ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

craze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *craze*, -craze-

craze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
craze (n.) ความนิยม (ในช่วงระยะสั้นๆ) Syn. fashion, fad, passing fashion
craze (vt.) ทำให้มีรอยแตกบนผิวเซรามิก
craze (vi.) มีรอยแตกบนผิวเซรามิก
craze (n.) รอยแตกบนผิวเซรามิก
crazed (adj.) บ้าแบบไร้เหตุผล Syn. crazy, cracked, insane
English-Thai: HOPE Dictionary
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
English-Thai: Nontri Dictionary
craze(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความนิยม,รอยแตกลายงา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคลุ้มคลั่ง (n.) craze See also: insanity, craziness, madness Syn. การเพ้อคลั่ง Ops. ความมีสติ
การเพ้อคลั่ง (n.) craze See also: insanity, craziness, madness Syn. การคลุ้มคลั่ง Ops. ความมีสติ
ความคลั่ง (n.) craze See also: insanity, craziness, madness Syn. การคลุ้มคลั่ง, การเพ้อคลั่ง Ops. ความมีสติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Apparently that blue touch you put on it-- it's all the craze with those Slavic types.สีฟ้าแบบที่คุณทำออกมาไง แบบที่พวกสลาวิคชอบยังไงล่ะ
A chess craze is sweeping the nation.อาการคลั่งหมากรุกกระจายไปทั่วประเทศ
The lieutenant had difficulty getting his head out of his ass and left us in the jungle like a bunch of crazed motherfuckers.ผู้หมวดฉันตัดสินใจอะไรไม่ถูก เลยปล่อยให้พวกเรา เดินจงกลมอยู่ในป่า
It's a craze. It'll pass.มันออกจะบ้าๆ มันเป็นแค่บางส่วนน่ะ
I became a crazed guy who only thought about sprinting all the timeลูกบ้าที่ผมมี ทำให้... ผมสามารถวิ่งได้ตลอดเวลา
It's basically a four-story concrete block housing some 120 hormone-crazed students.เป็นแค่ก้อนคอนกรีตสี่ชั้น มีนักศึกษาบ้าพลังราว 120 คน
Okay, yes, mom, derek has bought into the who piercing craze, but aren't you the one who told me to not judge a book by its cover?โอเค แม่คะ เดเร็กก็แค่พวกบ้าคลั่งเรื่องเจาะๆนี่ แต่แม่บอกเองไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้ตัดสินหนังสือเพียงแค่เพราะว่าปกของมัน
Mr. St. Nigel has been the victim of a series of attempts and threats on his life by a crazed stalker.คุณเซนต์นิเกิลเคยเป็นเหยื่อ ของชุดของความพยายามและอุปสรรคในชีวิตเขา เดินตามแบบไร้เหตุผล
Or maybe St. Cloud, Minnesota, where the crazed war widow threw her baby down a well.ที่ที่หม้ายอารมณ์คลุ้มคลั่ง โยนลูกตัวเองลงไปในบ่อน้ำ
A crazed monster whose appetite must be satisfied daily with human flesh.สัตว์ร้าย ที่ชอบกินเนื้อสดๆของมนุษย์
Cortland: "EVER SINCE YOUR VISIT, I AM CRAZED WITH THOUGHTS OF YOU. "ALREADY YOU'VE ENTERED MY DREAMS. "EACH TIME YOU APPEAR TO ME,"เหมือนทุกครั้ง ฉันซาบซึ้งกับคำของคุณ แต่ฉันรอที่จะได้พบคุณอีกครั้ง
"EVER SINCE YOUR VISIT, I AM CRAZED WITH THOUGHTS OF YOU..."มันชัดเจนแล้วว่าคุณคือชะตาของผม

craze ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂热[kuáng rè, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄜˋ, 狂热 / 狂熱] craze
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, 丧心病狂 / 喪心病狂] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty
犹热[yóu rè, ㄧㄡˊ ㄖㄜˋ, 犹热 / 猶熱] overheating; popular (craze)
热潮[rè cháo, ㄖㄜˋ ㄔㄠˊ, 热潮 / 熱潮] upsurge; popular craze

craze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海外留学熱[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad
半狂乱[はんきょうらん, hankyouran] (n) half-crazed
流行(P);流行り[はやり(P);りゅうこう(流行)(P), hayari (P); ryuukou ( ryuukou )(P)] (n,vs,adj-no) fashion; fad; vogue; craze; (P)
[ねつ, netsu] (n) (1) heat; (2) fever; temperature; (3) zeal; passion; enthusiasm; (4) mania; craze; rage; (P)
熱狂ぶり;熱狂振り[ねっきょうぶり, nekkyouburi] (n) craze; frenzy; enthusiasm

craze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห่อ[v.] (hoē) EN: be crazy about ; follow a craze ; be raving mad ; be mad about/on ; be obsessed FR:
บ้ากาม[adj.] (bā kām) EN: sex-crazed ; sex-mad ; oversexed FR: plein de désir sexuel ; à tendances sexuelles exagérées ; fou de sexe
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic FR:
เพ้อคลั่ง[v.] (phoē khlang) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid FR: être fanatique
ราน[v.] (rān) EN: become crazed FR:
แตกลายงา[adj.] (taēklāi-ngā) EN: crazed FR:

craze ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amoklauf {m}crazed action; killing spree
Gigantomanie {f}craze for the huge and spectacular

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า craze
Back to top