ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barman*, -barman-

barman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barman (n.) ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์ Syn. bartender
English-Thai: HOPE Dictionary
barman(บาร์'เมิน) n. พนักงานบาร์ผู้ชาย, Syn. bartender -pl. barmen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Send the barman over, please.เรียกเด็กมาสั่งเหล้าซิ!
To which the barman says: "may I push in your stool?".และคนชงเหล้าก็พูด "ขอเลื่อนเก้าอี้ได้ไหม?"
Do I seem like the kind of guy who would let you down? Do you know why a good barman favors larger ice cubes?ผมดูเหมือนพวกที่จะทำให้คุณผิดหวังรึ? คุณรู้รึเปล่าว่าทำไมเขา ถึงชอบใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่?
I just found the world's stupidest barman.ผมเพิ่งพบบาร์แมนที่โง่ที่สุดในโลก
Oi, barman. We're going to need four bottles of Holsten here.นี่ ไอ้น้อง ทางนี้เอาเบียร์โฮลสเต็นสี่ขวดนะ

barman ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handhabbar {adj} | leicht handhabbarmanageable | easy to manage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barman
Back to top