ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pretension

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pretension*, -pretension-

pretension ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pretension (n.) การเรียกร้อง Syn. demand, declaration
English-Thai: HOPE Dictionary
pretension(พรีเทน'เชิน) n. การเรียกร้อง,การอ้างสิทธิ,ข้ออ้าง,การอวดอ้าง,มารยา
English-Thai: Nontri Dictionary
pretension(n) การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ์,การอวดอ้าง,มารยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now to be prevented by the upstart pretensions of a young woman without family, connections or fortune?และตอนนี้มันถูกขัดขวางโดยการหลอกลวงที่เอาแต่ได้ ของหญิงสาวคนนึงที่ไร้ครอบครัว
Driving straight down life's road at full throttle. No pretensions.พุ่งตรงไปยังหนทางแห่งชีวิต แบบเต็มร้อย.ไม่สนว่าจะเป็นไง
You may assure the High Council that I have no pretensions towards power.บอกกับสภาสูงได้เลยนะว่าผม ไม่ต้องการเรียกร้องอำนาจใดๆ
I smell patchouli and pretension.ฉันได้กลิ่นพิมเสนและความเจ้ายศเจ้าอย่าง
In this perspective, it's not surprising that we're a mystery to ourselves and that, despite our manifest pretension, we are far from being masters of our own little house.ในมุมมองนี้ก็ไม่น่าแปลกใจ ว่าเราลึกลับกับตัวเองและว่า, แม้จะมีข้ออ้างอย่างชัดแจ้งของเรา

pretension ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 臭架子] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance
矫揉造作[jiǎo róu zào zuò, ㄐㄧㄠˇ ㄖㄡˊ ㄗㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, 矫揉造作 / 矯揉造作] pretension; affectation; putting on artificial airs

pretension ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気どり;気取り[きどり, kidori] (n) affectation; pretension
衒い[てらい, terai] (n) affectation; pretension
付け焼き刃;付焼き刃[つけやきば, tsukeyakiba] (n) pretension; affectation
僭称[せんしょう, senshou] (n,vs) pretension; assumption (of a title)
抱負[ほうふ, houfu] (n) aspiration; ambition; pretension; (P)
自任[じにん, jinin] (n,vs) self-appointment; pretension; (P)
自惚れ(P);己惚れ;自惚(io)[うぬぼれ, unubore] (n,adj-no) (uk) pretension; conceit; hubris; (P)

pretension ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยศอย่าง[n.] (yotyāng) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness FR:

pretension ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gurtstraffer {m} [auto]belt tensioner; pretensioner; seat belt pretensioner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pretension
Back to top