ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kill*, -kill-

kill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kill (n.) การเข่นฆ่า See also: การฆ่า, การสังหาร, การฆ่าฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม Syn. murder, assassination, homicide
kill (vt.) ฆ่า See also: เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม Syn. murder, assassinate
kill (vi.) ทำให้ตาย See also: ทำให้เสียชีวิต, เป็นเหตุให้ตาย, เป็นเหตุให้เสียชีวิต Syn. murder, assassinate
kill off (phrv.) ฆ่า See also: ทำให้ตาย
kill oneself (vt.) ฆ่าตัวตาย
kill oneself with laughter (idm.) สนุกสนานมาก See also: รื่นเริงมาก
kill oneself with mirth (idm.) สนุกสนานมาก See also: รื่นเริงมาก
kill someone with kindness (idm.) ใจดีกับ
kill with (phrv.) ฆ่าด้วยวิธี See also: ทำให้ตายด้วย
killed (n.) จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ Syn. victims, losses
killer (n.) ผู้ฆ่า See also: นักฆ่า, ฆาตกร Syn. murderer, assassin
killer whale (n.) ปลาวาฬเพชรฆาต Syn. orca
killing (adj.) ถึงตาย Syn. fatal, mortal, lethal
English-Thai: HOPE Dictionary
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
killer(คิล'เลอะ) n. ผู้ฆ่า,มือสังหาร,สิ่งสังหาร
killer whalen. ปลาวาฬเพชรฆาต
killifish(คิล'ลิฟิช) n. ชื่อปลาเล็ก ๆ
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย
killer(n) ฆาตกร,มือสังหาร
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
killฆ่าผู้อื่น, ฆ่าคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killing by misadventureการฆ่าคนโดยไม่เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kill Wellการปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุม, การปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะ (หรือหากมีก็ให้น้อยที่สุด) [ปิโตรเลี่ยม]
Killerเหวี่ยงแขนคู่ [การแพทย์]
Killingการฆ่า, การฆ่าทำลาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คร่าชีวิต (v.) kill Syn. เอาชีวิต
ฆ่าปิดปาก (v.) kill See also: slay, destroy
ฆ่าฟัน (v.) kill See also: assassinate, murder, slay, slaughter Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง, กำจัด, สังหาร, ประหาร, ทำลาย
ประหาร (v.) kill See also: make die, murder, execute, dispatch Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง
ประหาร (v.) kill See also: assassinate, murder, slay, slaughter Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง, กำจัด, สังหาร, ทำลาย
ปลงชีวิต (v.) kill See also: execute, murder, end one´s life, slay Syn. ฆ่า
ปลิดชีวิต (v.) kill See also: put to death, murder Syn. ฆ่า, สังหาร
พิฆาต (v.) kill See also: massacre, slaughter, destroy Syn. เข่นฆ่า, ฆ่า, สังหาร, กำจัด, ทำลาย
สังหาร (v.) kill See also: make die, murder, execute, dispatch Syn. ฆ่า, ประหาร, ทำลายล้าง
เข่นฆ่า (v.) kill See also: murder, slaughter Syn. ฆ่า, เข่น
ฆ่าเวลา (v.) kill time See also: spend time
คนฆ่า (n.) killer See also: slayer
นักฆ่า (n.) killer See also: assassin, slyer, gunman, hit man Syn. มือสังหาร
ผู้ฆ่า (n.) killer See also: slayer Syn. คนฆ่า
มือสังหาร (n.) killer See also: assassin, slyer, gunman, hit man
การฆ่าฟัน (n.) killing
การเข่นฆ่า (n.) killing
กพร. (n.) Department of Skill Development Syn. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (n.) Department of Skill Development
กรรมกร (n.) unskilled laborer See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer Syn. คนงาน, ลูกจ้าง Ops. หัวหน้า, จ้านาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You'll kill us and them at the same timeคุณจะฆ่าเราและพวกเขาในเวลาเดียวกัน
I want to kill him, I lost my temper completelyฉันอยากจะฆ่าเขา ฉันโมโหอย่างที่สุด
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
My feet are killing meฉันปวดเท้ามากเลย
I don't have any computer skillsฉันไม่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
I need survival skillsฉันต้องการทักษะในการเอาตัวรอด
I have heard father praise your skillsฉันได้ยินมาว่าพ่อยกย่องทักษะของคุณ
You're going to get yourself killedเธอกำลังจะพาตัวเองไปตายหรือไง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ!
