ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

never

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *never*, -never-

never ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
never (adv.) ไม่มีทาง See also: ไม่อย่างเด็ดขาด, ไม่เลย, ไม่อย่างแน่นอน Syn. not ever
never again (adv.) ไม่อีกแล้ว (คำโบราณ)
never darken my door again (idm.) ไปให้พ้นและอย่าโผล่มาให้เห็นอีก
never darken my door again (idm.) ไปให้พ้นและอย่ากลับมาอีก
never fear (idm.) อย่ากังวล See also: อย่าห่วงเลย, มั่นใจได้
never had it so good (idm.) ไม่เคยมีโชค (คำไม่เป็นทางการ)
never mind (idm.) ไม่ต้องห่วง See also: ลืมซะเถอะ, ไม่ต้องสนใจ
never-ceasing (adj.) เรื่อยไป See also: ติดต่อกัน, ตลอดเวลา Syn. continued
never-ending (adj.) ซึ่งไม่ยอมหมดสิ้น See also: ซึ่งไม่ยอมจบสิ้น Syn. timeless, endless
never-never land (n.) ดินแดนมหัศจรรย์
never-to-be-forgotten (adj.) ซึ่งจะลืมไม่ได้
nevermore (adv.) ไม่อีกแล้ว (คำโบราณ) Syn. never again
nevertheless (adv.) แต่อย่างไรก็ตาม See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี Syn. nonetheless, notwithstanding
English-Thai: HOPE Dictionary
never(เนฟ'เวอะ) adv. ไม่เคย, Syn. not ever
nevermore(เนฟ'เวอะมอร์) adv. ไม่อีกแล้ว
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless
English-Thai: Nontri Dictionary
never(adv) ไม่เคย,ไม่เลย,ไม่แน่นอน,ไม่เป็นอันขาด
nevermore(adv) ไม่อีกเลย,ไม่อีกแล้ว
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
never-married personผู้ที่ไม่เคยสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เคย (aux.) never Ops. เคย
ช่าง (v.) never mind See also: forget it Syn. ปล่อย, วางธุระ
ช่างกระไร (adv.) never mind
ช่างปะไร (adv.) never mind See also: let it go, let it be Syn. ไม่เอาธุระ
ช่างเถิด (adv.) never mind See also: don´t worry Syn. ไม่เป็นไร, ช่างเถอะ
ทำเนา (adv.) never mind Syn. ช่างเถิด, ตามมี
ไม่เอาธุระ (adv.) never mind See also: let it go, let it be
ไม่มีที่สิ้นสุด (adv.) never-ending Syn. ไม่สิ้นสุด
ไม่สิ้นสุด (adv.) never-ending
กระนั้น (conj.) nevertheless See also: so thus, thus, if so, in that case, then, therefore, well then, now that
ถึงกระนั้นก็ตาม (conj.) nevertheless See also: although, though, even though Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี
หากแม้ (conj.) nevertheless See also: notwithstanding Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, แม้น
แม้กระนั้น (conj.) nevertheless See also: notwithstanding Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น
Peter Pan (n.) ปีเตอร์แพน (เด็กหนุ่มไม่เคยแก่แห่งดินแดน Neverland)
ครั้งไร (adv.) whenever Syn. ทีไร, เมื่อไร
ทีไร (adv.) whenever
เมื่อใด (adv.) whenever See also: when
ไม่มีวัน (aux.) shall never Syn. ไม่มีทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
I've never had an interest in politicsฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
We've never even metพวกเราไม่เคยแม้แต่จะพบกัน
I had never heard of themฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I've never heard of itฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
I never want to do that againฉันไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกเลย
I never tired of themฉันไม่เคยเบื่อมันเลย ทำไมเธอถึงจะเบื่อล่ะ
You'll never be rid of meแกจะไม่มีทางกำจัดฉันได้
Unfortunately, I've never met himน่าเสียดายที่ฉันไม่เคยพบเขา
But I have to say I've never had neitherแต่ฉันต้องบอกว่าฉันไม่เคยมีเลย(ทั้งสองตัว)
I could never do in the cityฉันอาจไม่เคยทำเลยในเมืองใหญ่
I've never been to France beforeฉันไม่เคยไปฝรั่งเศสมาก่อน
I've never been anywhere in the area of Asiaฉันยังไม่เคยไปที่ไหนในเอเชียมาก่อน
I never have time to readฉันไม่เคยมีเวลาอ่านหนังสือเลย
