ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

goldsmith

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *goldsmith*, -goldsmith-

goldsmith ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
goldsmith (n.) ช่างทอง
English-Thai: HOPE Dictionary
goldsmith(โกลด'สมิธ) n. ช่างทอง,นายธนาคาร,ผู้ให้กู้ยืมเงิน
English-Thai: Nontri Dictionary
goldsmith(n) ช่างทอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goldsmithsช่างทอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างทอง (n.) goldsmith
ค่ากำเหน็จ (n.) goldsmith´s charge See also: making fee Syn. ค่าแรง, ค่าจ้าง
กำเหน็จ (n.) goldsmith´s fee See also: goldsmith´s charge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know an excellent Spanish goldsmith, who works with such alacrity, that your Tilda may not have to know this was ever removed.ฮคhะต mั–nutะต yะพu ั•tะพั€ tryั–ng tะพ fั–nd ั–t, ั–t wั–ll fั–nd yะพu. Yะพu ะฐrะต nะฐั–vะต, Rะพbะตrt.
Such an ingrate. I spent days with the goldsmithไม่รู้คุณคนเลย อุตส่าห์อยู่กับช่างเป็นวัน

goldsmith ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金匠[jīn jiàng, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄤˋ, 金匠] goldsmith

goldsmith ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
金工[きんこう, kinkou] (n) metalwork; metalsmith; goldsmith

goldsmith ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างทอง[n. exp.] (chang thøng) EN: goldsmith FR: orfèvre [m]
กรรมาร[n.] (kammān) EN: goldsmith ; blacksmith FR: orfèvre [m] ; forgeron [m]
กัมมาร[n.] (kammān) EN: goldsmith ; blacksmith FR: orfèvre [m] ; forgeron [m]
กำเหน็จ[n.] (kamnet) EN: goldsmith's fee FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า goldsmith
Back to top