Let's kill it before it wakes up.เถอะฆ่ามันก่อนที่จะตื่นขึ้นมา
The Queen'll kill her!สมเด็จพระราชินีจะฆ่าเธอ!
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ
Blowing up palaces and wanting to kill people!โจมตี พระราชวัง และฆ่าพวกเขา
Hurry! He's trying to kill us!เขาพยายามที่จะฆ่าเรา!
I wanted to kill her. It would have been so easy. You remember the precipice?ผมอยากจะฆ่าหล่อนมันคงจะง่ายมากนะ จําหน้าผานั่นได้มั้ย
Aren't you going to kill me?""คุณจะไม่ฆ่าฉันเหรอ"
But you didn't kill her.เเต่คุณไม่ได้ฆ่าหล่อนนี่คะ มันเป็นอุบัติเหตุ
Now, does that look like the note of a woman who had made up her mind to kill herself?นี่มันเหมือนจดหมายของผู้หญิง ที่อยากจะฆ่าตัวตายมั้ยล่ะ"
You've known Max a long time. So you know he's the old-fashioned type, who'd die to defend his honor, or who'd kill for it.ท่านรู้จักแม็กซ์มานาน ดังนั้นคงรู้ว่า เขาเป็นคนหัวโบราณที่ยอมตายเพื่อรักษาเกียรติ
I didn't kill her, Frank.ฉันไม่ได้ฆ่าหล่อนนะเเฟรงค์

kill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一箭双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, 一箭双雕 / 一箭雙鵰] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone
杀人[shā rén, ㄕㄚ ㄖㄣˊ, 杀人 / 殺人] homicide; to murder; to kill (a person)
捕杀[bǔ shā, ㄅㄨˇ ㄕㄚ, 捕杀 / 捕殺] hunt and kill (an animal or fish)
暗害[àn hài, ㄢˋ ㄏㄞˋ, 暗害] kill secretly; stab in the back
杀生[shā shēng, ㄕㄚ ㄕㄥ, 杀生 / 殺生] kill (life)
髓过氧化物酶[suǐ guò yǎng huà wù méi, ㄙㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ ㄇㄟˊ, 髓过氧化物酶 / 髓過氧化物酶] Myeloperoxidase (MPO), chemical in neutrophil granulocytes, used to kill pathogens
弑父[shì fù, ㄕˋ ㄈㄨˋ, 弑父 / 弒父] patricide; to kill one's own father
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, 杀一儆百 / 殺一儆百] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others
[gàn, ㄍㄢˋ, 干 / 幹] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang)
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
演技[yǎn jì, ㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, 演技] acting; performing skills
娴熟[xián shú, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨˊ, 娴熟 / 嫻熟] adept; skilled
镇痛[zhèn tòng, ㄓㄣˋ ㄊㄨㄥˋ, 镇痛 / 鎮痛] analgesic; pain killer
精明[jīng míng, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, 精明] astute; skilled
汶川地震[Wèn chuān dì zhèn, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 汶川地震] the Wenchuan earthquake of May 2008 that killed 80,000 people
血口[xuè kǒu, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄡˇ, 血口] bloody mouth (from devouring freshly killed prey)
屠伯[tú bó, ㄊㄨˊ ㄅㄛˊ, 屠伯] butcher; fig. brutal killer
拙笨[zhuō bèn, ㄓㄨㄛ ㄅㄣˋ, 拙笨] clumsy; awkward; lacking skill
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 竞技 / 競技] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament
品学[pǐn xué, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ, 品学 / 品學] conduct and learning (of an individual); moral nature and skill
谙练[ān liàn, ㄢ ㄌㄧㄢˋ, 谙练 / 諳練] conversant; skilled; proficient
血债[xuè zhài, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄞˋ, 血债 / 血債] debt of blood (after killing sb)
血账[xuè zhàng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄤˋ, 血账 / 血賬] debt of blood (after killing sb)
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 二氯苯胺苯乙酸钠 / 二氯苯胺苯乙酸鈉] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
班门弄斧[bān mén nòng fǔ, ㄅㄢ ㄇㄣˊ ㄋㄨㄥˋ ㄈㄨˇ, 班门弄斧 / 班門弄斧] display one's slight skill before an expert
圣手[shèng shǒu, ㄕㄥˋ ㄕㄡˇ, 圣手 / 聖手] divine physician; sage doctor; highly skilled practitioner
辩士[biàn shì, ㄅㄧㄢˋ ㄕˋ, 辩士 / 辯士] eloquent person; person with rhetoric skills
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