You're never lonelyคุณไม่เคยโดดเดี่ยวเลย
I shall never forget how kind you areฉันจะไม่มีวันลืมเลยว่าคุณใจดีแค่ไหน
She'd never felt like this beforeเธอไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน
I never expect thisฉันไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้เลย
He had never felt so angry in his lifeเขาไม่เคยรู้สึกโกรธอย่างมากในชีวิตของเขาเลย
I have never wanted anything as much in my whole lifeฉันไม่เคยต้องการสิ่งใดมากมายในทั้งชีวิตของฉัน
I've never seen him like that beforeฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นอย่างนั้นมาก่อน
I've never heard anything about thisฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
You've never tasted desperateคุณไม่เคยลิ้มรสความสิ้นหวัง
I never stopped thinking about youฉันไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับคุณเลย
He never comes back at allเขาไม่เคยกลับมาอีกเลย
I've never seen anything like thisฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย
You know I've never been to Chinaคุณรู้ไหมฉันไม่เคยไปประเทศจีนมาก่อน
He never liked to talk about anything seriousเขาไม่เคยชอบพูดเกี่ยวกับอะไรที่เครียดๆ
It never occurred to meมันไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันมาก่อน
I've never seen anyone study so hardฉันไม่เคยเห็นใครเรียนหนักขนาดนี้
We never see you these daysพวกเราไม่ได้เจอคุณเลยหมู่นี้
She never resigns her son to another person's careเธอไม่ยอมให้ใครดูแลลูกชายเธอเลย
I would never cheat on youฉันจะไม่มีวันนอกใจคุณ
I have given up on him; he never does what he promisesฉันเลิกเชื่อถือเขาแล้ว เขาไม่เคยทำสิ่งที่เขาสัญญาได้เลย
I accept that you will never love meฉันยอมรับว่าคุณจะไม่มีทางรักฉันเลย
I will never forget itฉันจะไม่ลืมมันเลย
You can never turn the clock backคุณไม่มีทางหมุนเวลากลับมาได้
He never misses a chance to see a movieเขาไม่เคยพลาดโอกาสที่จะดูหนังเลย
Unlike him, she never gave up hopeเธอไม่เหมือนเขาตรงที่ เธอไม่เคยสิ้นความหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, they've never swept this room.ทำไมพวกเขาไม่เคยกวาด ห้องพัก
Oh, she'll never find me here.โอ้เธอจะไม่พบฉันที่นี่
Goodness me, this will never do.ความดีของฉันนี้จะไม่ทำ
Never say die. Never say die.ไม่เคยพูดตาย ไม่เคยพูดตาย
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย
But I can never save. Money slips through my fingers.แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่
We shall never have peace till we have a pure Aryan race.เราไม่เคยสงบสุขเลย จนบัดนี้ เราเป็นอารยัน
Hynkel with all his power can never touch that.อำนาจทั้งหมดอยู่ที่ เฮนเคิล ไม่มีใครแตะต้องได้
Meyerberg was only wanted for questioning. We never saw him again.มีเพียง เมเยอร์เบิก ที่ช่วยเราได้ ประเด็นคือ เราไม่เคยเห็นเขาอีกเลย
Me, Napaloni, I never get out without a carpet.ฉันไง เนโพโลนี ผมไม่เคยไปไหน โดยไม่มีพรม
You never heard of tanks that go under the water and fly up-a stairs?คุณไม่เคยเห็นหรอ ดำน้ำและบินได้หนะ

never ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从来[cóng lái, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, 从来 / 從來] always; at all times; never (if used in negative sentence)
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
户枢不蠹[hù shū bù dù, ㄏㄨˋ ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ, 户枢不蠹 / 戶樞不蠹] lit. a door hinge never rusts (成语 saw); constant activity prevents decay
永垂不朽[yǒng chuí bù xiǔ, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄟˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, 永垂不朽] eternal glory; will never be forgotten
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, 天无绝人之路 / 天無絕人之路] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die.
