ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yell*, -yell-

yell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yell (vt.) ตะคอก See also: พูดก้าวร้าว Syn. shout Ops. whisper
yell (vt.) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง See also: ตะคอก, ตวาด Syn. shout Ops. whisper
yell (n.) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง See also: ตะคอก, ตวาด
yell (vt.) แผดเสียง See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง Syn. howl Ops. whisper
yell (n.) เสียงคำราม Syn. howl Ops. whisper
yell (n.) การเรียก See also: การตะโกนเรียก Syn. cry, whoop
yell (vt.) ตะโกน See also: ป่าวร้อง Syn. shout, cry out
yell (vt.) ร้องตะโกน Syn. shout, cry
yell (vt.) ตะโกนหรืออุทานออกมา Syn. cryout, exclaim
yell (vt.) ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น) See also: อุทานเสียงดัง Syn. cry out, speak out
yell (vi.) ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น) See also: อุทานเสียงดัง Syn. cry out, speak out
yell (vi.) ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตะโกนเรียก Syn. bawl, shout
yell (vt.) ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตะโกนเรียก Syn. bawl, shout
yell (n.) การแผดเสียง See also: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน Syn. ontery
yell (n.) เสียงครูดดัง See also: เสียงแหลมและดัง Syn. outcry, shriek
yell (vi.) กรีดร้อง See also: ร้องลั่น Syn. cry
yell (n.) เสียงร้องดังลั่น Syn. cry
yell off (phrv.) ตะโกนเสียงดัง
yell out (phrv.) ตะโกนพูด (บางสิ่ง) Syn. roar out, shout out, thunder out
yellow (adj.) เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก
yellow (adj.) เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง See also: เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์
yellow (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว
yellow (n.) สีเหลือง See also: สีเหลือง
yellow (n.) สีย้อมสีเหลือง
yellow (n.) ไข่แดง
yellow (vi.) กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yellow (vt.) กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yellow pigment (n.) รงซึ่งใช้ย้อมวัตถุให้เป็นสีเหลือง / ใช้ทำยาระบาย Syn. orpiment
yellow-bellied (sl.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
yellowish (adj.) ค่อนข้างเหลือง
yellowish-brown (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง
yellowish-brown (adj.) ที่มีสีน้ำตาลออกเหลือง
yellowish-brown color (n.) สีน้ำตาลออกเหลือง
yellowish-green color (n.) สีเขียวอมเหลือง
yellowish-green colour (adj.) สีเหลืองมะนาว
yellowtail (n.) ปลาทะเลตัวแบน มีครีบหลังสีเหลืองและมีจุดแดงตามตัว
yellowthroat (n.) ปลาคอเหลืองจำพวก Geothlypiss
English-Thai: HOPE Dictionary
yell(เยล) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,โห่,ร้อง,แผดเสียง,ถ้อยคำที่ใช้ร้องเชียร์, Syn. cry out,bellow
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack
yellow jackn. =yellow fever
yellow journalismn. ระบบบรรณาธิการคาวโลกีย์
yellow pagesn. สมุดโทรศัพท์ฉบับโฆษณาสินค้า
yellow periln. ภัยจากชนผิวเหลืองที่มีต่อชนผิวขาว
yellow pinen. ต้นสนอเมริกาที่มีเนื้อไม้สีเหลืองและแข็งแรง,ไม้ของต้นดังกล่าว
yellow pressn. หนังสือพิมพ์ลามก
yellowish(เยล'โลอิช) adj. ค่อนข้างเหลือง,ทาด้วยสีเหลือง
