คำที่ขึ้นต้นด้วย "ย" จำนวน 957 คำยก
ยกกระบัตร
ยกกลับ
ยกกองทัพ
ยกกำลัง
ยกแก้ว
ยกขบวน
ยกขึ้นยกลง
ยกขึ้น
ยกโขยง
ยกครู
ยกเครื่อง
ยกเค้า
ยกฐานะ
ยกตนข่มท่าน
ยกตัว
ยกตัวขึ้นเหนือลม
ยกตัวอย่างเช่น
ยกตัวอย่าง
ยกทรง
ยกทัพ
ยกโทษ
ยกโทษให้
ยกธง
ยกธงขาว
ยกน
ยกน้ำหนัก
ยกนิ้วให้
ยกนิ้ว
ยกพล
ยกพลขึ้นบก
ยกพวก
ยกพื้น
ยกฟ้อง
ยกภูเขาออกจากอก
ยกมา
ยกมาบางส่วน
ยกมือ
ยกเมฆ
ยกยอ
ยกย่องชมเชย
ยกย่องตัว
ยกย่องนับถือ
ยกย่องสรรเสริญ
ยกย่อง
ยกยอด
ยกยอปอปั้น
ยกระดับ
ยกลง
ยกเลิก
ยกเว้น
ยกไว้
ยกสถานภาพ
ยกสมอ
ยกหมัด
ยกหางตัวเอง
ยกใหญ่
ยกให้
ยง
ยงยุทธ์
ยงโย่ยงหยก
ยงโย่
ยชุรเวท
ยติ
ยติภังค์
ยถากรรม
ยถาภูตญาณ
ยธ
ยธ.
ย่นเข้า
ย่นคิ้ว
ยนตร์
ยนต์
ย่นย่อ
ย่นยู่
ย่นเวลา
ย่น
ยม
ยม-
ยมก
ยมกปาฏิหาริย์
ยมขันธ์
ยมโดย
ยมทัณฑ์
ยมทูต
ยมนา
ยมบาล
ยมราช
ยมล
ยมโลก
ยรรยง
ยล
ยว
ยวกสา
ยวง
ยวด
ยวดยง
ยวดยาน
ยวดยานพาหนะ
ยวดยิ่ง
ยวน
ยวนยั่ว
ยวนยี
ยวบ
ยวบยาบ
ยวบๆ
ย้วย
ยวรยาตร
ยวา
ยวาคุ
ยศ
ยศถาบรรดาศักดิ์
ยศศักดิ์
ยศอย่าง
ยโส
ยโสธร
ยโสโอหัง
ยอ
ยอก
ยอกย้อน
ย็อกแย็ก
ย็อกแย็กๆ
ย่อกาย
ย่อขนาด
ย่อเข่า
ย่อความ
ยอง
ย่องกริบ
ย่องเดิน
ย่องเบา
ย่องแย่ง
ยองใย
ยองไย่
ย่องเหง็ด
ยองๆ
ย่อง
ย้อง
ย่อใจความ
ยอด
ยอดการขาย
ยอดขวัญ
ยอดขาย
ยอดข้าว
ยอดเขา
ยอดเงิน
ยอดจั่ว
ยอดจาก
ยอดจำหน่าย
ยอดดวงใจ
ยอดด้วน
ยอดดอย
ยอดดี
ยอดน้ำ
ยอดนิยม
ยอดไม้
ยอดเยี่ยม
ยอดรวม
ยอดรัก
ยอดสร้อย
ยอดสุทธิ
ยอดฮิต
ย่อตัว
ย่อท้อ
ยอน
ย้อนกลับไป
ย้อนกลับมา
ย้อนกลับ
ย้อนขน
ย้อนถาม
ย้อนทาง
ย้อนเนื้อ
ย้อนไป
ย้อนยอก
ย้อนรอย
ย้อนหลัง
ย้อนอดีต
ย้อน
ยอบ
ยอบกาย
ยอบตัว
ยอบแยบ
ย่อพล
ยอม
ยอมกัน
ยอมความ
ยอมง่าย
ย่อมจะ
ยอมจำนน
ย้อมใจ
ยอมตาม
ยอมแพ้
ย้อมแมวขาย
ยอมยกธงขาว
ย่อมเยา
ยอมรับ
ยอมรับได้
ยอมรับผิด
ยอมรับฟัง
ยอมรับว่า
ยอมศิโรราบ
ยอมสยบ
ยอมสารภาพ
ย้อมสี
ยอมให้
