plain

แปลว่า


adj ธรรมดา
ความหมายเหมือนกับ: ordinary , simple
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ซับซ้อน , เรียบง่าย , เรียบๆ , ง่ายๆ , พื้นๆ
คำตรงข้าม: fancy
adj ราบเรียบ
ความหมายเหมือนกับ: smooth
adj ซึ่งไม่มีการปรุงแต่ง
ความหมายเหมือนกับ: pure
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ผสมปนเป , บริสุทธิ์
adj ไม่สวย
ความหมายเหมือนกับ: homely , unattractive
คำตรงข้าม: beautiful , handsome
adj ที่เป็นน้ำเปล่า
adj ไม่รวย
adj ชัดแจ้ง
ความหมายเหมือนกับ: clear , understandable
คำที่เกี่ยวข้อง: กระจ่าง , แน่ชัด , เข้าใจง่าย , ง่าย , ซึ่งเห็นได้ชัด
คำตรงข้าม: unclear
adj ตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: frank , honest
คำที่เกี่ยวข้อง: ตรง , เปิดเผย , จริงใจ , ซื่อสัตย์
n ที่ราบ
ความหมายเหมือนกับ: flat , level land , open land
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ราบลุ่ม , ที่ต่ำ , ทุ่งกว้าง
vi บ่น
ความหมายเหมือนกับ: complain
คำที่เกี่ยวข้อง: ร้องเรียน , ร้องทุกข์

รูปภาพ


plain ที่ราบที่ราบ

หมวดคำ