ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knock*, -knock-

knock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knock (vt.) เคาะ See also: กระทุ้ง, กระแทก, กระตุก, ชน, โขก, เขก
knock (vt.) วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. criticize, denigrate
knock (n.) เสียงเคาะ See also: การกระทุ้ง, การกระแทก, การกระตุก, การชน, การโขก, การเขก
knock about (phrv.) เตะสะเปะสะปะ See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง Syn. kick about, knock around
knock about (phrv.) มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ) See also: มีชีวิตอยู่ Syn. kick about
knock about (phrv.) ปล่อยทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่สนใจ Syn. kick about, leave about
knock about (phrv.) ปฏิบัติกับ (คนหรือสิ่งของ) อย่างหยาบคาย See also: ทำลาย Syn. bash about, kick about
knock about (phrv.) เดินทางไปตามที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about (phrv.) เห็นอยู่กับ...ในที่สาธารณะ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about (phrv.) เล่นหรือใช้เพื่อความบันเทิง (คำไม่เป็นทางการ)
knock about (phrv.) ไม่ได้รับความสนใจ Syn. kick about, knock around
knock about (phrv.) วางทิ้งไว้บริเวณ (คำไม่เป็นทางการ) See also: วางไว้แถวๆ Syn. kick about, lie about
knock about (phrv.) เดินทางไปยังส่วนต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bang around, hang about, kick about
knock about (phrv.) ทำอย่างลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock against (phrv.) ตี See also: ทุบ, ต่อย, ชน, กระแทก
knock around (phrv.) เตะสะเปะสะปะ See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง Syn. kick about, knock about
knock around (phrv.) มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ) See also: มีชีวิตอยู่ Syn. kick about
knock around (phrv.) ปล่อยทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่สนใจ Syn. kick about, leave about
knock around (phrv.) ปฏิบัติกับ(คนหรือสิ่งของ)อย่างหยาบคาย See also: ทำลาย Syn. bash about, kick about
knock around (phrv.) เดินทางไปตามที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock around (phrv.) เห็นอยู่กับ...ในที่สาธารณะ (คำไม่เป็นทางการ)
knock around (phrv.) เล่นหรือใช้เพื่อความบันเทิง (คำไม่เป็นทางการ)
knock around (phrv.) ไม่ได้รับความสนใจ Syn. kick about, knock about
knock around (phrv.) วางทิ้งไว้บริเวณ (คำไม่เป็นทางการ) See also: วางไว้แถวๆ Syn. kick about, lie about
knock around (phrv.) เดินทางไปยังส่วนต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bang around, hang about, kick about
knock around (phrv.) ทำอย่างลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock at (phrv.) ต่อย See also: เคาะ, ตี, ทุบ, ชน, กระแทก Syn. beat at, drum on, hammer at
knock away (phrv.) เคาะตลอด See also: เคาะไม่หยุด, ตีไม่หยุด, ทุบไม่เลิก
knock back (phrv.) เคาะบอก See also: เคาะตอบกลับ
knock dead (phrv.) ทำให้สำเร็จ (การละคร) See also: แสดงให้ประสบความสำเร็จ, ทำให้ผู้ชมประทับใจ
knock down (phrv.) รื้อออก See also: ทำให้ล้มลงมา, รื้อลง
knock down (phrv.) ชนล้มลง See also: กระแทกล้ม Syn. knock over, run down, run over, strike down
knock down (phrv.) ทุบทิ้ง (อาคารหรือตึก)
knock down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้
knock down (phrv.) นำสินค้าออกขายเริ่มที่ราคาต่ำ (การประมูล)
knock down (phrv.) ลดราคา See also: ต่อรองให้ลดราคา Syn. beat down, knock off
knock down (phrv.) หารายได้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หาเงิน
knock down (phrv.) ทำให้ประหลาดใจ See also: ทำให้ทึ่ง Syn. bowl over
knock for (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. throw for
knock for (phrv.) ทำให้สับสน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. throw for
English-Thai: HOPE Dictionary
knock(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
knockdown(น็อค'เดาน์) adj. ซึ่งทำให้ล้มลง n. สิ่งที่ทำให้ล้มลง,การทำให้ล้มลง,การชกให้ล้มลง