ยอมอ่อนน้อม
ย่อมุม
ย่อมๆ
ย่อม
ย้อม
ย่อย่น
ย่อยยับ
ย่อแย่
ย้อแย้
ย่อย
ย้อย
ย่อเรื่อง
ย่อลง
ย่อส่วน
ยอแสง
ย่อหน้า
ย่อหย่อน
ย่อแหยง
ย่อ
ยะ
ยะงันจะคับ
ยะยอบ
ยะยัน
ยะยับ
ยะยาน
ยะย้าย
ยะย้าว
ยะเยือก
ยะแย้ง
ยะลา
ยะโส
ยะหิทา
ย่ะ
ยัก
ยักกระสาย
ยักขินี
ยักข์
ยักคิ้วหลิ่วตา
ยักท่า
ยักน้ำกระสาย
ยักเพรีย
ยักยอก
ยักย้ายถ่ายเท
ยักย้าย
ยักยิ้ม
ยักยี่ยักยัน
ยักยี่ยักเหยา
ยักเยื้อง
ยักแยก
ยักแย่ยักยัน
ยักษ์ปักหลั่น
ยักษ์มักกะสัน
ยักษิณี
ยักษี
ยักษ์
ยักหยาว
ยักหล่มถ่มร้าย
ยักหล่ม
ยักไหล่
ยักเอาไว้
ยัง
ยังกะ
ยังกับ
ยังกาหลา
ยังขาด
ยังคง
ยั้งคิด
ยังงั้น
ยังงี้เอง
ยังงี้
ยังไง
ยังไงๆ
ยั้งใจ
ยังชั่ว
ยังชีพ
ยังผล
ยังมีชีวิตอยู่
ยังไม่ตาย
ยั่งยืน
ยังแล้ว
ยังหยัง
ยังเหลือ
ยังอยู่
ยั้ง
ยัชโญปวีต
ยัชน
ยัชมาน
ยัญ
ยัญ-
ยัญกรรม
ยัญญะ
ยัญญังค์
ยัญพิธี
ยัฐิ
ยัฐิมธุกา
ยัด
ยัดเยียด
ยัดเยียดกัน
ยัดเยียดเข้าไป
ยัดไส้
ยัดห่า
ยัติภังค์
ยัน
ยันตร-
ยันตรกรรม
ยันตร์
ยั่นตะนี
ยันเต
ยันต์
ยันเย้า
ยั่น
ยับ
ยับยง
ยับย่อย
ยับยั้งใจ
ยับยั้งชั่งใจ
ยับยั้งศึก
ยับยั้ง
ยับยาน
ยับยาบ
ยับยู่ยี่
ยับเยิน
ยับๆ
ยั่วใจ
ยั่วโมโห
ยั่วยวนกวนประสาท
ยั่วยวนใจ
ยั่วยวน
ยั่วยุ
ยั่วเย้า
ยั้วเยี้ย
ยัวรยาตร
ยั่วเล่น
ยั่ว
ยั้ว
ยัษฏิ
ยา
ยาก
ยากเข็ญ
ยากแค้น
ยากจน
ยากจนข้นแค้น
ยากจะแก้ไข
ยากนาน
ยากเย็นแสนเข็ญ
ยากเย็น
ยากระตุ้นประสาท
ยากระตุ้น
ยากไร้
ยากล่อมประสาท
ยากลางบ้าน
ยากลำเค็ญ
ยากลำบาก
ยากันบูด
ยากันยุง
ยากำจัดแมลง
ยากำจัดวัชพืช
ยากำจัดศัตรูพืช
ยากิน
ยาแก้คัน
ยาแก้ปวด
ยาแก้โรค
ยาแก้เศร้า
ยาแก้ไอ
ยาขม
ยาขยัน
ยาขัดรองเท้า
ยาเขียว
ยาค
ยาควบคุมพิเศษ
ยาคุ
ยาคุม
ยาคุมกำเนิด
ยาคู
ยาฆ่าเชื้อโรค
ยาฆ่าเชื้อ
ยาฆ่าแมลง
ยาง
ยางกราด
ย่างก้าว
ย่างเข้า
ยางควาย
ย่างตีน
ยางแตก
ย่างทราย
ย่างเท้า
ยางน่อง
ยางใน
ยางบอน
ยางพารา
ยางมะตอย
