ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

next

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *next*, -next-

next ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
next (adj.) ต่อไป See also: ที่จะตามมา Syn. close, nearby, proximate Ops. distant
next door (adj.) อยู่ห้อง บ้านหรือตึกถัดไป
next door (adv.) อยู่ห้อง บ้านหรือตึกถัดไป
next of kin (n.) ญาติใกล้ชิดมากที่สุด See also: ญาติสนิทที่สุด
next to (prep.) ข้างๆ See also: อยู่ติดกับ, ต่อกัน Syn. beside
next to nothing (idm.) แทบจะไม่มีค่า See also: เกือบจะไม่มีราคา
next to nothing (idm.) เกือบไม่มีเลย See also: มีน้อยที่สุด
next to the last (n.) การแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ See also: การแข่งขันกีฬารอบรองสุดท้าย Syn. preliminary to the final, semifinal match
next-door (adj.) ที่อยู่ถัดไป See also: ข้างๆ, ที่อยู่ต่อไป Syn. next
English-Thai: HOPE Dictionary
next(เนคซฺทฺ) adj.,adv. ถัดไป,ถัด,ข้างหน้า,ติดกัน,หน้า. -prep. ใกล้กับ,ใกล้ที่สุด -Phr (next door to ข้างบ้าน) . -Phr. (next to เกือบจะ,เกือบ), Syn. neighbouring
next of kin() n. ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด
next-door(เนคซฺ'ดอร์) adv.,adj. ถัดไป,ที่บ้านถัดไป,ที่ห้องถัดไป
English-Thai: Nontri Dictionary
next(adj,pre) ต่อไป,ถัดไป,ติดกัน,ต่อจาก,ข้างหน้า,หน้า,ใกล้กับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
next deviseeผู้รับพินัยกรรมลำดับถัดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
next of kinญาติใกล้ชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Next Generation Networkเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก NGN หรือ Next Generation Network เป็นเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก โดย NGN จะช่วยผสานการทำงานต่างๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโตคอลต่างชนิดกันก็ยังสามารถสื่อสารกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย โดยโครงข่าย NGN จะสามารถรองรับ Application ในลักษณะที่เป็นข้อมูลซึ่งมีความจุสูง เช่น มัลติมีเดียได้ในขณะที่ข้อมูลด้านเสียงก็จะถูกส่งผ่านในรูปของ Packets ไปพร้อมกับข้อมูลเช่นเดียวกัน ซึ่งในอนาคต NGN จะเข้ามาทดแทนระบบโครงข่ายเดิมอย่าง TDM (PSTN/PLMN) ซึ่งปัจจุบันค่อยๆ ลดบทบาททีละน้อย จนกระทั่งโครงข่ายเปลี่ยนเป็น NGN โดยสมบูรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
see you next Tuesday (sl.) อวัยวะเพศหญิง (มาจากคำย่อ C U Next Tuesday)
วันรุ่งขึ้น (n.) the next day See also: tomorrow Syn. พรุ่งนี้, วันพรุ่งนี้
ต่อ (adv.) next See also: then, afterward, after that, from now on, later on
ต่อไป (adv.) next See also: latter, later Syn. ถัดไป, ถัดจากนั้น
ต่อไปนี้ (det.) next See also: following Syn. ถัดไป
ติดกัน (adv.) next See also: close, near, contiguously, connectedly Syn. ใกล้กัน, ชิด Ops. ห่างกัน
ถัด (adj.) next See also: latter Syn. รองลงไป, ต่อไป
ถัดจากนั้น (adv.) next See also: latter, later Syn. ถัดไป
ถัดไป (det.) next Syn. ถัดจาก, ต่อไป
รองลงไป (adj.) next See also: latter Syn. ต่อไป
หนหน้า (n.) next See also: next time Syn. คราวหน้า, ครั้งหน้า Ops. หนหลัง
หน้า (adj.) next See also: following
หลัง (adj.) next See also: after, later Syn. ถัดไป Ops. หน้า, ก่อน
ใกล้กัน (adv.) next See also: close, near, contiguously, connectedly Syn. ชิด Ops. ห่างกัน
รุ่งขึ้น (n.) next day See also: tomorrow, following today Syn. พรุ่งนี้, วันรุ่งขึ้น, วันพรุ่งนี้ Ops. วานนี้, เมื่อวาน, เมื่อวานนี้
คนรุ่นต่อไป (n.) next generation See also: posterity, descendant Syn. คนรุ่นหลัง
