ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

noon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *noon*, -noon-

noon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
noon (n.) เที่ยง See also: เที่ยงวัน Syn. midday
noonday (adj.) เกี่ยวกับเที่ยงวัน Syn. midday
noonday (n.) เที่ยงวัน Syn. high noon, midday, twelve noon
noontide (n.) เที่ยงวัน
noontime (n.) เวลาเที่ยง Syn. noon
English-Thai: HOPE Dictionary
noon(นูน) n. เที่ยงวัน, Syn. midday
English-Thai: Nontri Dictionary
noon(n) เวลาเที่ยง
noonday(n) เที่ยงวัน
noontime(n) เวลาเที่ยง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พักเที่ยง (v.) take noon break See also: take a rest at noon Syn. พักกลางวัน
เที่ยง (n.) noon See also: midday
เที่ยงๆ (n.) noon See also: midday, afternoon, meridian, meridional
ตอนเที่ยง (n.) noonday See also: noon, midday, noontime Syn. ตอนกลางวัน
ตกบ่าย (adv.) in the afternoon
ตอนบ่าย (n.) afternoon See also: p.m. Ops. ตอนเช้า
บ่าย (n.) afternoon Syn. ตอนบ่าย, เวลาบ่าย
บ่ายคล้อย (n.) late afternoon See also: dusk Syn. บ่ายแก่ๆ
บ่ายแก่ๆ (n.) late afternoon See also: dusk Syn. บ่ายคล้อย
บ่ายโมง (n.) early afternoon See also: one o´clock in the afternoon, one p.m.
เวลาบ่าย (n.) afternoon Syn. ตอนบ่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was noon when I hooked him, and I have not yet seen him.มันเป็นเวลาเที่ยงวันเมื่อฉันติด ยาเสพติดเขา และฉันยังไม่ได้เห็นเขา
"Morning, noon and night, it's drink and dancing...♪ ดื่มเล่นเต้นรำ ตั้งแต่เช้ายันค่ำ ♪
Be ready to attack Rock Ridge at noon tomorrow. Here's your badge.เตรียมบุกร็อคริดจ์ พรุ่งนี้เที่ยง นี่ตรา
I think he's come back for his noon feeding.ผมว่ามันกลับมากินมื้อเที่ยงเเล้ว
It was almost noon as we set out to find the body of a dead kid named Ray Brower.จวนจะเที่ยงที่เราออกไปค้นหา ร่างของเด็กที่ตายชื่อเรย์ บราวเวอร์
I have some reports to get out by noon o'clock.ผม.. เอ่อ มีรายงานต้องไปส่งตอนบ่ายพอดี
I kept at it morning, noon and night for 5 days.ผมขุดมันทั้งวันทั้งคืน 5 วันติดกัน
I want those workers gone by noon tomorrow.เอาล่ะ ฉันต้องการให้คนงานพวกนั้นออกไปทั้งหมด ภายในเที่ยงวันพรุ่งนี้
Bring her to the Royal Police Office at noon two days later Thank youรู้และ มะรืนนี้ก่อนเที่ยงพานางมาแล้วกัน
I simply asked for someone who would cook for me morning, noon and night.ข้าแค่ถามหา สาวสักคนที่ยินดีจะทำอาหาร ให้ข้าในมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น
Said by noon it's gonna be 104.เที่ยงจะร้อนถึง104องศา
Fridays at noon to by down by the bridge, with a grocery list and mules.ทุกเที่ยงวันศุกร์ให้ไปที่สะพาน แล้วเอารายการของใช้ลงมาพร้อมกับล่อ

noon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下午[xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ˇ, 下午] afternoon; p.m.
午后[wǔ hòu, ˇ ㄏㄡˋ, 午后 / 午後] afternoon
[zè, ㄗㄜˋ, 昃] afternoon; decline
[shǎng, ㄕㄤˇ, 晌] around noon
傍午[bàng wǔ, ㄅㄤˋ ˇ, 傍午] towards noon; around midday
上半晌[shàng bàn shǎng, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, 上半晌] forenoon; morning; a.m.
正午[zhèng wǔ, ㄓㄥˋ ˇ, 正午] midday; noon; noonday
中午[zhōng wǔ, ㄓㄨㄥ ˇ, 中午] noon; midday
晌午[shǎng wǔ, ㄕㄤˇ ˇ, 晌午] noon
午觉[wǔ jiào, ˇ ㄐㄧㄠˋ, 午觉 / 午覺] siesta; afternoon nap

