ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commandant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commandant*, -commandant-

commandant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commandant (n.) ผู้บัญชาการ
English-Thai: HOPE Dictionary
commandant(คอม'มันดานทฺ,-แดนทฺ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
English-Thai: Nontri Dictionary
commandant(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บังคับการ (n.) commandant See also: commander, commanding officer Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้า (n.) commandant See also: commander, commanding officer Syn. ผู้บังคับบัญชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง
But as long as I'm commandant I won't permit any such trickery!แต่ตราบใดที่ฉันเป็นผู้บัญชาการ ฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้!
But it's private industry like yours that stands to benefit most... by moving inside the wire of Commandant Amon Goeth's camp--เป็น ร.ง.เอกชนเหมือนของคุณ ...ซึ่งก็ควรย้ายมารวมกัน
Budzyn, under my command, was the envy of every other commandant in the labor camp system.เป็นที่อิจฉาของผู้กองค่ายอื่น - ถึงพวกเชลยจะไม่อยากอยู่นัก - ขอโทษ
The commandant of the marine corps has entrusted me to express...ผู้บัญชาการทหารเรือ ประสงค์ให้กระผมมาแสดง--
The commandant burnt the place to ash around me.ผู้บัญชาการเผาที่นั่น เพื่อเผาฉันให้เป็นเถ้าถ่าน
Commandant asked me to keep an eye on you.ผบ. บอกให้ผมจับตาดูนาย
At the top, the Commandant, who oversees the camp routine.สุดยอดแล้วก็คือ ผู้บัญชาการ ผู้ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างในแคมป์
Just as long as you're the commandant.ตราบใดที่ท่านเป็นผู้บัญชาการ
I know you have received orders from our Commandant, which he has received from his superiors, to dispose of the population of this camp.กำจัดคนงานยิวให้เกลี้ยง จะทำก็ทำซะ... พวกเขาอยู่ที่นี่แล้ว
Commandante, have you begun a search for this explosive device? Of course, but it could be anywhere.สั่ง, ด้านวิจัย หากระเบิดอุปกรณ์?
The commandante tried to kill himself before we got there... but he botched it.นายฟล พยายามฆ่าตัวตาย ก่อนที่เราไปถึง แต่เขาพลาด

commandant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
司令官[しれいかん, shireikan] (n) commandant; commanding officer; general; (P)

commandant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอมทัพ[n.] (jømthap) EN: supreme commander ; commander in chief ; generalissimo FR: commandant en chef [m]
ขุนพล[n.] (khunphon) EN: warlord ; military commander ; general FR: commandant en chef [m]
แม่ทัพ[n.] (maēthap) EN: army leader ; commander-in-chief ; army leader ; general ; commander general FR: commandant en chef [m] ; chef d'armée [m]
ผู้บัญชาการ[n. exp.] (phū banchāk) EN: commander ; commander in chief ; commanding officer ; superior FR: commandant [m]
ผู้บัญชาการทหารอากาศ[n. exp.] (phū banchāk) EN: FR: commandant de l'armée de l'air [m]
ผู้บังคับบัญชา[n.] (phūbangkhap) EN: superior ; boss ; commander ; superior officer ; chief ; director ; head ; manager FR: commandant [m]
ผู้บังคับการ[n.] (phūbangkhap) EN: commandant ; commander ; commanding officer FR: commandant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commandant
Back to top