ชั้นหลัง (n.) next generation See also: later generation, posterity, offspring, descendants Syn. รุ่นถัดมา, รุ่นหลัง
รุ่นถัดมา (n.) next generation See also: later generation, posterity, offspring, descendants Syn. รุ่นหลัง
รุ่นลูก (adj.) next generation See also: young generation Syn. รุ่นหลาน Ops. รุ่นก่อน
รุ่นหลัง (adj.) next generation See also: young generation Syn. รุ่นลูก, รุ่นหลาน Ops. รุ่นก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's going to be 40 next monthเธอกำลังจะเข้า 40 ปีเดือนหน้านี้
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
You're going to do better next timeคุณจะทำมันได้ดีกว่าเดิมครั้งหน้า
Or you'll be late for your next lessonหรือไม่อย่างนั้นก็จะสายสำหรับชั้นเรียนต่อไป
There is no next timeไม่มีครั้งต่อไปอีก
I don't wanna sit next to himฉันไม่อยากจะนั่งถัดจากเขา
I don't know what to do for my next holidayฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรสำหรับวันหยุดหน้านี้
I suspect you'll prefer the next oneฉันสงสัยว่าคุณจะชอบอีกอันมากกว่า
You're welcome to stay with us next timeยินดีต้อนรับคุณมาพักกับพวกเราอีกคราวหน้า
I will be back by the end of next monthฉันจะกลับมาราวปลายเดือนหน้า
Where is your next class?วิชาต่อไปของเธอที่ไหนหรือ?
He plans to go abroad next yearเขาวางแผนที่จะไปต่างประเทศปีหน้า
I'd like to book two tickets for next weekฉันอยากจะจองตั๋วหนังสองที่สำหรับสัปดาห์หน้า
Would you be able to join me for dinner next Saturday?คุณจะมาทานอาหารค่ำกับฉันเสาร์หน้าได้ไหม?
I'd love to, but I have to work a night shift next weekendฉันก็อยากจะมา แต่ฉันต้องทำงานกะกลางคืนในสุดสัปดาห์หน้า
I'm going to visit my uncle next summerฉันจะไปเยี่ยมลุงของฉันในหน้าร้อนนี้
I hope you have another great year next yearฉันหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งของคุณนะ
It’s nice to have a guy living next door that we can count onเป็นการดีที่มีหนุ่มสักคนอาศัยอยู่ถัดไป ที่พวกเราสามารถพึ่งพาได้
I'm grounded for the next three days, so I can't help youฉันถูกกักบริเวณในสามวันนี้ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถช่วยเธอได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about sitting out the next one, babe, huh?วิธีการเกี่ยวกับนั่งออกถัดหนึ่งที่ รักฮะ? โห่!
I'm taking the next boat out of here.ฉันสละเรือต่อไปออกจากที่นี่
Incidentally, I was at a party on that night so I didn't get it until the next day.บังเอิญว่าฉันออกไปงานเลี้ยงคืนนั้น เลยไม่ได้รับมันจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น
I'm just as sentimental as the next fella. I know he's only 18.ฉันแค่เป็นอารมณ์เป็นหนุ่มต่อไป ฉันรู้ว่าเขาเป็นเพียง 18
How about the next gentleman?วิธีการเกี่ยวกับสุภาพบุรุษต่อไปหรือไม่
I was arguing with the guy I work next to at the bank a few weeks ago.ฉันกำลังเถียงกับผู้ชายผมทำงานต่อไปเพื่อที่ธนาคารไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
I'll bet he figured nobody'd seen him running out and the body wouldn't be discovered till the next day.ฉันจะเดิมพันเขาก็คิด nobody'd เห็นเขาวิ่งออกมา และร่างกายจะไม่ได้รับการค้นพบจนถึงวันถัดไป
After all, it was the middle of the night. He figured it'd be found the next day.หลังจากทั้งหมดมันเป็นตอนกลางคืน เขาคิดว่ามันต้องการจะพบในวันถัดไป
So now where are we? We can yakety-yak till next Tuesday. Where's it getting us?ดังนั้นตอนนี้ที่เรามีอะไรบ้าง เราสามารถ Yakety-จามรีจนถึงวันอังคารหน้า ที่ที่มันรับเรา?
Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.
At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you.At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you.
Until it is time... ... for your next journey. "จนกว่าจะมีเวลา สำหรับการเดินทางของคุณ ต่อไป

next ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邻接[lín jiē, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝ, 邻接 / 鄰接] adjacent; next to
[yà, ㄧㄚˋ, 亚 / 亞] Asia; Asian; second; next to; inferior; sub-; Taiwan pr. ya3
蓝光[lán guāng, ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ, 蓝光 / 藍光] blue ray; Blu-ray, high definition DVD system pioneered by Sony as the next generation DVD
换代[huàn dài, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 换代 / 換代] change of dynasties; to pass on to the next generation; new product (in advertising)
[xià, ㄒㄧㄚˋ, 下] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, 澡身浴德] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness
弥勒[Mí lè, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, 弥勒 / 彌勒] Mile (place in Yunnan); Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha
下个星期[xià gè xīng qī, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, 下个星期 / 下個星期] next week
下个月[xià gè yuè, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄜˋ ㄩㄝˋ, 下个月 / 下個月] next month
下星期[xià xīng qī, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, 下星期] next week
下月[xià yuè, ㄒㄧㄚˋ ㄩㄝˋ, 下月] next month
下次[xià cì, ㄒㄧㄚˋ ㄘˋ, 下次] next time
下周[xià zhōu, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄡ, 下周 / 下週] next week
比邻[bǐ lín, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, 比邻 / 比鄰] neighbor; next-door neighbor; near; next to
来年[lái nián, ㄌㄞˊ ㄋㄧㄢˊ, 来年 / 來年] next year; the coming year
来生[lái shēng, ㄌㄞˊ ㄕㄥ, 来生 / 來生] next life
隔壁[gé bì, ㄍㄜˊ ㄅㄧˋ, 隔壁] next door
直系亲属[zhí xì qīn shǔ, ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, 直系亲属 / 直系親屬] next of kin; immediate dependant
[ái, ㄞˊ, 挨] next to; suffer (hunger); endure; drag out; delay; stall; play for time
靠走廊[kào zǒu láng, ㄎㄠˋ ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 靠走廊] next to the aisle; aisle (seat on aircraft)
留班[liú bān, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄢ, 留班] to repeat a year (in school); to resit a failed course; to fail admission to next year's course
留级[liú jí, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧˊ, 留级] to repeat a year (in school); to resit a failed course; to fail admission to next year's course
续集[xù jí, ㄒㄩˋ ㄐㄧˊ, 续集 / 續集] sequel; next episode (of TV series etc)
即日[jí rì, ㄐㄧˊ ㄖˋ, 即日] this or that very day; in the next few days
不日[bù rì, ㄅㄨˋ ㄖˋ, 不日] within the next few days; in a few days time
下一代[xià yī dài, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄉㄞˋ, 下一代] the next generation
下一个[xià yī ge, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄍㄜ˙, 下一个 / 下一個] the next one
下一步[xià yī bù, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄅㄨˋ, 下一步] the next step
下世[xià shì, ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, 下世] to die; the next generation
在此之后[zài cǐ zhī hòu, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄏㄡˋ, 在此之后 / 在此之後] after this; afterwards; next
下面[xià mian, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢ˙, 下面] below; next; the following; under; below
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 明] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming
下一次[xià yī cì, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄘˋ, 下一次] next
其后[qí hòu, ㄑㄧˊ ㄏㄡˋ, 其后 / 其後] next; later; after that

next ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people
また来週;又来週[またらいしゅう, mataraishuu] (exp) See you next week
リベンジ;リヴェンジ[, ribenji ; rivenji] (n) (1) revenge; (n,vs) (2) (See リターンマッチ) determination of a loser to win the next time
一両日中[いちりょうじつじゅう, ichiryoujitsujuu] (n-adv,n) within the next couple of days; in a day or two
