ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูด*, -พูด-

พูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูด (v.) say See also: tell, state, mention, express Syn. กล่าว, บอก
พูด (v.) talk See also: say, chatter, discuss, speak Syn. สนทนา, คุย, พูดคุย
พูด (v.) mention See also: speak of, speak about, refer to Syn. พูดถึง
พูดกระโชกโฮกฮาก (v.) shout See also: bawl, holler, yell, bellow, roar Syn. กระแทกเสียง
พูดขวานผ่าซาก (v.) talk openly See also: talk directly, talk frankly, talk candidly, talk plainly Syn. พูดโพล่ง, พูดโผงผาง
พูดขัดจังหวะ (v.) interrupt See also: break into Syn. พูดคั่น, พูดสอด
พูดคล่อง (v.) speak fluently See also: be eloquent Syn. พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ
พูดคั่น (v.) interrupt See also: break into Syn. พูดขัดจังหวะ, พูดสอด
พูดคุย (v.) chat See also: talk, converse, chatter Syn. สนทนา, คุย
พูดงึมงำ (v.) murmur See also: grumble, mutter Syn. พูดพึมพำ
พูดจริงทำจริง (v.) speak seriously See also: dare to speak and dare to act
พูดจ้อ (v.) blabber on See also: babble on Syn. จ้อ Ops. ไม่ปริปาก, เงียบเป็นเป่าสาก
พูดจ้อยๆ (v.) speak on and on See also: speak pleasantly and clearly
พูดจา (v.) speak See also: confer Syn. เจรจา, พูด, พูดคุย
พูดจาเปิดเผย (adv.) outspokenly See also: straightforwardly, frankly, bluntly Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา
พูดจำเจ (v.) repeat See also: reiterate, restate
พูดฉอดๆ (adv.) talkatively See also: ceaselessly, chatter away, prattle, babble, on and on, at great length Syn. ฉอด ๆ
พูดช้าๆ (v.) drawl Syn. เอื้อน, พูดยานคาง
พูดซ้ำ (v.) repeat one´s word See also: replay
พูดซ้ำซาก (v.) repeat See also: reiterate, restate Syn. พูดจำเจ
พูดตรง (v.) blurt out See also: blab, say something unthinkingly Syn. พูดโผงผาง
พูดตรงไปตรงมา (adj.) frank See also: direct, open, honest Syn. ขวานผ่าซาก, โผงผาง
พูดตรงไปตรงมา (v.) talk openly See also: talk directly, talk frankly, talk candidly, talk plainly Syn. พูดโพล่ง, พูดขวานผ่าซาก, พูดโผงผาง
พูดตลก (v.) joke See also: tell a joke, jest
พูดตาม (v.) repeat after Syn. ว่าตาม, กล่าวตาม
พูดถากถาง (v.) say ironically See also: say satirically, say sarcastically Syn. พูดเหน็บแนม
พูดถึง (v.) mention See also: talk about, speak of, refer to Syn. เอ่ยถึง, กล่าวถึง
พูดทิ่มแทง (v.) say sarcastically See also: say satirically, say ironically Syn. พูดถากถาง, พูดเหน็บแนม, พูดแทงใจดำ
พูดทีเล่นทีจริง (v.) say something half jokingly See also: to equivocate
พูดนอกประเด็น (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked
พูดนอกประเด็น (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked
พูดนอกเรื่อง (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked Syn. พูดนอกประเด็น
พูดนอกเรื่อง (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked Syn. พูดนอกประเด็น
พูดน้ำไหลไฟดับ (v.) be talkative See also: babble, be chatty, be gabby Syn. จ้อ, พูดพร่ำ, พูดพล่าม, พูดเป็นต่อยหอย
พูดบอกใบ้ (v.) imply See also: hint, give a hint, insinuate, indicate, intimate
พูดปด (v.) lie See also: tell a lie Syn. โกหก, พูดเท็จ, โป้ปดมดเท็จ
พูดประจบ (v.) cajole See also: flatter for a favour, wheedle
พูดพร่ำ (v.) chatter See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน, พูดพร่ำเพรื่อ
พูดพร่ำเพรื่อ (v.) chatter See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน
พูดพร่ำเพ้อ (v.) talk nonsense See also: drivel, talk through one´s hat, blather, babble, prate Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดเพ้อเจ้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.
add(แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม.
