ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

handsome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *handsome*, -handsome-

handsome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handsome (adj.) เมตตากรุณา See also: โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง
handsome (adj.) รูปหล่อ See also: หล่อ, งาม, ดูดี Syn. attractive, good-looking, nice-looking Ops. ugly, unattractive, unpleasing
English-Thai: HOPE Dictionary
handsome(แฮน'ซัม) adj. หล่อ,งาม,ได้สัดส่วนดี,มาก,ใจดี,สุภาพเรียบร้อย,ชำนาญ,แคล่วคล่อง., See also: handsomeness n., Syn. graceful,beautiful
English-Thai: Nontri Dictionary
handsome(adj) หล่อ,ดี,งาม,หน้าตาหมดจด,สุภาพเรียบร้อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปงาม (adj.) handsome See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely
รูปหล่อ (adj.) handsome See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely Syn. หล่อ Ops. ขี้เหร่
สำอาง (adj.) handsome See also: beautiful
หล่อเหลา (adj.) handsome See also: good - looking Syn. หล่อ, รูปหล่อ Ops. ขี้เหร่
รูปหล่อ (v.) be handsome See also: be gorgeous, be good-looking, be dishy, be elegant, be charming, be attractive Ops. ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's been very handsome ever since he got those false teeth.หล่อขึ้นเลยนะ ตั้งแต่ได้ใส่ฟันปลอม.
One of your handsome ladykiller smiles.หนึ่งใน รอยยิ้มนักฆ่าผู้หญิงหล่อ ของคุณ
Too handsome for you, huh, honey?หล่อเกินไปสำหรับคุณ huh, น้ำผึ้ง?
Was frozen ever since she dared to love the handsome princeถูกสาปให้เป็นหุ่นนิ่ง ไม่ไหวติง เพราะเธออาจหาญไปรักกับเจ้าชายรูปงาม
Prince Ali, Handsome is he, Ali Ababwa That physique, how can I speak Weak at the kneeเจ้าชายอาลี ความหล่อของเขา อาลี อะบาวา รูปร่างนั่น พูดได้ว่าไม่เคยคุกเข่ายอมใครเลย
Good night, my handsome prince.ราตรีสวัสดิ์ฺ เจ้าชายรูปหล่อ
Jafar! I never realized how incredibly handsome you are.ข้าไม่เคยรู้เลยว่า ท่านหล่อเหลาเพียงนี้
Uh, because he's handsome and pleasant to be with.เพราะว่า เขาหล่อเหลา และมีความสุขยามอยู่ด้วย
Now, this is where one lucky couple... will win this handsome trophy that Marilyn here is holding.ตอนนี้เป็นที่หนึ่งทั้งคู่โชคดี ... จะเป็นผู้ชนะรางวัลหล่อนี้ที่มาริลีนที่นี่มีการถือครอง
Here we are! Haven't I caught myself a handsome husband?และนี่ล่ะค่ะ หนูไม่ได้มีสามีที่แสนจะหล่อเหรอคะ
There are plenty of handsome men here.มีมากมายของคนหล่ออยู่ที่นี่
I told you he's an handsome man.ผมบอกคุณว่าเขาเป็นคนหล่อ

handsome ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优渥[yōu wò, ㄧㄡ ㄨㄛˋ, 优渥 / 優渥] handsome (pay etc); generous; liberal
帅哥[shuài ge, ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ˙, 帅哥 / 帥哥] handsome guy
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 佼] handsome
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 倢] handsome
[yú, ㄩˊ, 妤] handsome; fair
[yáo, ㄧㄠˊ, 姚] handsome; good-looking
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 婕] handsome
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, 帅 / 帥] handsome; graceful; smart; commander in chief
[màn, ㄇㄢˋ, 曼] handsome; large; long
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 秀] handsome; elegant
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 俊] smart; eminent; handsome; talented

handsome ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビジュアル系[ビジュアルけい, bijuaru kei] (n) (1) a handsome man (esp. one who knows this); (2) a musical group that places importance on visuals such as makeup
二枚目半[にまいめはん, nimaimehan] (n) (halfway between 二枚目 and 三枚目) comedian who plays a lover's part; man who is both handsome and fun
偽瓢虫[てんとうむしだまし;テントウムシダマシ, tentoumushidamashi ; tentoumushidamashi] (n) (1) (uk) handsome fungus beetle (any beetle of family Endomychidae); (2) (col) (See 二十八星瓢虫) 28-spotted ladybird (Epilachna vigintioctopunctata)
好男子[こうだんし, koudanshi] (n) handsome man
容貌端正[ようぼうたんせい, youboutansei] (n,adj-na) having handsome and clean-cut features
彬蔚[ひんうつ, hin'utsu] (n) erudite and refined; handsome
水も滴る;水もしたたる[みずもしたたる, mizumoshitataru] (exp,v5r) splendidly handsome
色悪[いろあく, iroaku] (n) handsome villain
苦味走った[にがみばしった, nigamibashitta] (adj-f) sternly handsome
見目より心[みめよりこころ, mimeyorikokoro] (n) a gentle spirit is more important than looks; handsome is as handsome does
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate
ハンサム[, hansamu] (adj-na,n) handsome; (P)
端正[たんせい, tansei] (adj-na,n) handsome; noble

handsome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิรูป[adj.] (aphirūp) EN: handsome FR:
เฉลา[adj.] (chalao) EN: handsome ; beautiful ; fine FR:
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive FR: beau ; joli
ลออ[adj.] (la-ø) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[adj.] (lø) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อเหลา[adj.] (lølao) EN: handsome FR:
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งามงอน[adj.] (ngāmngøn) EN: beautiful ; graceful ; fair ; attractive ; pretty ; handsome FR:
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; idyllic ; gorgeous ; elegant FR: joli ; pittoresque ; adorable ; charmant ; exquis ; délicieux ; ravissant ; beau ; élégant
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking FR:
รูปหล่อ[adj.] (rūp lø) EN: handsome FR:
สำอาง[adj.] (sam-āng) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying FR: élégant ; soigné
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām [) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely ; elegant FR: magnifique ; superbe ; splendide ; merveilleux ; beau ; bel ; belle [f] ; pimpant ; élégant
แต่งตัวดี[X] (taengtūa dī) EN: handsome ; good dresser FR: élégant ; chic
เท่[adj.] (thē) EN: chic ; fancy ; elegant ; handsome FR:
ยังหยัง[adj.] (yangyang) EN: handsome ; good-looking FR:

handsome ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Edelfrankolin {m} [ornith.]Handsome Francolin
Goldbrusttyrann {m} [ornith.]Handsome Flycatcher
Hartlaubschmuckvogel {m} [ornith.]Handsome Fruiteater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า handsome
Back to top