ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

officer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *officer*, -officer-

officer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
officer (n.) นายทหาร
officer (n.) พนักงาน See also: เจ้าหน้าที่ Syn. official, agent, representative
officer (n.) นายตำรวจ See also: เจ้าพนักงานตำรวจ Syn. police
English-Thai: HOPE Dictionary
officer(ออฟ'ฟิสเซอะ) n. เจ้าหน้าที่, See also: officerial adj., Syn. official
English-Thai: Nontri Dictionary
officer(n) เจ้าหน้าที่,พนักงาน,นายทหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
officer๑. เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่๒. นายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Officersทหารชั้นสัญญาบัตร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระซับ (n.) an officer who takes care of goods in the cargo ship See also: person in charge of cargo hold Syn. กระซับปากเรือ
กระซับปากเรือ (n.) an officer who takes care of goods in the cargo ship See also: person in charge of cargo hold
ต้นเรือ (n.) chief officer (of a ship) See also: deputy captain of a ship Syn. รองผู้บังคับการเรือ
รองผู้บังคับการเรือ (n.) chief officer (of a ship) See also: deputy captain of a ship
นายทหาร (n.) officer See also: military officer
ผู้ปฏิบัติงาน (n.) officer See also: performer, employee, worker Syn. พนักงาน
พนักงาน (n.) officer See also: performer, employee, worker
เด็กชา (n.) officer See also: errand boy
ทหารประจำการ (n.) officer in service See also: regulars
NCO (abbr.) นายทหารยศสิบเอก (คำย่อ non-commissioned officer) See also: นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
XO (n.) คำย่อของ executive officer
ข้าราชการ (n.) government officer See also: government employee Syn. เจ้าหน้าที่รัฐ
ทหารบก (n.) army officer Syn. ทหารรักษาพระองค์, ทหารราบ
ทหารรักษาพระองค์ (n.) army officer Syn. ทหารราบ
นายทหารผู้ใหญ่ (n.) senior commissioned officer
นายเวร (n.) duty officer See also: head clerk in a government office, chief of clerical staff
นายเวร (n.) secretary of a commissioned officer See also: secretary to the police superior
ปลัดอำเภอ (n.) assistant district officer
พนักงานประชาสัมพันธ์ (n.) public relations officer
พันจ่า (n.) warrant officer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As an officer of the law, don't you feel there are some slight grounds for suspicion?ท่านไม่คิดว่ามันมีมูลเหตุอื่นที่น่าสงสัยรึครับ - ฆาตกรรมงั้นรึ
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ
That's what being an officer means. You know...คุณจะรู้ว่าฉันคิดว่าคุณรู้ว่า
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่
Well, our officer calls me up and he says, "Musketeer Gripweed..."ก็เจ้าหน้าที่ของเราเรียกฉันขึ้น และ เขาบอกกับฉันเขาบอกว่าเสือ กริปวีด เขาเป็นเด็กชายสูง
Gentlemen, the officer asked me to tell you that you're overloading that boat!คุณครับ ตํารวจนั่นบอกว่า คุณบรรทุกหนักเกินเรือจะรับไหวเเล้ว
Is Chief Federal Officer Feldman there? He's the little guy with a crew cut.ผู้พันเฟลด์เเมนอยู่นั่นมั้ย ตัวเล็กๆ ผมเกรียนน่ะ
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month.ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา
The first officer is ill. The captain needs someone to help him with the radio.เจ้าหน้าที่ไม่สบาย กัปตันต้องการคนไปช่วยวิทยุค่ะ
Dr. floyd, I am also an officer of the Soviet Air Force.ฟลอยด์นอกจากนี้ฉันยัง เจ้าหน้าที่ ของกองทัพอากาศโซเวียต
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม!
It is fabric from the uniform of an army officer of Guilder.ผ้าที่ติดมากับแบบฟอร์มทหารกองทัพของกิลเดอร์

