4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย n
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

n't
( ย่อมาจาก not ) adv ไม่

n เล็บ, n ตะปู, vt ตอกตะปู

adj เปลือยกาย, adj เรียบง่าย, adj ซึ่งไม่มีการป้องกัน, adj โล่ง

n ชื่อ, vt ตั้งชื่อ

n เรื่องเล่า

adj แคบ, vt ทำให้แคบลง

adj น่าคลื่นไส้, adj อันตราย, n สิ่งที่น่ารังเกียจ

n ประเทศ, n คนในประเทศ

adj ประจำชาติ, n ประชาชน

adj ทั่วประเทศ, adv ทั่วประเทศ

adj ตามธรรมชาติ, adj พื้นเมือง, n ชาวพื้นเมือง

adj เป็นธรรมชาติ, adj ธรรมดา

adv ตามธรรมชาติ, adv โดยกำเนิด, adv แน่นอน

n ธรรมชาติ, n อุปนิสัย, n ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ

adj เกี่ยวกับเรือ, adj เกี่ยวกับกองทัพเรือ

adj ใกล้, adj ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด, adv ในระยะเวลาอันใกล้, vt ใกล้เข้ามา

adj แค่เอื้อม, adv ใกล้เคียง

adv เกือบ

adj เรียบร้อย, adj เหมาะสม, adj แบบเพียวๆ (ใช้กับการดื่มเหล้า)

adv อย่างจำเป็น, adv อย่างจำเป็น

adj จำเป็น, n ปัจจัย

n สิ่งจำเป็น, n ความต้องการ

n ลำคอ (อวัยวะ), n คอเสื้อ, n คอขวด, vi โอบกอด (จูบและกอด), n ส่วนที่แคบเข้ามา

n ความต้องการ, vi จำเป็น, vt ต้องการ

n เข็ม, n หัวเข็ม (เครื่องเล่นจานเสียง), n ใบไม้ที่เล็กเรียวเหมือนเข็ม เช่น ใบสน, vt ยั่วยุ, vt เย็บ

adj เป็นการปฏิเสธ, adj ที่เป็นด้านลบ, n คำปฏิเสธ, n เครื่องหมายลบ (ทางคณิตศาสตร์), vt คัดค้าน

vi เจรจาต่อรอง, vt เจรจาต่อรอง

n การเจรจาต่อรอง

n เพื่อนบ้าน, adj ใกล้เคียง

n บริเวณใกล้เคียง

adj ที่อยู่ใกล้เคียง

conj ต่างก็ไม่, adj ต่างก็ไม่, adv ต่างก็ไม่, pron ต่างก็ไม่

n เส้นประสาท, n ความกล้า

adj กระวนกระวาย, adj เกี่ยวกับประสาท

n รังนก, n ที่อยู่, vt วางอย่างเป็นระเบียบ

net
n ตาข่ายดักสัตว์, n เครือข่าย, vt จับด้วยตาข่าย, adj สุทธิ (ราคา)

n สิ่งที่คล้ายร่างแหหรือตาข่าย, n ระบบเครือข่าย, vt เชื่อมโยงเครือข่าย

adj ซึ่งเป็นกลาง, adj ซึ่งไม่มีสี, adj ซึ่งไม่เป็นกรดหรือด่าง (ทางเคมี), adj ซึ่งไม่นำไฟฟ้า (ทางฟิสิกส์)

adv ไม่มีทาง

adv แต่อย่างไรก็ตาม

new
adj ใหม่

adv สดๆ ร้อนๆ

n ข่าว

n หนังสือพิมพ์, n กระดาษหนังสือพิมพ์

adj ต่อไป

adj ดี, adj สุภาพ, adj สวย, adj ละเอียด, adj แน่นอน

n กลางคืน

n ฝันร้าย

n เลขเก้า, adj เก้า, n สิ่งของเก้าชิ้น

no
det ไม่มี, adv ไม่

pron ไม่มีใคร, n คนธรรมดา

nod
vi พยักหน้ารับ, vt พยักหน้ารับ, n การพยักหน้า

n เสียงดัง, vt ป่าวประกาศ, vi พูดมาก

n การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง, n การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่

n ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่ง

pron ไม่มีสักสิ่ง, adv ไม่เลย

adv ถึงอย่างไรก็ตาม

adj ซึ่งไม่มีผลกำไร

n เที่ยง

nor
conj ไม่ (มักใช้คู่กับ neither)

n มาตรฐาน

n ภาวะปกติ, adj ปกติ

adv โดยปกติ

n ทิศเหนือ, adj ทางเหนือ, adv ทางเหนือ

adj เกี่ยวกับตะวันออกเฉียงเหนือ, n ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

adj ทางทิศเหนือหรือภาคเหนือ, n คนเหนือ

n ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

n จมูก

not
adv ไม่

n ข้อความ, n สัญลักษณ์, n โน้ตเพลง, n ธนบัตร, n ใบรับรอง, vt จด, vt สังเกต

n สมุด, n เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับหิ้วไปที่ต่างๆ ได้

n การไม่มีอะไร, n การไร้ความหมาย, n คำพูดที่ไม่สำคัญ, adv ไม่มีอะไร

n ข้อสังเกต, n การสังเกต, n การแจ้งล่วงหน้า, vt สังเกตเห็น, vt ประกาศ

n ความคิด, n ความคิดเห็นโง่ๆ, n ความเข้าใจ

n นวนิยาย, adj ใหม่

now
adv ตอนนี้, conj เนื่องจาก, n ตอนนี้

adv ไม่มีที่ไหน, n สถานที่ที่ไม่เป็นที่รู้จัก

adj เกี่ยวกับนิวเคลียร์

n ตัวเลข, n จำนวน, vt ใส่ตัวเลข, vt นับจำนวน

adj มากมาย

n พยาบาล, n แม่นม, vt ให้นม, vt พยาบาล

nut
n ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง, n คนบ้า

n ธาตุอาหาร, adj ที่บำรุงกำลังค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top