mad

แปลว่า


adj วิกลจริต (เพราะป่วยทางจิต)
ความหมายเหมือนกับ: insane , crazy
คำที่เกี่ยวข้อง: บ้า , สติไม่ดี
คำตรงข้าม: normal
adj โง่มาก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: foolish
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีเหตุผล , โง่เง่ามาก
คำตรงข้าม: wise
adj โกรธจัด (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: angry
คำที่เกี่ยวข้อง: ฉุน , คลั่ง , โมโห

ตัวอย่างประโยค


I didn't mean to make you feel mad. ฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณรู้สึกโกรธ
Why are you getting mad at me? ทำไมคุณถึงได้โกรธฉัน?
Don't tell me you're mad at me? อย่าบอกนะว่าเธอโกรธฉัน
She's not a normal woman, when she's mad, even I can't do anything against her. เธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา ยิ่งเวลาเธอโกรธขึ้นมา แม้แต่ฉันก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้
I wished she would not mad at me. ฉันขออย่าให้เธอโกรธฉันเลย

หมวดคำ


คำที่มี "mad" ในคำ


made for each other idm ไม่เหมาะสมกัน

made to measure idm สั่งตัดเสื้อผ้าใส่

made to order idm ตัดเสื้อผ้าตามสั่ง

madden with phrv หงุดหงิด

mad cow disease n โรควัวบ้า (คือโรค BSE ย่อจาก bovine spongiform encephalopathy)

mad tom n ปลาจำพวก Noturus ครีบมีพิษ
ความหมายเหมือนกับ: mad tom cat

Madagascar n เกาะมาดากัสการ์ในมหาสมุทรอินเดีย

madam n คุณผู้หญิง (คำสุภาพใช้ขึ้นต้นในการเขียนจดหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: Mrs , madam , dame , mam

madam n คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: matron , housemaster

madam n แม่เล้า
ความหมายเหมือนกับ: bawd , whore

madame n คุณนาย

Madame Bovary n ตัวละครในนิยายของ Flaubert

Madame Butterfly n ตัวละครของ Puccini

Madarin n ภาษาแมนดาริน (ของประเทศจีน)

madcap adj บ้าระห่ำ
ความหมายเหมือนกับ: reckless

madden vi บ้า
ความหมายเหมือนกับ: craze

madden vt ทำให้หัวเสีย
ความหมายเหมือนกับ: anger , enrage , derange

maddening adj บ้า
ความหมายเหมือนกับ: annoying , offensive , infuriating , disturbing

maddeningly adj บ้า

madder n ต้นไม้จำพวก Rubia

madder adj คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่าของ mad

maddest adj คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นสูงสุดของ mad

madding adj บ้า

made vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ make
ความหมายเหมือนกับ: did
คำตรงข้าม: unmade

made adj ซึ่งทำขึ้นมา

Madeira n หมู่เกาะของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติก

mademoiselle n คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอย่างสุภาพ (คำย่อคือ Mlle, Mdlle)
ความหมายเหมือนกับ: Miss

made-to-measure adj ซึ่งตัดเสื้อผ้าด้วยการวัดตัว
ความหมายเหมือนกับ: tailored , tailor-made

made-to-order adj ซึ่งทำตามสั่ง

made-up adj ซึ่งสร้างเรื่องขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: invented , concocted , unreal , fictitious

madhouse n โรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยทางจิต

Madison n เมืองหลวงของรัฐวิสคอนซินในอเมริกา

madly adv อย่างบ้าคลั่ง
ความหมายเหมือนกับ: insanely , crazily , uncontrollably
คำตรงข้าม: sanely

madman n คนบ้า (คำหยาบ)
ความหมายเหมือนกับ: lunatic , maniac , looney

madmen n คนบ้า

madness n ความวิกลจริต

Madonna n รูปภาพของพระแม่มารี (หรือ the Virgin Mary พระมารดาของพระเยซู)

madonna n คำเรียกผู้หญิงในภาษาอิตาลี
ความหมายเหมือนกับ: madam

madras n สิ่งทอหรือผ้าฝ้าย

madrigal n บทกวีสั้นๆ

madrigal n เพลงประสานเสียง
ความหมายเหมือนกับ: carol , noel , hymn , Christmas song

madrigalist n ผู้ร้องประสานเสียง

madstone n เสน่ห์
ความหมายเหมือนกับ: charm
คำตรงข้าม: hoodoo , curse

madwoman n ผู้หญิงบ้า

madwomen n คำนามพหูพจน์ของ madwoman

madwort n พืชจำพวก Alyssum

mad tom cat n ปลาจำพวก Noturus ครีบมีพิษ

made even adj เกี่ยวข้องระหว่างคนสองคน
ความหมายเหมือนกับ: coordinated

animadversion n การวิพากษ์วิจารณ์
ความหมายเหมือนกับ: blame , comment

animadvert vt วิจารณ์
ความหมายเหมือนกับ: comment , criticize

armada n กองเรือรบ
ความหมายเหมือนกับ: fleet , flotilla , task force

armadillo n ตัวนิ่ม

animadvert on phrv แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (อย่างวางท่า)

animadvert upon phrv แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (อย่างวางท่า)

be made for phrv เหมาะกับ
ความหมายเหมือนกับ: mean for

be made out of whole cloth idm ไม่ใช่ของจริง

custom-made adj ซึ่งสร้างตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้าคนเดียว

drive mad phrv ทำให้คลุ้มคลั่ง
ความหมายเหมือนกับ: drive crazy , drive out , go berserk , run amok , send berserk

get mad phrv รู้สึกโกรธ (คำไม่เป็นทางการ)

go mad phrv เสียสติ

handmade adj ซึ่งทำด้วยมือ
ความหมายเหมือนกับ: handcrafted
คำตรงข้าม: machine-made , manufactured

hebdomadal adj ซึ่งเกิดขึ้นเป็นรายสัปดาห์
ความหมายเหมือนกับ: weekly

homemade adj ซึ่งทำที่บ้าน

have something made idm ทำสำเร็จ

in a mad rush idm อย่างรีบเร่ง

machine-made adj ซึ่งทำด้วยเครื่องจักร
ความหมายเหมือนกับ: industrial

man-made adj ซึ่งทำเทียม
ความหมายเหมือนกับ: manufactured , unnatural , counterfeit

Muhammad n ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม
ความหมายเหมือนกับ: Mohammed

Muhammad n พระมูฮัมหมัดในศาสนาอิสลาม

nomad n ชนเผ่าเร่ร่อน
ความหมายเหมือนกับ: wanderer

nomadic adj ซึ่งเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: mobile , peregrine , roving

pomade n น้ำมันใส่ผม
ความหมายเหมือนกับ: hair oil , hair dressing , styling gel

pomade vt แต่งผมด้วยน้ำมันใส่ผม

Ramadan n เดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม

ready-made adj สำเร็จรูป

tap dance like mad sl ยุ่งไม่หยุด

self-made adj สร้างตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: competent , self-reliance , self-taught

tailor-made adj ที่ตัดเสื้อผ้าตามสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: tailored

tailor-made n เสื้อผ้าที่ตัดตามสั่งหรือตามขนาดวัด

unmade adj ซึ่งไม่ได้ทำขึ้นมา

unmade vt กริยาช่องที่ 2 ของ unmake

poorly made adj คุณภาพต่ำ
ความหมายเหมือนกับ: inferior , shoddy

discommade vt ทำให้ไม่สะดวก
ความหมายเหมือนกับ: bother , inconvenience

hamadryad n งูจงอางค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top