ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

holler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *holler*, -holler-

holler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
holler (n.) การตะโกน See also: การร้องเสียงดัง
holler (vi.) ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตะโกนเรียก Syn. bawl, shout, yell
holler (vt.) ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตะโกนเรียก Syn. bawl, shout, yell
English-Thai: HOPE Dictionary
holler(ฮอล'เลอะ) v. ร้องดัง,ตะโกน,โอดครวญ,ร้องทุกข์,n. เสียงโอดครวญ,เสียงร้องตะโกน
hollerith cardบัตรฮอลเลอริทหมายถึงบัตรที่ฮอลเลอริท (Dr. John Hollerith) เป็นผู้ออกแบบ ทำด้วยกระดาษ ต้องมีขนาดมาตรฐาน (7 1/8 x 3 1/4 นิ้ว) ใช้สำหรับบรรจุข้อมูลโดยเจาะเป็นรูตามรหัสที่กำหนด คอมพิวเตอร์สามารถอ่านรูบนบัตรเหล่านี้แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อใช้ประมวลผลได้ ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เพราะใช้สื่อเก็บข้อมูลอย่างอื่น สะดวกกว่า ผิดพลาดน้อยกว่า เช่น จานบันทึก แถบบันทึก มีความหมายเหมือน computer card
hollerith codeรหัสฮอลเลอริทหมายถึง รหัสที่ใช้กับบัตรที่ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท เป็นผู้กำหนดไว้ มีลักษณะเป็นรูสี่เหลี่ยมที่เจาะในแต่ละคอลัมน์ของบัตร เช่น ถ้าเจาะตำแหน่งคอลัมน์ที่ 12 และ 1 หมายถึงอักษร A ถ้าเจาะที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่ 0 และ 9 หมายถึงอักษร Z เป็นต้น มีความหมายเหมือน card code
hollerith, dr. hermanเป็นชาวอเมริกัน เกิด ค.ศ.1860 ตาย ค.ศ.1929 เป็นผู้คิดเอาวิธีนำเอาระบบบัตรเจาะรูมาใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในบัตร โดยเลียนแบบจากบัตรของแจ็กการ์ด (Jacquard) ซึ่งเคยใช้วิธีการนี้ควบคุมการให้ลายและพิมพ์สีลงบนผ้า ฮอลเลอริทได้สร้างรหัสสำหรับบัตรเจาะรูขึ้น แล้วจึงนำข้อมูลถ่ายลงบนบัตรเพื่อนำไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน เครื่องมือประดิษฐ์ของฮอลเลอริทนี้ได้นำมาใช้ในงาประมวลผลและรายงานผลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1890 ซึ่งทำให้ทราบผลลัพธ์เร็วขึ้นมาก โดยสามารถทำเสร็จภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ในปัจจุบัน การเจาะบัตรเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นั้นเกือบจะไม่มีแล้ว เพราะล้าสมัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Hollerith cardบัตรฮอลเลอริท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Hollerith codeรหัสฮอลเลอริท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กู่ (v.) holler See also: call out, shout, cry out, hail, yell Syn. ร้อง, กู่ร้อง, ร้องเรียก, กู่เรียก
กู่ร้อง (v.) holler See also: call out, shout, cry out, hail, yell Syn. ร้อง, ร้องเรียก, กู่เรียก
กู่เรียก (v.) holler See also: call out, shout, cry out, hail, yell Syn. ร้อง, กู่ร้อง, ร้องเรียก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They say Maybelle had a crib at the Ryman... so she could pull her out and let her whoop and holler and pop her back in to go to sleep.ว่ากันว่าแม่เธอผูกเปลอยู่ในร้านชำ จู่จู่เธอก็ปีนออกมาเอง แล้วก็โห่ร้องดีใจ
Well, y'all enjoy the show, and if you have any requests... just holler 'em out.ขอให้สนุกกับโชว์นะ ถ้าอยากฟังอะไร ตะโกนบอกเลย
You can holler all you want.คุณสามารถร้องดังถ้าต้องการ.
I'll give you a holler when I need you.งั้นถ้าผมต้องการคุณ ผมจะเรียกนะ
Yo, little man, holler at me, I'll show you how to be a G.โย ไอ้หนู โทร. มานะ จะสอนให้เป็นอันธพาล
Try standing" in the door and holler "Mama, I'm home".ก็ลองไปยืนที่หน้าประตูแล้วพูดว่า "แม่จ๋า หนูกลับมาแล้ว"
You holler if you change your mind.เรียกฉันถ้านายเปลี่ยนใจ
Damn. You don't think he...? Holler if you need me.เอาล่ะ ขอคุณมากพวก ขอบคุณอย่างมากสำหรับเรื่องนั้น นี่เป็นรูปถ่ายล่าสุด
All right. 10 minutes. Holler if you need anything.เอาหละนะ 10 นาที ถ้าต้องการอะไรละก็ ตะโกนเรียกผม คริส โอ้ว
Well, holler if you need anything.เอาล่ะ โทรมา ถ้าคุณต้องการอะไรนะ
I'm tanked. I'll holler at you.ผมเหนื่อยมาก ผมขอติดรถไปด้วย
Okay, holler if you need something.โอเค ตะโกนเรียกนะถ้าอยากได้อะไร

holler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โก่ ; โก้[v.] (kō) EN: call loudly ; holler out FR:
กู่[v.] (kū) EN: call out ; shout out ; holler (Am.) FR:
กู่เรียก[v. exp.] (kū rīek) EN: holler FR:
กู่ร้อง[v. exp.] (kū røng) EN: holler FR:
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
ตะโกนเรียก[v. exp.] (takōn rīek) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly ; shout for someone FR: crier ; s'écrier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า holler
Back to top