ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

command

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *command*, -command-

command ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
command (n.) การออกคำสั่ง See also: การบัญชาการ Syn. direction, dictation, rule, charge, regulation, bidding, exaction, domination, dominion, coercion, compulsion, constraint, hold, supervision, government
command (n.) คนในบังคับบัญชา Syn. unit, squad, group, company, battalion, regiment, army, division, post, garrison, brigade, platoon, corps, battery, sector, vanguard
command (vi.) ควบคุม See also: มีอำนาจเหนือ Syn. order, direct, decree, bid, rule, govern
command (vt.) ควบคุม See also: มีอำนาจเหนือ Syn. order, direct, decree, bid, rule, govern, restrain, check
command (n.) ความรู้อย่างแตกฉานทางภาษา Syn. mastery, expertise, facility, grasp, ability
command (n.) คำสั่ง Syn. order, demand, decree, injunction, direction, directive, ultimatum, prohibition, interdict, interdiction, summons, mandate, behest, edict, instruction, dictate, commandment, writ, imperative, ordinance, law, fiat, bidding, prescription Ops. countermand, revocation, retraction
command (n.) ตำแหน่งบัญชาการ Syn. suzerainty, ascendance, ascendancy, lead, post, rulership, superintendence, directorship, presidency, administration, mastery
command (vi.) สั่งการ See also: บัญชาการ, ออกคำสั่ง, บังคับบัญชา Syn. order, demand, decree, direct, dictate, prescribe, bid, tell, govern
command (vt.) สั่งการ See also: บัญชาการ, ออกคำสั่ง, บังคับบัญชา Syn. order, demand, decree, direct, dictate, prescribe, bid, tell, govern, instruct, enjoin, summon, exact, appoint, compel
command (n.) อำนาจบังคับบัญชา See also: อำนาจบัญชาการ, อำนาจสั่งการ Syn. authority, control, leadership, mastery, sway, domination, dominion, sovereignty, prerogative, authorisation, authorization, supremacy, primacy, suzerainty, jurisdiction
commandant (n.) ผู้บัญชาการ
commandeer (vt.) เกณฑ์คนเพื่อเข้ารบ
commander (n.) นาวิกโยธิน See also: ทหารเรือฝ่ายบก Syn. officer
commander (n.) ผู้บังคับบัญชา See also: หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้ออกคำสั่ง Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
commander in chief (n.) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด See also: แม่ทัพ Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
commanding (adj.) ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ See also: ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา, ซึ่งเป็นผู้สั่งการ, ซึ่งมีอำนาจเหนือ Syn. sizable, dominant
commandment (n.) คำสั่ง Syn. command, order
commando (n.) สมาชิกของหน่วยจู่โจม See also: สมาชิกของหน่วยรบเฉพาะกิจ, สมาชิกหน่วนคอมมานโด Syn. paratrooper, raider, soldier
commando (n.) หน่วยจู่โจม See also: หน่วยรบเฉพาะกิจ, หน่วยคอมมานโด Syn. army
English-Thai: HOPE Dictionary
command(คะมานดฺ') {commanded,commanding,commands} v. บัญชา,สั่ง,สั่งการ,ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,ควรได้รับ -n. การออกคำสั่ง,คำสั่ง,อำนาจสั่ง,ตำแหน่งบัญชาการ,คนในบังคับบัญชา,อักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้สั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน, Syn. order
command keyเป็นแป้นพิมพ์พิเศษแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระของเครื่องแมคอินทอช ซึ่งมีสัญลักษณ์ เป็นรูปแอปเปิลแหว่งอยู่บนแป้น หากใช้พร้อมกับแป้นอื่นสามารถใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ เช่น ถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับแป้น X แปลว่าสั่งให้ cut ถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับ แป้น C แปลว่าสั่งให้ copy และถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับแป้น V ก็เป็นการ สั่ง paste (ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT ของเครื่องพีซี)
command lineบรรทัดคำสั่งหมายถึงข้อความที่พิมพ์ลงบนจอภาพ เพื่อเป็นคำสั่งให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน โดยปกติใช้หมายถึงคำสั่งที่อยู่พิมพ์หลัง
command performancen. การแสดงตามคำสั่ง
command postn. กองบัญชาการ