noon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お昼;御昼[おひる, ohiru] (n-adv,n) (pol) (See 昼) lunch; noon
ヌーンブライト[, nu-nburaito] (n) noon bright
日盛り;日ざかり[ひざかり, hizakari] (n) high noon
昼の部[ひるのぶ, hirunobu] (exp,n) daytime; noon period of the day; matinee
昼行灯[ひるあんどん, hiruandon] (n) person who does not stand out; (useless as) a lantern at noon day
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon
アフターヌーン(P);アフタヌーン;アーフタヌーン[, afuta-nu-n (P); afutanu-n ; a-futanu-n] (n) (See 午後) afternoon; (P)
アフタヌーンシャドー[, afutanu-nshado-] (n) afternoon shadow
アフタヌーンドレス;アフターヌーンドレス[, afutanu-ndoresu ; afuta-nu-ndoresu] (n) afternoon dress
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P)
グッドアフターヌーン[, guddoafuta-nu-n] (n) good afternoon
九つ時[ここのつどき, kokonotsudoki] (n) (arch) (approx.) 12 o'clock (am or pm); noon; midnight
仕事の鬼[しごとのおに, shigotonooni] (n) work fiend; devil for work
先勝[せんしょう;せんかち;さきがち, senshou ; senkachi ; sakigachi] (n,vs) (1) (せんしょう only) scoring the first point; winning the first game; (n) (2) (See 六曜) lucky day in the morning, but not in the afternoon
六時[ろくじ, rokuji] (n) (1) six o'clock; (2) {Buddh} (See 晨朝,日中・1,日没,初夜,中夜,後夜・1) six periods of a day (morning, midday, afternoon, evening, midnight, late night)
午後(P);午后(oK)[ごご, gogo] (n-adv,n-t) afternoon; p.m.; (P)
午後一[ごごいち, gogoichi] (n) first thing in the afternoon
各の考え[おのおののかんがえ, onoononokangae] (n) individual discretion
宵積み[よいづみ, yoidumi] (n) goods loaded in the afternoon for delivery the following morning
意中の女[いちゅうのおんな, ichuunoonna] (n) sweetheart; girlfriend
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
昼(P);午;晝(oK)[ひる, hiru] (n-adv,n-t) (1) (See 御昼) noon; midday; (2) (昼, 晝 only) daytime; (3) (昼, 晝 only) lunch; (P)
昼前[ひるまえ, hirumae] (n-adv,n-t) forenoon; just before noon; (P)
昼寝[ひるね, hirune] (n,vs) nap (afternoon); siesta; (P)
無原罪の御宿り[むげんざいのおんやどり, mugenzainoonyadori] (n) Immaculate Conception
義理のお兄さん[ぎりのおにいさん, girinooniisan] (n) one's brother-in-law
華胥[かしょ, kasho] (n) (1) ideal land; perfect country; (2) afternoon nap
蟷螂の斧[とうろうのおの, tourounoono] (n) courageous but doomed resistance
街の女[まちのおんな, machinoonna] (n) streetwalker

