ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nominee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nominee*, -nominee-

nominee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nominee (n.) ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่ง See also: ผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง Syn. applicant, candidate, seeker
English-Thai: HOPE Dictionary
nominee(นอม'มะนี) n. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
nominee(n) ผู้ได้รับเลือก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nominee๑. ผู้ได้รับแต่งตั้ง๒. ผู้ได้รับเสนอชื่อ (ให้เลือก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's off to Miami today for Best Actress nominee Rachel Marron.ราเชล มาร์รอนบินไปไมอามี่วันนี้
Patty hewes may be heading to court again soon, and her opponent this time may be her husband, energy secretary nominee phil grey.แพตตี้ ฮิวส์ อาจขึ้นศาลอีกครั้ง คู่ต่อสู้ของเธออาจเป็นสามีของเธอ ผู้เข้าชิงตำแหน่งเลขาฯ พลังงาน ฟิล เกรย์
President Segovia has announced his nominee for vice president, a position which has been vacant since the tragic death of Vice President Prattประธานาธิบดีเซอโกเวียร์ ได้แถลงว่า บุคคลที่เสนอเป็น รองประธานาธิบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลง
The nominee will have to beผู้ถูกเสนอชื่อจะต้อง
Nice. So my nominee for worst patient ever is Mr. Fisicos.ดีมาก งั้นผมขอเสนอคนไข้ที่กวนที่สุดเข้าแข่งบ้าง
If you have to ask why a 12-time Teen Choice Award nominee is a celebrity judge, then you don't really understand what the word celebrity means.หากคุณถามว่า ทำไมคนที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล Teen Choice Award ถึง 12 ครั้ง ถึงมาเป็นกรรมการตัดสินระดับซุป'ตาร์
Oh, you mean the 1976 Best Picture nominee starring Dustin Hoffman and Robert Redford about the Watergate break in?คุณหมายถึงหนังที่ยอดเยี่ยมในปี 1976 ที่นำแสดงโดยดัสติน ฮอฟฟ์แมน กับ โรเบิรต์ เรดฟอร์ดใช่มั้ย ที่เกี่ยวกับคดีวอเตอร์เกต?
I know Senator Brenner has to leave shortly, and he's anxious to question this nominee.{\cHFFFFFF}ฉันรู้ว่าวุฒิสมาชิกเบรนเนอร์ มีที่จะออกในไม่ช้า {\cHFFFFFF}และเขาก็อยากจะ คำถามที่ได้รับการแต่งตั้งนี้
The Best Song nominees are:เพลงดีเด่นที่ได้รับการเสนอ คือ..
And finally, the nominees for Spring Fling Queen are as follows:และสุดท้ายนี้ รายชื่อผู้เข้าชิง Spring Queenได้แก่:
All right, do we have all of our nominees for king and queen on the stage?เอาหละ เราได้ชื่อผู้สมัคร สำหรับตำแหน่งคิงกับควีนครบแล้วรึยัง?
This year nominees for best actors are...ผู้เข้าชิงตำแหน่งนักแสดงชายยอดเยี่ยมของปีนี้ คือ...

nominee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting
被任命者[ひにんめいしゃ, hininmeisha] (n) appointee; nominee
候補者名簿[こうほしゃめいぼ, kouhoshameibo] (n) list of candidates; slate; list of nominees

nominee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นอมินี[n.] (nøminī) EN: nominee FR:
ผู้ได้รับเสนอชื่อ [n. exp.] (phū dāirap ) EN: nominee FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nominee
Back to top