ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knavish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knavish*, -knavish-

knavish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knavish (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่น่าไว้วางใจ Syn. tricky, deceptive Ops. honest
English-Thai: HOPE Dictionary
knavish(เน'วิช) adj. ไม่ซื่อ,คดโกง., See also: knavishness n. ดูknavish, Syn. dishonest ###A. decency
English-Thai: Nontri Dictionary
knavish(adj) คดโกง,ขี้โกง,ไม่ซื่อ,เจ้าเล่ห์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knavish
Back to top