ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waitress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waitress*, -waitress-

waitress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waitress (n.) บริกรหญิง See also: พนักงานรับใช้หญิงในร้านอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
waitress(เว'ทริส) n. พนักงานหญิงรับใช้
English-Thai: Nontri Dictionary
waitress(n) บริกรหญิง,สาวเสิร์ฟ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waitressesบริกรสตรี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริกร (n.) waiter/waitress See also: steward, stewardess Syn. บ๋อย
บ๋อย (n.) waiter/waitress See also: server, steward/stewardess
บ๋อย (n.) waiter/waitress See also: steward, stewardess Syn. บริกร
พนักงานเสิร์ฟ (n.) waiter/waitress See also: steward, stewardess Syn. บ๋อย, บริกร
เด็กเสิร์ฟ (n.) waiter/waitress See also: server, steward/stewardess Syn. บ๋อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You look very waitress like.เธอดูเหมือนกลายเป็นสาวเสริฟจริงๆ เลย
Did you notice that our waitress was black?นายสังเกตไหมว่า พนักงานเสิร์ฟเราเป็นคนดำ
That waitress sized us up in two seconds.คนเสิร์ฟนั่น ตัดสินพวกเรา ด้วยเวลาแ่ค่สองวินาที
I could smell it, but the waitress kept saying to me,ผมได้กลิ่นอาหาร แต่พนักงานเสิร์ฟยืนกรานกับผมว่า
Well, see, I - I'd hoped he would hire you as a waitress or something.คือแบบนี้ ผมนึกว่าเค้าจะจ้างคุณเป็นพนักงานเสริฟหรืออะไรทำนองนี้
You know that new waitress over at the Bingo Lounge?เธอรู้จักเด็กเสิร์ฟใหม่ที่บิงโก้เลานจ์มั้ย
I mean, a singing waitress at a jazz club-- that's not exactly what she had in mind for herself.นักร้องเชียร์แขกในแจ๊สคลับ... ไม่ใช่เป้าหมายของเธอ
Well, actually, your mother wasn't a waitress it was a summer job, and she was the hostess and she also worked the cash register.อ้อ อันที่จริงแล้ว แม่ของแกไม่ได้เป็นสาวเสิร์ฟหรอก มันเป็นงานช่วงซัมเมอร์ และเเม่เป็นเจ้าของร้าน และแม่ก็เป็นแคชเชียร์ด้วย
She might recognize you as the waitress from the restaurant.เธออาจจะจำคุณได้ ตอนที่เป็นพนักงานร้านอาหาร
And then there's the bad diner food and then the skeevy motel rooms and then the truck-stop waitress with the bizarre rash.ไหนจะร้านอาหารห่วยๆ ห้องพักโทรมๆ แล้วก็จุดพักรถบรรทุก สาวเสิร์ฟวิตถารแบบนั้น
She was a waitress and there was a tag. Her name was Cindy.เธอเป็นสาวเสิร์ฟและมีป้ายชื่อ เธอชื่อซินดี้
Like,"Hey,the waitress is hot,I bet we could get her to come home with us."เช่น "เฮ้สาวเสริฟนั่นสวยจัง ฉันพนันว่าเราจะพาหล่อนกลับบ้านกลับเรา"

waitress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
服务员[fú wù yuán, ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, 服务员 / 服務員] waiter; waitress; attendant; customer service personnel

waitress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲居[なかい, nakai] (n) waitress (in a ryokan or traditional restaurant)
接客婦[せっきゃくふ, sekkyakufu] (n) hostess; waitress
酌婦[しゃくふ, shakufu] (n) barmaid; waitress
飯炊き女[めしたきおんな, meshitakionna] (n) (1) female cook; kitchenmaid; (2) (arch) woman who served both as a waitress and a prostitute in Osaka teahouses
ウェイトレス(P);ウエイトレス;ウェートレス;ウエートレス[, ueitoresu (P); ueitoresu ; ue-toresu ; ue-toresu] (n) waitress; (P)
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
女給[じょきゅう, jokyuu] (n) waitress; hostess
姉さん(P);姐さん[ねえさん(P);あねさん, neesan (P); anesan] (n) (1) (hon) (usu. 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. 姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. 姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
給仕[きゅうじ, kyuuji] (n,vs) (1) waiting on a table; serving (at dinner); (n) (2) waiter; waitress; waitperson; server; cabin boy; bellboy; page; pageboy; (3) office boy; office girl

waitress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กเสิร์ฟ[n. exp.] (dek soēp) EN: waiter : waitress FR: jeune serveur [m] ; jeune serveuse [f]
พนักงานเสิร์ฟญิง[n. exp.] (phanakngān ) EN: waitress FR: serveuse [f]
สาวเสิร์ฟ[n. exp.] (sāo soēp) EN: waitress FR: serveuse [f]
พนักงานเสิร์ฟ[n. exp.] (phanakngān ) EN: waiter ; waitress; steward ; stewardess FR: serveur [m] ; serveuse [f]

waitress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zimmerkellnerin {f}room waitress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waitress
Back to top