FR: Actinidia rubricaulis

kiwi ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifenkiwi {m} [ornith.]Brown Kiwi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kiwi
Back to top