ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

escapade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *escapade*, -escapade-

escapade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
escapade (n.) การกระทำที่น่าตื่นเต้นและกล้าบ้าบิ่น Syn. adventure, prank
English-Thai: Nontri Dictionary
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In fact, you can make up for your little escapade by polishing my armour.จริงๆแล้ว เจ้าสามารถแสดงความสามารถของเจ้า โดยการไปขัดชุดเกาะให้ข้าซะ
Now, I've heard about your unfortunate escapade.ผมทราบข่าวที่คุณเจอ พฤติกรรมนอกลู่นอกทางมา
I have been in direct communication with HQ in Paris over your little escapade.ฉันติดต่อศูนย์บัญชาการในปารีส เรื่องการละเมิดคำสั่ง
I've just gotten a kick out of watching Jason's escapades with women, you know.หนูเกือบโดนเตะตอนแอบดูเจสัน อึ๊บกับผู้หญิงอ่ะนะ
It turns out that his recent, uh, rogue and high-profile escapades have made him a target now.มันกลายเป็นว่า เขาเล่นไม่ซื่อ และ พฤติกรรมที่บ้าบิ่น ทำให้เขาตเป็นเป้าหมาย
Escapades are a gray area.แต่ถ้าเรื่องบ้าบิ่นก็ไม่แน่
Went off the grid about 15 years ago, when his illegal escapades began.เคยติดคุกประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา ตอนที่เขาเริ่มทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นและกล้าบ้าบิ่น
...the killer, Jerome Valeska, is dead, his murderous escapades left a deep impression on Gotham....ฆาตกร เจอโรมวาเนสก้า เสียชีวิตลงแล้ว วีรกรรมการฆ่าของเขา ทิ้งความโศกเศร้าให้เมืองก็อดแธม

escapade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱線行為[だっせんこうい, dassenkoui] (n) aberration; aberrant behavior; eccentric (erratic) behavior; indulging in an escapade

escapade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถานที่ท่องเที่ยว[n. exp.] (sathānthī t) EN: tourist attraction FR: attraction touristique [f] ; site touristique [m] ; lieu d"escapade [m]

escapade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendstreich {m}youthful escapade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า escapade
Back to top