功高不赏[gōng gāo bù shǎng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄤˇ, 功高不赏 / 功高不賞] high merit that one can never repay (成语 saw); invaluable achievements
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
没事[méi shì, ㄇㄟˊ ㄕˋ, 没事 / 沒事] it's not important; it's nothing; never mind; to have nothing to do; to be free
祸不单行[huò bù dān xíng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, 祸不单行 / 禍不單行] misfortune never comes singly (成语 saw); it never rains but it pours
不曾[bù céng, ㄅㄨˋ ㄘㄥˊ, 不曾] never (have done sth)
勿忘国耻[wù wàng guó chǐ, ˋ ㄨㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ, 勿忘国耻 / 勿忘國恥] Never forget national humiliation, refers to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria
从没[cóng méi, ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ, 从没 / 從沒] never (in the past); never did
旷古未有[kuàng gǔ wèi yǒu, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, 旷古未有 / 曠古未有] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented
旷古未闻[kuàng gǔ wèi wén, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, 旷古未闻 / 曠古未聞] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented; also written 曠古未有|旷古未有
未曾[wèi céng, ㄨㄟˋ ㄘㄥˊ, 未曾] never before
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)
没什么[méi shén me, ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, 没什么 / 沒甚麼] nothing; it doesn't matter; it's nothing; never mind
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, 人去楼空 / 人去樓空] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends
兵不厌诈[bīng bù yàn zhà, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ ㄓㄚˋ, 兵不厌诈 / 兵不厭詐] there can never be too much deception in war; in war nothing is too deceitful; all's fair in war
株守[zhū shǒu, ㄓㄨ ㄕㄡˇ, 株守] to stick to sth stubbornly; never let go
不要紧[bù yào jǐn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, 不要紧 / 不要緊] unimportant; not serious; it doesn't matter; never mind; it looks all right; but
前所未见[qián suǒ wèi jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 前所未见 / 前所未見] unprecedented; never seen before
肉包子打狗[ròu bāo zǐ dǎ gǒu, ㄖㄡˋ ㄅㄠ ㄗˇ ㄉㄚˇ ㄍㄡˇ, 肉包子打狗] what's gone can never come back
[què, ㄑㄩㄝˋ, 却 / 卻] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless
从不[cóng bù, ㄘㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, 从不 / 從不] never
从来不[cóng lái bù, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ, 从来不 / 從來不] never
从来没[cóng lái méi, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ, 从来没 / 從來沒] never
从未[cóng wèi, ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ, 从未 / 從未] never
总要[zǒng yào, ㄗㄨㄥˇ ㄧㄠˋ, 总要 / 總要] nevertheless
虽则[suī zé, ㄙㄨㄟ ㄗㄜˊ, 虽则 / 雖則] nevertheless; although
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 话又说回来 / 話又說回來] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow
经久不衰[jīng jiǔ bù shuāi, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄞ, 经久不衰 / 經久不衰] unfailing; never-ending
多咱[duō zán, ㄉㄨㄛ ㄗㄢˊ, 多咱] when?; what time?; whenever
每当[měi dāng, ㄇㄟˇ ㄉㄤ, 每当 / 每當] whenever; every time
无论何时[wú lùn hé shí, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ, 无论何时 / 無論何時] whenever

never ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
これっ切り;此れっ切り;是っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this
これ切り;此れ切り;是切り[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers
ネバーギブアップ[, neba-gibuappu] (exp) Never give up!