knocker(นอค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ล้มลง,สิ่งที่ทำให้ล้มลง,คนที่ชอบหาเรื่อง,เต้านมผู้หญิง. --Phr. (on theknocker ขายจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง,เร่งขาย)
knockout(นอค'เอ๊าทฺ) n. การทำให้ล้มลง,การชกล้มลง adj. ซึ่งสามารถทำให้ล้มลงได้, Syn. crushing,stunning
English-Thai: Nontri Dictionary
knock(n) การเคาะ,การต่อย,การโขก,การชน,การทุบ,การแพ่น,การกระแทก,การตี,การชก
knockout(n) การน๊อกเอ๊าท์,การประสบความสำเร็จ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
knockน็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knock downตกลงขายโดยเคาะไม้ (ในการขายทอดตลาด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knock for knock agreementข้อตกลงชำระค่าเสียหาย (ในการประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knockdownถอดได้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knockout agreementการรวมหัวประกวดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knock Down Effectประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงชนิดตาย-ตกทันที [การแพทย์]
Knock-Kneeเข่าชิด, ขาโก่งออก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น็อค (v.) knock
น็อค (v.) knock
เขก (v.) knock Syn. โขก
เสียงเคาะ (n.) knock
โขก (v.) knock Syn. ชน, เขก, กระแทก
เราะ (v.) knock off
รุ่ม (v.) knock repeatedly (with quick strokes) See also: hit repeatedly (with quick strokes), knock rapidly
KO (n.) การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง (มาจากคำว่า knockout เป็นคำไม่เป็นทางการ) See also: การน๊อคคู่ต่อสู้ Syn. knockout
KO (vt.) ชกให้ล้มลง (มาจากคำว่า knockout) Syn. knock out
TKO (abbr.) คำย่อของ technical knockout
โป๊ก (adv.) sound of knocking Syn. โปก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How many times do I have to tell you to knock?กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ฉันต้องบอกนายให้เคาะประตู?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll- - I'll knock your block off!ฉันจะฉันจะเคาะบล็อกของคุณ ออก!
And laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย
I don't want to knock anyone's religion, but... - In here, quick. - (Ringo) I can't swim.ในที่นี่อย่างรวดเร็ว ฉันว่ายน้ำไม่คือ
They weren't satisfied with a bomb that could knock out a city.พวกเขาไม่พอใจ กับระเบิดที่ล้างเมีองได้
Is this the shit that's supposed to knock our socks off?นี่เหรอ ที่คุณบอกว่าจะทำให้เราตะลึง?
Might knock some sense into that jungle-bunny head.เผื่อมันจะเข้าใจอะไรๆดีขึ้น
You're supposed to knock off three or four of these a day, Switcher!ฉันคาดว่านายจะทำได้ 3 หรือ 4 ตัวต่อวันต่างหาก สวิทช์เชอร์!
Switcher, I'm gonna knock you into the middle of next week!ฉันจะน็อคแกให้หลับยาวไปถึงอาทิตย์หน้าเลย!
There are three ways to win: One, you knock the guy out.มีสามวิธีที่จะชนะคือหนึ่งคุณเคาะคนที่แต่งตัวประหลาดออก
Fred, Wilma, Barney... Will you knock it off?เฟร็ด, วิลม่า, บาร์นี่ พอทีเถอะ
So don't knock them all out.ดังนั้นอย่าเคาะพวกเขาทั้งหมดออก
Abu, will ya knock it off?อาบู เราต้องทำงานให้เสร็จ

knock ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāo, ㄑㄧㄠ, 敲] extort; knock; to strike; to knock (at a door); to hit
敲门[qiāo mén, ㄑㄧㄠ ㄇㄣˊ, 敲门 / 敲門] knock on a door
[chù, ㄔㄨˋ, 触 / 觸] knock against; touch; to feel
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ, 淘汰] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out
[què, ㄑㄩㄝˋ, 搉] consult; knock; beat
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 戗 / 戧] contrary; pushing against; bump; knock; used as equivalent for 抢 qiang1
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, 旁敲侧击 / 旁敲側擊] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions
铺首[pū shǒu, ㄆㄨ ㄕㄡˇ, 铺首 / 鋪首] holder for door knocker
[kòu, ㄎㄡˋ, 叩] knock
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, 机不可失,时不再来 / 機不可失,時不再來] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return.