yellowjacket(เยล'โลแจคคิท) n. ตัวต่อ มีร่างสำดำลายเหลือง, Syn. wasp
English-Thai: Nontri Dictionary
yell(n) การตะโกน,การโห่ร้อง,การแผดเสียง,การเอ็ดตะโร
yellow(adj) สีเหลือง,เกี่ยวกับชนผิวเหลือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
yellow dog contractสัญญาที่ห้ามลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow feverไข้เหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow pagesหน้าเหลือง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow perilภัยผิวเหลือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตวาด (v.) yell See also: bawl, bellow, shout, bluster, threaten Syn. ตะคอก, ขู่, แผดเสียง, ตะเพิด, ดุ, เอ็ด, คำราม, ขึ้นเสียง
ผ้าเหลือง (n.) yellow (Buddhist monk´s) robes Syn. พระพุทธศาสนา
ใบเหลือง (n.) yellow card
โรคไข้เหลือง (n.) yellow fever
ไข้เหลือง (n.) yellow fever Syn. โรคไข้เหลือง
กาสาวพัสตร์ (n.) yellow robe Syn. จีวร, ผ้ากาสาวพัสตร์
ผ้ากาสาวพัสตร์ (n.) yellow robe Syn. จีวร, กาสาวพัสตร์
ผ้าเหลือง (n.) yellow robe Syn. จีวร, กาสาวพัสตร์, ผ้ากาสาวพัสตร์
บงสุกุล (n.) yellow robe drawn by a Buddhist Syn. บังสุกุล
บังสุกุล (n.) yellow robe drawn by a Buddhist
ผิวสองสี (n.) yellowish-brown skin/complexion See also: olive skin/complexion
ผิวสองสี (n.) yellowish-brown skin/complexion See also: olive skin/complexion
การทอดกฐิน (n.) ceremony of presenting yellow to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent
ครองจีวร (v.) dress in yellow rope See also: wear the yellow robe Syn. ห่มจีวร
ทองดอกบวบ (n.) light-yellow colour gold
ธงชัยพระครุฑพ่าห์ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background
ธงพระครุฑพ่าห์ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background Syn. ธงชัยพระครุฑพ่าห์
ธงมหาราชใหญ่ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background See also: Royal standard Syn. ธงพระครุฑพ่าห์
พาดควาย (n.) one method of draping the outer yellow robe
สีไข่ไก่ (n.) reddish yellow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he heard the kid yell out "I'm gonna kill ya."และเขาได้ยินเสียงเด็กร้องออก "ฉันจะฆ่ายา".
The old man who lived downstairs says he heard the kid yell "I'm gonna kill ya."ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กตะโกน "ฉันจะฆ่ายา".
Don't yell at me, Stanley.อย่า ตะโกน มาที่ฉัน สแตนลี่ย์
I don't like when people yell at me for no reason at all.ฉัน ไม่ชอบ เมื่อมีคน ตะโกน มา ที่ฉัน ไม่มีเหตุผล ที่ aII
You don't have to yell at me. I have nothing to say.อย่าตะโกนใส่ฉัน ฉันไม่มีอะไรจะพูด
He'd yell at the kids for no reason and then he would shake like he was having a seizure.เขาตะโกนใส่ลูกๆ โดยไม่มีเหตุผล แล้วตัวเขาก็สั่น ยังกับว่าเขาเป็นโรคลมชัก
I thought you were gonna be cool. Now, when you yell at me, it makes me nervous.ฉันคิดว่าคุณจะเป็นเย็น ตอนนี้เมื่อคุณตะโกนใส่หน้าฉันมันทำให้ฉันประสาท
I'll yell "Stop!" as hard as I can.ผมจะตะโกนว่า"หยุดนะ !"ให้ดังที่สุดเท่าเลย.
...Don't yell at her! All right, since you're all not gonna eat.อย่าตะคอกนะ ก็ได้ ถ้าพวกเธอไม่กินอะไร
If you get a cold everyone will yell at me. I won't catch a cold.ฉันคิดว่า แจอิน ก็ตระหนักเรื่องนั้นเหมือนกัน
Look, I didn't come here to yell at you, okay?เอาละ ฉันไม่ได้มานี่เพื่อ ว่าเธอโอเค?