command.comคอมมานด์จุดคอม (ชื่อแฟ้มระบบ) เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่งในระบบดอส ซึ่งบรรจุคำสั่งระบบต่าง ๆ เช่น dir, copy, del จานบันทึกที่นำมาจัดรูปแบบการเก็บข้อมูลด้วยคำสั่ง format A:/s แล้ว จะมีแฟ้มข้อมูลนี้อยู่ในแผ่น A: แฟ้มข้อมูลนี้ จะนำมาใช้เป็นแผ่นเริ่มต้นเปิดเครื่อง (boot) ได้ ถ้าใช้คำสั่ง Format ในระบบวินโดว์ ต้องกากบาทที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำ system disk ด้วย จึงจะมีแฟ้มข้อมูลนี้ (จานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลนี้ ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลได้อย่างเดียว จะนำมาสั่งให้เริ่มเครื่อง (boot) ไม่ได้)
commandant(คอม'มันดานทฺ,-แดนทฺ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
commandeer(คอมมันเดียร์') {commandeered,commandeering,commandeers} vt. เกณฑ์พลเรือนเข้าทำการรบหรือทำงานให้กับหน่วยทหาร,ยึดทรัพย์สินเอกชนเพื่อประโยชน์ทางทหารหรือเพื่อสาธารณประโยชน์, Syn. draft,conscript,impress
commander(คะมาน'เดอะ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้นำ,นายทหารผู้บังคับบัญชา,นาวาโท, See also: commandership n., Syn. chief,leader
commander in chief(-อินชีฟ) n. ผู้บัญชาการทหารสุงสุด,จอมทัพ,แม่ทัพ,ประธานาธิบดี -pl. (commanders in chief)
commandery(คะมาน'เดอรี) n. ตำแหน่งผู้บัญชาการ,เขตอำนาจของผู้บัญชาการ
commanding(คะมาน'ดิง) adj. n. เกี่ยวกับการบัญชาการ,เด่น,ครอบงำ,สูงคลุม
commanding officern. ทหารผู้บัญชาการ (ตั้งแต่ชั้นร้อยตรีจนถึงพันเอก)
commandment(คะมาน'เมินทฺ) n. อำนาจ,คำสั่ง,การออกคำสั่ง,บัญญัติ,หนึ่งในบัญญัติ10ประการ (Ten Commandments)
commando(คะมาน'โด) n. หน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ,หน่วยคอมมานโด,สมาชิกของหน่วยดังกล่าวนี้ -pl. commandos,commandoes
English-Thai: Nontri Dictionary
command(n) คำสั่ง,คำบัญชา,การบังคับ,การบัญชาการ
commandant(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
commander(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้สั่ง,ผู้นำ,นาวาโท
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
commandment(n) ศีล,ข้อบัญญัติ,กุศลกรรมบถ
commando(n) หน่วยจู่โจม,หน่วยคอมมานโด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commandคำสั่งงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Commander-in-Chief (C-in-C)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
command moduleยานบังคับการ, ส่วนหนึ่งของยานอวกาศ  ซึ่งเป็นห้องโดยสารที่พานักบินอวกาศออกนอกโลกและกลับมายังพื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองบัญชาการทหารสูงสุด (n.) the Supreme Command Headquarters See also: headquarters of supreme commander
ล่ะ (end.) particle used at the end of a question, command or entreaty Syn. เล่า
คำบัญชา (n.) command See also: order, injunction, mandate, requisition, charge Syn. คำสั่ง, คำประกาศิต
คำประกาศิต (n.) command See also: order, injunction, mandate, requisition, charge Syn. คำสั่ง
คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ (n.) command See also: order, commandment Syn. คำสั่งเด็ดขาด
คำสั่ง (n.) command See also: order, word of command Syn. คำบัญชา
คำสั่งเด็ดขาด (n.) command See also: order, commandment Syn. คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์
บงการ (v.) command See also: order, direct, dictate Syn. สั่ง, ออกคำสั่ง
บังคับการ (v.) command See also: direct, control, govern Syn. ควบคุม, กำกับ, สั่งงาน, สั่งการ
บังคับบัญชา (v.) command See also: direct, order, control, govern Syn. สั่ง, ควบคุม, บังคับการ
บัญชา (v.) command See also: direct, order Syn. บัญชาการ, สั่งการ
ประกาศิต (n.) command See also: order, commandment Syn. คำสั่งเด็ดขาด, คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์
สั่งการ (v.) command See also: order, bid, charge, direct Syn. สั่ง, ออกคำสั่ง
สั่งงาน (v.) command See also: order, give an order to
อาเทศ (n.) command See also: order Syn. คำสั่ง
พระราชเสาวนีย์ (n.) command of a queen
เสาวนีย์ (n.) command of a queen Syn. พระราชเสาวนีย์
คุมกำลังทัพ (v.) command troops Syn. คุมกำลังพล
คุมกำลังพล (v.) command troops Syn. คุมกำลังทัพ
ถือพล (v.) command troops Syn. คุมกำลังพล, คุมกำลังทัพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Walk with me to the command car.{\cHFFFFFF}Walk with me to the command car.