ย่างเยื้อง
ย่างเยื้อ
ยางระเบิด
ยางรัด
ยางลบ
ยางสน
ย่างสามขุม
ย่างเหยียบ
ยางอาย
ย่าง
ยาจก
ยาจน
ยาจนก
ยาจนา
ยาจืด
ยาใจ
ยาฉีด
ยาฉุน
ยาไฉน
ยาชก
ยาชูกำลัง
ยาใช้ภายนอก
ยาใช้ภายใน
ยาด
ยาดม
ยาดับกลิ่น
ยาดา
ยาดำ
ยาแดง
ยาตนา
ยาตร
ยาตรา
ยาตั้ง
ยาต้านจุลชีพ
ย่าทวด
ยาทา
ยาทาภายนอก
ยาทาเล็บ
ยาธาตุ
ยาน
ยานก
ย่านกอบนาง
ยานเกราะ
ยานคาง
ย่านซื่อ
ย่านทราย
ยานทิพย์
ย่านนมควาย
ยานพาหนะ
ย่านพาโหม
ยานมาศ
ย่านยาว
ย่านลิเภา
ยานอนหลับ
ยานอวกาศ
ยานัตถุ์
ย่านางช้าง
ย่านาง
ยาน้ำ
ยานี
ยานุมาศ
ย่าน
ยาบ
ยาบ้า
ยาบำรุง
ยาเบื่อ
ยาบๆ
ยาปฏิชีวนะ
ยาปน-
ยาปนมัต
ยาประจุ
ยาปราบวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช
ยาฝอย
ยาแฝด
ยาพิษ
ยาม
ยาม-
ยามกาลิก
ยามเกา
ยามค่ำคืน
ยามค่ำ
ย่ามใจ
ยามเช้ามืด
ยามเช้า
ยามต้น
ยามตูดชาย
ยามพาด
ยามฟ้าสาง
ยามเย็น
ยามโยค
ยามรักษาการณ์
ยามแรก
ยามวิกาล
ยามสามตา
ยามอัสดง
ยามักการ
ยาม้า
ยามิก
ยาเม็ด
ย่าม
ยาย
ย้ายถิ่นที่อยู่
ย้ายถิ่น
ยายทวด
ย้ายที่อยู่
ย้ายที่
ยายี
ยาเยีย
ย้าย
ยาระงับประสาท
ยารักษาโรค
ยารับประทาน
ยาลูกกลอน
ยาว
ยาวกาลิก
ยาวชีวิก
ยาวนาน
ยาวบั่น สั้นต่อ
ยาวรี
ยาวเหยียด
ยาวัส
ยาวิเศษ
ย้าว
ยาสมุนไพร
ยาสลบ
ยาสั่ง
ยาสีฟัน
ยาสูบ
ยาเสน่ห์
ยาเส้น
ยาเสพติด
ยาเสพย์ติดให้โทษ
ยาเสพย์ติด
ยาไส้
ยาหม่อง
ยาหม้อใหญ่
ยาหมู่
ยาหยัง
ย่าหยา
ยาหยี
ยาหัด
ยาอัด
ยาอันตราย
ย่า
ยำ
ยำเกรง
ย่ำค่ำ
ย้ำคิดย้ำทำ
ย่ำเดิน
ย้ำเตือน
ยำทวาย
ย่ำเท้า
ย่ำเทือก
ยำยาม
ย่ำยาม
ย่ำยี
ยำเยง
ยำเยีย
ย่ำแย่
ย่ำรุ่ง
ย่ำสนธยา
ย้ำเหยอ
ย่ำ
ย้ำ
ยิก
ยิกยัก
ยิกๆ
ยิง
ยิงกระหน่ำ
ยิงกราด
ยิ่งกว่านั้น
ยิ่งกว่า
ยิ่งขึ้น
ยิ่งขึ้นไป
ยิงคำถาม
ยิ่งนัก
ยิงประเด็น
ยิงปืน
ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว
ยิ่งไปกว่านั้น
ยิ่งไปกว่านี้
ยิงฟัน
ยิ่งยวด
ยิงรัว
ยิ่งหย่อน
ยิ่งใหญ่