挨揍[ái zòu, ㄞˊ ㄗㄡˋ, 挨揍] to be beaten; to take a drubbing; buffeted; knocked about
半死[bàn sǐ, ㄅㄢˋ ㄙˇ, 半死] half dead (of torment, hunger, tiredness etc); (tired) to death; (terrified) out of one's wits; (beaten) to within an inch of one's life; (knock) the daylights out of sb

knock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas
伸す[のす, nosu] (v5s) to stretch; to spread; to smooth out; to roll out; to iron; to extend; to gain influence; to knock out
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
前捌き[まえさばき, maesabaki] (n) (sumo) battling to knock away the hands of one's opponent, in order to achieve an advantageous position
叩きのめす[たたきのめす, tatakinomesu] (v5s,vt) to knock down; to beat up (till unable to stand)
叩き伏せる[たたきふせる, tatakifuseru] (v1,vt) to knock down; to utterly defeat
叩き落とす[たたきおとす, tatakiotosu] (v5s) to knock down; to knock off
度胆を抜く;度肝を抜く;ド肝を抜く[どぎもをぬく(度胆を抜く;度肝を抜く);ドぎもをぬく(ド肝を抜く), dogimowonuku ( do tan wo nuku ; dogimo wo nuku ); do gimowonuku ( do kimo wo nuku )] (exp,v5k) to knock or scare (someone) out of his or her wits; to strike a person dumb; to dumbfound; to take (someone) aback
張り飛ばす[はりとばす, haritobasu] (v5s,vt) to knock down; to send flying
彷徨う(P);さ迷う[さまよう, samayou] (v5u,vi) to loiter; to putter; to prowl; to wander about; to roam about; to knock around; (P)
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P)
戛飛ばす;かっ飛ばす[かっとばす, kattobasu] (v5s,vt) to knock out (a homer); to slam
打ちのめす[うちのめす;ぶちのめす, uchinomesu ; buchinomesu] (v5s,vt) to knock down; to beat (someone) up
打ち倒す[うちたおす, uchitaosu] (v5s,vt) to knock down; to defeat
打ち合わせる(P);打ち合せる;打合せる;打合わせる[うちあわせる, uchiawaseru] (v1,vt) (1) to knock together; (2) to arrange (e.g. a meeting); (P)
打ち抜く;打抜く;打ち貫く;ぶち抜く;うち抜く[うちぬく(打ち抜く;打抜く;打ち貫く;うち抜く);ぶちぬく(打ち抜く;打抜く;ぶち抜く), uchinuku ( uchi nuku ; da nuku ; uchi tsuranuku ; uchi nuku ); buchinuku ( uchi nuk] (v5k,vt) (1) to punch; to hit and hit; to stamp out; (2) to pierce; to bore into; to knock down walls
打ち落とす;撃ち落とす;打ち落す;撃ち落す;打落す;撃落す[うちおとす, uchiotosu] (v5s,vt) to knock down; to shoot down; to lop off
打っ倒す;ぶっ倒す[ぶったおす, buttaosu] (v5s) to knock down
桑原桑原[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] (n) (uk) charm to ward off lightning and misfortune; knock on wood; touch wood; absit omen!