I thought I heard someone yell at you "Go, Dad,"เดี๊ยนว่าเดี๊ยนได้ยิน ใครตะโกนว่า "ไปเลยพ่อ"

yell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, 吆] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares)
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, 吆喝] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans
轩辕氏[Xuān yuán shì, ㄒㄩㄢ ㄩㄢˊ ㄕˋ, 轩辕氏 / 軒轅氏] alternative name for the Yellow Emperor 黄帝
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 叫声 / 叫聲] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals)
浅黄色[qiǎn huáng sè, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 浅黄色 / 淺黃色] buff; pale yellow
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2
黄水[huáng shuǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 黄水 / 黃水] citrine (orange or yellow quartz SiO2); yellow water; name of river in Henan
黄水晶[huáng shuǐ jīng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, 黄水晶 / 黃水晶] citrine (orange or yellow quartz SiO2 as a semiprecious stone)
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen
炎黄子孙[Yán huáng zǐ sūn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨㄣ, 炎黄子孙 / 炎黃子孫] descendants of the Fiery Emperor and Yellow Emperor; Chinese people
叫喊[jiào hǎn, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄢˇ, 叫喊] exclamation; outcry; shout; yell
炎帝[Yán dì, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, 炎帝] Fiery emperor, colleague of Yellow Emperor 黄帝; another name for 神農氏|神农氏
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, 五帝] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜
银杏[yín xìng, ˊ ㄒㄧㄥˋ, 银杏 / 銀杏] ginkgo (tree with fan-shaped leaves and yellow seeds); maidenhair tree
黄澄澄[huáng dèng dèng, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄥˋ ㄉㄥˋ, 黄澄澄 / 黃澄澄] glistening yellow
金黄[jīn huáng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ, 金黄 / 金黃] golden yellow; golden
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, 苍黄 / 蒼黃] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried
莱伊尔[Lái yī ěr, ㄌㄞˊ ㄧ ㄦˇ, 莱伊尔 / 萊伊爾] Lyell (name); Sir Charles Lyell (1797-1875), Scottish geologist
黄斑[huáng bān, ㄏㄨㄤˊ ㄅㄢ, 黄斑 / 黃斑] macula lutea (anat., central area of retina); yellow spot
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中原] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain
北方[běi fāng, ㄅㄟˇ ㄈㄤ, 北方] north; the northern part a country; China north of the Yellow River
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, 人去楼空 / 人去樓空] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends
焦黄[jiāo huáng, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄤˊ, 焦黄 / 焦黃] sallow; yellow and withered; sickly
桔黄色[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 桔黄色] tangerine yellow; saffron (yellow)
黄帝族[Huáng dì zú, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˊ, 黄帝族 / 黃帝族] tribes under the Yellow Emperor
张角[Zhāng Jué, ㄓㄤ ㄐㄩㄝˊ, 张角 / 張角] Zhang Jue (-184), leader of the Yellow turban rebels during the late Han
黄巾[huáng jīn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ, 黄巾 / 黃巾] refers to the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾之乱[huáng jīn zhī luàn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, 黄巾之乱 / 黃巾之亂] the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾民变[huáng jīn mín biàn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄢˋ, 黄巾民变 / 黃巾民變] the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾起义[huáng jīn qǐ yì, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 黄巾起义 / 黃巾起義] Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾军[huáng jīn jūn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄩㄣ, 黄巾军 / 黃巾軍] the army of Yellow Turbans, a peasant uprising at the end of later Han (from 184)
暖色[nuǎn sè, ㄋㄨㄢˇ ㄙㄜˋ, 暖色] warm color (arch.); esp. yellow, orange or red
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, 冼星海] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱
吆喊[yāo hǎn, ㄧㄠ ㄏㄢˇ, 吆喊] to shout; to yell
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 堇] yellow loam; clay; season; few
花黄[huā huáng, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ, 花黄 / 花黃] yellow flower (cosmetic powder used on women's forehead in former times)
茶晶[chá jīng, ㄔㄚˊ ㄐㄧㄥ, 茶晶] yellow quartz; topaz
葱黄[cōng huáng, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄤˊ, 葱黄 / 蔥黃] yellow green
