ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nightmare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nightmare*, -nightmare-

nightmare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nightmare (n.) ฝันร้าย See also: ฝันน่ากลัว Syn. bad dream, horror
English-Thai: HOPE Dictionary
nightmare(ไนทฺ'แมร์) n. ฝันร้าย,สภาวะที่โศกเศร้า
English-Thai: Nontri Dictionary
nightmare(n) ฝันร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝันร้าย (v.) have a nightmare Ops. ฝันดี
ฝันร้าย (n.) nightmare See also: bad dream Ops. ฝันดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the worst part of a nightmare has been realized, there's nothing very much to be afraid of, is there?{\cHFFFFFF}When the worst part of a nightmare has been realized, {\cHFFFFFF}there's nothing very much to be afraid of, is there?
You know, that's the nightmare of shrinkdom, doctor.คุณรู้ไหม นั่นมันเป็นฝันร้ายของวงการจิตแพทย์เชียวนะ คุณหมอ
And the nightmare I had was as bad as can beและความฝันที่เลวร้ายที่สุด
Then I opened my eyes and the nightmare was meเมื่อข้าลืมตาขึ้นและฝันร้ายนั้นคือข้า
But once I did have this nightmare where Sheila and Marcy are sitting... right next to each other, and this Eskimo guy comes over and says, "Pick."ฉันฝันร้ายว่าชีลากับมาร์ซี่นั่งคู่กัน มีหนุ่มเอสกิโมมาบอกให้เลือก
It's funny, your worst nightmare always seems so far away.มันน่าขัน ที่ฝันร้ายที่สุดของคุณ ช่างดูเหมือนกับว่าไม่มีวันเป็นจริง
It's funny your worst nightmare always seems so far away.มันน่าขัน ที่ฝันร้ายที่สุดของคุณ ช่างดูเหมือนกับว่าไม่มีวันเป็นจริง
Hmph, the nightmare comes again, huh?หึ ฝันร้ายจะกลับมาอีกครั้งสินะ?
We're having a bloody nightmare with injuries.ถ้ามันยังไม่หายสนิท เราคงต้องเจอปัญหาอีกเยอะ
Yeah, he's a sweet kid, but he's got a nightmare family.ใช่ เด็กดี แต่ครอบครัวแย่มาก
Which is a nightmare for just about every reason.พาเมียนายกลับมา นายต้องการตีนกระต่าย
What a fucking nightmare you are.แกนี่มันฝันร้ายจริงๆ

nightmare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
噩梦[è mèng, ㄜˋ ㄇㄥˋ, 噩梦 / 噩夢] nightmare
梦魔[mèng mó, ㄇㄥˋ ㄇㄛˊ, 梦魔 / 夢魔] nightmare
梦魇[mèng yǎn, ㄇㄥˋ ㄧㄢˇ, 梦魇 / 夢魘] nightmare
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 寎] nightmare; start in sleep
恶梦[è mèng, ㄜˋ ㄇㄥˋ, 恶梦 / 惡夢] nightmare
[yǎn, ㄧㄢˇ, 魇 / 魘] nightmare

nightmare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイトメア[, naitomea] (n) nightmare

nightmare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝันร้าย[n. exp.] (fan rāi) EN: nightmare ; bad dream FR: cauchemar [m] ; mauvais rêve [m] ; rêve affreux [m]
ฝันร้าย[v. exp.] (fan rāi) EN: have a nightmare ; have bad dreams FR: faire des cauchemars ; faire de mauvais rêves ; cauchemarder (fam.)
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: talk in one's sleep ; have a nightmare FR: parler en dormant
ผีอำ[n.] (phī-am) EN: suffocating feeling during a nightmare FR: cauchemar [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nightmare
Back to top