ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

happy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *happy*, -happy-

happy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
happy (adj.) โชคดี See also: มีโชค
happy (adj.) มีความสุข See also: เป็นสุข, สำราญ, สบาย, เบิกบาน, รื่นเริง, สุขใจ Syn. delightful, joful, merry Ops. down, sad, unhappy
happy juice (sl.) เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์ (เช่น เหล้า, ไวน์, เบียร์)
happy-go-lucky (adj.) สบายอกสบายใจ See also: ไม่ทุกข์ไม่ร้อน Syn. carefree, cheerful
English-Thai: HOPE Dictionary
happy(แฮพ'พี) adj. สุข,สบาย, Syn. mirthful
English-Thai: Nontri Dictionary
happy(adj) สุขใจ,สบายใจ,เบิกบาน,ยินดี,เป็นสุข
HAPPY-GO-happy-go-lucky(adj) ตามยถากรรม,ตามบุญตามกรรม,สบายอกสบายใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางกวัก (n.) woman statue beckoning happy lot in
สุขสันต์ (adj.) happy See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed Ops. เศร้าโศก
สุขสันต์วันเกิด (n.) Happy Birthday
กระหยิ่ม (v.) be happy See also: be glad, be pleased, be elated Syn. กริ่ม, ครึ้มใจ, อิ่มใจ Ops. เศร้า
กริ่ม (adv.) be happy See also: be pleased, be satisfied, be contented Syn. กระหยิ่ม, ครึ้มใจ, อิ่มใจ Ops. เศร้าใจ
ครึ้มใจ (adv.) be happy See also: be pleased, be satisfied, be contented Syn. กระหยิ่ม, อิ่มใจ Ops. เศร้าใจ
ครึ้มใจ (v.) be happy See also: be glad, be pleased, be elated Syn. กริ่ม, อิ่มใจ Ops. เศร้า
ชื่นชมโสมนัส (v.) be happy See also: be joyful, be pleased, be joyous, be glad, be lighthearted Syn. ความสุขใจ, ความเบิกบาน Ops. โทมนัส
ชุ่มชื่นใจ (v.) be happy See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริงใจ
ชุ่มอกชุ่มใจ (v.) be happy See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry Syn. อิ่มเอิบใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริงใจ
บรมสุข (adv.) blissfully (happy) See also: supremely (happy) Ops. บรมทุกข์
บันเทิงใจ (v.) be happy See also: be pleasure, be joyous Syn. สุขใจ, พอใจ, เพลิดเพลินใจ Ops. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
รื่น (v.) be happy See also: be joyful, be joyous, be merry, be jubilant, be pleased Syn. ระรื่น, สดชื่น Ops. ห่อเหี่ยว
รื่นรมย์ (v.) be happy See also: be peaceful, be joyful, be cheerful Syn. เกษมสันต์, สุข, รื่นเริง, สุขสม
รื่นรมย์ (v.) be happy See also: be peaceful, be joyful, be cheerful Syn. เกษมศานต์, สุข, รื่นเริง, สุขสม
รื่นเริงใจ (v.) be happy See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, เบิกบานใจ
สบายใจ (v.) be happy See also: be pleasure, be joyous Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ Ops. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
สำราญ (v.) be happy See also: be joyful, be good-humoured Syn. สุข, สบาย Ops. โศกเศร้า, โศก, เศร้า
สุข (v.) be happy See also: be content, be satisfied, be pleased Syn. สำราญ, สบาย, สุขี, สุโข, สุโขสโมสร Ops. ทุกข์
สุขสบาย (v.) be happy See also: be contented, be comfortable Syn. สุขสำราญ, สุข Ops. ทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She is not too happy with her marksเธอไม่ยินดีมากนักกับคะแนนที่ได้
I'm kind of happy that school has finishedฉันค่อนข้างมีความสุขที่โรงเรียนปิดเทอมแล้ว
I'm very happy that you treated me so wellฉันดีใจมากๆ ที่คุณปฏิบัติต่อฉันเป็นอย่างดียิ่ง
No matter how hard I try, there's no happy endingไม่สำคัญว่าฉันจะพยายามหนักขนาดไหน ก็ไม่มีทางจบอย่างมีความสุขได้
I just wanted her to be happyฉันแค่ต้องการให้เธอมีความสุข
Does he make you happy?เขาทำให้คุณมีความสุขหรือเปล่า?