[kǎn, ㄎㄢˇ, 顑] yellow

yell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
声を大にして言う;声を大にしていう[こえをだいにしていう, koewodainishiteiu] (exp,v5u) (See 声を大にする) to say it out loud; to yell out; to emphasize
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P)
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock
アエクィデンスメタエ[, aekuidensumetae] (n) yellow acara (species of cichlid in Colombia, Aequidens metae)
アカヒメジ[, akahimeji] (n) yellowfin goatfish (Mulloidichthys vanciolensis)
アデヤッコ[, adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum)
イエロー(P);イェロー;イェロウ[, iero-(P); iero-; ierou] (adj-na,n) yellow; (P)
イエローアクシルクロミス[, iero-akushirukuromisu] (n) yellow-axil chromis (Chromis xanthochira)
イエローイアーエンジェルフィッシュ[, iero-ia-enjierufisshu] (n) yellow-ear angelfish (Apolemichthys xanthotis); Red Sea angelfish
イエローオーカー;イエローオーカ[, iero-o-ka-; iero-o-ka] (n) yellow ochre
イエローカード[, iero-ka-do] (n) yellow card (e.g. in soccer)
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[, iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus)
イエローケーブル[, iero-ke-buru] (n) {comp} yellow cable
イエロージャーナリズム[, iero-ja-narizumu] (n) yellow journalism
イエローストライプコリス[, iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata)
イエロースペックルドクロミス[, iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha)
イエロースポテットソウテール[, iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang)
イエローゾーン[, iero-zo-n] (n) yellow zone
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish
イエローテールエンジェルフィッシュ[, iero-te-ruenjierufisshu] (n) yellowtail angelfish (Apolemichthys xanthurus); Indian yellowtail angelfish
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador)
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus)
イエローテイルリーフフィッシュ[, iero-teiruri-fufisshu] (n) yellowtail reeffish (Chromis enchrysura); Caribbean chromis
イエローフィンクロミス[, iero-finkuromisu] (n) yellowfin chromis (Chromis xanthopterygia); Arabian chromis
イエローフラッグ[, iero-furaggu] (n) yellow flag
イエロープレス[, iero-puresu] (n) yellow press
イエローページ[, iero-pe-ji] (n) Yellow Pages
イエローヘッドバタフライフィッシュ[, iero-heddobatafuraifisshu] (n) yellowhead butterflyfish (Chaetodon xanthocephalus)
イエローヘッドモニター[, iero-heddomonita-] (n) yellow-head monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); quince monitor
イエローペリル[, iero-periru] (n) yellow peril
イエローヤンキー[, iero-yanki-] (n) yellow Yankee
イソスズメダイ[, isosuzumedai] (n) yellowtail sergeant (Abudefduf notatus)
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron)
エール[, e-ru] (n) (1) yell; cheerleading shout; (2) ale; (P)
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc.
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イエローページ[いえろーぺーじ, iero-pe-ji] yellow page

yell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at FR: crier ; faire du vacarme
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl FR: hurler ; brailler ; beugler
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
เรียก[v.] (rīek) EN: call ; shout ; yell ; hail ; cry FR: appeler ; héler ; interpeller ; convoquer
สาดเสียเทเสีย[v.] (sātsīathēsī) EN: yell at someone ; criticize harshly FR:
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl FR:
ตะเบ็ง[v.] (tabeng) EN: shout ; yell FR: hurler ; beugler (fam.) ; brailler (fam.) ; gueuler (fam.) ; vociférer (vx)
ตะคอก[v.] (takhøk) EN: shout at (s.o.) : yell at (s.o.) ; bawl ; raise one's voice ; shout menacingly FR: vociférer (vx) ; déclamer contre (litt.)
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout (at) ; bellow in reprimand FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)
ตระเบ็ง ; ตรเบง[v.] (trabeng ; t) EN: shout ; yell FR: ?
ว้าก[v.] (wāk) EN: yell (at) ; blame FR:
อัฒสระ[n.] (atthasara) EN: semi-vowel FR: semi-voyelle [f]
ใบเหลือง[n.] (baileūang) EN: yellow card FR: carte jaune [f]
บัณฑุ[n.] (bandu) EN: pale yellow FR: jaune pâle [m[ ; blanc cassé [m]
บังสุกุล[n.] (bangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
บงสุกุล[n.] (bongsukun) EN: yellow robe drawn by a Buddhist FR:
บุษราคัม[n.] (butsarākham) EN: topaz ; yellow sapphire FR: topaze [m] ; béryl jaune [m] ; chrysobéril [m] (vx)
ชัยพฤกษ์[n.] (chaiyaphreu) EN: yellow cassia ; golden shower ; pink cassia ; pink shower FR:
ช้อนทอง [n. exp.] (chøn thøng) EN: Yellow mussaenda FR:
