ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

noise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *noise*, -noise-

noise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
noise (n.) เสียงดัง See also: เสียงรบกวน Syn. sound, clatter
noise (vt.) ป่าวประกาศ See also: แพร่กระจายข่าว, เผยแพร่ (ข่าวลือ) Syn. rumor, spread
noise (vi.) พูดมาก See also: แพร่กระจายข่าว, ทำเสียงดัง
noise abroad (phrv.) ปล่อยข่าว See also: กระจายข่าว Syn. blaze abroad, bruit abroad
noiseless (adj.) ซึ่งไม่มีเสียง See also: ซึ่งไร้เสียง, เงียบ Syn. quiet Ops. noisy
noiselessly (adv.) อย่างไร้เสียง See also: อย่างเงียบเชียบ
noiselessness (n.) ความเงียบ Syn. hush, quiet, muteness Ops. noise
noisemaker (n.) กระดิ่งในระฆัง Syn. tongue of a bell
English-Thai: HOPE Dictionary
noise(นอยซ) n. เสียง,เสียงรบกวน,เสียงดังอึกทึก
noiseproof(นอยซ'พรูฟ) adj. เก็บเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
noise(n) เสียงรบกวน,เสียงอึกทึก,เสียงดัง
noiseless(adj) ไม่มีเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
noiseเสียงรบกวน, สัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Noise สัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รณ (n.) noise See also: voice, sound Syn. เสียง
สัญญาณรบกวน (n.) noise Syn. เสียงรบกวน
มลพิษทางเสียง (n.) noise pollution
มลพิษทางเสียง (n.) noise pollution
กระซิกๆ (adv.) weepingly (without making a loud noise)
การส่งเสียง (n.) making a noise See also: making an outcry, raising a cry or noise Syn. การแผดเสียง, การตะโกน, การร้อง, การหวีดร้อง
การหวีดร้อง (n.) making a noise See also: making an outcry, raising a cry or noise Syn. การแผดเสียง, การตะโกน, การร้อง
ซิกๆ (adv.) weepingly (without making a loud noise) Syn. กระซิกๆ
รณ (n.) loud noise See also: loud voice Syn. เสียงดัง
สนั่นหวั่นไหว (adv.) with a thundering noise See also: loud, loudly Syn. สนั่น, กึกก้อง
สะดุ้งโหยง (v.) start (e.g. at a noise) See also: give a start, be startled Syn. สะดุ้ง
สะดุ้งโหยง (v.) start (e.g. at a noise) See also: give a start, be startled Syn. สะดุ้ง
โวยวาย (v.) make a noise See also: give out a hue and cry Syn. เอะอะ, โหวกเหวกโวยวาย
โหวกเหวก (v.) make a noise See also: give out a hue and cry Syn. เอะอะ, โวยวาย, โหวกเหวกโวยวาย
โหวกเหวกโวยวาย (v.) make a noise See also: give out a hue and cry Syn. เอะอะ, โวยวาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't put up with that noise anymoreฉันไม่สามารถจะทนต่อเสียงพวกนั้นได้อีกแล้ว
What a noise!เสียงดังอะไรอย่างนั้น
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ
When the window's open, the train noise is almost unbearable.เมื่อเปิดหน้าต่างเสียงรถไฟจะทนไม่ได้เกือบ
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง
Keep the noise down. - Look what I found. - It's their uniforms.ที่นี่มองสิ่งที่ฉันพบ มันคือเครื่องแบบ ของพวกเขา
What is that noise going on up there?นั่นเเสียงอะไร ไปตรวจดูสิ
What kind of noise is that for a baby to make?ดนตรีแบบไหนที่เด็กๆ จะเล่นได้?
That cute nibbley noise she makes when she eats.เสียงแหล่มๆเล็กๆที่เธอทำ เวลาเธอกิน
I'm surprised you can hear anything. What's with all the noise in your brain today?ผมดีใจที่คุณได้ยินอะไรซะที, ยังมีเสียงรบกวนในหัวคุณอยู่รึเปล่า?
I have a strange noise in my head.มีเสียงดังๆแปลกๆอยู่ในหัว
I'll be in my bedroom, making no noise and pretending that I don't exist.ผมจะอยู่ในห้องนอน เงียบกริบ เหมือนผมไม่มีตัวตนในโลก
Well, bring on the noise and bring on the funk, because I'm bringing out what's in my trunk.รถกระป๋อง? โอหรอ? ส่งเสียงและฟั๊งกี้หน่อย...
(Rushing noise covers all other sounds)(Rushing noise covers all other sounds)