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times.หากคุณจะได้รับการเปิดของ คุณในยาม ฉันขอแนะนำให้ยองแรกและ ฉันในที่ผ่านมา หรือ ในทางกลับกัน
And when I get back, I want that man in there out of there... where I command from, with all his clothes on.ฉันต้องการคนที่อยู่ในนั้นออก จากที่นั่น ที่ฉันสั่งจาก กับเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดใน
Without rotation, they'll be in full gravity before they get to the command module.กับการหมุนนั้น พวกเขาจะอยู่ในแรงโน้มถ่วง เต็ม ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการ โมดูลคำสั่ง
We're on the command module.เราอยู่บนโมดูลคำสั่ง
So as the function of the command crew, Bowman and Poole, was to get Discovery to its destination, it was decided that they should not be informed.โบว์แมนและพูลคือการ ได้รับดิสคัเฟอรี ไปยังปลายทาง มันก็ตัดสินใจที่พวกเขาไม่ควร ได้รับการแจ้ง
I'm in command now, and I'm telling you... that you work with what you got.ตอนนี้ผมบัญชาการ และผมขอสั่ง ให้คุณทำไปเท่าที่มี
No one outside this command center has that information, gentlemen.คนข้างนอกศูนย์สั่งการนี้ ไม่มีใครรู้
Sac-com confirms all defense systems commitment ready. we have verification. the president is aboard the airborne command center.SAC-Com ยืนยัน ระบบตอบโต้ทั้งหมดพร้อมรบ ประธานาธิบดีขึ้นบิน บน Air Force One แล้ว
At 2400 hours today, the Colonel is hereby stripped of his command and rank, and will be placed under arrest.ภายใน 2400 ชั่วโมงวันนี้ ท่านผู้พัน จะต้องปฎิบัติตามหนังสือคำสั่งนี้ และจะถูกจับกุมภายใต้สัญญานี้
"By the personal command of the Fuhrer."จากคำสั่งโดยตรงของท่านผู้นำ (ฮิตเลอร์)
I command you to come to life.ข้าขอสั่งให้เจ้าฟื้นขึ้นมา ณ บัดนี้

command ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指令名字[zhǐ lìng míng zì, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ, 指令名字] command name
指挥中心[zhǐ huī zhōng xīn, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 指挥中心 / 指揮中心] command center
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
司令部[sī lìng bù, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, 司令部] headquarters; military command center
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, 口令] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry)
稳定物价[wěn dìng wù jià, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ˋ ㄐㄧㄚˋ, 稳定物价 / 穩定物價] stable prices; commodity prices fixed by government (in a command economy); to valorize (a commodity)
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ, 统货 / 統貨] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced
[huī, ㄏㄨㄟ, 挥 / 揮] to wave; to brandish; to wipe away; to command; to conduct; to scatter; to disperse
司令[sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 司令] commanding officer
司令员[sī lìng yuán, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, 司令员 / 司令員] commander
指挥官[zhǐ huī guān, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, 指挥官 / 指揮官] commander
海军中校[hǎi jūn zhōng xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, 海军中校 / 海軍中校] commander (= UK and US Navy equivalent)
突击队[tū jī duì, ㄊㄨ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ, 突击队 / 突擊隊] commando
统帅[tǒng shuài, ㄊㄨㄥˇ ㄕㄨㄞˋ, 统帅 / 統帥] command; commander-in-chief
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 总司令 / 總司令] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations
舰长[jiàn zhǎng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, 舰长 / 艦長] commander; captain (of a warship)
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 诫 / 誡] commandment; prohibit
诫命[jiè mìng, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄥˋ, 诫命 / 誡命] commandment
二把手[èr bǎ shǒu, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, 二把手] deputy leader; the second-in-command