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
I promise I will get out of the way and let the two of you be happyฉันสัญญาว่าฉันจะหลีกทางให้และปล่อยให้คุณสองคนมีความสุข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้
Wouldn't it be wonderful if they'd let us live and be happy again?มันจะดีไหมหากพวกเขา ต้องการให้เราอยู่อย่างสงบอีกครั้ง
Schultz, I'm happy you're with us again.ชูลท์ซ ผมดีใจที่คุณกลับมารบอีกครั้ง
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด!
I'm very happy for you both. - When and where is the wedding to be?ฉันดีใจด้วย แล้วงานแต่งจะจัดที่ไหน เมื่อไหร่คะ
I'll be your friend, your companion. I'll be happy with that.ฉันจะเป็นเพื่อน เป็นมิตรคู่ใจของคุณ แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
Oh, thank you, Frith, why, I... I'm sure Mr. De Winter will be very happy to hear it.ขอบใจนะฟริธ คุณเดอ วินเทอร์ได้ยินคงจะปลื้มใจ
She said she'd rather destroy Manderley than see us happy here.หล่อนบอกว่ายอมทําลายเเมนเดอเลย์ เสียดีกว่าจะทนดูเรามีความสุข
That's not a very happy beginning.นั่นเป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้มีความสุขมาก
"This is the spirit-god of happy homes.{\cHFFFFFF}"นี่คือจิตวิญญาณของพระเจ้าของบ้านที่มีความสุข
I am very happy to be here.{\cHFFFFFF}ผมมีความสุขมากที่จะอยู่ที่นี่
I am happy you could accept my invitation for lunch.{\cHFFFFFF}ผมมีความสุขที่คุณสามารถที่จะยอมรับ คำเชิญของฉันสำหรับมื้อกลางวัน

happy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 心甘情愿 / 心甘情願] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, 欢天喜地 / 歡天喜地] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw)
喜事[xǐ shì, ㄒㄧˇ ㄕˋ, 喜事] happy occasion; wedding
奇遇[qí yù, ㄑㄧˊ ㄩˋ, 奇遇] happy encounter; fortuitous meeting; adventure
嬉皮笑脸[xī pí xiào liǎn, ㄒㄧ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, 嬉皮笑脸 / 嬉皮笑臉] happy and giggling (成语 saw); frivolous
喜从天降[xǐ cóng tiān jiàng, ㄒㄧˇ ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄤˋ, 喜从天降 / 喜從天降] joy from heaven (成语 saw); overjoyed at unexpected good news; unlooked-for happy event
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿比南山 / 壽比南山] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them.
拜年[bài nián, ㄅㄞˋ ㄋㄧㄢˊ, 拜年] pay a New Year call; wish sb a Happy New Year
享福[xiǎng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, 享福] to live comfortably; happy and prosperous life
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, 恭喜发财 / 恭喜發財] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!
