ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

karaoke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *karaoke*, -karaoke-

karaoke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
karaoke (n.) การร้องคาราโอเกะ See also: คาราโอเกะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Karaokeคาราโอเกะ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just sang karaoke with himแค่ร้องคาราโอเกะกับเขาเฉยๆ
Officer Yeo, coming to Nu Karaoke Jurisdiction 230, this is line 2เจ้าหน้าที่ โย กำลังเข้าไปที่ นู คาราโอเกะ เขตอำนาจศาล 230 นี่สาย 2 เปลี่ยน
Nu Karaoke Changsoo Shin on the runนู คาราโอเกะ ตอนนี้ ชินชางซู กำลังหนี
Why the hell not? We paid for the Karaoke roomเราจ่ายค่าห้องแล้วนะ
K? Why don't you go to the karaoke with us?ไปร้องคาราโอเกะกับพวกเรามั้ย
Turn to the right at BY Motel There's a karaoke bar, remember?แล้วเลี้ยวขวาที่By Motel แล้วจะมีบาร์คาราโอเกะ จำได้รึยัง?
Drunk and you sang and danced to dango 3 brothers at a karaoke place oh really?ดื่มแล้วเธอก็ร้องเพลง และเต้น dango 3 brothers ที่ร้านคาราโอเกะ โอ จริงเหรอ?
It appears that your daughter met one of the boys from our school on the street and went to a karaoke together.เรื่องมีอยู่ว่า ลูกสาวคุณไปพบ เด็กๆ ของโรงเรียนเราเข้าระหว่างทาง แล้วก็เลยไปเที่ยวคาราโอเกะด้วยกัน
In the karaoke with a girl he had just metในคาราโอเกะกับเด็กผู้หญิงที่เพิ่งเจอกัน
Well, uh, do you remember the evening with Morgan at the karaoke club?จำงานสังสรรค์กับมอร์แกน ที่คาราโอเกะได้มั้ย
Let's just use a karaoke set.งั้นใช้คาราโอเกะแทนมั๊ย
Hey, Troy, does Gabriella still remember your name, or did she find somebody new to karaoke with this summer?เฮ้ ทรอย แกเบรียลลายังจำชื่อนายได้รึเปล่า หรือว่าเธอหาคนอื่นไปร้อง คาราโอเกะช่วงซัมเมอร์ได้แล้ว

karaoke ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡拉OK[kǎ lā ōu kēi, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄡ ㄎㄟ, 卡拉OK] karaoke (singing to recorded instrumental accompaniment; Japanese: empty orchestra)
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, 包房] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour

karaoke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アニカラ[, anikara] (n) (abbr) anime karaoke; karaoke accompanied by animation
オケる[, oke ru] (v5r) (sl) (See 空オケ) to go to a karaoke bar
カラオケ・ボックス;カラオケボックス[, karaoke . bokkusu ; karaokebokkusu] (n) karaoke box; club with individual rooms that can be rented with karaoke machines
カラオケバー[, karaokeba-] (n) karaoke bar
カラオケ屋[カラオケや, karaoke ya] (n) karaoke club (bar)
空オケ[からオケ;カラオケ(P), kara oke ; karaoke (P)] (n,adj-no) (uk) (from 空 and オーケストラ) karaoke (singing to taped accompaniment); (P)
空桶[からおけ, karaoke] (n) (See カラオケ) pun on karaoke (literally, empty bucket)
通信カラオケ[つうしんカラオケ, tsuushin karaoke] (n) {comp} Karaoke on demand
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune)

karaoke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องคาราโอเกะ[n. exp.] (hǿng khārā-) EN: karaoke room FR:
คาราโอเกะ[n.] (khārā-ōkae) EN: karaoke FR: karaoké [m]
ร้านคาราโอเกะ[n. exp.] (rān khārā-ō) EN: karaoke bar FR: karaoké [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า karaoke
Back to top