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
advert(แอดเวอท') vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง, Syn. heed, refer)
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
algonquian(แอลกอง' เควน) n., adj. ตระกูลหนึ่งของภาษาอินเดียแดง, ผู้ที่พูดภาษานี้
algonquin(แอลกอง' คิน. -ควิน) n., (pl. -quins) อินเดียแดงที่พูดภาษา Algonquin
allolaliaการพูดที่บกพร่องเนื่องจากศูนย์ควบคุมการพูดบกพร่อง
allude(อะลูด') vi. พูดถึง, พูดเป็นนัย, พาดพิงถึง, แย้ม, หมายถึง, Syn. refer, hint , indicate
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
amphibology(แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj.
anarthria(แอน' นาเธรีย) n. ภาวะไร้สมรถภาพในการพูด (loss of articulate speech)
anglo-indian(แอง' โกลอิน' เดียน) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและอินเดีย. -n. คนที่มีเชื้อสายอังกฤษและอินเดียรวมกัน, ภาษาที่คนเหล่านี้พูดกัน
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
aphasia(อะเฟ'เซีย) n. โรคพูดไม่ได้, -phasiac n. -aphasic adj. (speechlessness)
aphorise(แอฟ'ฟะไรซ) vi. เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์คำพังเพย. -aphoris (z) re n. (to utter aphorisms)
aphorist(แอฟ'ฟะริสทฺ) n. ผู้ที่เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์หรือคำพังเพย
apopemptic(แอพพะเพม'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจากไป, เกี่ยวกับคำพูดที่ลาจากไป. -n. คำพูดลาจาก (leave-taking departing; valedictory)
apostrophe(อะพอส' ทระฟี) n. เครื่องหมายย่อ (ซ) ,การพูดกับผู้ที่ไม่อยู่หรือล่วงลับไปแล้ว. -a-postrophic adj.
apostrophise(อะพอส'ทระไฟซ) vt.,vi. พูดกับผู้ที่ไม่อยู่ หรือตายไปแล้วเสมือนกับว่าผู้นั้นอยู่ ณ ที่นั้น
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
articulate(อาร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัดเจน,สามารถพูดได้,ชัดเจน,มีความหมาย. -vt. ออกเสียงชัดเจน,พูดอย่างชัดเจน,ต่อกัน,ประกบ. -articulability, articulateness,articulacy n., Syn. clear,enunciate ###A. indistinct,confused)
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)
articulator(อาร์ทิค'คิวเลเทอะ) n. ผู้ที่พูดหรือออกเสียงได้ชัดเจน,สิ่งที่มีเสียงที่ชัดเจน, อวัยวะที่ใช้สำหรับพูด (เช่น ลิ้น,ริมฝีปาก)
babble(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่าม,พูดไม่เป็นสาระ,พูดจ้อ,เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ,ถ้อยคำไม่เป็นสาระ
babbling(แบบ'บลิง) n. การพูดพล่าม,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดไม่ชัด adj. ซึ่งพูดพล่ามหรือไม่ชัด
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
English-Thai: Nontri Dictionary
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
allege(vt) พูดพล่อย,อ้าง,กล่าวหา
allude(vi) พูดถึง,หมายถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง
allusion(n) การพาดพิง,การพูดถึง,การหมายถึง
approachable(adj) ซึ่งเข้าถึงได้,ไปมาสะดวก,พูดง่าย
jargon(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
babbler(n) คนพูดพล่อย,คนพูดจ้อ,คนพูดพล่าม
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
bilingual(adj) พูดได้สองภาษา
blab(vi,vt) พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
blurt(n) การพูดโพล่ง
hyperbole(n) การขยายความ,การพูดเกินจริง,การเขียนเกินเลย
bombast(n) คำพูดรื่นหู,คำพูดโว,เครื่องรอง
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ
brag(n) การคุยโว,การโม้,การพูดอวด
braggart(adj) ชอบโม้,ชอบคุยโว,ชอบพูดอวด
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
byword(n) ภาษิต,สุภาษิต,คำขวัญ,คำพูดกันบ่อยๆ
catchword(n) คำพูดติดปาก,คำขวัญ
chat(vi) พูดคุย,คุยเล่น
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน
colloquial(adj) เกี่ยวกับภาษาพูด
colloquialism(n) ภาษาปาก,ภาษาพูด,คำพูดธรรมดาๆ
conversation(n) การสนทนา,การปฏิสันถาร,การติดต่อ,การพูดคุยกัน
conversational(adj) ชอบสนทนา,ชอบพูดคุย
