ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bawl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bawl*, -bawl-

bawl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bawl (vt.) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง See also: ตะคอก, ตวาด Syn. shout, yell Ops. whisper
bawl (n.) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง See also: ตะคอก, ตวาด Syn. yell
bawl out (phrv.) ตะโกนใส่ See also: ร้องใส่, ร้องออกมา
bawl out (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ด่าว่า, ว่ากล่าว Syn. tell off
English-Thai: HOPE Dictionary
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar,bellow
English-Thai: Nontri Dictionary
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะคอก (v.) bawl See also: browbeat, bellow, reprove loudly, shout, yell, reproach Syn. ตวาด, ขู่
พูดใส่หน้า (v.) bawl
เอะอะโวยวาย (v.) bawl See also: shout, raise a hullabaloo Syn. เอะอะ
แว้ด (v.) bawl See also: shout, yell, bellow Syn. ตะโกน, ตวาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first period, and I'm ready to bawl my eyes out.นี่มันคาบแรก และฉันก็พร้อมที่จะร้องไห้โฮ
I nearly bawled. Just...ฉันเกือบ bawled เพียงแค่ ...
Look at me, the big old bawl-bag.มองดูฉันสิ / คนแก่ที่ยืนร้องตะโกน
So... was Riley bawling like a newborn when she said yes?เพราะงั้น... ... ไรลีย์ตะโกนเป็นเด็กแรกเกิดเลยหรือเปล่าตอนเธอตอบ"ตกลง"นะ?
As soon as the guy sees me, he starts bawling like a little girl.พอเห็นฉันเท่านั้นล่ะ หมอนี่ก็เริ่มร้องให้ดังอย่างกับเด็ก
"Three little kittens started to bawl,แมวน้อยสามตัวเริ่มร้องไห้
That poor girl, Lillian, who we're all here for, is in the bathroom probably bawling her fucking eyes out.สาวน้อยผู้น่าสงสาร, Lilian,\ คนที่เรามาอยู่ที่นี่เพื่อเธอ หล่อนอยู่ในห้องน้ำ\ อาจตะโกนใส่เธอ\ ถลึงตาออกมา
Surely you're used to getting bawled out by now.ตอนนี้เธอคงจะชินกับการตะโกนระบายแล้วสินะ
But why is it the more I get bawled out, the more I want to hang with them?แต่ทำไม... ...ยิ่งฉันพยายามจะหนี ฉันก็จะยิ่งต้องการอยู่กับพวกเขาล่ะ?
An' babbits bawling', wind biting' the bone.full ะพf vะพั–ัะตั•.
Bawling all the time, never sleeping.ถ้าข้าไม่ฆ่าพวกมัน พวกคนเหนือจะคิดว่าข้าอ่อนแอ เจ้ามันอ่อนแอ แถมโง่อีกด้วย
That baby bawls all night. Drives us crazy.เจ้าหนูมันร้องกวนตลอดทั้งคืนเลย ทำเอาเราแทบจะเป็นบ้า

bawl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, 吆] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares)
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, 吆喝] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans
[háo, ㄏㄠˊ, 嗥] howl; bawl; to bark; roar
[háo, ㄏㄠˊ, 嚎] howl; bawl

bawl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl
喚き立てる[わめきたてる, wamekitateru] (v1) to yell; to bawl out
おんおん[, on'on] (adv-to,adv) (obsc) bawling; crying
ボウリング(P);ボーリング(P)[, bouringu (P); bo-ringu (P)] (n,vs) (1) bowling; (2) boring; drilling; (3) (obsc) bawling; (P)
泣き喚く;泣きわめく;泣喚く[なきわめく, nakiwameku] (v5k) to bawl; to cry; to scream

bawl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of FR: gonfler ; grossir ; bomber
ด่าไฟแลบ[v. exp.] (dā fai laēp) EN: rail (at) ; bawl someone out FR:
เอะอะโวยวาย[v. exp.] (e-a wōiwāi) EN: be noisy ; bawl FR:
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl FR: hurler ; brailler ; beugler
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ร้อง[v.] (røng) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek FR: crier ; pousser un cri ; se plaindre
ร้องเสียงดัง[v. exp.] (røng sīeng ) EN: bawl FR: brailler
สำราก[v.] (samrāk) EN: bawl out ; bellow ; spit out FR:
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl FR:
ตะคอก[v.] (takhøk) EN: shout at (s.o.) : yell at (s.o.) ; bawl ; raise one's voice ; shout menacingly FR: vociférer (vx) ; déclamer contre (litt.)
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout (at) ; bellow in reprimand FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)
แว้ด[v.] (waēt) EN: bawl FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bawl
Back to top