殴り倒す;なぐり倒す;殴りたおす[なぐりたおす, naguritaosu] (v5s) to knock down; to knock out
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1,vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish
競り落とす;競り落す[せりおとす, seriotosu] (v5s) to knock down the price of
薙ぐ[なぐ, nagu] (v5g,vt) to mow down; to scythe down; to knock someone off their feet
転かす;倒かす;転す;倒す[こかす, kokasu] (v5s,vt) to knock down; to knock over
門をたたく;門を叩く[もんをたたく, monwotataku] (exp,v5k) (1) to knock at the gate; (2) to request an apprenticeship; to ask to be made a pupil
アンチノック[, anchinokku] (n) antiknock
アンチノック剤[アンチノックざい, anchinokku zai] (n) antiknock agent
アンチノック性[アンチノックせい, anchinokku sei] (n,adj-no) anti-knocking
エックス脚[エックスきゃく, ekkusu kyaku] (n) knock-kneed
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
ケーオー[, ke-o-] (n,vs) KO; knock-out; (P)
コンコン;こんこん[, konkon ; konkon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) tap-tap; knock-knock; bang-bang; (2) (on-mim) cough-cough; (3) (on-mim) bark (of a fox); yelp; cry; (4) (on-mim) heavily (e.g. of snow falling); (n) (5) (chn) (See 狐・1) fox
ティーケーオー[, tei-ke-o-] (n) technical knockout; TKO
テクニカルノックアウト[, tekunikarunokkuauto] (n) technical knockout
とん[, ton] (adv-to,adv) (on-mim) tap; knock; bonk
ノッカー[, nokka-] (n) knocker; (P)
ノックアウト[, nokkuauto] (n,vs) knockout
ノックアウトマウス[, nokkuautomausu] (n) knockout mouse
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ตีให้ล้มไป English: to knock

knock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
ชนล้มลง[v. exp.] (chon lom lo) EN: knock down FR:
ด่าพ่อล่อแม่[v. exp.] (dā phø lø m) EN: knock someone's parents FR:
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit FR: battre ; frapper
ขาโก่งเข้า[n. exp.] (khā kōng kh) EN: knock knee FR: genoux cagneux [mpl]
เขก[v.] (khēk) EN: rap with the knuckles ; knock hard with the knuckles ; knock FR: cogner ; frapper fort
เขกกบาล[v. exp.] (khēk kabān) EN: give s.o. a little knock on the head FR:
เคาะ[v.] (khǿ) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner ; toquer (fam.)
โขก[v.] (khōk) EN: knock FR: cogner ; frapper fort
เคาะประตู[v. exp.] (khǿ pratū) EN: knock at the door FR: frapper à la porte ; toquer (fam.)
ก๊อก ก๊อก ก๊อก = ก๊อกๆๆ[X] (kǿk-kǿk-kǿk) EN: Knock knock ; Knock-knock FR: Toc, toc !
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam FR: heurter ; cogner
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock against FR: frapper ; percuter
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
เลหลัง[v.] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ลดราคา[v. exp.] (lot rākhā) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.) ; on sale FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
น็อก ; น็อค[v.] (nǿk) EN: knock FR:
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
พักกลางวัน[v. exp.] (phak klāngw) EN: take lunch break ; knock off at noon ; rest at noon ; leave off work at noon FR:
ป๊อก[v.] (pok) EN: knock FR:
รื้อออก[v. exp.] (reū øk) EN: knock down FR:
เราะ[v.] (rǿ ) EN: knock out ; knock off FR:
รุ่ม[v.] (rum) EN: knock repeatedly ; strike repeatedly FR:
ทำตก[v. exp.] (tham tok) EN: drop sth ; knock sth down FR:
เทง ; เท้ง[v.] (thēng) EN: pound ; hammer ; knock FR:
ตีกบาล[v. exp.] (tī kabān) EN: knock sb. to the head FR: frapper à la tête
ตอก[v.] (tøk) EN: knock ; drive ; pound ; hammer FR: enfoncer ; planter
จุดสลบ[n. exp.] (jut salop) EN: knockout point FR:
ไม้หึ่ง[n.] (māiheung) EN: [children's game of knocking sticks about] FR:
หมวกกันน็อก[n.] (mūakkannǿk) EN: helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet ; safety helmet FR: casque de motocycliste [m] ; casque [m]
หมวกนิรภัย[n.] (mūaknirapha) EN: safety helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet ; helmet FR: casque [m] ; casque de sécurité [m]
น็อกเอ้าท์ ; น็อคเอาท์[n.] (nǿk-ao) EN: knockout FR: knock-out [m] (anglic.)
แพ้น็อค[n. exp.] (phaē nǿk) EN: lose by knockout FR:
ราคาถูกมาก[n. exp.] (rākhā thūk ) EN: knockdown price ; cheap as chips FR: prix très bon marché [m]
ถูกคว่ำ[adj.] (thūk khwam) EN: knocked down ; overturned FR:
ถูกน็อค[v. exp.] (thūk nǿk) EN: be knocked down FR:

knock ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dominoeffekt {m}knock on effect
Türklopfer {m}door knocker
K.o. : Knockout {m}KO : knockout
Knockout {m}knockout
X-Beine {pl}knock knees
K.-o.-System {n}knockout system
Nageln {n} (Dieselmotor)knocking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knock
Back to top