ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prank*, -prank-

prank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prank (n.) การล้อเล่น See also: การเล่นตลก, การเล่นพิเรนทร์, การพูดตลก Syn. game, escapade, joke
prank (vi.) อวดโก้ See also: แสดงโอ้อวด
prank (vt.) แต่งตัวหรูหราเกินไป
prankish (adj.) ที่ล้อเล่น See also: ที่หยอกเล่น Syn. playful, mischievous
English-Thai: HOPE Dictionary
prank(แพรงคฺ) adj. การล้อเล่น,การเล่นตลก,การเล่นพิเรน,การพูดตลก vi. แต่งตัวเสียหร,อวดโก้,แสดงโอ้อวด, See also: prankish adj.
prankster(แพรงคฺ'สเทอะ) n.คนขี้เล่น,คนพิเรน
English-Thai: Nontri Dictionary
prank(n) การเล่นตลก,ความคึกคะนอง,การเล่นพิเรน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or was that a prank too?หรือว่ามันก็เป็นเรื่องอำกันเล่นๆ อีกเหมือนกัน?
What bastard is prank calling?ไอ้พวกพั้งโทรมาทำไม?
I started it out as a prank I just couldn't stopมาเริ่มที่จะมากเกินไป ฉันไม่สามารถหยุดมันได้
So,I'm gathering that the prank didn't really...ฉันเดาว่าคณะเชิญยิ้มคงจะ...
Well,they like to play a prank on the newbie.พวกเขาชอบแกล้งน้องใหม่น่ะค่ะ
And finally tonight, an amateur video of what we can only assume is a college prank gone wrong.และท้ายสุดของคืนนี้ วิดีโอสมัครเล่น ของสิ่งที่เราเดาได้เพียงว่า เป็นการเล่นพิเรนทร์ของวัยรุ่น
A new video prank by the subversive group Humanz... caused a nation wide stir today.การแทรกสัญญาณของกลุ่มใต้ดิน Nที่ใช้ชื่อว่า "ฮิวแมนซ์" .. วันนี้ ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วประเทศ
What prank have you pulled this time?นายคิดจะเล่นอะไรอีกตอนนี้?
A college prank on you?แผลงๆ ของนักศึกษา กับเธออยู่รึ?
This classic prank comes to you from the malevolent mind of Sheldon Cooper.การแก้แค้น ที่นายเจอนี้ มาจากจิตใจอันชั่วร้าย ของเชลดอน คูเปอร์คนนี้เอง
And that day, although I wanted to play a prank on you,แล้วในวันนั้นน่ะ, ถึงฉัน อยากจะแกล้งเธอ,
You know, I guess what I find curious is the crazy charities, the annual prank on the company.สิ่งที่ลุงสงสัยก็คือ เรื่องที่เธอแจกโปรแกรม แล้วก็เรื่องตลกที่เธอแกล้งบริษัท

prank ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call
イタ電[イタでん, ita den] (n) (abbr) (from いたずら電話) prank call; nuisance call
浣腸;潅腸;灌腸[かんちょう, kanchou] (n,vs) (1) (giving an) enema; (2) (uk) (sl) prank where the anal region of another person is poked with index fingers
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief
悪ふざけをする[わるふざけをする, warufuzakewosuru] (exp,vs-i) to play pranks (on); to joke around
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n,vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick
悪戯(P);惡戲(oK)[いたずら(P);あくぎ;いたづら(ik), itazura (P); akugi ; itadura (ik)] (adj-na,adj-no,n,vs) tease; prank; trick; practical joke; mischief; (P)
悪遊び[わるあそび, waruasobi] (n) prank; evil pleasures; gambling
戯える[そばえる, sobaeru] (v1,vi) to play pranks; to be spoiled; to be spoilt
戯れ言;戯言(io)[ざれごと;ざれこと;たわむれごと;たわぶれごと, zaregoto ; zarekoto ; tawamuregoto ; tawaburegoto] (n) prank; practical joke
茶目る[ちゃめる, chameru] (v5r) to play pranks

prank ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรื่องตลก[n. exp.] (reūang talo) EN: joke ; jest ; gag ; jape ; prank ; wisecrack ; witticism FR: blague [f] ; plaisanterie [f] ; histoire drôle [f]

prank ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bubenstreich {m}childish prank
Jungenstreich {m}schoolboy prank

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prank
Back to top