执行指挥官[zhí xíng zhǐ huī guān, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ, 执行指挥官 / 執行指揮官] executing commander
征用[zhēng yòng, ㄓㄥ ㄩㄥˋ, 征用] expropriate; commandeer
警备区[jǐng bèi qū, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄟˋ ㄑㄩ, 警备区 / 警備區] garrison area; command
兵家[bīng jiā, ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄚ, 兵家] military strategist in ancient China; military commander; soldier
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, 出师 / 出師] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander)
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, 帅 / 帥] handsome; graceful; smart; commander in chief
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, 少校] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander
海军少校[hǎi jūn shǎo xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ, 海军少校 / 海軍少校] lieutenant commander (= UK and US Navy equivalent)
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, 令] make or cause to be; order; command; decree; honorable
中校[zhōng xiào, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, 中校] middle ranking officer in Chinese army; lieutenant colonel; commander
师长[shī zhǎng, ㄕ ㄓㄤˇ, 师长 / 師長] military division level commander; teacher
戒律[jiè lǜ, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, 戒律] monastic discipline; commandment
达噜噶齐[dá lū gá qí, ㄉㄚˊ ㄌㄨ ㄍㄚˊ ㄑㄧˊ, 达噜噶齐 / 達嚕噶齊] Mongolian daruqachi, local commander in Mongol and Yuan times
达鲁花赤[dá lǔ huā chì, ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚ ㄔˋ, 达鲁花赤 / 達魯花赤] Mongolian daruqachi, local commander in Mongol and Yuan times
命令[mìng lìng, ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, 命令] order; command
指令[zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ, 指令] order; command; instruction
奉诏[fèng zhào, ㄈㄥˋ ㄓㄠˋ, 奉诏 / 奉詔] to receive an imperial command
团长[tuán zhǎng, ㄊㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 团长 / 團長] regimental command; head of a delegation
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, 别动队 / 別動隊] special detachment; commando; an armed secret agent squad
统属[tǒng shǔ, ㄊㄨㄥˇ ㄕㄨˇ, 统属 / 統屬] subordination; line of command
吩咐[fēn fù, ㄈㄣ ㄈㄨˋ, 吩咐] tell; instruct; command

command ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis)
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P)
コマンドPDU[コマンドピーディーユー, komandopi-dei-yu-] (n) {comp} command PDU
コマンドインタープリター;コマンドインタープリタ[, komandointa-purita-; komandointa-purita] (n) {comp} command interpretor
コマンドキー[, komandoki-] (n) {comp} command key
コマンドシーケンス[, komandoshi-kensu] (n) {comp} command sequence
コマンドタイムアウト[, komandotaimuauto] (n) {comp} command timeout
コマンドパラメータ[, komandoparame-ta] (n) {comp} command parameter
コマンドフレーム[, komandofure-mu] (n) {comp} command frame
コマンドプロンプト[, komandopuronputo] (n) {comp} command prompt
コマンドプロンプトウィンドウ[, komandopuronputouindou] (n) {comp} command prompt window
コマンドボタン[, komandobotan] (n) {comp} command button
コマンドライン[, komandorain] (n) {comp} command line
コマンドラインインターフェイス[, komandorain'inta-feisu] (n) {comp} command line interface
コマンド履歴[コマンドりれき, komando rireki] (n) {comp} command history
コマンド行[コマンドぎょう, komando gyou] (n) {comp} command line
コマンド行引数[コマンドぎょうひきすう, komando gyouhikisuu] (n) {comp} command line argument
コマンド記述ブロック[コマンドきじゅつブロック, komando kijutsu burokku] (n) {comp} command descriptor block
コマンド駆動型システム[コマンドくどうがたシステム, komando kudougata shisutemu] (n) {comp} command driven method; command-driven system
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position)
元気を出す[げんきをだす, genkiwodasu] (exp,v5s) to cheer up (often used with command or request form addressing someone else)
厳命[げんめい, genmei] (n,vs) strict order; peremptory command