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
declaim(vi) พูดในที่ชุมนุมชน,แสดงปาฐกถา,แสดงสุนทรพจน์
declamation(n) การพูดในที่ชุมนุมชน,ปาฐกถา,การแสดงสุนทรพจน์
delivery(n) การพูดจา,การกล่าวสุนทรพจน์,การส่งมอบ,การคลอดลูก
descant(vi) พูดยืดยาว,ร้องเพลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bilingualพูดได้สองภาษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stammerพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asideการพูดป้อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
breathy voiceเสียงพูดลมแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
catch phrase; catchwordคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catchword; catch phraseคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clipped speech; speech, scamping; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creaky voiceเสียงพูดต่ำลึก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
inarticulate๑. ไม่เป็นภาษา, ไม่เป็นคำพูด๒. ไม่มีข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectual aphasia; aphasia, trueภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jumbled speechอาการพูดคละคำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monologueบทพูดเดี่ยว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mute๑. คนใบ้๒. -พูดไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orator, soapboxนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scamping speech; speech, clipped; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slurred speech; speech, clipped; speech, scampingอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soapbox oratorนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech centre; centre, Broca'sศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spellbinderนักพูดตรึงใจผู้ฟัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
staccatoตะกุกตะกัก (พูด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stuttering; dysphemia; stammering; titubation, lingualการพูดติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
voiceเสียง(พูด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
whispery voiceเสียงพูดกระซิบก้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anarthriaพูดไม่ออก, พูดจาไม่ชัดและช้า [การแพทย์]
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Circumstantialพูดอ้อมค้อม [การแพทย์]
Dysarthriaพูดไม่ชัด,ลิ้นแข็ง,อาการพูดลำบาก,พูดลำบาก,ความผิดปกติเกี่ยวกับการพูด,การพูดตะกุกตะกัก [การแพทย์]
Fluent but Paraphasicพูดคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Garrulousnessพูดมาก [การแพทย์]
Illogicalพูดไม่มีเหตุผล [การแพทย์]
Incoherenceพูดเรื่องเดียวไม่ต่อเนื่องกัน การพูดเพ้อเจ้อ [การแพทย์]
Jargonพูดเพ้อเจ้อ, แสดงท่าทางเสมือนหนึ่งว่าเข้าใจ [การแพทย์]
Aphoniaอาการเสียงแห้ง; อะโฟเนีย, อาการ; พูดไม่มีเสียงเพียงแต่ปากขมุบขมิบ; ไม่มีเสียงเลย; พูดไม่มีเสียง; พูดไม่มีเสียงเพียงปากขมุบขมิบ [การแพทย์]
Apraxiaทักษะ, เคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ประสาทยังดีอยู่, ทักษะต่างๆ, กล้ามเนื้อไม่เป็นอัมพาต, ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ [การแพทย์]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Baby Talkภาษาที่เด็กเล็กๆพูด [การแพทย์]
Commentการช่วยเสริมคำพูด [การแพทย์]
Confabulationการสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่,พูดจาเชื่อถือไม่ได้,พูดตอแหล,อาการคล้ายการตอแหล,การเสื่อมทางจิตและความจำ,พูดจากลบเกลื่อนแต่งเรื่อง [การแพทย์]
Digressiveการพูดนอกเรื่อง [การแพทย์]
Distortionการคดเคี้ยว,พูดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงพยัญชนะหรือสระ,การผิดรูป,เบี้ยว,การบิดเบี้ยว,ผิดรูปร่างไป,การตัดรายละเอียดบางประการทิ้งไป [การแพทย์]
Extemporaneous speakingการพูดโดยไม่ได้ตระเตรียม [TU Subject Heading]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Keep Your Terms Simpleใช้คำพูดง่ายๆ [การแพทย์]
Madness, Myxedemaเอะอะโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Monologueไม่มีการเชื่อมโยงในเนื้อเรื่องที่พูดกัน [การแพทย์]
Nonverbal communicationการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด [TU Subject Heading]
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
Oratorsนักพูด [TU Subject Heading]
Public speakingการพูดในชุมนุมชน [TU Subject Heading]
Speechการพูด [TU Subject Heading]
Spokenภาษาพูด [TU Subject Heading]
Talking birdsนกพูดได้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
call over (phrv.) พูด See also: เอ่ย Syn. call off
cant (sl.) พูด
mouth (vi.) พูด See also: คุย, ออกเสียง Syn. talk, speak, utter, verbalize, vocalize Ops. silence
pass (vt.) พูด See also: กล่าว, ออกเสียง, พูดจา Syn. communicate
say (vt.) พูด See also: เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย Syn. announce, pronounce, tell, speak, utter, vocalize
say (vi.) พูด See also: กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น Syn. express
utter (vt.) พูด See also: กล่าว, เอ่ย, คุย, เล่า Syn. talk, speak
word (vt.) พูด See also: แถลง, อธิบายโดยใช้คำพูด Syn. express, phrase
gabbin (sl.) พูด (มักหมายถึงพูดมาก)
vomit out (phrv.) พูด (สิ่งไม่ดี) See also: พ่น (สิ่งไม่ดี)
emphasized (adj.) พูด, คิด, กระทำด้วยการเน้นหนัก
emphatic (adj.) พูด, คิด, กระทำด้วยการเน้นหนัก Syn. emphasized
din (vt.) พูดกรอกหูซ้ำๆ จนจำได้ Syn. instill, incalculate, instruct
incalculate (vt.) พูดกรอกหูซ้ำๆ จนจำได้ Syn. instill, instruct
talk at (phrv.) พูดกระทบ See also: พูดถึง
gasp (vt.) พูดกระหืดกระหอบ See also: อ้าปากหายใจหอบ Syn. heave, snort
speak of the devil (idm.) พูดกวนๆ See also: พูดปั่นป่วนให้วุ่นวาย
address oneself to (phrv.) พูดกับ
say to (phrv.) พูดกับ See also: กล่าวกับ, บอกกับ
speak to (phrv.) พูดกับ See also: คุยกับ Syn. speak with, talk at, talk to, talk with
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
To be honest, I wish you'd stop caring about meพูดตามตรงนะฉันอยากให้เธอเลิกกังวลเกี่ยวกับฉันเสียที
Let's get down to businessมาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ
I didn't say they look alikeฉันไม่ได้พูดว่าพวกเขาเหมือนกัน
I'll do as you sayฉันจะทำอย่างที่คุณพูด
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด)
I don't know what to sayฉันไม่ทราบจะพูดอะไร
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
I'd rather not talk about itฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมัน
We'd like to talk to you about…พวกเราอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่อง...
Don't say a word to anyoneอย่าพูดอะไรกับใคร
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
He speaks English fluentlyคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
You speak English pretty wellคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
He wanted to talk to his bossเขาต้องการพูดกับเจ้านาย
I am too busy to talk todayวันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
Action speaks louder than wordการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
The more you speak, the better you master itยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
May I speak to him?ขอฉันพูดกับเขาหน่อยได้ไหมคะ
What I want to say is that…สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคือ...
I'm not saying a wordฉันไม่ได้พูดอะไรสักหน่อย
All right, we talk about it laterก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
Can I talk to you for a second?ขอฉันพูดกับคุณสักครู่ได้ไหม
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
I suggest you say as little as possibleฉันขอแนะนำให้คุณพูดน้อยเท่าที่จะน้อยได้
Sir, I would like to talk about…ท่านครับ ผมอยากพูดคุยเกี่ยวกับ...
