ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drivel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drivel*, -drivel-

drivel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drivel (n.) คำพูดไร้สาระ Syn. chatter, banter, twaddle
drivel (n.) น้ำลาย
drivel (vi.) ปล่อยน้ำลายไหล Syn. drool, salivate
drivel about (phrv.) พูดโง่ๆ See also: พูดไร้สาระ
drivel on (phrv.) พูดพล่าม See also: พูดเหลวไหล, พล่าม
driveling (adj.) คลั่งไคล้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลงใหล, เป็นปลื้ม Ops. repelled
English-Thai: HOPE Dictionary
drivel(ดริฟ'เวิล) {drivelled,driveling,drivels} v ปล่อยให้น้ำมูกหรือน้ำลายไหลย้อนออกมา,พูดเหลวไหล n. คำพูดที่เหลวไหล,น้ำมูกหรือน้ำลายที่ไหลย้อยออกมา., See also: driveler n. ดูdrivel driveller n. ดูdrivel drivelingly adv. ดูdrivel drivellingly a
English-Thai: Nontri Dictionary
drivel(vi) พูดเหลวไหล,พูดสุ่มสี่สุ่มห้า,พูดโง่ๆ,น้ำมูกไหล,น้ำลายไหล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุ้ย (v.) drivel See also: deceive, utter carelessly, conjecture, speak unthinkingly Syn. เดาส่ง, พูดส่ง
พล่าม (v.) drivel Syn. พูดเหลวไหล, พูดพล่าม, พูดพร่ำเพ้อ
พูดพร่ำเพ้อ (v.) drivel Syn. พูดเหลวไหล, พล่าม, พูดพล่าม
พูดส่ง (v.) drivel See also: deceive, utter carelessly, conjecture, speak unthinkingly Syn. เดาส่ง
พูดเพ้อเจ้อ (v.) drivel Syn. พูดเหลวไหล, พล่าม, พูดพล่าม, พูดพร่ำเพ้อ
เดาส่ง (v.) drivel See also: deceive, utter carelessly, conjecture, speak unthinkingly Syn. พูดส่ง
เพ้อเจ้อ (v.) drivel See also: blather, babble, prate Syn. พร่ำเพ้อ, เพ้อฝัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rural drivel there. Up the gears to Follow-Through like all flappy-pedal boxers.ขับโหดหน่อย เปลี่ยนเกียร์ขึ้นทางขนาน
My good man, you're driveling. Now stand aside. I'm about to embark upon a journey around the world.คุณงึมงำอะไร ผมจะไปเดินทางรอบโลก
On the surface, a reference to some cinematic drivel, but on the inside... empty.โดยภายนอก ผมคือสิ่งที่อ้างอิงถึงภาพยนตร์ แต่โดยภายในแล้ว... ว่างเปล่า
Do we join a book club and read some queer chick-lit memoir, so now we're bonded together by estrogen, or sisterhood, or some other feminist drivel?เราได้ไปชมรมหนอนหนังสือ แล้ววิจารณ์นิยายน้ำเน่าด้วยกันมั้ย ที่อยู่ด้วยกันได้นี่เพราะฮอร์โมนหญิงพุ่งพล่าน ความเป็นพี่น้อง หรือเพราะพลังหญิงกันแน่
I can't believe you enjoy this, uh, drivel!ไม่อยากจะเชื่อว่านายจะดูแล้วสนุกได้
I can't take any more of your lovesick drivel.ฉันทนกับโรคไข้ใจไร้สาระ ของคุณไม่ได้แล้ว
Because I have never heard so much drivel.เพราะผมไม่เคย ได้ยินคำพูดแปลกๆ
You know, Suzy, only a stranger would invite me skiing when they know I haven't got a fucking drivelคุณรู้ว่าซูซี่เพียงคนแปลกหน้าจะเชิญฉันเล่นสกี เมื่อพวกเขารู้ว่าผมจะไม่ได้เป็นไดรฟ์ร่วมเพศ!
So it was a decade of sentimental drivel, as well.งั้นก็เป็นทศวรรษแห่งคำพูดไร้สาระที่มากเกินไปเหมือนกันสินะ

drivel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドライブレスワークステーション[, doraiburesuwa-kusute-shon] (n) {comp} driveless workstation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation

drivel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำลายไหล[v.] (nāmlāilai) EN: drool ; dribble ; salivate ; slobber ; slaver ; drivel FR: saliver ; avoir l'eau à la bouche
เพ้อ[v.] (phoē) EN: drivel ; rave FR:
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate FR: délirer ; divaguer
พูดเพ้อเจ้อ[v. exp.] (phūt phoējo) EN: drivel FR: parler pour ne rien dire
สัมผัปลาป[X] (samphappalā) EN: drivel FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drivel
Back to top