命令系統[めいれいけいとう, meireikeitou] (n) chain of command; line of command; command structure; command system
恩命[おんめい, onmei] (n) gracious command or words
指揮所[しきじょ, shikijo] (n) command post
指揮所演習[しきじょえんしゅう, shikijoenshuu] (n) command post exercise
指揮系統[しきけいとう, shikikeitou] (n) chain of command
操る[あやつる, ayatsuru] (v5r,vt) (1) to manipulate; to operate; to handle; to operate (e.g. a machine); to steer (a ship); (2) to have a good command of (a language); to be fluent in; (3) to operate a puppet; to pull the strings of a puppet; (4) to mastermind; to pull the strings; to control from the shadows; (5) (arch) to play (a musical instrument); (P)
望む[のぞむ, nozomu] (v5m,vt) (1) to desire; (2) to wish for; to expect; (3) to see; to command (a view of); (P)
構成素統御[こうせいそとうぎょ, kouseisotougyo] (n) constituent command
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s,vt) (1) (uk) to digest; (2) (uk) to break down; to break to pieces; to crush; (3) (uk) to be able to use; to be good at; to have a good command of; (4) (uk) to finish; to complete; to manage; to perform; (5) (uk) to sell; (suf,v5s) (6) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... well; to do ... completely; (P)
率いる[ひきいる, hikiiru] (v1,vt) to lead; to spearhead (a group); to command (troops); (P)
督戦隊[とくせんたい, tokusentai] (n) command group (behind the front lines)
組み込みコマンド[くみこみコマンド, kumikomi komando] (n) {comp} built-in command
見下ろす(P);見おろす[みおろす, miorosu] (v5s,vt) (1) to overlook; to command a view of; to look down on; (2) (See 見下す) to despise; to look down on; (P)
采配を振るう[さいはいをふるう, saihaiwofuruu] (exp,v5u) (1) to wield a baton; to swing a baton; (2) (col) (See 采配を振る) to lead; to direct; to command
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)
院宣[いんぜん;いんせん, inzen ; insen] (n) imperial command (decree); decree of cloistered emperor
隠しコマンド[かくしコマンド, kakushi komando] (n) {comp} hidden command
駆使[くし, kushi] (n) (1) free use; (vs) (2) to use freely; to make free use of; to have good command (e.g. of a language); (3) to drive someone on; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コマンドPDU[こまんど PDU, komando PDU] command PDU
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor
コマンドウィンドウ[こまんどういんどう, komandouindou] command window
コマンドシーケンス[こまんどしーけんす, komandoshi-kensu] command sequence
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor
コマンドモード[こまんどもーど, komandomo-do] command mode
コマンドライン[こまんどらいん, komandorain] command line
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level
コマンド入力[コマンドにゅうりょく, komando nyuuryoku] command input
コマンド名[コマンドめい, komando mei] command name
コマンド行[コマンドぎょう, komando gyou] command line
コマンド行引数[コマンドぎょういんすう, komando gyouinsuu] command line argument
コマンド要求[コマンドようきゅう, komando youkyuu] command request
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block
単純コマンド[たんじゅんコマンド, tanjun komando] simple command
指令[しれい, shirei] directive, command
指令言語[しれいげんご, shireigengo] command language, control language
組み込みコマンド[くみこみコマンド, kumikomi komando] built-in command
コマンド[こまんど, komando] command, commando
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands
サブコマンド[さぶこまんど, sabukomando] subcommand
相対座標指令[そうたいざひょうしれい, soutaizahyoushirei] relative command, relative instruction
絶対座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] display command, display instruction
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction
非番号制コマンド[ひばんごうせいこまんど, hibangouseikomando] unnumbered commands

command ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance ; authority FR: mandat [m] ; délégation [f]
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct FR: commander ; ordonner
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