What makes you say that?อะไรทำให้คุณพูดอย่างนั้น
That's what I'm talking aboutนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่
I don't really want to talk about it, okay?ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
We are not going to spend much time talkingพวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
I have no time to talk nowฉันไม่มีเวลาพูดคุยในตอนนี้
I'd like to say a few wordsฉันอยากจะพูดอะไรสักสองสามคำ
How dare you talk to me!เธอกล้าดียังไงมาพูดกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who in the fuck is he talking-- Miss Hills?ใครใน เพศสัมพันธ์ ที่ เขา พูด - นางสาว ฮิลส ?
Did I say I wanna be Robert Redford?ไม่ พูด ฉัน ฉัน อยากเป็น โรเบิร์ต เรดโฟด ?
Their leaders talked...and talked...เหล่าผู้นำเพียงมาพูด พูด แล้วก็พูด...
But you didn't bring me out here to talk about the weather.แค่คุณไม่ได้ให้หนู ออกมาข้างนอกเพื่อ พูด เกี่ยวกับเรื่องอากาศนี่คะ
He did this to you!นั่นเป็นสิ่งที่ จอ-เอล พูด !
Now you're talking, talking, talking...ไม่อย่าเลย นายก็เก่งแต่พูด พูด พูด
Okay, once the light starts blinking, we've got three seconds, so, everybody, say, "cheese" and holdt.โอเค ทีนี้พอไฟเริ่มกระพริบ เราจะมีเวลาสามวินาที เพราะฉะนั้น ทุกคน พูด "ชีสสสส" แล้วค้างไว้นะ
Please say something.ได้โปรดหล่ะ พูด อะไรสักอย่างสิ ..
Man, that was the biggest screwiest speech in the history...of screwiest speechesมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดคือ screwiest พูด \ Nin ... ประวัติของ screwiest พูด
Yeah, that's right. I say that right?เยส ถูกใช่แล้ว ฉัน พูด น่ะถูกไหม
Every chattering nonentity in Washington is out there with their standard operating procedures saying, "How was this done?ทุกคนที่พูดถึงหลักการอันไร้ตัวตน ในวอชิงตัน ข้างนอกนั้น ด้วยหลักการ การกระทำ พูด อย่างนั้น
I think I like that. Let's clap our hands.ฉัน พูด ฉันชอบมัน มาปรบมือพร้อมกันเถอะ
You spoke with him at a conference, didn't you?คุณ พูด กับ เขา ใน การ ประชุม ใช่ไหม
I will not let you talk to me this way.ฉัน จะ ไม่ ยอม ให้ เธอ พูด อะไร แบบ นี้
To all the brave men and women who have volunteered-- [distant explosion] Okay, what was that? [intercom crackles]รวมไปถึงความกล้าหาญ ชาย และ หญิง มีใครอยากเป็นอาสาสมัคร-- โอเค , นั่นอะไร นี่ ยังก์ พูด ว่ามา ฐาน ถูกโจมตี
Till I goddamn fucking say. Clear?จนถึง ฉัน ประณาม ร่วมเพศ พูด ล้าง ?
Yun-jun says he's on our side, but it's still early to tell.ยุนจุน พูด เขาอยู่ข้างเรา แต่มันเร็วเกินไปที่จะบอก
So don't go near her, touch her, or ever hug her.ดังนั้นคุณ ไม่ควรที่จะ พูด เข้าใกล้เธอ หรือ นั่งข้างๆ เธอ
So, I've been wanting to discuss that matter with you.ดังนั้น ฉัน ได้ รับ ที่ ต้องการ \ N พูด คุย เรื่อง ที่ มี คุณ
Charles Meade.ชาลส์ มี้ด พูด - เฮนรี่มาที่นี่ทำไม?