一貫教育校[いっかんきょういくこう, ikkankyouikukou] (n) integrated set of schools that offers education from one stage to the next without taking extrance exams en route
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
他界[たかい, takai] (n) (1) death; the next world; (vs) (2) to pass away; to die
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next
勝ち残る[かちのこる, kachinokoru] (v5r,vi) to win and advance to the next round
勝ち進む[かちすすむ, kachisusumu] (v5m,vi) to win and advance to the next round
十王[じゅうおう, juuou] (n) {Buddh} ten rulers of the afterlife (who judge the dead and determine their placement in their next life)
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
巡り巡って[めぐりめぐって, megurimegutte] (adv) (after) bouncing around from one place to the next
床脇[とこわき, tokowaki] (n) section of a room next to the alcove (where shelves are often placed)
強盗返し;龕灯返し;龕燈返し(oK)[がんどうがえし;がんとうがえし, gandougaeshi ; gantougaeshi] (n) rotating stage machinery, which rolls backwards 90 degrees to reveal the next scene
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P)
当分[とうぶん, toubun] (adv,n-t) for the present; currently; presently; at this time; for the next while; (P)
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P)
後の世[のちのよ, nochinoyo] (n) after ages; posterity; future life; the next world
[さく, saku] (n) (1) new moon; (2) first day of the lunar month; (3) (in ancient China) next year's calendar and decrees (distributed by the Emperor at year's end)
木守り[きまもり;きまぶり, kimamori ; kimaburi] (n) (arch) fruits left on a tree during winter (supposedly causing more fruits to appear in the next season)
来季[らいき, raiki] (n) next semester; next session; next season; next year
来学期[らいがっき, raigakki] (n-t) next semester
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P)
次ぐ(P);亜ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vi) to rank next to; to come after; (P)
次の実行文[つぎのじっこうぶん, tsuginojikkoubun] (n) {comp} next executable statement
次の間[つぎのま, tsuginoma] (n) antechamber; next room
次回予告[じかいよこく, jikaiyokoku] (n) preview of next installment (TV shows, podcasts, etc.)
次期大統領[じきだいとうりょう, jikidaitouryou] (n) next president; president-elect
温石[おんじゃく, onjaku] (n) heated stone (wrapped in cloth and kept next to the body for warmth)
狂言座[きょうげんざ, kyougenza] (n) (where the interlude kyogen actors wait) (See 間狂言) place on bridge passageway next to the rear of a noh stage
用人[ようにん, younin] (n) (1) (See 御用人) manager; steward; factotum; person next in rank to the chief retainers and in charge of general management and accounting in a samurai family (Edo period); (2) useful person
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P)
笛柱[ふえばしら, fuebashira] (n) upstage left pillar (on a noh stage), next to the flute player
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned
至難の業[しなんのわざ, shinannowaza] (n) Herculean task; next to impossible undertaking
衣々;衣衣;後朝[きぬぎぬ;こうちょう(後朝);ごちょう(後朝), kinuginu ; kouchou ( nochi asa ); gochou ( nochi asa )] (n) (1) (arch) the morning after a couple have slept together; parting ways the morning after having slept together; (2) (こうちょう, ごちょう only) (arch) the next morning
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネクスト[ねくすと, nekusuto] NeXT
次のレコード[つぎのレコード, tsugino reko-do] next record
次の実行完結文[つぎのじっこうかんけつぶん, tsuginojikkoukanketsubun] next executable sentence
次の実行文[つぎのじっこうぶん, tsuginojikkoubun] next executable statement
次ホップ[つぎホップ, tsugi hoppu] next hop
次期[じき, jiki] next version, next release
ネクストステップ[ねくすとすてっぷ, nekusutosuteppu] NeXTSTEP
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つぎ, tsugi] Thai: ต่อไป English: next

next ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal FR: le prochain repas
อันดับต่อไป[X] (andap tø pa) EN: next ; next number FR: suivant
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; young generation ; future generations ; posterity ; descendants ; offspring FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week FR: la semaine prochaine
บ้านถัดไป[n. exp.] (bān thatpai) EN: next house FR: maison suivante [f]