noise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, 热闹 / 熱鬧] bustling with noise and excitement; lively
[pēng, ㄆㄥ, 漰] noise of dashing waves
[bā, ㄅㄚ, 叭] denote a sound or sharp noise (gunfire etc)
[duō, ㄉㄨㄛ, 咄] noise of rage; to cry out in anger; Taiwan pr. duo4
[pēng, ㄆㄥ, 匉] noise of waters
噪声污染[zào shēng wū rǎn, ㄗㄠˋ ㄕㄥ ㄖㄢˇ, 噪声污染 / 噪聲污染] noise pollution
消声器[xiāo shēng qì, ㄒㄧㄠ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 消声器 / 消聲器] noise reduction equipment
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 淙] noise of water
減噪[jián zào, ㄐㄧㄢˊ ㄗㄠˋ, 減噪] noise reduction
唧唧[jī jī, ㄐㄧ ㄐㄧ, 唧唧] onomat. chirping of insects, sighing noise etc
[nào, ㄋㄠˋ, 闹 / 鬧] make noise or disturbance
气动噪声[qì dòng zào shēng, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, 气动噪声 / 氣動噪聲] aerodynamic noise
[hòng, ㄏㄨㄥˋ, 閧] boisterous; clamor; noise
喧哗[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, 喧哗 / 喧嘩] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor
[xuān, ㄒㄩㄢ, 喧] clamor; noise
[xuān, ㄒㄩㄢ, 喧 / 諠] clamor; noise; deceitful
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 哗 / 譁] clamor; noise
[xī, ㄒㄧ, 窸] disturbing noises
电磁噪声[diàn cí zào shēng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, 电磁噪声 / 電磁噪聲] electromagnetic noise
[zhà, ㄓㄚˋ, 咋] loud noise; shout; suddenly
吵闹声[chǎo nào shēng, ㄔㄠˇ ㄋㄠˋ ㄕㄥ, 吵闹声 / 吵鬧聲] noise
噪声[zào shēng, ㄗㄠˋ ㄕㄥ, 噪声 / 噪聲] noise
无声[wú shēng, ˊ ㄕㄥ, 无声 / 無聲] noiseless; noiselessly; silent
射频噪声[shè pín zào shēng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄣˊ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, 射频噪声 / 射頻噪聲] radio frequency noise
噪音[zào yīn, ㄗㄠˋ , 噪音] rumble; noise; static
信噪比[xìn zào bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄗㄠˋ ㄅㄧˇ, 信噪比] signal-to-noise ratio
[zào, ㄗㄠˋ, 噪] the chirping of birds or insects; noise; clamor; buzzing; disturbance

