ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hairdresser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hairdresser*, -hairdresser-

hairdresser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hairdresser (n.) ช่างทำผม
English-Thai: HOPE Dictionary
hairdressern. ช่างแต่งผมสตรี,ช่างดัดผม, Syn. beautician,hair
English-Thai: Nontri Dictionary
hairdresser(n) ช่างทำผม,ช่างแต่งผม,ช่างตัดผม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างตัดผม (n.) hairdresser See also: barber
ช่างทำผม (n.) hairdresser See also: barber Syn. ช่างตัดผม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's his hairdresser boyfriendนั่นคือแฟนเค้า เป็นช่างตัดผม
Nobody quite like the Material Girl to empower my Cheerios... just like your hairdresser has empowered you to look absolutely ridiculous.ไม่มีใครสร้างพลัง ได้เหมือนเธอ เหมือนช่างตัดผม สร้างพลังให้นายดูน่าขัน
Molly Braverman saw her hairdresser twice a week.มอลลี่ เบรฟเวอร์แมน ไปทำผมสัปดาห์ละสองครั้ง
You know, well, the hairdresser saidก็อย่างที่ช่างทำผมบอก
So, you know, I checked in with Caroline, and nobody else followed the hairdresser lead.ผมก็เลยตรวจสอบกับแคโรไลน์ ยังไม่มีใครคนอื่นเลย ที่ตามแบะแสช่างทำผมไป
Watch the two-hour special on Kate Middleton's hairdresser the Say Yes to the Dress royal retrospective.ดูรายการพิเศษ 2 ชม. เรื่องช่างผมเคธ มิลเดิลตั้น ย้อนรอย ชุดอภิเษกแสนงาม
Your assignment was anthems... and I'll be damned as your hairdresser if any of them sung a single one.การบ้านของนายคือ เพลงสดุดี และฉันคงหงุดหงิด เหมือนช่างทำผมนาย ถ้าใครซักคนร้องเพลงออกมา
My hairdresser is a gay, and for fifteen years, he's been with his partner, also a hairdresser.ร็อด เรมิงตัน [นักเล่าข่าวซุบซิบ] ช่างทำผมของผมเป็นเกย์ และตลอด 15 ปี ที่เขาอยู่กินกับคู่ขา
Yeah? So you're a hairdresser and a philosopher, then?อย่างนั้น เธอก็เป็นช่างตัดผม แล้วก็นักปรัชญาด้วย
A good-looking hairdresser with three women who miss him...ใช่ ช่างทำผมรูปหล่อ กับผู้หญิง 3 คน ที่คิดถึงเขา...
Well, the ladies at the hairdresser told me that Heather's missing.พวกผู้หญิงในร้านทำผมบอกแม่ว่า เฮเธอร์หายตัวไป อะไรนะ
That's how these things work. Ask any musician or hairdresser.นั่นคือสิ่งที่ได้ผลนะ เชิญชวนทั้งนักดนตรีหรือช่างตัดผม

hairdresser ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理发店[lǐ fà diàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄉㄧㄢˋ, 理发店 / 理髮店] barber's shop; hairdresser's
美发师[měi fà shī, ㄇㄟˇ ㄈㄚˋ ㄕ, 美发师 / 美髮師] hairdresser; beautician

hairdresser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
床山[とこやま, tokoyama] (n) (actors' or sumo wrestlers') hairdresser
理容師[りようし, riyoushi] (n) barber; hairdresser
理髪室[りはつしつ, rihatsushitsu] (n) barbershop; hairdresser
女髪結い;女髪結[おんなかみゆい, onnakamiyui] (n) female hairdresser; coiffeuse
髪結い;髪結[かみゆい;かみい(髪結), kamiyui ; kamii ( kami ketsu )] (n) hairdresser; hairdressing

hairdresser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างเสริมสวย[n. exp.] (chang soēms) EN: ladies' hairdresser FR: coiffeuse [f]
ช่างแต่งผม[n. exp.] (chang taeng) EN: hairdresser FR: coiffeur [m]
ช่างตัดผม[n. exp.] (chang tat p) EN: hairdresser ; barber FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างทำผม[n. exp.] (chang tham ) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist FR: coiffeur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hairdresser
Back to top