ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kettle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kettle*, -kettle-

kettle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kettle (n.) กาน้ำ See also: กาต้มน้ำ, กา, หม้อต้มน้ำ
kettle (sl.) สายห้อยนาฬิกา
kettle of fish (n.) สถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง (คำไม่เป็นทางการ) See also: สถานการณ์ที่ยากลำบาก (มักมีคำว่า different นำหน้า) Syn. chaos, turmoil
kettledrum (n.) กลองหน้าเดียวขนาดใหญ่ See also: กลองโลหะขนาดใหญ่มีก้นกลม ด้านล่างทำด้วยทองเหลือง
English-Thai: HOPE Dictionary
kettle(เคท'เทิล) n. กาต้มน้ำ,หม้อต้มน้ำ,กาน้ำชา
kettle of fish() สถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง
kettledrum(เคท'เทิลดรัม) n. กลอง ก้นกลมหน้าเดียว ส่วนล่างทำด้วยทองเหลืองหรือทองแดง, See also: kettle-drummer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
kettle(n) กาน้ำ,หวด,หม้อต้มน้ำ
kettledrum(n) กลองใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kettle๑. หลุมธารน้ำแข็ง๒. กุมภลักษณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kettles, Stainless Steelกาสเตนเลส [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กา (n.) kettle See also: pot, teakettle, teapot Syn. กาต้มน้ำ, กาน้ำ
กาต้มน้ำ (n.) kettle Syn. กา
กาน้ำ (n.) kettle See also: teakettle, pot Syn. กาต้มน้ำ, กา
กาเวียน (n.) kind of kettle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fine kettle of fish!กาต้มน้ำที่ดีของปลา!
Like the copper kettle in the yard back home.หน้าตาเหมือนกาต้มน้ำ
Put the kettle on and I'll deal with Philip.เธšเธฒเธ‡เธ—เธตเนเธเธ„เธ‡เธˆเธฐเธขเธญเธกเนƒเธซเน‰เธ‰เธฑเธ™เธชเธญเธ™เธ™เธฐ
Ah, blimey! Looks like the old girl has got the kettle on.นั่นไง, ดูเหมือนเราจะมาถึงแล้ว
I just hope for your sakes you can hold your breath for as long as it takes my kettle to boil.หวังว่าแกจะกลั้นหายใจได้นาน พอที่น้ำในกาฉันจะเดือดนะ
Pot calling a kettle a pot?ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น
Julia in front of her stove has the same fascination for me as watching a kettle drummer at the symphony.ภาพจูเลียอยู่หน้าเตายังทำให้ผมหลงใหลได้เหมือนเคย และการดูเธอเคาะถ้วยชามรามไหก็ฟังอย่างกันซิมโฟนี
He went berserk for kettle corn. And we just take it for granted.เขาอยากทำข้าวโพดคั่วมาก เราคงต้องสนองเขาหน่ะนะ
I'll put the kettle on. You guys sit.ฉันจะไปต้มน้ำร้อน นั่งสิ
I think the pot's calling the kettle black here.อย่าพูดถึงตัวเองสิะฮะ
Pick up some of that kettle corn.ซื้อข้าวโพดคั่วมาด้วยนะ
There's a fair amount of the pot calling the kettle black right now.มันคงจะมีหม้อบางอัน ที่เรียกกาน้ำชาว่า ดำ ในเวลานี้

kettle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zōng, ㄗㄨㄥ, 鬷] kettle on legs
水壶[shuǐ hú, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨˊ, 水壶 / 水壺] kettle
[fǔ, ㄈㄨˇ, 釜] kettle; cauldron

kettle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケトル;ケットル[, ketoru ; kettoru] (n) kettle
五徳[ごとく, gotoku] (n) (1) the five virtues; (2) tripod; three or four-legged kettle stand; (3) family crest in the shape of such an object
人の事を言う;人のことをいう[ひとのことをいう, hitonokotowoiu] (exp,v5u) to find fault with other people rather than oneself; the pot calling the kettle black
水差し;水差;水指;水指し[みずさし, mizusashi] (n) (1) pitcher; water jug; watering can; (2) (usu. not 水差し) container of fresh water for replenishing the kettle and rinsing bowls (tea ceremony)
目くそ鼻くそを笑う;目糞鼻糞を笑う;目糞鼻屎を笑う[めくそはなくそをわらう, mekusohanakusowowarau] (exp) (id) the pot calling the kettle black (lit
釜敷;釜敷き[かましき, kamashiki] (n) kettle rest
[かん, kan] (n) (1) ring; link; (2) open spirals of heavy metal wire twisted into a kettle and used to lift it (tea ceremony)
シュンシュン[, shunshun] (adv,adv-to) whistling (e.g. of a kettle)
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle)
卦算冠[けいさんかんむり, keisankanmuri] (n) (See 鍋蓋) kanji "kettle lid" radical (radical 8)
沸きが早い[わきがはやい, wakigahayai] (exp,adj-i) quick to warm up (e.g. of a kettle)
空焚き;空だき[からだき, karadaki] (n,vs) heating a vessel without water in it; heating an empty pan, kettle, boiler, bathtub, etc.
茶釜[ちゃがま, chagama] (n) teakettle (tea ceremony)
蓋置き[ふたおき, futaoki] (n) rest for the lid of a teakettle (tea ceremony)
[かま, kama] (n) iron pot; kettle; (P)
鋳掛け;鋳掛[いかけ, ikake] (n) (1) tinkering; mending pots, pans, kettles; (2) (arch) man and woman walking together; couple walking together

kettle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กา[n.] (kā) EN: kettle ; teapot FR: bouilloire [f]
กาน้ำ[n. exp.] (kā nām) EN: kettle ; teakettle; pot FR: bouilloire [f]
กาต้มน้ำ[n. exp.] (kā tom nām) EN: kettle FR: bouilloire [f]
กาต้มน้ำไฟฟ้า[n. exp.] (kā tom nām ) EN: electric kettle FR: bouilloire électrique [f]
คนละเรื่องเดียวกัน[X] (khon la reū) EN: a different kettle of fish FR:
กระทะทองแดง[n.] (krathathøng) EN: large copper kettle FR: chaudron en cuivre [m]
กาเวียน[n.] (kāwīen) EN: [kind of kettle] FR:
กลองใหญ่[n. exp.] (kløng yai) EN: kettledrum FR: timbale [f]

kettle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kesselpauke {f}kettle drum
Kesselstein {m}tartar (in kettle)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kettle
Back to top