noise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature)
ガーッ;がーっ[, ga-tsu ; ga-tsu] (n) with a grinding noise
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise
きず音;傷音[きずおん, kizuon] (n) flaw noise
くっすん[, kussun] (n) sobbing noise
ごみ音;ゴミ音[ごみおん(ごみ音);ゴミおん(ゴミ音), gomion ( gomi oto ); gomi on ( gomi oto )] (n) contamination noise; noise from contamination
ざあざあ[, zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P)
さざめき[, sazameki] (n) hubbub; din; noise
じゃんじゃん[, janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop
スクラッチノイズ[, sukuracchinoizu] (n) scratch noise
どたどた;ドタドタ[, dotadota ; dotadota] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet)
どたばた(P);ドタバタ[, dotabata (P); dotabata] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P)
どんつく[, dontsuku] (v5k) (See どんどん) to make a drumming noise
ノイズリダクション[, noizuridakushon] (n) noise reduction
ヒスノイズ[, hisunoizu] (n) hiss noise
マイクノイズ[, maikunoizu] (n) {comp} microphone noise
信号対雑音比[しんごうたいざつおんひ, shingoutaizatsuonhi] (n) {comp} SNR; signal to noise ratio
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくガウスざつおん, kahouseihakushoku gausu zatsuon] (n) {comp} AWGN; additive white gaussian noise
唸り出す;唸りだす;うなり出す[うなりだす, unaridasu] (v5s) to let out a roar (hum, groan, moan); to produce a loud noise
外乱[がいらん, gairan] (n) noise (interference)
耳栓[みみせん, mimisen] (n) earplug (for protection against noise or water)
能無し犬の高吠え;能なし犬の高吠え[のうなしいぬのたかぼえ, nounashiinunotakaboe] (exp) (id) (obsc) a barking dog seldom bites (meaning those who make the most noise have the least talent)
雑音[ざつおん, zatsuon] (n) noise (jarring, grating); (P)
騒めき[ざわめき, zawameki] (n) (uk) stir; commotion; noise
騒音防止法[そうおんぼうしほう, souonboushihou] (n) Noise Abatement Act
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly
シノワズリー[, shinowazuri-] (n) chinoiserie (fre
どんどん[, dondon] (adv-to,adv) (1) (on-mim) drumming (noise); (2) rapidly; steadily; (P)
バタバタ(P);ばたばた(P)[, batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P)
喧騒;喧噪;諠譟[けんそう, kensou] (n,adj-na) tumult; great noise; clatter; hustle and bustle
噪音[そうおん, souon] (n) noise; cacophony
囂々;囂囂[ごうごう, gougou] (adj-na,adj-t,n) noise; boisterousness
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
無声[むせい, musei] (n,adj-no) voiceless; unvoiced; silent; noiseless
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
蛙鳴蝉噪[あめいせんそう, ameisensou] (n) annoying noise; fruitless argument; useless controversy
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ノイズ[のいず, noizu] noise
信号対雑音比[しんごうたいざつおんひ, shingoutaizatsuonhi] SNR, signal to noise ratio
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise
白色雑音[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] white noise
量子化雑音[りょうしかざつおん, ryoushikazatsuon] quantization noise
雑音[ざつおん, zatsuon] noise
雑音バースト信号[ざつおんバーすとしんごう, zatsuon ba-sutoshingou] noise burst signal
信号対ノイズ比[しんごうたいノイズひ, shingoutai noizu hi] signal-to-noise ratio
近似雑音[きんじざつおん, kinjizatsuon] pseudonoise (pn)
近似雑音系列[きんじざつおんけいれつ, kinjizatsuonkeiretsu] pseudonoise sequence, pn sequence
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騒ぐ[さわぐ, sawagu] Thai: ส่งเสียงดังโวยวาย English: to make noise