蒙难[méng nàn, ㄇㄥˊ ㄋㄢˋ, 蒙难 / 蒙難] to meet with disaster; killed; in the clutches of the enemy; to fall foul of; in danger
罹难[lí nàn, ㄌㄧˊ ㄋㄢˋ, 罹难 / 罹難] fatality; to die in an accident; to be killed
俄底浦斯[É dǐ pǔ sī, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, 俄底浦斯] Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother
天赋[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, 天赋 / 天賦] gift; innate skill
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 害人精] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 上方宝剑 / 上方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill
尚方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 尚方宝剑 / 尚方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, 不学无术 / 不學無術] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent

kill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっ殺す;打っ殺す;打殺す(io)[ぶっころす, bukkorosu] (v5s,vt) to beat to death; to kill
一殺多生[いっさつたしょう;いっせつたしょう, issatsutashou ; issetsutashou] (exp) It is justifiable to kill one (harmful) person to save the lives of many
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands)
仕留める[しとめる, shitomeru] (v1,vt) to bring down (a bird); to kill
切り枯らす[きりからす, kirikarasu] (v5s) to destroy; to kill off (trees)
取り殺す;取殺す[とりころす, torikorosu] (v5s,vt) to haunt to death; to possess and kill
害意[がいい, gaii] (n) malice; malicious intent; intent to kill
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.)
握りつぶす;握り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s,vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
斬り捨て御免;切り捨て御免;斬捨て御免;切捨て御免;斬捨御免(io);切捨御免(io)[きりすてごめん, kirisutegomen] (n) right of samurai to kill commoners for perceived affronts (Edo period)
斬る[きる, kiru] (v5r) to kill (a human) using a blade (sword, machete, knife, etc.); to slice (off); to lop (off); to cut (off)
枯らす[からす, karasu] (v5s,vt) to let dry; to kill (vegetation); to season (lumber)
殺しても死なない[ころしてもしなない, koroshitemoshinanai] (exp) (you) couldn't kill (him) if you tried
潰す[つぶす, tsubusu] (v5s,vt) (1) to smash; to crush; (2) to shut down; (3) to thwart; to block; (4) to kill (time); (5) to waste (e.g. talents); (P)
継続は力なり[けいぞくはちからなり, keizokuhachikaranari] (exp) persevering through something difficult makes one stronger; whatever doesn't kill us only makes us stronger; slow but steady wins the race
腰掛け仕事;腰掛仕事[こしかけしごと, koshikakeshigoto] (n) temporary employment; a temporary job while looking for a better job; work just to kill time
血塗る;釁る[ちぬる, chinuru] (v5r,vi) to smear with blood; to kill
討ち入る[うちいる, uchiiru] (v5r,vi) to break into (a house to kill the master); to raid
討ち果す;討ち果たす;打ち果す;打ち果たす[うちはたす, uchihatasu] (v5s,vt) to slay; to kill
アウストロレビアスアドルフィー[, ausutororebiasuadorufi-] (n) killifish (Austrolebias adloffi)
アッシュメドウズキリフィッシュ[, asshumedouzukirifisshu] (n) Ash Meadows killifish (Empetrichthys merriami)
アンダースキル[, anda-sukiru] (n) underskill
オーバーキル[, o-ba-kiru] (n) overkill
オーバースキル[, o-ba-sukiru] (n) overskill
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony
カテゴリーキラー[, kategori-kira-] (n) category killer
キラー[, kira-] (n) killer; (P)
キラーアプリケーション[, kira-apurike-shon] (n) {comp} "killer" application
キラーダスト[, kira-dasuto] (n) killer dust
キラー細胞[キラーさいぼう, kira-saibou] (n) killer cell
キラー衛星[キラーえいせい, kira-eisei] (n) killer satellite
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
サバイバル技術[サバイバルぎじゅつ, sabaibaru gijutsu] (n) survival skills
スキルアップ[, sukiruappu] (n) reskilling (wasei
スキルインベントリーシステム[, sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system
スキルフル[, sukirufuru] (n) skillful
スキレット[, sukiretto] (n) skillet
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
