ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kayak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kayak*, -kayak-

kayak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kayak (vt.) เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก Syn. kaiak
kayak (vi.) เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก Syn. kaiak
kayak (n.) เรือแคนูที่ใช้แข่ง See also: เรือแคยัก, เรือแคนูขนาดเล็กมีน้ำหนักเบา Syn. kaiak
kayak (n.) เรือล่าสัตว์ที่หุ้มด้วยหนังสัตว์ Syn. kaiak
English-Thai: HOPE Dictionary
kayak(ไค'แอค) n. เรือล่าสัตว์ของชาวเอสกิโมหุ้มด้วยหนังสัตว์มีน้ำหนักเบา,เรือเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
kayak(n) เรือบด,เรือแจวของชาวเอสกิโม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kayakingการพายเรือคายัค [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I play a lot ofocean sports. You know, kayak--ผมชอบเที่ยง ผมร่าเริง ผมสูง 6 ฟุต
I mean, come on. Renting kayaks to nine-year-olds?ชั้นหมายถึง ไม่เอาน่า ให้เช่าเรือคายัค สำหรับเด็กเก้าขวบเนี่ยนะ
"Kayak for one?" No, thank you."พายเรือคายัคคนเดียว" ก็ดี แต่ไม่ดีกว่า ให้เช่าช่วงวันหยุด
Richard, you'll show them the kayaks?ริชาร์ด เธอจะพาเขาไปดูเรือคายัคหน่อยได้มั้ย?
Why did he think "Kayak" Had a "Q" In it?ทำไมเขาถึงเข้าใจว่าคำว่า"คายัค"ถึงสะกดด้วย"ข"นะ
I could use them as-as a kayak, in case of an emergency.ผมสามารถใช้เขาเป็นเรือ คายัคได้ในกรณีฉุกเฉิน
We're gonna go hiking in the rainforest, and kayaking down rivers and swimming under waterfalls.ฉันคิดว่ากิกี้ลื่นลงไปเองนะ โอ้พ่อจ๋า .. หนูชอบอยู่กับพ่อจังเลย
You like walking your dog, kayaking, and Hitchcock movies.คุณชอบพาสุนัขไปเดินเล่น คายัต และหนังของฮิตช์ค็อก

kayak ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮艇[pí tǐng, ㄆㄧˊ ㄊㄧㄥˇ, 皮艇] kayak
[dāo, ㄉㄠ, 舠] kayak

kayak ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーカヤック[, shi-kayakku] (n) sea kayak
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P)
カヤック[, kayakku] (n,vs) kayak; (P)
セダカヤッコ[, sedakayakko] (n) yellowbar angelfish (Pomacanthus maculosus); yellowband angelfish; yellowblotch angelfish
加役[かやく, kayaku] (n) temporary extra work
加薬[かやく, kayaku] (n) spices; seasoning; adding extra ingredients (med)
加薬飯[かやくめし, kayakumeshi] (n) boiled rice mixed with vegetables and meat or fish
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy
月代[さかやき;つきしろ, sakayaki ; tsukishiro] (n) (arch) shaved part of the forehead
混合火薬[こんごうかやく, kongoukayaku] (n) explosive mixture
火薬[かやく, kayaku] (n) gunpowder; powder; (P)
火薬庫[かやくこ, kayakuko] (n) powder magazine
火薬陰謀事件[かやくいんぼうじけん, kayakuinboujiken] (n) Gunpowder Plot
点火薬[てんかやく, tenkayaku] (n) priming powders
無煙火薬[むえんかやく, muenkayaku] (n) smokeless (gun)powder
綿火薬[めんかやく, menkayaku] (n) guncotton; cotton powder
自家薬籠[じかやくろう, jikayakurou] (n) (something that is) available for use at any time; (someone who is) at one's beck and call; (something over which) one has complete mastery
自家薬籠中の物[じかやくろうちゅうのもの, jikayakurouchuunomono] (n) complete mastery of or over; at one's beck and call
若やか[わかやか, wakayaka] (adj-na) youthful
茅潜;茅潜り[かやくぐり;カヤクグリ, kayakuguri ; kayakuguri] (n) (uk) Japanese accentor (Prunella rubida)
黒色火薬[こくしょくかやく, kokushokukayaku] (n) black powder; gunpowder

kayak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คายัค[n.] (khāyak) EN: kayak FR: kayak [m]
เรือคะยัก [n. exp.] (reūa khayak) EN: kayak FR: kayak [m]
คนพายเรือคายัก[n. exp.] (khon phāi r) EN: kayaker FR: kayakiste [m]
ผู้พายเรือคายัก[n. exp.] (phū phāi re) EN: kayaker FR: kayakiste [m]
สากหยาก[adj.] (sākkayāk) EN: rough ; uneven ; bumpy FR:
ศากยเกตุ[n. prop.] (Sākkayakēt) EN: Sakayamuni FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kayak
Back to top