ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sailor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sailor*, -sailor-

sailor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sailor (n.) ลูกเรือ See also: กะลาสี Syn. seaman, seafarer, boatman
sailor (n.) ทหารเรือ See also: นาวิกโยธิน Syn. navy, frogman, midshipman
English-Thai: HOPE Dictionary
sailor(เซ'เลอะ) n. กลาสีเรือ, Syn. seaman
English-Thai: Nontri Dictionary
sailor(n) ทหารเรือ,กะลาสี,ชาวทะเล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sailorsลูกเรือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะลาสี (n.) sailor See also: crew, seaman Syn. ลูกเรือ
คนเรือ (n.) sailor See also: mariner, seaman
นาวิก (n.) sailor See also: mariner, seaman Syn. คนเรือ
คอกะลาสี (n.) sailor collar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He is a sailor on the pirate ship Revenge.เขาเป็นลูกเรือในเรือโจรสลัด
The mate was a mighty sailor manเพื่อนผู้ชายที่เล่นเรือใบด้วยความเข้มแข็ง
All right, so you just wanted to use this sailor and then run away, huh?จริงซิ คุณแค่อยากมีเซ็กส์กับกลาสี แล้วก็หนีไป
It's just a little something from one sailor to another one.ก็แค่ของจากนักเดินเรือคนหนึ่งสู่นักเดินเรืออีกคนหนึ่ง
What kind of Sailor Moon is that? Do it correctly!สาวน้อยน่ารัก ผู้พิทักษ์ความยุติธรรม เซลเลอร์มูน / ถูกไหม!
It was like something from an old movie... where the sailor sees the girl across the crowded dance floor, turns to his buddy and says,เหมือนกับฉากในหนังเก่าๆ ตอนที่กะลาสีเห็นสาวสวยอีกฟากของฟลอร์เต้นรำ แล้วหันไปบอกเพื่อนเขาว่า "เห็นสาวคนนั้นมั้ย?
It's embarrassing for a sailor to lose his bearings...น่าอายเหลือเกิน ที่กะลาสี จะเสียศูนย์แบบนี้
A sailor must know the ways of the world, yes?กะลาสี ต้องรู้กระแสโลก จริงมั้ย
The sailor busted in, I know...เจ้ากะลาสีมันบุกเข้ามา ฉันรู้...
I told myself the sailor was lying...ฉันบอกตัวเอง ว่าเจ้ากะละสีมันโกหก...
Thank heavens the sailor did not molest her.ขอบคุณสวรรค์ เจ้ากะลาสีไม่ได้ล่วงเกินเธอ
No, no, no, leave it, guv! Never trust a sailor on dry land. You're best off out of it.อย่าๆๆ อย่าไปไว้ใจพวกกะลาสี ช่างเขาเถอะ ไม่ใช่แล้วอย่างนี้ พระเจ้า

sailor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水兵[shuǐ bīng, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄥ, 水兵] enlisted sailor in navy
水手[shuǐ shǒu, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄡˇ, 水手] mariner; sailor; seaman
海员[hǎi yuán, ㄏㄞˇ ㄩㄢˊ, 海员 / 海員] sailor; mariner
船员[chuán yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, 船员 / 船員] sailor; crew member

sailor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セーラー服[セーラーふく, se-ra-fuku] (n) sailor suit; middy uniform; (P)
ミディ[, midei] (n) (1) midi (i.e. midiskirt); (2) middy; middy blouse; blouse with a sailor collar; (P)
平水夫[へいすいふ, heisuifu] (n) foremast hand; common sailor
船乗りになる[ふなのりになる, funanorininaru] (exp,v5r) to go to sea; to become a sailor
ブルセラ[, burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P)
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine
朝焼けは雨、夕焼けは晴れ[あさやけはあめ、ゆうやけははれ, asayakehaame , yuuyakehahare] (exp) (id) Red sky at night, sailors delight; red sky in morning, sailors take warning; Red sky at night, shepherds delight; red sky in morning, shepherds take warning
水夫;水手;水主[すいふ(水夫);かこ(水夫;水手);すいしゅ(水手;水主), suifu ( suifu ); kako ( suifu ; mizu te ); suishu ( mizu te ; mizu shu )] (n) sailor; seaman
海員[かいいん, kaiin] (n) sailor; seaman
舟歌;船歌;舟唄[ふなうた, funauta] (n) sailor's song; boat song; shanty
船乗り[ふなのり, funanori] (n) (1) getting on board; (2) sailor; seaman
船人;舟人[ふなびと, funabito] (n) sailor; boatman; passenger
船宿[ふなやど, funayado] (n) shipping agent; boathouse; inn for sailors

sailor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner FR: marin [m] ; matelot [m]
กะลาสีเรือ[n. exp.] (kalāsī reūa) EN: sailor FR: marin [m]
คอกะลาสี[n.] (khø kalāsī) EN: sailor collar FR:
เล็บมือนาง[n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor FR:
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; crew member ; staff FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
นาวิก[n.] (nāwīk) EN: navigator ; sailor ; helmsman ; steersman FR:
ผีเสื้อกะลาสีลายเลอะอินเดีย[n. exp.] (phīseūa kal) EN: Indian Dingiest Sailor FR:
ผีเสื้อกะลาสีลายใต้เรียบ[n. exp.] (phīseūa kal) EN: Sullied Sailor FR:
ผีเสื้อกะลาสีลายทึบ[n. exp.] (phīseūa kal) EN: Clear Sailor FR:
ผีเสื้อกะลาสีเหลืองเล็ก [n. exp.] (phīseūa kal) EN: Small Yellow sailor FR:
ผีเสื้อกะลาสีเหลืองนาคา[n. exp.] (phīseūa kal) EN: Naga Yellow Sailor FR:
ผีเสื้อกะลาสีแถบสั้น [n. exp.] (phīseūa kal) EN: Short-banded Sailor FR:
ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา[n. exp.] (phīseūa kal) EN: Common plain Sailor ; Common Sailor FR:
ทหารเรือ[n. exp.] (thahān reūa) EN: sailor ; naval officer ; seaman in the navy FR: marin [m] ; officier de marine [m]

sailor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seemannsgarn {n} | Seemannsgarn spinnensailor's yarn; fish story [Am.] | to spin a yarn
Matrosenanzug {m}sailor suit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sailor
Back to top