cap

แปลว่า


vt แตะหมวกคำนับ
คำที่เกี่ยวข้อง: ถอดหมวกออกแสดงความเคารพ
n ฝาครอบ
ความหมายเหมือนกับ: top , lid , cover
vt สวมหมวก
n หมวก
ความหมายเหมือนกับ: hat , beret
คำที่เกี่ยวข้อง: หมวกที่มีกระบังหน้า
n อักษรตัวใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: capital letter

รูปภาพ


cap หมวกหมวก

หมวดคำ