noise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาระ[n.] (dāra) EN: noise FR: bruit [m]
หาเรื่อง[v.] (hāreūang) EN: pick a quarrel with ; find fault with ; seek disagreements FR: chercher des histoires (fam.) ; chercher noise (à) ; chercher des noises (à) ; faire des difficultés ; avoir la dent dure
การวัดเสียง[n. exp.] (kān wat sīe) EN: noise measurement FR:
คุณภาพเสียง[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: noise standard FR: qualité sonore [m]
กลบเสียง[v. exp.] (klop sīeng) EN: drown out a noise FR:
กระแสง[n.] (krasaēng) EN: sound ; noise ; voice ; tone FR:
กระแสเสียง[n.] (krasaēsīeng) EN: sound ; noise ; voice ; intonation ; tone FR:
มลพิษทางเสียง[n. exp.] (monlaphit t) EN: noise pollution FR: pollution sonore [f] ; pollution par le bruit [f]
โป้ง[n.] (pōng) EN: bang ; loud noise ; hard blow FR: bang [m]
ระดับเสียง[n. exp.] (radap sieng) EN: volume level ; noise level ; loudness ; pitch FR: volume [m] ; niveau du son [m] ; hauteur de son [m]
รณ[n.] (ron) EN: noise ; loud noise FR: bruit [m]
รณ-[pref.] (ronna-) EN: noise ; loud noise FR: bruit [m]
สนั่นหวั่นไหว[X] (sanan wanwa) EN: deafening ; with a thundering noise FR:
สัญญาณรบกวน[n. exp.] (sanyān ropk) EN: annoying sound ; noise FR:
เสียง[n.] (sīeng = sie) EN: sound ; noise ; tone FR: son [m] ; bruit [m] ; ton [m]
เสียงดัง[n.] (sīeng dang) EN: loud sound ; noise FR: tapage [m] ; vacarme [m]
เสียงกรน[n. exp.] (sīeng kron) EN: snore ; breath with a hoarse ; noise while sleeping FR: ronflement [m]
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: make a noise ; be noisy FR:
ทำเสียงดัง[v. exp.] (tham sīengd) EN: make noise ; be noisy FR: faire du bruit ; claquer
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อารยธรรมจีน[n. exp.] (ārayatham J) EN: Chinese civilization FR: civilisation chinoise [f]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhap) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow FR: prosternement à la chinoise [m]
บริษัทจีน[n. exp.] (børisat Jīn) EN: Chinese company ; Chinese firm FR: société chinoise [f] ; entreprise chinoise [f]
บ๊วย[n.] (būay) EN: Chinese plum FR: prune chinoise [f]
ชาวเดนมาร์ก[n. prop.] (chāo Dēnmāk) EN: Dane FR: Danois [m] ; Danoise [f]
ชาวจีน[n. prop.] (chāo Jīn) EN: Chinese FR: Chinois [m] ; Chinoise [f] ; ressortissant chinois [m] ; citoyen chinois [m]
เชื้อสายจีน[n. exp.] (cheūasāi Jī) EN: FR: descendance chinoise [f]
ชุมชนชาวจีน[n. exp.] (chumchon ch) EN: Chinese community FR: communauté chinoise [f]
ฮ่อยจ๊อ[n.] (høijo) EN: FR: [spécialité culinaire chinoise]
ก้าบ ๆ = ก้าบๆ[interj.] (kāp-kāp) EN: quacks of a duck ; [noise made by a duck] FR: coin-coin [m]
คาบสมุทรอินโดจีน[n. prop.] (Khāpsamut I) EN: Indochinese Peninsula FR: péninsule indochinoise [f] ; Asie du Sud-Est continentale [f]
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently FR: silencieusement
กุนเชียง[n.] (kunchīeng) EN: Chinese sausage ; kun chiang ; Chinese style sweetened pork sausage FR: saucisse chinoise [f]
แหลมอินโดจีน[n. prop.] (laēm Indōjī) EN: Indochinese Peninsula ; Indochina FR: Indochine [f] ; Péninsule indochinoise[f]
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
มาเฟียจีน[n. exp.] (māfīa Jīn) EN: Chinese mafia FR: mafia chinoise [f]
หม้อเกาเหลา[n. exp.] (mø kaolao) EN: FR: marmite à soupe chinoise [f]
มณฑล[n.] (monthon) EN: administration area ; adminstrative region ; precinct ; former administrative unit ; Chinese province FR: division administrative (d'un territoire) [f] ; circonscription [f] ; province chinoise [f]
ม่วย[n.] (muay) EN: Chinese girl FR: jeune fille chinoise [f]

noise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fluglärm {m}aircraft noise
Nebengeräusch {n}ambient noise
Raumgeräuschpegel {m}ambient noise level
Geräuschkulisse {f}background noise
Körperschall {m}mechanical vibration; structure-borne sound; structure-borne noise
Lärmbekämpfung {f}noise prevention; noise abatement
Lärmschutz {m}noise protection; noise control
Raumgeräuschpegel {m}room noise
Störgeräusch {n}static noise
Fahrzeuggeräuschpegel {m}vehicle noise level
Antidröhnblech {n}noise suppression plate
Rauschunterdrückung {f}noise suppression
Getöse {n}din; (deafening) noise; noisiness
Geräuschpegel {m}noise level
Lärmbelästigung {f}noise pollution
Lärmmessung {f}noise measurements
Lärmreduzierung {f}noise reduction
Rauschschwelle {f}noise threshold
Schalldämmsystem {n}noise control system
Störfestigkeit {f}noise immunity
Straßenlärm {m}noise of the traffic
Abrollgeräusch {n} auf rauher Straßenoise on rough road
geräuschlos {adj} | geräuschloser | am geräuschlosestennoiseless | more noiseless | most noiseless
Signal-Rausch-Verhältnis {n}signal-to-noise ratio

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า noise
Back to top