ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enrage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enrage*, -enrage-

enrage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enrage (vt.) ทำให้โมโห See also: ทำให้เกรี้ยวกราด, ทำให้เดือดดาล, ทำให้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ Syn. anger, infuriate, madden
enraged (adj.) โกรธ See also: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง Syn. furious, irate Ops. calm, pleased, restrained
enraged (adj.) กราดเกรี้ยว See also: โมโห Syn. angry, furious
English-Thai: HOPE Dictionary
enrage(เอนเรจ') vt. ทำให้โกรธแค้น, See also: enragedly adv. ดูenrage enragement n. ดูenrage -pl. enragement n. ดูenrage
English-Thai: Nontri Dictionary
enrage(vi) เดือดดาล,โกรธ,บ้าคลั่ง,โหมกระหน่ำ,ลุกลาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enragedโกรธจัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวนโทสะ (v.) enrage See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke Syn. ยั่ว
กวนโทสะ (v.) enrage See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke Syn. ยั่ว
ยั่วยวน (v.) enrage See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke Syn. ยั่ว, กวนโทสะ
ยั่วยวน (v.) enrage See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke Syn. ยั่ว, กวนโทสะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That would enrage a stalker.ซึ่งอาจทำให้คนแอบตามโกรธแค้น
Seeing them happy could enrage him.การเห็นพวกเขามีความสุข คงทำให้เขาโกรธ
I'm enraged. I wanted to kill this little fuck.โคตรโกรธเลย ฉันจะฆ่าไอระยำนี่
It enrages, it increases.อย่างเกรี้ยวกราด และเพิ่มขึ้น
Some are wives enraged by the betrayal Of those they trusted.บางคนเป็นภรรยาที่กริ้วโกรธ เพราะถูกหักหลัง จากคนที่เธอไว้ใจ
The defeat of Cao's forces enraged Cao.ความฟ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้โจโฉโกรธ.
Look at the way he rams her! Like an enraged bull!ดูวิธีที่เค้ากระทุ้งเธอสิ อย่างกับกระทิงดุแหนะ
If my food is overcooked in a restaurant, I get enraged.ถ้าอาหารผมมันไหม้ไป ผมจะโมโห
The audience was so enraged at having a disabled person in their midst, you know what they did?ผู้ชมดูโกรธเกรี้ยว ที่เห็นคนไม่สมประกอบ นั่งดูโชว์ร่วมกับพวกเขา คุณรู้มั้ยพวกเขาทำอะไร?
He's enraged. He's going to attack again soon.เขากำลังโมโห เขาต้องลงมืออีกครั้งแน่นอน
Am I the only person enraged by the fact that corporations are taking human form?องค์กรใช้สิทธิครอบงำความเป็นมนุษย์?
Losing his victim has likely enraged the unsub.การเสียเหยื่อไป คงทำให้อันซับโกรธมาก

enrage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恼怒[nǎo nù, ㄋㄠˇ ㄋㄨˋ, 恼怒 / 惱怒] resentful; angry; to enrage sb
[zhì, ㄓˋ, 懥] enraged
[zhí, ㄓˊ, 懫] enraged; resentful; to hate; to desist
[qì, ㄑㄧˋ, 气 / 氣] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation

enrage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブチ切れる;ぶち切れる[ブチきれる(ブチ切れる);ブチぎれる(ブチ切れる);ぶちきれる(ぶち切れる);ぶちぎれる(ぶち切れる), buchi kireru ( buchi kire ru ); buchi gireru ( buchi kire ru ); buchikireru ( buchi] (v1) (col) (See ブチ切れ) to be enraged; to flip out
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret)
嚇怒;赫怒[かくど, kakudo] (n,vs) greatly enraged; furious
憤る[むずかる, muzukaru] (v5r,vi) to be angry; to resent; to be enraged; to be indignant
激昂;激高[げっこう;げきこう, gekkou ; gekikou] (n,vs) excited; exasperated; indignant; rage; enraged
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others

enrage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนบ้า[n. exp.] (khon bā) EN: madman ; insane person ; maniac ; nut FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; dingue [m, f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f] ; accro [m] (fam.) ; dingo [m] (fam., vx)
คนบ้าหนัง[n. exp.] (khon bā nan) EN: FR: cinéphile enragé [m]
สุนัขบ้า[n. exp.] (sunak bā) EN: FR: chien enragé [m]
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé
ยั่ว[v.] (yūa) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter FR: exciter ; énerver
บ้าคลั่ง[adj.] (bā khlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
เฉียวฉุน[v.] (chīochun) EN: be enraged ; be furious ; be infuriated FR:
เฉียวฉุน[adj.] (chīochun) EN: enraged ; furious ; infuriated ; ill-tempered ; bad tempered FR: enragé
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดพล่าน[adj.] (deūat phlān) EN: boiling vigorously ; furious ; enraged ; boiling mad FR: furieux
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; harbour a grudge ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle ; be vengeful FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค้นใจ[v. exp.] (khaēn jai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
กราดเกรี้ยว[v.] (krātkrīo) EN: be furious ; be infuriated ; be extremely angry ; be enraged FR: être furieux
กราดเกรี้ยว[adj.] (krātkrīo) EN: furious ; enraged FR: furieux
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
ล้อ[v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
เป็นเดือดเป็นแค้น[adj.] (pen deūat p) EN: enraged ; infuriated ; furious FR: furieux ; enragé
พิโรธ[v.] (phirōt) EN: be infuriated ; be enraged ; be furious FR:
พิโรธ[adj.] (phirōt) EN: infuriated ; furious ; enraged ; in rage FR:
วิโรธ[v.] (wirōt) EN: be infuriated ; be enraged ; be furious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enrage
Back to top