ยิ่ง
ยิฏฐะ
ยิฐ
ยิน
ยินแคลน
ยินใจ
ยินดี
ยินดีให้
ยินมลาก
ยินยอม
ยินยอมง่าย
ยินยอมพร้อมใจ
ยินยอมให้
ยินร้าย
ยินลากขากดี
ยิบ
ยิบตา
ยิบๆ
ยิปซัม
ยิปซั่ม
ยิปซี
ยิ้มกริ่ม
ยิ้มแฉ่ง
ยิ้มด้วยปาก ถากด้วยตา
ยิมนาสติก
ยิ้มแป้น
ยิ้มย่อง
ยิ้มเยาะ
ยิ้มแย้มแจ่มใส
ยิ้มแย้ม
ยิ้มร่า
ยิ้มละไม
ยิ้มหัว
ยิ้มเหย
ยิ้มแห้ง
ยิ้มแหย
ยิ้ม
ยิว
ยิหวา
ยี
ยี่ก่า
ยี่เก
ยี่เข่ง
ยี่โถฝรั่ง
ยี่โถ
ยีน
ยี่โป้
ยี่ภู่
ยียวน
ยีราฟ
ยี่สก
ยี่สง
ยีสต์
ยี่สน
ยี่ส่าน
ยี่สาน
ยี่สิบห้า
ยี่สิบ
ยี่สุ่น
ยี่หระ
ยี่หร่าหวาน
ยี่หร่า
ยี่ห้อสินค้า
ยี่ห้อ
ยี่หุบ
ยี่
ยี้
ยึกยัก
ยึกยือ
ยึด
ยึดกุม
ยึดครอง
ยึดคืน
ยึดตัว
ยึดติด
ยึดถือ
ยึดทรัพย์
ยึดทรัพย์สิน
ยึดมั่น
ยึดหลัก
ยึดเหนี่ยว
ยึดอำนาจ
ยืด
ยืดยาด
ยืดยาว
ยืดเยื้อ
ยืดเวลา
ยืดหยุ่น
ยืดอายุ
ยืน
ยืนกระต่ายสามขา
ยืนกราน
ยื่นแก้วให้วานร
ยืนขึ้น
ยื่นคำขาด
ยื่นคำร้อง
ยืนค้ำหัว
ยืนเครื่อง
ยื่นจมูก
ยืนชิงช้า
ยื่นซองขาว
ยืนต้น
ยืนนาน
ยืนพื้น
ยื่นมือ
ยืนยง
ยืนยัน
ยืนยาม
ยืนยาว
ยืนโรง
ยื่นเสนอ
ยื่นหมูยื่นแมว
ยืนหยัด
ยื่นให้
ยื่น
ยืม
ยืมจมูกคนอื่นหายใจ
ยืมใช้คงรูป
ยืมใช้สิ้นเปลือง
ยื้อยุด
ยื้อ
ยุ
ยุกกระบัตร
ยุกดิ
ยุกติ
ยุกติธรรม
ยุกต์
ยุค
ยุคกรีก
ยุคกลาง
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ยุคเก่า
ยุคเข็ญ
ยุคชั่ว
ยุคนธร
ยุคประวัติศาสตร์
ยุคปัจจุบัน
ยุคมืด
ยุคล
ยุคลบาท
ยุคสมัย
ยุคหลังสงคราม
ยุคหิน
ยุคใหม่
ยุคันต-
ยุคันตวาต
ยุคันต์
ยุคันธร
ยุคุนธร
ยุง
ยุงก้นปล่อง
ยุงกวาด
ยุ่งเกี่ยว
ยุ้งข้าว
ยุ่งขิง
ยุ่งใจ
ยุ้งฉาง
ยุงปัด
ยุงปัดแม่ม่าย
ยุ่งยากใจ
ยุ่งยาก
ยุ่งยิ่ง
ยุงลาย
ยุ่งวุ่นวาย
ยุ่งเหมือนยุงตีกัน
ยุ่งเหยิง
ยุ่งอยู่กับ
ยุ่ง
ยุ้ง
ยุด
ยุต
ยุติ
ยุติ-
ยุติธรรม
ยุติปัญหา
ยุทธ-
ยุทธการ
ยุทธนา
ยุทธนาการ
ยุทธนาธิการ
ยุทธภัณฑ์
ยุทธภูมิ
ยุทธโยธา
ยุทธวิธี