officer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上校[shàng xiào, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, 上校] high ranking officer in Chinese army; colonel
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, 少校] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander
中校[zhōng xiào, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, 中校] middle ranking officer in Chinese army; lieutenant colonel; commander
入伍生[rù wǔ shēng, ㄖㄨˋ ˇ ㄕㄥ, 入伍生] newly enlisted officer student; cadet
二副[èr fù, ㄦˋ ㄈㄨˋ, 二副] second officer (of ship); second mate
大校[dà xiào, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˋ, 大校] senior ranking officer in Chinese army; senior colonel
首席执行官[shǒu xí zhí xíng guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄢ, 首席执行官 / 首席執行官] CEO, Chief Executive Officer
司令[sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 司令] commanding officer
警官[jǐng guān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ, 警官] constable; police officer
参赞[cān zàn, ㄘㄢ ㄗㄢˋ, 参赞 / 參贊] diplomatic officer; attache
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, 提调 / 提調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign
将领[jiàng lǐng, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄥˇ, 将领 / 將領] high-ranking military officer
旗校[qí xiào, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄠˋ, 旗校] Manchurian officer
[wèi, ㄨㄟˋ, 尉] military officer; to quiet; surname Wei
海军官[hǎi jūn guān, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄍㄨㄢ, 海军官 / 海軍官] naval officer
官兵[guān bīng, ㄍㄨㄢ ㄅㄧㄥ, 官兵] officers and men
将士[jiàng shì, ㄐㄧㄤˋ ㄕˋ, 将士 / 將士] officers and soldiers
巡警[xún jǐng, ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, 巡警] police officer
警力[jǐng lì, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˋ, 警力] police strength (i.e. number of officers at the scene)
参谋[cān móu, ㄘㄢ ㄇㄡˊ, 参谋 / 參謀] staff officer; give advice

officer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer
一等航海士[いっとうこうかいし, ittoukoukaishi] (n) first mate; first officer
上等兵曹[じょうとうへいそう, joutouheisou] (n) chief petty officer
上級准尉[じょうきゅうじゅんい, joukyuujun'i] (n) (See 准尉) chief warrant officer
下士[かし, kashi] (n) noncommissioned officer
下士官[かしかん, kashikan] (n) non-commissioned officer
佐官[さかん, sakan] (n) field officer
保護司[ほごし, hogoshi] (n) probation officer
准尉[じゅんい, jun'i] (n) warrant officer
分隊長[ぶんたいちょう, buntaichou] (n) squad leader; divisional officer
判官[はんがん;ほうがん, hangan ; hougan] (n) (1) judge; magistrate; (2) (arch) 4th (or 3rd) grade official; assistant district officer
士官候補生[しかんこうほせい, shikankouhosei] (n) military cadet; officer cadet
大使館付き武官[たいしかんづきぶかん, taishikandukibukan] (n) military officer attached to embassy
家庭裁判所調査官[かていさいばんしょちょうさかん, kateisaibanshochousakan] (n) family court probation officer
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer
尉官[いかん, ikan] (n) officer below the rank of major; company officer
巡査長[じゅんさちょう, junsachou] (n) head patrol officer
海曹[かいそう, kaisou] (n) petty officer (navy)
海軍将官[かいぐんしょうかん, kaigunshoukan] (n) admiral; flag officer
矯正職員[きょうせいしょくいん, kyouseishokuin] (n) (See 刑務官) correctional officer; corrections officer
空曹[くうそう, kuusou] (n) noncommissioned officer of the Japanese Air Self Defense Forces (Defence)
空軍連絡将校[くうぐんれんらくしょうこう, kuugunrenrakushoukou] (n) air liaison officer
警察官[けいさつかん;ケイサツカン, keisatsukan ; keisatsukan] (n) policemen; policeman; police officer
部将[ぶしょう, bushou] (n) commanding officer
部隊長[ぶたいちょう, butaichou] (n) commanding officer
配属将校[はいぞくしょうこう, haizokushoukou] (n) commissioned officer attached to a school
陸曹[りくそう, rikusou] (n) non-commissioned officer
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO
予備士官学校[よびしかんがっこう, yobishikangakkou] (n) reserve officers' cadet school
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker
任意同行[にんいどうこう, nin'idoukou] (n) going along voluntarily to be questioned by law officers
保安官[ほあんかん, hoankan] (n) peace officer; sheriff
兵食[へいしょく, heishoku] (n) food for soldiers and noncommissioned officers
司令官[しれいかん, shireikan] (n) commandant; commanding officer; general; (P)
将校(P);將校(oK)[しょうこう, shoukou] (n) commissioned officer; (P)
当番兵[とうばんへい, toubanhei] (n) {mil} batman; officer's orderly
最高経営責任者[さいこうけいえいせきにんしゃ, saikoukeieisekininsha] (n) chief executive officer; CEO
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man
法務官[ほうむかん, houmukan] (n) (1) legal officer; legal office; judge advocate (army); (2) praetor; pretor
渉外係[しょうがいがかり, shougaigakari] (n) liaison officer; public relations man