noon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พักกลางวัน[v. exp.] (phak klāngw) EN: take lunch break ; knock off at noon ; rest at noon ; leave off work at noon FR:
พักเที่ยง [v. exp.] (phak thīeng) EN: take noon break ; take lunch break FR: prendre la pause de midi
พักตอนเที่ยงถึงบ่าย 1 หนึ่ง[xp] (phak tøn th) EN: have a break at noon to 1 p.m. FR:
เพลาเที่ยง [n. exp.] (phēlā thīen) EN: at noon FR:
พุดสามสี [n. exp.] (phut sām sī) EN: Yesterday today and tomorrow ; Morning noon and night FR:
เที่ยง[n.] (thīeng) EN: midday ; noonday ; at noon ; 12.00 a.m. FR: midi [m] ; milieu de la journée [m] ; milieu du jour [m] ; 12 heures [fpl]
เที่ยงตรง [X] (thīeng tron) EN: at noon ; noon ; 12 p.m. FR: midi pile ; 12 heures précises
เที่ยงวัน [X] (thīeng wan) EN: noon ; at noon FR: à midi ; à la mi-journée
ตอนเที่ยง[n. exp.] (tøn thīeng) EN: noonday ; noon ; midday ; noontime FR: midi
ตอนเที่ยง[adv.] (tøn thīeng) EN: at noon FR:
เวลาเที่ยง [n. exp.] (wēlā thīeng) EN: at noon FR: à midi ; le midi
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn FR:
บ่าย[n.] (bāi) EN: afternoon FR: après-midi [m, f]
บ่ายคล้อย[n. exp.] (bāi khløi) EN: late afternoon FR:
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m. ; 1 p.m. ; 1:00 p.m. ; 13:00 h FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายโมงครึ่ง[n. exp.] (bāi mōng kh) EN: 13:30 h ; 1:30 p.m. ; half-past one in the afternoon FR: treize heures trente ; 13 h 30 ; une heure et demi ; une heure trente
บ่ายนี้[n. exp.] (bāi nī) EN: this afternoon FR: cet après-midi
บ่ายสามโมง ; บ่ายสาม[n. exp.] (bāi sām mōn) EN: three o'clock in the afternoon ; three p.m. ; 3:00 p.m. FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บ่ายสี่โมง ; บ่ายสี่[n. exp.] (bāi sī mōng) EN: four o'clock in the afternoon ; four p.m. ; 4 p.m. ; 4:00 p.m. ; 16:00 h FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายสองโมง ; บ่ายสอง[n. exp.] (bāi søng mō) EN: two o'clock in the afternoon ; two p.m. ; 2 p.m. ; 2:00 p.m. ; 14:00 h FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
บ่ายวันพุธ[n. exp.] (bāi wan phu) EN: Wednesday afternoon FR: mercredi après-midi
บรรยากาศยามเย็น[n. exp.] (banyākāt yā) EN: late afternoon atmosphere FR:
ฉันเพล[v. exp.] (chan phēn) EN: partake the forenoon meal FR:
เช้า[n.] (chāo) EN: morning ; forenoon FR: matin [m]
เช้าสายบ่ายเย็น[adv.] (chāo sāi bā) EN: morning, afternoon and night FR:
ช่วงบ่าย[X] (chūang bāi) EN: in the afternoon FR:
จำงาย[n.] (jamngāi) EN: afternoon FR:
กะบ่าย[n. exp.] (ka bāi) EN: afternoon shift FR:
ก่อนเที่ยง [X] (køn thīeng) EN: ante meridian ; a.m. ; forenoon FR: avant-midi
ก่อนเที่ยงวัน [X] (køn thīeng ) EN: ante meridian ; a.m. ; forenoon FR: avant-midi
ลาบานูน[n. prop.] (Lābānūn) EN: Labanoon FR: Labanoon
หลังเที่ยง [X] (lang thīeng) EN: afternoon ; PM ; P.M. ; p.m FR: après-midi
หลังเที่ยงวัน [X] (lang thīeng) EN: afternoon ; PM ; P.M. ; p.m FR: après-midi
มนูญกฤต รูปขจร[n. prop.] (Manūnkrit R) EN: Manoonkrit Roopkachorn FR: Manoonkrit Roopkachorn
เพลาบ่าย[n. exp.] (phēlā bāi) EN: afternoon ; in the afternoon FR:
เพล[n.] (phēn) EN: lunchtime for monks (11 a.m.) ; [hour between eleven and noon, when Buddhist monks have their last meal of the day] FR:
พรุ่งนี้บ่าย[adv.] (phrungnī bā) EN: tomorrow afternoon FR: demain après-midi
รุ่งเช้า[n. exp.] (rungchāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn FR: aube [f]
สวัสดิ์[n.] (sawat) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดี[n.] (sawatdī) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu

noon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittag {m}midday; noon
Nachmittag {m} | am Nachmittagafternoon | in the afternoon; in mid afternoon
Mittag {m}noonday; noontide; noontime
Noonan-Syndrom {n} [med.]Noonan syndrome
heute {adv} | heute Nachmittagtoday | this afternoon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า noon
Back to top