ยุทธวินัย
ยุทธศาสตร์
ยุทธหัตถี
ยุทธ์
ยุทโธปกรณ์
ยุบ
ยุบตัว
ยุบยอบ
ยุบยับ
ยุบยิบ
ยุบล
ยุบลง
ยุบสภา
ยุพ-
ยุพดี
ยุพยง
ยุพเยาว์
ยุพราช
ยุพราชา
ยุพเรศ
ยุพา
ยุพาน
ยุพาพาล
ยุพาพิน
ยุ่มย่าม
ยุยง
ยุแยง
ยุแยงตะแคงแซะ
ยุแยงตะแคงรั่ว
ยุ่ย
ยุ้ย
ยุรบาตร
ยุรยาตร
ยุโรป
ยุโรปตะวันตก
ยุโรปตะวันออก
ยุว-
ยุวชน
ยุวดี
ยุวราช
ยุวราชา
ยุวา
ยุวาน
ยุหบาตร
ยุแหย่
ยุให้รำตำให้รั่ว
ยู
ยูง
ยูโด
ยูถะ
ยูถิกา
ยูนิเซฟ
ยูนิฟอร์ม
ยูเนสโก
ยูปะ
ยูพีเอส
ยูโฟ
ยู่ยี่
ยูรยาตร
ยูริก
ยูเรนัส
ยูเรเนียม
ยูโรเพียม
ยูวี
ยูษะ
ยูเอชที
ยูเอ็น
ยูเอฟโอ
ยู่
เยซูคริสต์
เย็ด
เย็นเจี๊ยบ
เย็นฉ่ำ
เย็นเฉียบ
เย็นชา
เย็นยะเยือก
เย็นย่ำ
เย็นสบาย
เย็น
เย็บด้น
เย็บปก
เย็บปักถักร้อย
เย็บปาก
เย็บผ้า
เย็บเล่ม
เย็บ
เย้ยเยาะ
เย้ยหยัน
เย้ย
เย่อหยิ่ง
เยอะ
เยอะขึ้น
เยอะแยะ
เย้ายวนใจ
เย้ายวน
เยาวชน
เยาวนะ
เย้าหยอก
เย้าแหย่
เยาะ
เยาะเย้ยถากถาง
เยาะเย้ย
เยาะหยัน
เย้า
เยิน
เยินยอ
เยียงผา
เยี่ยงอย่าง
เยี่ยง
เยียดยัด
เยี่ยมที่สุด
เยี่ยมยอด
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยือน
เยี่ยม
เยียวยา
เยียวยารักษา
เยี่ยว
เยือก
เยือกเย็น
เยื่อกระดาษ
เยื่อเคย
เยือง
เยื้องกราย
เยื้องท่า
เยื้องยัก
เยื้องย่าง
เยือน
เยื่อใย
เยื่อหุ้มสมอง
เยื่อ
เย้
แยก
แยกกัน
แยกครัว
แยกจาก
แยกชนิด
แยกตัว
แยกทาง
แยกบ้าน
แยกประเภท
แยกพวก
แยกย่อย
แยกย้ายไป
แยกย้าย
แยกแยะ
แยกร่าง
แยกเรือน
แยกส่วน
แยกออก
แย้งกันอยู่ในตัว
แย้งกัน
แย่งเก้าอี้
แย่งชิง
แย่งตำแหน่ง
แย่ง
แยบยล
แย้มบาน
แย้มพราย
แย่มาก
แย้ม
แยแส
แยะ
แย่
โยก
โยกโคลง
โยกย้าย
โยกเยก
โยคี
โยง
โยงขึ้น
โย่งเย่ง
โยงใย
โยน
โยนก
โยนความผิด
โยนทิ้ง
โยนี
โยม
โยเย
โย้
ใย
ใยแก้วนำแสง
ใยแก้ว
ใยแมงมุม
ใยสังเคราะห์
ใยไหม
ใยอาหาร
ไยดี
ไยไพ


ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top