ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fancy*, -fancy-

fancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fancy (adj.) ไม่ธรรมดา See also: หรูหรา, งดงาม, วิเศษ Syn. deluxe, elaborate
fancy (vt.) จินตนาการ See also: นึกฝัน Syn. conjecture, envision, suppose
fancy (vt.) ปรารถนา See also: ต้องการ
fancy (n.) จินตนาการ See also: การนึกฝัน, ความนึกฝัน Syn. imagination, fantasy
fancy (sl.) คำอุทานแสดงความแปลกใจ
fancy (sl.) ชอบ
fancy (sl.) ปรารถนา
fancy dress (n.) ชุดแฟนซี
fancy man (n.) แมงดา See also: ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน
fancy oneself (phrv.) คิดว่าตนเป็น See also: จินตนาการว่าเป็น
fancy woman (n.) หญิงโสเภณี
fancy-free (adj.) เป็นอิสระ See also: ซึ่งไม่ผูกมัด Syn. airy, blithesome Ops. engaged, involved
fancywork (n.) งานเย็บปักถักร้อย Syn. needlework
English-Thai: HOPE Dictionary
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fancy mann. คนรักของหญิง,แมงดา,ผัวหญิงคนชั่ว
fancyworkn. งานเย็บปักถักร้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
fancy(adj) เกี่ยวกับจินตนาการ,ซึ่งมีการตกแต่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fancyความเพ้อฝัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคลิ้มฝัน (v.) fancy See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state
เพ้อฝัน (v.) fancy See also: imagine Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ
แฟนซี (adj.) fancy
วัยทารก (n.) infancy
สง่า (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา
สง่า (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา
สง่า (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา
หรู (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, โก้, หรูหรา, สง่า
หรู (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, โก้, หรูหรา, สง่า
หรู (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, โก้, หรูหรา, สง่า
หรูหรา (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, สง่า
หรูหรา (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, สง่า
หรูหรา (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, สง่า
เท่ (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า
เท่ (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า
เท่ (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everyone is dressed up in fancy costumesทุกคนแต่งตัวด้วยชุดแฟนสี
But she didn't fancy him so she said 'no'แต่เธอไม่ได้ชอบเขาดังนั้นเธอจึงบอกปฏิเสธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me.บางครั้งระหว่างที่ฉันกําลังเดินอยู่ที่โถงทางเดิน ฉันนึกว่าฉันได้ยินคุณนายอยู่ข้างหลังฉัน
I think Mongo's taken a little fancy to you.มองโกปิ๊งนายเข้าแล้ว
And all that's required is 15 hours of fancy surgery... that only a handful of people are trained to do.แต่คุณต้องผ่าตัดตั้ง15ชม. กว่าจะได้ตัวที่ถูกฝึกแล้วซักตัว
Formulas, equations, a lot of fancy terms that don't mean a thing.มีแต่สูตร สมการ คำศัพท์พิลึกๆไม่รู้เรื่อง
That's the official Flights of Fancy balloon.นั่นเป็นบอลลูนของทางสวนสนุกนะหนู.
Back then, we didn't have fancy machines.ตอนนั้น, เรายังไม่มี เครื่องมือทันสมัย.
Hey, you, fancy guy. What are you doing with that necklace?เฮ้นาย เจ้าแฟนซี นี่นายมาอะไรกับสร้อยเส้นนี้เนี่ย
We are going to follow fancy pants. And get me out of this armor!เราต้องตามเจ้าแฟนซีนั่นไปนะ ช่วยเอาไอ้ชุดเกราะนี่ออกไปทีสิ
The poor fancy you felt for Linton?ความนิยมที่เธอมี ต่อลินตันเรอะ
Go to fancy barber with torn-up jeans.ไปร้านตัดผมหรูๆกับกางเกงยีนส์ขาดๆ
It's lovely, but I fancy myself an autumn.น่ารักดี ไว้จะหามาใช้มั่ง
Not a lot of clever books on the shelves, no fancy art on the walls.ไม่มากของหนังสือฉลาดบนชั้นวางของไม่แฟนซีศิลปะบนผนัง

fancy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, 花] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua
亏得[kuī de, ㄎㄨㄟ ㄉㄜ˙, 亏得 / 虧得] fortunately; luckily; (sarcastic) fancy that, how fortunate!
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, 堆砌] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric
花俏[huā qiào, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄠˋ, 花俏] fancy
花巧[huā qiǎo, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄠˇ, 花巧] fancy
婴儿期[yīng er qī, ㄦ˙ ㄑㄧ, 婴儿期 / 嬰兒期] infancy