บังคับบัญชา[v.] (bangkhapban) EN: command ; be in command FR: commander ; diriger
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern FR: commander
บัณฑูร[n.] (banthūn) EN: royal command FR:
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate FR: dicter ; imposer ; mettre le couteau sous la gorge
โชยงการ[n.] (chayōngkān) EN: king's command FR:
ชงคา[n.] (chongkhā) EN: command FR: ordre [m]
การบัญชาการ[n.] (kān banchāk) EN: command FR:
การออกคำสั่ง[n. exp.] (kān øk kham) EN: command FR:
คำบัญชา[n. exp.] (kham banchā) EN: command ; order FR: ordre [m]
คำประกาศิต[n.] (khamprakāsi) EN: command FR:
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat ; mandate ; statement FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge ; assurer
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)[org.] (Køng Amnūay) EN: Internal Security Operations Command (ISOC) FR:
กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)[org.] (Køng Amnūay) EN: Peace and Order Maintaining Command (POMC) FR:
กองบัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (køng banchā) EN: Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander FR: grand quartier général [m]
กองกำกับการ[n. exp.] (køng kamkap) EN: subdivision ; command FR:
กุมอำนาจทหาร[v. exp.] (kum amnāt t) EN: wield military power ; have command of the armed forces FR: exercer le pouvoir militaire
ล่ะ (...ล่ะ)[X] (... la) EN: what about ...? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty] FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ? ; donc ? ; [particule interrogative ou impérative finale]
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc
น่ะ[part.] (na) EN: [ending particle to make a command softer] FR: [particule finale d'impératif atténué] ; c'est compris ?
ออกคำสั่ง[v. exp.] (øk khamsang) EN: issue an order ; give an order ; order ; instruct ; command ; give a command FR: délivrer un ordre ; commander
โองการ[n.] (ōngkān) EN: sacred command ; royal edict ; royal decree FR: ordre du roi [m]
เผด็จการ[v.] (phadetkān) EN: dictate ; order ; command ; be a dictator ; rule as a dictator FR: dicter sa loi ; se comporter en dictateur
ภายใต้บังคับบัญชา[X] (phāi tāi ba) EN: under the command of FR:
พระบรมราชโองการ[n. prop.] (Phrabøromma) EN: Royal Command FR:
พระราชาอัธยาศัย[n. exp.] (phrarāchā a) EN: royal command FR:
ประกาศิต[n.] (prakāsit) EN: command FR:
ประโยคคำสั่ง[n. exp.] (prayōk kham) EN: command sentence FR: phrase impérative [f]
ราชโองการ[n.] (rātcha-ōngk) EN: royal order ; royal command ; king's command FR:
ราชโยงการ[n.] (rātchayōngk) EN: royal order ; royal command ; king's command FR:
สำนักงานผู้บังคับบัญชา[n. exp.] (samnakngān ) EN: office of command FR:
สั่ง[v.] (sang) EN: order ; command ; give orders ; issue orders ; direct ; instruct ; lead FR: commander ; ordonner ; passer commande
สั่งการ[v. exp.] (sang kān) EN: order ; instruct ; command FR: commander ; donner instruction
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with FR: être rattaché à ; dépendre de , être caserné
เสาวนีย์[n.] (saowanī) EN: queen's request ; queen's command ; queen's order FR:

command ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Administrationsbefehl {m}administration command
Tastaturkommando {n} [comp.] | abgekürztes Tastaturkommandokeyboard command | abbreviated keyboard command
Oberbefehl {m}supreme command
Heeresführer {m}army commander
Befehlskette {f}chain of commands
Führungsgröße {f} (Regeltechnik)command variable
Kommandosprache {f}command language
Kommandozustand {m}command mode
stattliche Erscheinung {f}commanding figure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า command
Back to top