Quinn says it's because we're the newbies,ควินน์ พูด นั่นก็เพราะว่าพวกเราเป็นมือใหม่
Oh, this is gonna be the mother of all "I told you so"s.โอ้ นี้กำลังจะเป็นแม่ที่ พูด "ฉันบอกคุณแล้ว"
For a man whose profession relies on talk, talk, talk, you appear to be at a loss for words, Doctor.สำหรับคนที่อาชีพต้องขึ้นอยู่กับการพูด พูด แล้วก็พูด พูดไม่ออกเลยละสิ คุณหมอ
I don't know if you know my son. Brian, say "hello" to Mr. Heck.ผมไม่รู้ว่าคุณรู้จักลูกชายผมยัง ไบรอัน พูด "สวัสดี" คุณเฮ็คสิ
Brick, say "hello" to the Morrisons. I said, say "hello" to the Morrisons.บริค พูด "สวัสดี" กับบ้านมอริสันส์สิ พ่อบอกว่าให้พูด "สวัสดี" กับครอบครัวมอริสันส์
You're not talking about football already, are you? "SALLY".นี่ คุณกำลัง พูด ให้เตรียมพร้อม ใช่หรือเปล่าเพื่อน?
I just... what happens if all this stuff, everything I think and say and worry about comes out in front of him, and he just thinks, "I don't need this"?ถ้า.. ถ้าทุกสิ่งเหล่านี้ ทุกสิ่งที่ฉันคิด พูด หรือกังวล
But the tox screen showed high levels of-- say this 5 times fast-- ethylene diamine tetra acetic.แต่การตรวจสารพิษปรากฎว่า-- พูด 5 ครั้งเร็วๆนะ สารอะไธลีนไดอามีนเทเทระอะเซติกสูงมาก
Scott hasn't... spoken in nine years.สก็อต ไม่ได้... พูด มาเก้าปีแล้ว
Yes! I think it's true. Say "Hi," Mommy.ใช่ ฉันคิดว่ามันเป็นความจริง พูด ว่า สวัสดี แม่
E, its V. Listen man, I got a little hiccup on this end;อี นี่ วี พูด ฟังนะเพื่อน ฉันกำลังเจอปัญหา
I don't talk that talk. Speak English?ฉันไม่ได้พูดคุยพูดคุยว่า พูด ภาษาอังกฤษ?
But she talked and talked and talked and Ramsay grew tired of that.แต่เธอเอาแต่ พูด พูด พูด จนแรมซีย์เบื่อ
Say "Jeffster time."พูด "Jeffster time."
Say a lot of "hence" when we see him.พูด "ด้วยเหตุเพราะ" เยอะๆ เวลาเจอเขา
Say "hi" from Microsoft source code?พูด "สวัสดี" ด้วยรหัสต้นทาง ของไมโครซอฟท์เหรอ
Say "Hitler" one more time, and I'm giving you a two.พูด "ฮิตเลอร์" อีกครั้งเดียว ฉันจะแจก 2 ให้เธอ
Say a few words to your brother.พูด 2-3 คำกับพี่ของแก.
Talk. I'm gonna talk to them.พูด ผมแค่จะไปพูดกับพวกเธอ
Two hundred... thousand.พูด สวัสดี. - สวัสดี!

พูด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
云う[いう, iu] Thai: พูด English: to say
仰る[おっしゃる, ossharu] Thai: พูด(เป็นคำยกย่องฝ่ายตรงข้าม) English: to say (hon)
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently
存じる[ぞんじる, zonjiru] Thai: ทราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด) English: to know (hum)
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
居る[おる, oru] Thai: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด) English: to be (hum)
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
発言[はつげん, hatsugen] Thai: การกล่าวคำพูดออกมา
致す[いたす, itasu] Thai: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด) English: to do (pol)
表わす[あらわす, arawasu] Thai: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง) English: to express
言う[いう, iu] Thai: พูด
述べる[のべる, noberu] Thai: พูดถึง English: to mention
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration
頂く[いただく, itadaku] Thai: รับ(คำถ่อมตนของผู้พูด)
黙る[だまる, damaru] Thai: นิ่งเงียบไม่พูดจา English: to be silent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูด
Back to top