喜糖[xǐ táng, ㄒㄧˇ ㄊㄤˊ, 喜糖] sweet given on a happy occasion (esp. wedding)
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
幸福[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 幸福] blessed; happiness; happy
快乐幸福[kuài lè xìng fú, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 快乐幸福 / 快樂幸福] cheerful; happy
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 愉快] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted
舒心[shū xīn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣ, 舒心] comfortable; happy
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, 闷闷不乐 / 悶悶不樂] depressed; sulky; moody; unhappy
[gě, ㄍㄜˇ, 哿] excellent; happy; well-being
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, 欢乐 / 歡樂] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay
快活[kuài huo, ㄎㄨㄞˋ ㄏㄨㄛ˙, 快活] gay, happy
[hāi, ㄏㄞ, 咍] (interj.); happy; sound of laughter
喜悦[xǐ yuè, ㄒㄧˇ ㄩㄝˋ, 喜悦 / 喜悅] happy; joyous
喜盈盈[xǐ yíng yíng, ㄒㄧˇ ˊ ˊ, 喜盈盈] happy; joyful
宽展[kuān zhǎn, ㄎㄨㄢ ㄓㄢˇ, 宽展 / 寬展] happy
宽爽[kuān shuǎng, ㄎㄨㄢ ㄕㄨㄤˇ, 宽爽 / 寬爽] happy
宽舒[kuān shū, ㄎㄨㄢ ㄕㄨ, 宽舒 / 寬舒] happy; carefree
得意忘形[dé yì wàng xíng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, 得意忘形] happy; lost in exhilaration
快乐[kuài lè, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, 快乐 / 快樂] happy; merry
和乐[hé lè, ㄏㄜˊ ㄌㄜˋ, 和乐 / 和樂] harmonious and happy
喜吟吟[xǐ yín yín, ㄒㄧˇ ˊ ˊ, 喜吟吟] joyful; happy
[huān, ㄏㄨㄢ, 欢 / 歡] joyous; happy; pleased
可喜[kě xǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄧˇ, 可喜] making one happy; gratifying
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, 沉闷 / 沉悶] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy
使高兴[shǐ gāo xìng, ㄕˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, 使高兴 / 使高興] please; make happy; gratify; rejoice
喜滋滋[xǐ zī zī, ㄒㄧˇ ㄗ ㄗ, 喜滋滋] pleased; happy
怡悦[yí yuè, ㄧˊ ㄩㄝˋ, 怡悦 / 怡悅] pleasant; happy
[xīn, ㄒㄧㄣ, 䜣 / 訢] pleased; delighted; happy; variant of 欣
[xǐ, ㄒㄧˇ, 喜] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad
宽心[kuān xīn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 宽心 / 寬心] relieved; comforted; to relieve anxieties; at ease; relaxed; reassuring; happy

happy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あけおめ[, akeome] (exp) (abbr) Happy New Year
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event
お誕生日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday
ギャランドゥー;ギャランドゥ[, gyarandou-; gyarandou] (n) happy trail (line of hair from the navel to the genitals); pubic hair
ハッピーバースデー;ハッピーバースデイ[, happi-ba-sude-; happi-ba-sudei] (int) (See お誕生日おめでとう・おたんじょうびおめでとう) Happy Birthday
ハピバー;ハッピバー[, hapiba-; happiba-] (int) (abbr) (sl) (See ハッピーバースデー) Happy Birthday
一家団欒[いっかだんらん, ikkadanran] (n) happy family get-together
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance
偕老同穴[かいろうどうけつ, kairoudouketsu] (n) (1) happy life partnership; (2) (uk) Venus's flower basket (species of sponge, Euplectella aspergillum); Venus flower basket
円居[まどい, madoi] (n,vs) small gathering; happy circle
嘉例[かれい, karei] (n) happy precedent
嘉辰;佳辰[かしん, kashin] (n) lucky day; auspicious occasion; happy day
夫婦円満[ふうふえんまん, fuufuenman] (n) matrimonial happiness; happy marriage
好い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude
嬉しげ[うれしげ, ureshige] (adj-na,n) seeming happy
嬉笑[きしょう, kishou] (n) happy laughter
家族団欒[かぞくだんらん, kazokudanran] (n,vs) happy family circle; sitting in a family circle and enjoying conversation; harmony in a family
幸福に浸る[こうふくにひたる, koufukunihitaru] (exp,v5r) to be blissful; to be very happy
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P)
欣欣然;欣々然[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t,adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy
琴瑟[きんしつ, kinshitsu] (n) (1) (See 瑟,琴・きん) qin and se (two different kinds of Chinese zither); (2) happy marriage
福徳円満[ふくとくえんまん, fukutokuenman] (n) being perfectly happy and prosperous; wealth and happiness
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada)
アンハッピー[, anhappi-] (n) unhappy
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy
ルンルン[, runrun] (adj-f) euphoric; happy; buoyant; bouncy
中間決算発表[ちゅうかんけっさんはっぴょう, chuukankessanhappyou] (n) midterm earnings announcement
八百八橋[はっぴゃくやばし, happyakuyabashi] (n) the large number of bridges over canals and rivers in Naniwa (present-day Osaka)
八百八町[はっぴゃくやちょう, happyakuyachou] (n) the whole enormous extent of Edo; from one side of Edo to the other
名文句[めいもんく, meimonku] (n) witty (happy, apt) remark; well-worded saying; epigram; aphorism
呑気者[のんきもの, nonkimono] (n) happy-go-lucky person
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P)
太平楽[たいへいらく, taiheiraku] (n) happy-go-lucky
幸いあれ[さいわいあれ, saiwaiare] (exp) Be happy!; Cheer up!