fancy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハウスミヌカン[, hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei
ファンシー[, fanshi-] (adj-na,n) fancy
ファンシーグッズ[, fanshi-guzzu] (n) fancy goods
ファンシーストア[, fanshi-sutoa] (n) fancy store
ファンシードレス[, fanshi-doresu] (n) fancy dress
ファンシーフード[, fanshi-fu-do] (n) fancy food
ファンシーボール[, fanshi-bo-ru] (n) fancy ball
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P)
気の向くままに(P);気の向く侭に[きのむくままに, kinomukumamani] (adv) at one's fancy (whim); (P)
気分次第[きぶんしだい, kibunshidai] (n,adj-no) according to (depending on) the mood of the moment; as one's fancy dictates
色紙[しきし, shikishi] (n) square fancy cardboard, used for autographs, poetry, etc.; (P)
花衣[はなごろも, hanagoromo] (n) (See 花見) fancy kimono used for cherry blossom viewing; fancy kimono
召される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb
召す[めす, mesu] (v5s,vt) (1) (hon) to call; to invite; to send for; to summon; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to ride; (5) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (6) (See 召される・1) to do; (7) (arch) honorific suffix used after the -masu stem of a verb; (P)
幼なじみ(P);幼馴染み;幼馴染[おさななじみ, osananajimi] (n) childhood friend; friend from infancy; old playmate; (P)
幼少[ようしょう, youshou] (n,adj-na,adj-no) infancy; childhood; tender age; (P)
幼時[ようじ;おさなどき(ok), youji ; osanadoki (ok)] (n-t,adj-no) childhood; infancy
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
空想[くうそう, kuusou] (n,vs,adj-no) daydream; fantasy; fancy; vision; (P)

fancy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอนสี (เขียว แดง) [n.] (bønsī (khīo) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus FR: caladium [m]
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชุดแฟนซี[n. exp.] (chut faēnsī) EN: fancy dress FR: déguisement [m]
โดนใจ[v.] (dōn jai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with FR:
แฟนซี[adj.] (faēnsī) EN: fancy FR: tendance
ใฝ่ฝัน[v.] (faifan) EN: dream ; fancy FR: rêver de ; brûler de
ฟักทองประดับ[n. exp.] (fakthøng pr) EN: fancy pumpkin FR:
ฝัน[v.] (fan) EN: imagine ; fancy FR: imaginer
จินตนา[v.] (jintanā) EN: imagine ; dream ; think ; fancy FR: imaginer
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection ; vision FR: imagination [f]
เค้กโรลแฟนซี[n. exp.] (khēk rōn fa) EN: fancy cake roll FR:
คิดฝัน[v. exp.] (khit fan) EN: dream ; imagine ; fancy ; conjecture ; conceive FR: rêver ; imaginer
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
ลองนึกดู[v. exp.] (løng neuk) EN: fancy FR: imaginer
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)
มโนภาพ[n.] (manōphāp) EN: imagination ; fancy ; vision ; conception FR: imagination [f] ; vision [f]
นึกฝัน[v. exp.] (neuk fan) EN: imagine ; dream ; fancy ; think ; have an idea about ; daydream FR: imaginer
นึกรัก[v. exp.] (neuk rak) EN: take a liking to ; take a fancy to FR:
เพ้อฝัน[v.] (phoēfan) EN: fancy ; imagine FR:
ปลาแฟนซีคาร์ฟ ; ปลาแฟนซีคาร์ป[n. exp.] (plā faēnsī ) EN: koi ; koi carp ; nishikigoi ; Japanese koi carp ; fancy carp FR: carpe koï [f] ; koï [m] ; carpe japonaise [f]
ปลาคาร์ฟ[n. exp.] (pla khāp) EN: koi ; koi carp ; nishikigoi ; Japanese koi carp ; fancy carp FR: carpe koï [f] ; koï [m] ; carpe japonaise [f]
รองเท้าสวยงาม[n. exp.] (røngthāo sū) EN: fancy footwear FR:
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
เท่[adj.] (thē) EN: chic ; fancy ; elegant ; handsome FR:
ติดใจ[v.] (titjai) EN: like ; fancy ; love ; be taken with ; be fond of ; delight in ; be enamored with/of ; be impressed by/with ; be fascinated by/to ; be interested (in) FR: aimer
ติดเนื้อต้องใจ[v. exp.] (tit neūa tǿ) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by FR:
อุปาทาน[n.] (upāthān ; u) EN: imagination ; fancy ; hallucination FR:
อุปทาน[n.] (uppathān) EN: imagination ; fancy ; hallucination FR:
วาดภาพ[v. exp.] (wāt phāp) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage FR: représenter ; figurer
อยากจะ...[v. exp.] (yāk ja …) EN: want to ... ; would like to ... ; feel like … (doing sth) ; fancy doing ... ; wanna ... FR: désirer faire ... ; avoir envie de …
วัยทารก[n. exp.] (wai thārok) EN: infancy FR: petite enfance [f] ; bas âge [m]

fancy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laune {f} | nur so eine Laune | ganz nach Lust und Launefancy | a passing fancy | just as the fancy takes me / you
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ...
Dessinblech {n}fancy sheet metal
Geschenkartikel {pl}fancy goods
Liebhaber {m}fancy man
nobel; schick; ausgefallen {adj} | nobler; schicker; ausgefallener | am nobelsten; am schicksten; aus ausgefallenstenfancy | fancier | fanciest
Maskenball {m}fancy-dress ball; masked-ball

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fancy
Back to top