ネバギバ[, nebagiba] (int) (col) (abbr) (See ネバーギブアップ) Never give up!
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop
一つ度も[ひとつども, hitotsudomo] (conj) (with negative predicate) not even once, never
儘よ[ままよ, mamayo] (int) (uk) whatever; never mind; I don't care; the hell with it
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before
又と無い;又とない[またとない, matatonai] (exp) (uk) unique; matchless; unparalleled; unparallelled; never again
又無い;又ない[またない, matanai] (adj-i) unique; matchless; unparalleled; unparallelled; never again
多芸は無芸[たげいはむげい, tageihamugei] (exp) being multi-talented means never really being especially good at any one thing; jack of all trades, master of none
富本銭[ふほんせん, fuhonsen] (n) (See 和同開珎) Japan's first coinage (dating to 683 CE, but perhaps never in circulation)
弱り目に祟り目[よわりめにたたりめ, yowarimenitatarime] (exp) misfortunes never come singly
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart
後を絶たず[あとをたたず, atowotatazu] (exp) never ceasing; never ending
後を絶たない;跡を絶たない[あとをたたない, atowotatanai] (exp) never ceasing; never ending; endless
後家を立てる[ごけをたてる, gokewotateru] (exp,v1) to remain faithful to the memory of one's husband and never remarry
摺足;摺り足;すり足[すりあし, suriashi] (n) sliding feet; shuffling (one's feet); moving legs forward with feet never leaving the ground (sumo exercise)
新;更[さら;あら(新);にい(新), sara ; ara ( shin ); nii ( shin )] (n,adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural
死して後已む;死してのちやむ;死してのち已む[ししてのちやむ, shishitenochiyamu] (exp,v5m) to be determined to do or die; to never give up until one is dead
気にするな[きにするな, kinisuruna] (exp) Never mind!; Don't worry about it
知者不惑;智者不惑[ちしゃふわく, chishafuwaku] (exp) a wise person always follows the right course; a wise man never wavers
箪笥の肥やし;箪笥の肥し[たんすのこやし, tansunokoyashi] (exp) unused things (esp. clothing); objects bought but never used
許すまじ[ゆるすまじ, yurusumaji] (exp) to be unforgivable; to never forgive something
踏んだり蹴ったり[ふんだりけったり, fundarikettari] (exp) it never rains but it pours; misfortunes never come singly
金甌無欠[きんおうむけつ;きんのうむけつ, kin'oumuketsu ; kinnoumuketsu] (n) (1) flawless; perfect; (2) (a nation) having never been invaded by outside forces
門前の小僧習わぬ経を読む[もんぜんのこぞうならわぬきょうをよむ, monzennokozounarawanukyouwoyomu] (exp) (id) you learn, without realising it, from what is around you; a young monk outside the gate can read sutras he has never studied
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P)
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P)
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ...
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that

never ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[X] (chāng = cha) EN: never mind ; forget it ; no matter FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างกระไร[X] (chāngkrarai) EN: Alas! ; never mind FR:
ช่างปะไร[X] (changparai) EN: never mind FR:
ช่างเถอะ[X] (chāng thoe ) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ[xp] (chāt nā tøn) EN: It’ will never happen. FR: La semaine des quatre jeudis.