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness)
怏怏;怏々;鞅鞅;鞅々[おうおう, ouou] (adj-t,adv-to) discontented; unhappy
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] Thai: งานสัมมนารายงานผล

happy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
อภิรมย์ [adj.] (aphirom) EN: happy ; delighted FR:
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy FR: distraire ; divertir ; égayer
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed FR: décontracté
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
แช่มชื่น[adj.] (chaemcheūn) EN: cheerful ; joyful ; happy ; gay FR:
แชล่ม[adj.] (chalaem) EN: healthy ; happy ; glowing ; beautiful ; lovely FR:
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมโสมนัส[v. exp.] (cheūnchom s) EN: be happy FR:
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyi) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice FR:
ชื่นใจ[v.] (cheūnjai) EN: be cheerful ; be happy ; be satisfied with ; be exultant FR:
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful FR: être heureux ; être content
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจมาก[adj.] (dījai māk) EN: very happy FR: très heureux ; enchanté ; ravi ; radieux
ดีใจสุดๆเลย = ดีใจสุด ๆ เลย[adj.] (dījai sut-s) EN: happy as can be FR:
แฮปปี้ [adj.] (haeppī) EN: happy FR: heureux
แฮปปี้เบิร์ธเดย์[n. exp.] (haeppī boēt) EN: happy birthday FR: joyeux anniversaire [m]
หฤษฎ์[adj.] (harit) EN: amusing ; happy FR:
อิ่มบุญ[adj.] (im bun) EN: happy at having done a good deed FR:
อิ่มเอิบ[v.] (im-oēp) EN: glow with happiness ; feel so happy ; look so happy FR:
เจริญใจ[v. exp.] (jaroēn jai) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful FR: être heureux
เกษมสันต์[adj.] (kasēmsan) EN: happy ; peaceful ; joyful ; blissful FR:
เกษมศานต์[adj.] (kasēmsān) EN: happy ; peaceful ; joyful ; blissful FR:
ขยิ่ม[v.] (khayim) EN: be happy ; be proud of ; smile complacently FR:
ขอให้มีความสุขมาก ๆ = ขอให้มีความสุขมากๆ[X] (khø hai mī ) EN: many happy returns (of the day) FR:
ครึ้มใจ[adj.] (khreum jai) EN: happy ; in high spirits FR:
กระเษมสานต์[adj.] (krasēmsān) EN: happy FR:
กระสรวล[v.] (krasūan) EN: be glad ; be happy FR:
กระหยิ่ม[v.] (krayim) EN: be pleased with ; exult in ; feel elated at ; be happy FR:
กระหยิ่ม[adj.] (krayim) EN: glad ; happy ; pleased ; proud ; smug FR:
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented FR:
ไม่สู้สบายใจนัก[v. exp.] (mai sū sabā) EN: not be so happy FR:
มีความสุข[adj.] (mī khwāmsuk) EN: happy FR: heureux
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yi) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice FR: être enchanté ; être ravi
หน้าบาน[v.] (nābān) EN: delight ; look happy FR:
ไนตรัสออกไซด์ [n. exp.] (naitrat øks) EN: nitrous oxide ; happy gas ; laughing gas FR: protoxyde d'azote [m] ; oxyde nitreux [m] ; gaz hilarant [m]

happy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wunschlos {adj}perfectly happy
Buntwangen-Zaunkönig {m} [ornith.]Happy Wren
todunglücklich {adj} [ugs.]desperately unhappy; extremely unhappy
Glückstag {m}happy day
Hochzeitspaar {n}happy couple
glücklich (über) {adj} | glücklicher | am glücklichstenhappy (at; about) | happier | happiest
kreuzfidel {adj}happy as a king
unglücklich {adj} | unglücklicher | am unglücklichstenunhappy | unhappier | unhappiest
Silberschwanzmonarch {m} [ornith.]Unhappy Monarch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า happy
Back to top