ด้วงดอกไม้ขีดเหลือง[n. exp.] (dūang døkmā) EN: Yellow-striped Chafer FR:
ไฟเหลือง[n. exp.] (fai leūang) EN: yellow light FR: feu orange [m] ; feu jaune [m]
ฝนเหลือง [n. exp.] (fon leūang) EN: yellow rain FR:
ฟอสฟอรัสเหลือง[n. exp.] (føtførat le) EN: yellow phosphorus FR:
แห้วหมู[n. exp.] (haēomū) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge FR:
ห่มจีวร[v. exp.] (hom jīwøn) EN: dress in yellow rope FR:
หัวหอมใหญ่[n. exp.] (hūahøm yai) EN: large white onion ; large yellow onion FR: oignon [m]
ฮวงโห[n. prop.] (Hūang-Hō ) EN: Yellow River ; Huang He ; Huang Ho FR: Huang He [m] ; fleuve Jaune [m]
จำนำพรรษา[n.] (jamnamphans) EN: yellow robe offered to Buddhist priests during Buddhist Lent FR:
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush FR:
แกงกะหรี่[n. exp.] (kaēng karī) EN: yellow curry FR: poulet au curry à l'indienne [m] ; curry indien [m] ; curry [m]
แกงกะหรี่ไก่[n. exp.] (kaēng karī ) EN: chicken curry ; chicken yellow curry ; yellow curry with chicken ; mild, Indian-style curry with chicken FR: poulet au curry [m]
แกงคั่ว[n.] (kaēngkhūa) EN: curry ; yellow curry FR: curry [m]
แกงคั่วไก่[n. exp.] (kaēngkhūa k) EN: chicken yellow curry FR:
แกงคั่วสับปะรด[n. exp.] (kaēngkhūa s) EN: pineapple yellow curry FR:
แกงเหลือง[n. exp.] (kaēng leūan) EN: kaeng lueng ; yellow curry ; Southern-style sour and spicy soup ; turmeric-hued fish curry FR: curry jaune [m]
ไก่เหลืองหางขาว[n. exp.] (kai leūang ) EN: Thai yellow and white tail fighting cock ; Siamese yellow and white tail fighting cock FR:
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī ) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch) FR:
การทอดกฐิน[n.] (kān thøtkat) EN: ceremony of presenting yellow robes to the Buddhist monks (at the end of the Buddhist Lent) FR:
กาสาวพัสตร์[n.] (kāsāwaphat) EN: yellow robe ; orange robe worn by a Buddhist monk ; cloth dyed with astringent decoction ; ochre robes FR:

yell ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelbschnabelente {f} [ornith.]African Yellow-billed Duck
Angolagirlitz {m} [ornith.]Yellow-rumped Seedeater
Gelbbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-billed Tyrannulet
Zitronentyrann {m} [ornith.]Yellow Tyrannulet
Panamalaubtyrann {m} [ornith.]Yellow-green Tyrannulet
Gelbscheitel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-crowned Tyrannulet
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye
Gelbbürzel-Mistelfresser {m} [ornith.]Borneo Yellow-rumped Flowerpecker
Boulevardpresse {f}yellow press
knallgelb {adj}bright yellow
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]button polyp; polyp (red; green; blue; yellow...)
Cabanisammer {f} [ornith.]Cabanis's Yellow Bunting
Celebeslori {m} [ornith.]Yellow & Green Lorikeet
Cottaelaenie {f} [ornith.]Yellow Elaenia
Diademtyrann {m} [ornith.]Yellow-bellied Chat Tyrant
Diademdickkopf {m} [ornith.]Yellow-fronted Whistler
Steinpilz {m} [bot.]edible boletus; yellow boletus
Everettbülbül {m} [ornith.]Yellow-washed Bulbul
Kurzschnabel-Gilbammer {f} [ornith.]Grassland Yellow Finch
Großer Gelbkopfgeier {m} [ornith.]Greater Yellow-headed Vulture
Großer Gelbschenkel {m} [ornith.]Greater Yellowlegs
Olivbrust-Gilbammer {f} [ornith.]Greenish Yellow Finch
Isabellflankenschnäpper {m} [ornith.]Olive-yellow Robin
Gelbbauch-Kernknacker {m} [ornith.]Yellow-bellied Grosbeak
Gelbkopf-Kernknacker {m} [ornith.]Yellow Grosbeak
Gelblappenhokko {m} [ornith.]Yellow-knobbed Curassow
Gelbschnabel-Schmuckvogel {m} [ornith.]Yellow-billed Cotinga
Gelbwangen-Spinnenjäger {m} [ornith.]Lesser Yellow-eared Spiderhunter
Gelbwangenammer {f} [ornith.]Yellow-browed Sparrow
zitronengelb {adj}lemon yellow; lemon-colored
Kleiner Gelbschenkel {m} [ornith.]Lesser Yellowlegs (Tringa flavipes)
Mantelkardinal {m} [ornith.]Yellow-billed Cardinal
Nimmersatt {m} [ornith.]Yellow-billed Stork
ocker {adj}ochre; ocher [Am.]; dark yellow
Goldaugentimalie {f} [ornith.]Oriental Yellow-eyed Babbler
hellgelb {adj}pale yellow; straw yellow
weißgelb {adj}pale yellow
Panamagelbkehlchen {n} [ornith.]Chiriqui Yellowthroat
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]polyp (red; green; blue; yellow...); button polyp
Punasafranammer {f} [ornith.]Puna Yellow Finch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yell
Back to top