หมวดคำภาษาอังกฤษ > อาชีพ (Occupations)

หมวด อาชีพ (Occupations)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

accountant
n
นักบัญชี

acrobat
n
นักกายกรรม

actor
n
นักแสดงชาย

actress
n
นักแสดงหญิง

n
นักโฆษณา

n
กสิกร

announcer
n
ผู้ประกาศ

n
นักโบราณคดี

architect
n
สถาปนิก

artist
n
ศิลปิน

astronomer
n
นักดาราศาสตร์

athlete
n
นักกีฬา

n
ผู้สอบบัญชี

author
n
ผู้เขียน

aviator
n
นักบิน

baker
n
คนทำขนมปัง

n
นายธนาคาร

barber
n
ช่างตัดผม

barman
n
ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์

bartender
n
บาร์เทนเดอร์

n
นักชีววิทยา

bookseller
n
คนขายหนังสือ

n
ผู้ทำงานในตลาดหุ้น

butcher
n
คนขายเนื้อ

carpenter
n
ช่างไม้

cashier
n
เจ้าหน้าที่การเงิน

chef
n
หัวหน้าพ่อครัว

chemist
n
นักเคมี

dancer
n
นักเต้นรำ

designer
n
นักออกแบบ

detective
n
นับสืบ

n
นักการทูต

doctor
n
แพทย์

driver
n
คนขับรถ

n
บรรณาธิการ

electrician
n
ช่างไฟฟ้า

engineer
n
คนขับรถไฟ

engineer
n
วิศวกร

farmer
n
ชาวนา

firefighter
n
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

fisherman
n
ชาวประมง

gardener
n
ชาวสวน

n
ช่างทอง

n
มัคคุเทศก์

hairdresser
n
ช่างทำผม

n
ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ต้อนรับและเลี้ยงดูแขก

n
ล่าม

janitor
n
ภารโรง

journalist
n
นักข่าว

judge
n
ผู้พิพากษา

n
ผู้ใช้แรงงาน

n
ช่างเจียรนัยพลอย

lawyer
n
ทนายความ

magician
n
นักเล่นกล

maid
n
สาวใช้

masonry
n
อาชีพก่อสร้าง

mechanic
n
ช่างเครื่อง

merchant
n
พ่อค้า

model
n
นางแบบ

musician
n
นักดนตรี

n
ต้นหน

nurse
n
พยาบาล

oculist
n
จักษุแพทย์

n
พนักงาน

n
ข้าราชการ

painter
n
ช่างทาสี

pharmacist
n
เภสัชกร

pilot
n
นักบิน

plumber
n
ช่างประปา

policeman
n
ตำรวจ

n
นักการเมือง

postman
n
บุรุษไปรษณีย์

priest
n
พระ

programer
n
นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

receptionist
n
พนักงานต้อนรับ

sailor
n
ทหารเรือ

salesman
n
พนักงานขาย

scientist
n
นักวิทยาศาสตร์

sculptor
n
ช่างแกะสลัก

secretary
n
เลขานุการ

servant
n
คนรับใช้

shoemaker
n
ช่างทำรองเท้า

singer
n
นักร้อง

soldier
n
ทหาร

student
n
นักศึกษา

stylist
n
นักออกแบบ

tailor
n
ช่างตัดเสื้อ

teacher
n
ผู้สอน

veterinarian
n
สัตวแพทย์

waiter
n
บริกรชาย

waitress
n
บริกรหญิง

n
องครักษ์

writer
n
นักเขียนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top