ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grumble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grumble*, -grumble-

grumble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grumble (vi.) บ่น See also: ชอบบ่น, บ่นพึมพำ, คร่ำครวญ Syn. fuss, murmur, whine
grumble (vi.) คำราม Syn. snarl, gnarl
grumble (n.) การบ่น See also: การแสดงความไม่พอใจ Syn. complaint
grumble about (phrv.) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล) See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง Syn. grumble over
grumble and grunt (sl.) ช่วยตัวเอง See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
grumble at (phrv.) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล) See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง Syn. complain about
grumble over (phrv.) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล) See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง Syn. grumble about
grumbler (n.) คนขี้บ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
grumble(กรัม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) บ่น,คำราม,ครวญ., See also: grumbler n. grumblingly adv. grumbly adv., Syn. repine,complain,whine
English-Thai: Nontri Dictionary
grumble(n) การพร่ำบ่น,การบ่น,การโอดครวญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบ่น (n.) grumble See also: complaint, grouse, murmur Syn. การว่า, การว่ากล่าว, การพร่ำว่า Ops. การชมเชย
การบ่นว่า (n.) grumble See also: complaint, grouse, murmur Syn. การบ่น, การว่า, การว่ากล่าว, การพร่ำว่า Ops. การชมเชย
การพร่ำว่า (n.) grumble See also: complaint, grouse, murmur Syn. การบ่น, การว่า, การว่ากล่าว Ops. การชมเชย
การว่า (n.) grumble See also: complaint, grouse, murmur Syn. การบ่น, การว่ากล่าว, การพร่ำว่า Ops. การชมเชย
การว่ากล่าว (n.) grumble See also: complaint, grouse, murmur Syn. การบ่น, การว่า, การพร่ำว่า Ops. การชมเชย
จู้จี้ (v.) grumble See also: complain, to be fussy, over-particular
ปากเปียก (v.) grumble See also: admonish, take a lot of explaining Syn. ปากเปียกปากแฉะ, พร่ำ, บ่น
ปากเปียกปากแฉะ (v.) grumble See also: admonish, take a lot of explaining Syn. ปากเปียก, พร่ำ, บ่น
พร่ำบ่น (v.) grumble See also: complain, gripe, grouch, bleat, carp, whine Syn. พูดพร่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And my flower wasrt like all those other flowers, because I had fetched her a screen and put a glass bowl over her at night and listened when she grumbled, and now she was my rose.และดอกไม้ของผม ก็ไม่เหมือนดอกไม้ดอกอื่น ๆ เพราะจะเอาฉากกั้นให้เธอ และก็เอาโถครอบเธอไว้ตอนกลางคืน แล้วก็ฟังเวลาเธอบ่น และตอนนี้เธอก็เป็นดอกกุหลาบของผม
Why bother answering your grumbles and nonsense.ทำไมต้องทนรับฟังการบ่นและความไร้สาระ ของเธอที่แสนจะน่ารำคาญด้วยล่ะ
Perhaps he will grumble, but he might not think this way.เขาก็บ่นไปอย่างนั้นล่ะครับ, แต่ว่าเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับ.
Grumble. Finish and left.เธ„เธธเธ“เธŠเธญเธšเน€เธ‹เธญเธฃเนŒเน„เธžเธฃเธชเนŒเนเธšเธšเน€เธ”เน‡เธเน† เธ›เธฅเนˆเธญเธขเธฅเธนเธเน‚เธ›เนˆเธ‡เธญเธฐเน„เธฃเนเธšเธšเธ™เธฑเน‰เธ™
[Grumbles] You Blue Belly.และฉันก็เชื่อว่า เธอปล่อยให้อะไรก็ตาม
Grumble, grumble. Let's go!บ่น บ่น ไปกันได้แล้ว

grumble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抱怨[bào yuàn, ㄅㄠˋ ㄩㄢˋ, 抱怨] complain; grumble
[dāo, ㄉㄠ, 叨] grumble; garrulous
[jī, ㄐㄧ, 叽 / 嘰] grumble
[lū, ㄌㄨ, 噜 / 嚕] grumble; chatter
诉苦[sù kǔ, ㄙㄨˋ ㄎㄨˇ, 诉苦 / 訴苦] grumble

grumble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
四の五の言う[しのごのいう, shinogonoiu] (exp,v5u) to grumble about something (trivial)
愚痴る[ぐちる, guchiru] (v5r,vi) to complain; to grumble
管を巻く[くだをまく, kudawomaku] (exp,v5k) to grumble over one's wine cups
ごねる[, goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P)
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl
ぼやく[, boyaku] (v5k,vi) to grumble; to complain
悲鳴を上げる;悲鳴をあげる[ひめいをあげる, himeiwoageru] (exp,v1) (1) (See 上げる・11) to scream; (2) to whine; to grumble; to complain
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel
愚痴(P);愚癡(oK)[ぐち, guchi] (n) (1) idle complaint; grumble; (n,adj-na) (2) {Buddh} moha (ignorance, folly); (P)
託つ[かこつ, kakotsu] (v5t,vt) to complain about; to grumble; to make an excuse for

grumble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre ; maugréer ; râler (fam.) ; rouspéter (fam.)
บ่นขมุบขมิบ[v. exp.] (bon khamupk) EN: grumble FR:
บ่นพึมพำ[v. exp.] (bon pheumph) EN: grumble ; fret ; grouse FR: grommeler ; bougonner
จ่ม[n.] (jom) EN: mutter ; grumble FR:
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret FR: chercher la petite bête ; faire des difficultés
แก่บ่น[v. exp.] (kaē bon) EN: grumble too much ; grouch FR:
การว่า[n.] (kān wā) EN: grumble FR:
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster FR: grogner ; gronder
งึมงำ[X] (ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
โอดครวญ[v.] (ōtkhrūan) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail FR: gémir ; se lamenter
พึม[v.] (pheum) EN: mutter ; murmur ; grumble FR:
พึมพำ[v.] (pheumpham) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain FR: marmonner ; ronchonner
พ้อ[v.] (phø) EN: complain ; blame ; grumble FR:
พร่ำบ่น[v. exp.] (phram bon) EN: grumble FR:
พูดงึมงำ[v.] (phūt ngeum-) EN: murmur ; mutter ; grumble FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
ฟ้าลั่นครืน[X] (fālan khreū) EN: thunder rolls ; grumbles FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grumble
Back to top