ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

policeman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *policeman*, -policeman-

policeman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
policeman (n.) ตำรวจ See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ Syn. police officer
English-Thai: HOPE Dictionary
policeman(พะลีส'เมิน) n., (pl. policemen) ตำรวจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตร. (n.) policeman Syn. ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ (n.) policeman See also: police officer, gendarme Syn. ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ Ops. ผู้ร้าย
ตชด. (n.) frontier policeman Syn. ตำรวจตระเวณชายแดน
ตำรวจตระเวณชายแดน (n.) frontier policeman
ตำรวจนอกเครื่องแบบ (n.) plainclothes policeman See also: plainclothesman Syn. ตำรวจลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A policeman was pistol-whipped until his face looked like raspberry jam.{\cHFFFFFF}ตำรวจถูกปืน whipped จนกว่า ใบหน้าของเขาดูเหมือนราสเบอร์รี่แยม
And a policeman passing an Indian dwelling--เเละตำรวจ ที่เดินผ่าน ที่อยู่ของคนอินเดีย
Was the policeman working for Mr. Boddy, too?แล้วตำรวจทำงานให้กับ คุณบ๊อดดี้ด้วยไหม?
A policeman fabricating evidence.ตำรวจปลอมหลักฐานขึ้นมา
I'm a policeman now, could you believe it ? It's hard to believe.ฉันเป็นตำรวจ ไม่น่าเชื่อนะ
Last night... She killed a policeman who had tracked her down.เมื่อคืนหล่อนฆ่าตำรวจ ที่ตามลอยหล่อนมา
A policeman heard the death rattle and found where they were hiding.ตำรวจได้ยินเสียงอึกอักขาดใจ ก็เลยเจอที่ซ่อน
Being a policeman is not what you see on TV.เป็นตำรวจไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณเห็นในทีวี
The policeman who's chasing us. He wears the cross in the world.ตำรวจที่ตามจับเราน่ะ เขามีเข็มกลัดรุปกางเขนในวงกลม
A policeman fell down, but I can't help him!ตำรวจล้มลงแล้ว แต่ผมคงช่วยเค้าไม่ได้
Well, if it isn't Mandela's little policeman and the manic Zambian in a conversation about psychiatry.นั่นตำรวจของแมนเดล่า คุยกับชาวเซมเบียบ้าๆ เรื่องจิตแพทย์กันอยู่เหรอ
You do not look like a policeman to me.ทำไมมีแต่คนจะปล้นฉันน่ะ / ไม่ ผมเป็นตำรวจครับ

policeman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎng, ㄍㄤˇ, 岗 / 崗] mound; policeman's beat
警区[jǐng qū, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩ, 警区 / 警區] policeman's round; patrol; beat
警察[jǐng chá, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, 警察] police; policeman; policewoman

policeman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お巡り[おまわり, omawari] (n) policeman
捕吏[ほり, hori] (n) (arch) constable; policeman
機動隊員[きどうたいいん, kidoutaiin] (n) riot policeman
警官に抑えられる[けいかんにおさえられる, keikanniosaerareru] (exp,v1) to be caught by a policeman
邏卒[らそつ, rasotsu] (n) (1) serviceman on patrol; (2) (arch) (See 巡査) policeman (early Meiji era)
お巡りさん(P);御巡りさん[おまわりさん, omawarisan] (n) (fam) (See 巡査) policeman; (P)
お縄;御縄[おなわ, onawa] (n) (See 縄・なわ・2) policeman's rope
同心[どうしん, doushin] (n,adj-no) (1) concentricity; (2) same mind; unanimity; (n) (3) (subordinate of 与力) (See 与力) policeman; constable in the Edo period
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
汚職警官[おしょくけいかん, oshokukeikan] (n) (See 汚職,警官) corrupt policeman; dirty cop
警官[けいかん, keikan] (n,adj-no) policeman; (P)
警察官[けいさつかん;ケイサツカン, keisatsukan ; keisatsukan] (n) policemen; policeman; police officer

policeman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī ta) EN: policeman ; police officer ; gendarme FR: officier de police [m]
พลตำรวจ[n.] (phon tamrūa) EN: policeman ; police constable ; police private FR:
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[n.] (phūphithaks) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people FR: gardien de la paix [m]
ร้อยเวร[n. exp.] (røi wēn) EN: policeman on duty FR: policier de garde [m]
ตำรวจ[n.] (tamrūat) EN: policeman ; police officer ; cop (inf.) FR: agent de police [m] ; policier [m] ; policière [f] ; flic [m] (fam.) ; poulet [m] (fam.) ; pandore [m] (vx) ; cogne [m] (pop.) ; bourre [m] (arg., vx)
ตำรวจชาย[n. exp.] (tamrūat chā) EN: policeman FR: policier [m]
ตำรวจจราจร[n. exp.] (tamrūat jār) EN: traffic police ; traffic cop ; traffic policeman ; brownie (Am.) FR: police de la route [f] ; police de la circulation [f] ; agent de la circulation [m]
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes FR: police secrète [f]
ตำรวจนครบาล[n. exp.] (tamrūat nak) EN: metropolitan police ; local police force ; city police ; city policeman ; metropolitan constabulary FR: police locale [f] ; police municipale [f] ; police communale [f] (Belg., Sui.)
ตำรวจนอกเครื่องแบบ[n. exp.] (tamrūat nøk) EN: plainclothes policeman ; plainclothesman FR: policier en civil [m]
ตำรวจภูธร[n.] (tamrūatphūt) EN: provincial police ; provincial gendarmerie ; provincial policeman ; provincial constabulary FR: police provinciale [f]
ตำรวจทางหลวง[n. exp.] (tamrūat thā) EN: highway police ; highway policeman FR: police des autoroutes [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า policeman
Back to top