ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prairie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prairie*, -prairie-

prairie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prairie (n.) ทุ่งหญ้า Syn. grassland, savanna, steppe
prairie dog (n.) สัตว์คล้ายหนูจำพวก Cynomys
prairie schooner (n.) รถม้าสี่ล้อแบบหนึ่งมีหลังคาคลุม
English-Thai: HOPE Dictionary
prairie(แพร'รี) n. ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ (ที่แทบจะไม่มีต้นไม้) ,ทุ่งหญ้า
prairie wolfn. =coyote
English-Thai: Nontri Dictionary
prairie(n) ทุ่งหญ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our fathers came across the prairie fought Indians, fought drought, fought locusts, fought Dix!พ่อเราอุตส่าห์บุกป่าฝ่าดง ...ต่อสู้กับอินเดียนแดง ความแห้งแล้ง และไอ้ดิ๊กซ์
Well, it got so that every piss-ant prairie punk who thought he could shoot a gun would ride into town to try out the Waco Kid.ฉันมักเจอพวกจิ๊กโก๋ ...มาขอดวลปืน... ...คิดจะโค่นแว็คโก้ คิด
All right, folks, I know you're a bit confused wondering what you're doing out in the middle of the prairie in the middle of the night.พวกคุณคงงงๆ อยากรู้ว่า เรามาทำอะไรกลางทุ่งดึกดื่นป่านนี้
Playing Little House on the Prairie with a schoolteacher,นั่งเล่นของเล่นอยู่กลางทุ่งหญ้า - กับพวกคุณครู
Even among the gentle prairie squirrels, the mate-less male is subjected to a humiliating ritual.แม้กระทั่งในหมู่กระรอกทุ่งหญ้า ตัวผู้ที่ไม่มีคู่ ก็เป็นเรื่องที่น่าอับ อาย
Okay, for Sue's prairie project? Mint or teal? Mint or teal?งานสร้างทุ่งหญ้าเทียมของซู สีมิ้นต์หรือน้ำเงินดี ๆ
We're gonna write an application... ♪ The prairie sky is wide and high ♪ไอเดียอะไร เราจะเขียนแอ๊ป ท้องฟ้าช่างกว้างใหญ่และสูง
Heading east on Sumner Road just north of your position, make a left on Prairie Creek.ไปทางตะวันออก ตรงถนนซัมเนอร์ อยู่ทางเหนือของพวกคุณ เลี่ยวซ้ายที่ถนนแพรรี่ครีก เป็นซ้ายต่อไป
What is this? Prairie Home Companion?นี่มันอะไรน่ะ รายการแพร์รี่ โฮม คอมแพเนียนเหรอ
She once killed a prairie dog with a gravy boat.เธอเคยส่งกระรอกดินขึ้นสวรรค์ด้วยเหยือกใส่น้ำเกรวี่ีมาแล้ว
I'm on a great team. We're called the Prairie dogs.ฉันเล่นให้กับทีมฮ๊อกกี้ทีมหนึ่ง
It was the day the Prairie dogs lost the big playoff game.มันเป็นวันที่ทีมแพ้ ในการเล่นเพลย์อ๊อฟครั้งสำคัญ

prairie ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草原[cǎo yuán, ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 草原] grassland; prairie
大草原[dà cǎo yuán, ㄉㄚˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 大草原] prairie; savanna

prairie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレーリー[, pure-ri-] (n) prairie
プレーリードッグ[, pure-ri-doggu] (n) prairie dog
幌馬車[ほろばしゃ, horobasha] (n) covered wagon; prairie schooner
平原[へいげん, heigen] (n) plain; moor; prairie
草原雷鳥[そうげんらいちょう;ソウゲンライチョウ, sougenraichou ; sougenraichou] (n) (uk) greater prairie chicken (Tympanuchus cupido)
[はら, hara] (n) field; plain; prairie; tundra; moor; wilderness; (P)
大草原[だいそうげん, daisougen] (n) prairie; steppe; pampas
草原[そうげん(P);くさはら;くさわら, sougen (P); kusahara ; kusawara] (n) grass-covered plain; grasslands; meadows; savannah; prairie; steppe; (P)
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P)

prairie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แพรรีด็อก[n. exp.] (phraērī dǿk) EN: prairie dog FR: chien de prairie [m]
ทุ่งหญ้า[n. exp.] (thung yā) EN: grassland ; grassy field FR: prairie [f] ; pré [m]
ทุ่งหญ้าแพรี่[n. exp.] (thung yā ph) EN: prairie FR: prairie [f]
นกกระติ๊ดเขียว[n. exp.] (nok kratit ) EN: Pin-tailed Parrotfinch ; Erythrura prasina FR: Diamant quadricolore [m] ; Pape des prairies [m] ; Quadricolore [m] ; Pape quadricolore [m] ; Pape à queue effilée [m] ; Erythrura prasina
นกไผ่[n. exp.] (nok phai) EN: Pin-tailed Parrotfinch ; Erythrura prasina FR: Diamant quadricolore [m] ; Pape des prairies [m] ; Quadricolore [m] ; Pape quadricolore [m] ; Pape à queue effilée [m] ; Erythrura prasina

prairie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Präriefalke {m} [ornith.]Prairie Falcon
Präriehuhn {n} [ornith.]Prairie Chicken
Rostscheitel-Waldsänger {m} [ornith.]Prairie Warbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prairie
Back to top