จะไม่มีวัน[v. exp.] (ja mai mī w) EN: will never FR:
เข็ดจนตาย[v. exp.] (khet jon tā) EN: have learned a lesson for life ; never do it again FR:
คิดไม่ถึง[v. exp.] (khit mai th) EN: not expect ; never thought of ; never occurred to ; hadn't thought of it FR:
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood FR:
ก็ช่าง[X] (køchāng) EN: accordingly ; never mind FR: quel que soit ; qu'importe
ก็แล้วไป[X] (kølaēopai) EN: What's done is done ; That's okay ; never mind ; OK, let's leave it at that FR:
ก่อแล้วต้องสาน[v. (loc.)] (kølaēotǿngs) EN: in for a penny, in for a pound ; never do things by halves FR:
มาช้ายังดีกว่าไม่มา[xp] (mā chā yang) EN: Better late than never FR: Mieux vaut tard que jamais
หมาเห่าไม่กัด[n. (loc.)] (māhaomaikat) EN: barking dog never bites FR: chien qui aboie ne mord pas
ไม่ได้นึกฝัน[X] (mai dāi neu) EN: so unexpected ; never dreamt ; never imagined FR:
ไม่เคย[adv.] (mai khoēi) EN: never ; Never! ; of course not FR: jamais ; Jamais ! ; sûrement pas
ไม่เคยเลย (ไม่เคย...เลย)[X] (mai khoēi .) EN: never ... before FR: ne ... jamais
ไม่มีวัน[adv.] (mai mī wan) EN: never ; under no circumstances FR: jamais ; en aucune circonstance
ไม่นึกเลย[v. exp.] (mai neuk lo) EN: I never expexted ; I never tought FR:
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it! ; never mind ; it doesn't matter ; it's OK ; that's all right ; don't worry about it ; don't worry ; you're welcome ; there's no need to worry about it ; it does not really matter ; it is not a problem FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
ไม่รู้จบ[adj.] (mai rū jop) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent FR: sans fin ; récurrent ;
โอกาสเดียวที่จะทำ[X] (ōkāt dīo th) EN: now or never FR:
แต่ไหนแต่ไรมา[adv.] (taēnaitaēra) EN: always ; never ; since long ago ; heretofore FR:
ทำเนา[v.] (thamnao) EN: be so-so ; never mind FR:
อย่า...[v. exp.] (yā) EN: don't ... (imperative) ; do not ... (imperative) ; never ... (imperative) FR: ne pas ... ! ; [construction de l'impératif]
ยอมตาย[v. exp.] (yøm tāi) EN: never give in ; lay down one's life for FR:
ครั้งไร[adv.] (khrang rai) EN: whenever FR:
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
กระนั้นก็ตาม[conj.] (kranan kø t) EN: however ; in spite of ; even so ; nevertheless FR: cependant
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding ; despite that ; even so ; however FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
ไม่เอาถ่าน[adj.] (mai aothān) EN: good-for-nothing ; never-do-well ; feckless ; shiftless ; ne'er-do-well FR:
ไม่มีที่สิ้นสุด[adv.] (mai mī thī ) EN: endless ; everlasting ; far from over ; never-ending FR: sans fin
เมื่อใด[adv.] (meūa dai) EN: whenever ; when FR:
เมื่อไร[conj.] (meūarai) EN: when ; whenever ; as soon as ; what time FR: quand
เมื่อไรก็ได้[adv.] (meūarai kød) EN: anytime ; whenever ; at any time FR: n'importe quand ; quel que soit le moment
เพียงแต่[conj.] (phīeng tāe) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless FR:
แต่อย่างไรก็ตาม[X] (tāeyāngraik) EN: nevertheless FR:
ตามแต่โอกาส[v. exp.] (tām tāe ōkā) EN: when the opportunity presents itself ; if one gets a chance ; whenever one can FR:
ถึงจะอย่างไร [adv.] (theung ja y) EN: however ; anyhow ; nevertheless ; notwithstanding FR:
ถึงกระนั้น[X] (theung kran) EN: even so ; nevertheless ; anyway ; but FR: quand même ; tout de même

never ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
egal {adv} | egal was es kostetnever mind | never mind the expense
Alltäglichkeit {f} | etw. (ganz) Alltägliches seineveryday occurrence | to be an everyday occurrence
unvergesslich {adj}never-to-be-forgotten
nimmermehr {adv}nevermore
Sisyphusarbeit {f}Sisyphean task; never-ending task
trotzdem; dennoch; gleichwohl {adv}nevertheless
unfehlbar {adj}never-failing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า never
Back to top