技能[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill

kill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดชีวิต[v. exp.] (det chīwit) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life FR: ôter la vie ; emporter
จับตาย[v.] (japtāi) EN: capture dead ; shoot to kill FR:
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆ่าเชื้อโรค[v.] (khā cheūarō) EN: disinfect ; kill germs FR: désinfecter ; pasteuriser
ฆ่าฟัน[v.] (khāfan) EN: kill ; slaughter FR: tuer ; abattre
ฆ่าแกง[v.] (khākaēng) EN: kill FR: tuer
ฆ่าคนโดยบังเอิญ[v. exp.] (khā khon dō) EN: cause death by accident ; kill by misadventure FR: tuer involontairement
ฆ่าคนโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill intentionally ; murder FR: assassiner
ฆ่าคนโดยความอาฆาต[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill in revenge FR: tuer par vengeance
ฆ่าคนโดยไม่เจตนา[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill unintentionally FR: tuer involontairement
ฆ่าคนเพื่อป้องกันตัว[v. exp.] (khā khon ph) EN: kill in self-defence FR:
ฆ่าปิดปาก[v.] (khāpitpāk) EN: kill so as not to have information revealed FR:
ฆ่าตัดตอน[v.] (khātattøn) EN: kill to break the link FR:
ฆ่าตัวตาย[v. exp.] (khā tūa tāi) EN: commit suicide ; kill oneself FR: se suicider ; se donner la mort
ฆ่าเวลา[n. exp.] (khā wēlā) EN: kill time FR: tuer le temps
เข่นฆ่า[v.] (khenkhā) EN: murder ; kill FR:
คร่าชีวิต[v. exp.] (khrā chīwit) EN: kill FR: tuer ; emporter
ล้ม[v.] (lom) EN: slaughter ; butcher ; kill FR: tuer
พิฆาต[v.] (phikhāt) EN: kill FR:
พร่า[v.] (phrā) EN: destroy ; kill ; damage FR: détruire ; endommager ; abîmer
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: discourage ; kill one's enthusiasm FR:
ปลิดชีวิต[v. exp.] (plit chīwit) EN: kill FR:
ปลงชีพ[v. exp.] (plong chīp) EN: kill ; commit suicide ; end one's life FR:
ปลงชีวิต[v.] (plongchīwit) EN: kill ; commit suicide FR:
ประหาร[v.] (prahān) EN: put to death ; execute ; slay ; kill FR: exécuter ; mettre à mort ; tuer
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
ทำให้ตาย[v. exp.] (thamhai tāi) EN: kill FR: tuer
วธ-[pref.] (watha-) EN: kill FR: tuer
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว[v. (loc.)] (yingpeūnnat) EN: kill two birds with one stone FR: faire d'une pierre deux coups
ยิงตัวเองตาย[v. exp.] (ying tūa-ēn) EN: commit suicide with a gun ; kill oneself FR: se suicider avec une arme
ยิงตัวตาย[v. exp.] (ying tūa tā) EN: commit suicide with a gun ; kill oneself FR: se suicider avec une arme
อาฆาตนะ[n.] (ākhāttana) EN: killing FR: meurtre [m]
อัศวโกวิท[adj.] (atsawakōwit) EN: skilled in horsemanship FR:
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชำนิ[v.] (chamni) EN: be experienced ; be a master of ; have great skill in FR:
ชำนิ[adj.] (chamni) EN: experienced ; expert in ; proficient ; skilled ; dexterous FR:
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient FR: expérimenté
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]

kill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amoklauf {m}crazed action; killing spree
Herzensbrecher {m}amorist; ladykiller
Beraterfähigkeiten {pl}mentoring skills
Auftragsmord {m}contract killing
Grapen {m}tripod skillet
Handfertigkeit {f}manual-skill
Spaßverderber {m}kill joy
Handwerk {n}manual skills
aktive Sterbehilfe {f}mercy killing
Erzählergabe {f}narrative skill
Fachkraft {f}skilled employee
geschickt; gekonnt; gewandt {adj}skillful [Am.]; skilful [Br.]
Spermizid {n}; Spermen abtötendes Mittel [med.]spermicide; sperm-killing contraceptive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kill
Back to top