officer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer FR: conseiller du roi [m]
อำมาตย์[n.] (amnāt) EN: government officer ; court official ; courtier FR:
ชั้นสัญญาบัตร [n. exp.] (chan sanyāb) EN: Commissioned Officer FR:
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household (doing the duty of the King's butler) FR:
จ่า[n.] (jā) EN: sergeant ; Sgt (abbr.) ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military ; sarge (inf.) FR: sous-officier [m] ; sergent [m]
จมื่น[n.] (jameūn) EN: officer of the royal household (doing the duty of the King's butler) FR:
เจ้าคณะ[n.] (jaokhana) EN: chief monk of an administrative division ; ecclesiastical chief officer ; ecclesiastical governor ; chief monk of a monastery section FR:
เจ้าคณะอำเภอ[n. exp.] (jaokhana am) EN: Ecclesiastical District Officer FR:
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority ; authorities FR: agent public [m] ; agent [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; officier [m] ; représentant de l'autorité [m] ; autorités [fpl]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล[n. exp.] (jaonāthī fā) EN: human ressources officer FR:
เจ้าหน้าที่ของรัฐ[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: state official ; government officer FR:
เจ้าหน้าที่ควบคุมความประพฤติ[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: probation officer FR:
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: security officer FR: responsable de la sécurité [m]
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์[n. exp.] (jaonāthī na) EN: investor relation officer FR:
เจ้าหน้าที่ปกครอง[n. exp.] (jaonāthī po) EN: assistant governing officer FR:
เจ้าหน้าที่ศุลกากร[n. exp.] (jaonāthī su) EN: customs officer FR: douanier [m]
เจ้าหน้าที่รัฐ[n.] (jaonāthī ra) EN: government officer FR:
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์[n. exp.] (jaonāthī rā) EN: correctional officer FR:
เจ้าหน้าที่ศาล[n. exp.] (jaonāthī sā) EN: court officer FR:
เจ้าหน้าที่ส่งออก[n. exp.] (jaonāthī so) EN: export officer FR:
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī ta) EN: policeman ; police officer ; gendarme FR: officier de police [m]
เจ้าพนักงาน[n.] (jaophanakng) EN: officer ; government official ; official FR:
เจ้าพนักงานอาลักษณ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant scribe officer FR:
เจ้าพนักงานช่างตวงวัด[n. exp.] (jaophanakng) EN: weights and measures officer FR:
เจ้าพนักงานเดินเรือ[n. exp.] (jaophanakng) EN: navigation officer FR:
เจ้าพนักงานห้องสมุด[n. exp.] (jaophanakng) EN: library service officer FR:
เจ้าพนักงานการเกษตร[n. exp.] (jaophanakng) EN: agricultural officer FR:
เจ้าพนักงานการข่าว[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant intelligence officer FR:
เจ้าพนักงานการคลัง[n. exp.] (jaophanakng) EN: fiscal officer FR:
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี[n. exp.] (jaophanakng) EN: finance and accounting officer FR:
เจ้าพนักงานการศาสนา[n. exp.] (jaophanakng) EN: religions affairs officer FR:
เจ้าพนักงานเคหกิจการเกษตร[n. exp.] (jaophanakng) EN: home economics officer FR:
เจ้าพนักงานขนส่ง[n. exp.] (jaophanakng) EN: transport officer FR:
เจ้าพนักงานกงสุล[n. exp.] (jaophanakng) EN: consular officer FR:
เจ้าพนักงานนำร่อง[n. exp.] (jaophanakng) EN: ship pilot officer FR:
เจ้าพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: industrial products design officer FR:
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ[n. exp.] (jaophanakng) EN: vocational training officer FR:
เจ้าพนักงานป่าไม้[n. exp.] (jaophanakng) EN: forestry officer FR:
เจ้าพนักงานพัสดุ[n. exp.] (jaophanakng) EN: supply officer FR:
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน[n. exp.] (jaophanakng) EN: community development officer FR:

officer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwaltungsbeamte {m}administrative officer
Berufsberater {m}careers officer
Pressechef {m}chief press officer
Vorstandsvorsitzende {m,f}; Vorstandsvorsitzender [econ.]Chief Executive Officer (CEO) [Am.]
Betriebsleiter {m}COO : Chief Operating Officer
Steuerbeamte {m} für indirekte Steuernexcise officer
Flaggoffizier {m}flag officer
Berufsoffizier {m}regular officer
Justizbeamte {m}judicial officer
Marineoffizier {m}naval officer
Seeoffizier {m}naval officer
Fliegeroffizier {m}pilot officer
Polizeibeamte {m}police officer
Steuerbeamte {m}revenue officer
Oberschwester {f}senior nursing officer
Oberstabsfeldwebel {m} [mil.]sergeant major [Am.]; warrant officer class II [Br.]
Offiziersanwärter {m}officer candidate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า officer
Back to top