ฉบับหน้า[n. exp.] (chabap nā) EN: next issue FR: prochain numéro [m]
เช้าวันรุ่งขึ้น[n. exp.] (chāo wan ru) EN: next morning FR:
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation ; rebirth ; re-existence FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ช่องถัดไป[n. exp.] (chǿng that ) EN: next counter ; next window FR: guichet suivant [m]
เดือนหน้า[n. exp.] (deūoen nā) EN: next month FR: le mois prochain [m]
5 ปีข้างหน้า[n. exp.] (hā pī khāng) EN: the next 10 years FR: les 10 prochaines années
ห้องข้าง ๆ = ห้องข้างๆ[n. exp.] (hǿng khāng-) EN: the room next door ; the next door room FR: la chambre d'à côté [f]
หุรัม[adv.] (huram) EN: next life FR:
ข้าง[prep.] (khāng) EN: next to ; at the side of ; near ; by ; beside ; alongside FR: du côté de ; à
ข้าง ๆ = ข้างๆ[adv.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside ; next door FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside ; neighbouring FR: adjacent ; proche ; voisin
เข้ารอบ[v.] (khaorøp) EN: get into the next round ; make the next round FR: passer au tour suivant
เข้าวิน[v. exp.] (khao win) EN: win ; reach one's turn ; be next FR:
เคียง[adv.] (khīeng) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side ; next to FR: côte à côte
เคียงข้าง[X] (khīeng khān) EN: side by side ; together ; beside ; abreast ; next to FR: côte à côte
ครั้งหลัง[n. exp.] (khrang lang) EN: next time ; the time after FR: la prochaine fois ; la fois suivante
ครั้งหน้า[n. exp.] (khrang nā) EN: next time FR:
ครั้งต่อมา[n. exp.] (khrang tømā) EN: next time FR:
ครั้งต่อไป[n. exp.] (khrang tøpa) EN: next time FR:
คราวหลัง[n. exp.] (khrāo lang) EN: next time FR: la prochaine fois
คราวหน้า[n. exp.] (khrāo nā) EN: next time FR: la prochaine fois
ใกล้[adj.] (klai) EN: close ; adjacent ; immediate ; near ; next door FR: proche
ใกล้[adv.] (klai) EN: near ; by ; nearby ; next to ; next door FR: à côté de ; près de ; proche de ; à proximité de
ล้าหลัง[adv.] (lālang) EN: behind ; after ; next FR: derrière
หลัง[adj.] (lang) EN: next ; subsequent ; latter FR:
หลังจากนี้[adv.] (langjāk nī) EN: after ; afterwards ; later ; next FR: après ceci ; ensuite
ลอตเตอรี่งวดหน้า[n. exp.] (lǿttoērī ng) EN: next drawing of the lottery FR: prochain tirage de la loterie [m]
หน้า[adj.] (nā) EN: next ; following FR: suivant ; prochain
ในครั้งต่อไป[adv.] (nai khrang ) EN: the next time FR: la prochaine fois
ในปีหน้า[xp] (nai pī nā) EN: next year FR: l'année prochaine
งั้นคราวหน้า[X] (ngan khrāo ) EN: so next time FR: Eh bien la prochaine fois
งวดหน้า[n. exp.] (ngūat nā) EN: next drawing FR: prochain tirage [m]
ปรโลก[n.] (paralōk = p) EN: next world ; hereafter ; next life ; afterworld ; another world FR: autre monde [m]
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; subsequently ; next ; following days ; in later days FR: à la suite de ; par la suite
ภพหน้า[n. exp.] (phop nā) EN: the next world ; the hereafter FR: le monde futur

next ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
irgendwann {adv} | irgendwann im nächsten Jahr; irgendwann nächstes Jahrsometime | sometime next year
neben {prp; +Dativ} (Lage; wo?) | neben dem Bahnhof | dicht nebem jdm. stehennext to; beside | next to the station | to stand close beside sb.
Nähe {f} | in der Nähe | in unmittelbarer Nähe zu | zeitliche Näheproximity | in proximity to | in close proximity to; in close vicinity to; right next to | proximity in time
ausdehnbar {adj} | ausdehnbarer | am ausdehnbarstenextensible | more extensible | most extensible
umfangreich; umfänglich; ausgedehnt {adj} | umfangreicher | am umfangreichstenextensive | more extensive | most extensive
Mehrarbeit {f} | Mehrarbeit leistenextra work | to work overtime
Nachmieter {m} | einen Nachmieter suchennext tenant | to look for someone to take over the flat
neben {prp; +Akkusativ} (Richtung; wohin?) | sich dicht neben jdn. stellennext to; beside | to place onself close to sb.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า next
Back to top