ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dull

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dull*, -dull-

dull ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dull (adj.) โง่ See also: ทึบ, หัวทึบ Syn. stupid, stolid, witless Ops. witty, quick, smart
dull (vt.) ทำให้กระตือรือร้นลดลง See also: ทำให้ลดลง, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้ไม่คล่องแคล่ว Syn. deaden, narcotize, benumb
dull (vt.) ทำให้ชา See also: ทำให้หมดความรู้สึก Syn. numb, deaden Ops. sensitize
dull (vt.) ทำให้ทื่อ See also: ทำให้ไม่คม Syn. obtund, rust
dull (vt.) ทำให้หมอง See also: ทำให้มัว, ทำให้เก่า Syn. discolor, tarnish
dull (adj.) ทื่อ Syn. blunt, blunted, dulled, unsharpened Ops. sharp
dull (adj.) น่าเบื่อ See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา Syn. tedious, boring, tiresome Ops. exciting, fascinating
dull (adj.) มัว See also: ขุ่น, หมอง, ทึบ Syn. gloomy, sober, somber, dim
dull over (phrv.) มืดมัวลง
dull pain (n.) ความปวดร้าว See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด Syn. throbbing, twinge
dull sound (n.) เสียงดังตุ้บ Syn. plop, noise
dull up (phrv.) ทำให้ทึ่ง
dulled (adj.) ทื่อ Syn. blunt, blunted, unsharpened Ops. sharp
dullness (n.) ความน่าเบื่อ See also: ความธรรมดามาก, ความไม่สร้างสรรค์
dullness (n.) การไร้ความรู้สึก Syn. deadness, paralysis
dullness (n.) อาการมึนงง Syn. daze, stupefaction
dullness (n.) ความน่าเบื่อหน่าย See also: ความน่าเหนื่อยหน่าย, ความจืดชืด Syn. tedium, dearth
dullness (n.) ความน่าเบื่อ Syn. tediousness, dearth
dullness (n.) ความเฉื่อยชา Syn. inactivity, latency, stupor, sluggishness
dully (adv.) อย่างโง่เง่า Syn. stupidly
English-Thai: HOPE Dictionary
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
English-Thai: Nontri Dictionary
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dull(เสียง) ทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dullเจ็บตื้อๆ,ปัญญาทึบ,ตื้อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมองทึบ (v.) have a dull brain See also: be stupid Syn. โง่, เขลา Ops. สมองใส
หนุบ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ
หนุบๆ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบหนับ
หนุบหนับ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบๆ
กร่อย (v.) dull See also: pretty dull, be not much fun, be lifeless, be plain Syn. จืด, ชืด, ชืดชา, เรียบๆ Ops. สนุก, ตื่นเต้น
ขี้เท่อ (adj.) dull See also: stupid, foolish, blunt, dim-witted, thick, unintelligent, dozy Syn. โง่, เซ่อ
ขี้เท่อ (adj.) dull See also: stupid, dumb, dense, dime, thick, dim-witted, dead from the neck up Syn. โง่, เซ่อ Ops. ฉลาด
ขี้เลื่อย (adj.) dull See also: stupid, blunt, foolish Syn. ปัญญาทึบ Ops. ฉลาด, หลักแหลม
ชืดชา (v.) dull See also: pretty dull, be not much fun, be lifeless, be plain Syn. จืด, ชืด, เรียบๆ Ops. สนุก, ตื่นเต้น
ซบเซา (v.) dull See also: be sluggish, be lifeless Syn. ตกต่ำ, เงียบเหงา Ops. คึกคัก
ซึม (v.) dull See also: stupefy, be listless Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม Ops. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส
ทึบ (adj.) dull See also: obtuse, stupid, slow-witted, foolish, idiotic, silly Syn. โง่, ทึ่ม Ops. ฉลาด
ทึ่ม (adj.) dull See also: stupid, obtuse, foolish, idiotic, silly Syn. โง่, เขลา, ทื่อ Ops. ฉลาด
ทื่อ (adj.) dull See also: stupid, obtuse, witless, foolish Syn. ทึ่ม, โง่ Ops. คม, เฉียบคม, แหลมคม
ปัญญาทึบ (adj.) dull See also: stupid, blunt, foolish Ops. ฉลาด, หลักแหลม
สมองทึบ (adj.) dull See also: thick-headed, stupid, dim-witted Syn. โง่, เขลา Ops. สมองใส
หัวทึบ (adj.) dull See also: stupid, silly, foolish Syn. โง่, ทึ่ม Ops. ฉลาด, มีไหวพริบ
เซื่องซึม (v.) dull See also: stupefy, be listless Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย Ops. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส
เบาปัญญา (adj.) dull See also: ignorant, stupid Syn. โง่, โง่เขลา
โฉดเฉา (adj.) dull See also: stupid, idiotic, insane Syn. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเขลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้
To speak the plain truth, it's getting pretty damn dull around here.พูดซื่อๆ ก็คือที่นี่ชักน่าเบื่อแล้ว
I'll never call golf a dull game again.ฉันไม่เคยจะเรียกกอล์ฟเป็นเกมที่น่าเบื่ออีกครั้ง
Billy Butcherson was Winifred's lover, but she found him sporting with her sister Sarah, so she poisoned him and sewed his mouth shut with a dull needle... so he couldn't tell her secrets even in death.บิลลี่ บรูชเชอร์สัน เป็นคนรักของวินนี่เฟรด, แต่เธอไปพบว่าเค้ากำลังเล่น อยู่กับน้องสาวของเธอ ซาร่า, ดังนั้นเธอจึงฆ่าเค้าและ เย็บปากของเค้า
Look through the soft gelatin of these dull cow eyes and see your enemy.มองให้ลึกลงไปในความเน่าแหยะของนัยน์ตากลมโตเพื่อให้เห็นศัตรูที่แท้
Thought I'd drop by, rather than sit through a dull war meeting.คิดว่าจะแวะมาซะหน่อย ดีกว่านั่งฟังประชุมเรื่องสงครามงี่เง่านั่น
Our lives would be so dull without themชีวิตของพวกเราคงไม่มีสีสรรค์ ถ้าขาดเค้า
It's very dull without Lord Kenichi.ไม่สนุกเลยน้าท่านเคนอิจิ
Yeah, what could be more dull than the conquest of space?ใช่ มันเป็นเรื่องที่น่่าเบื่อมากกว่า ชัยชนะของการเหยียบพื้นผิวดาวใช่ไหม
It makes a child so dull and blindมันทำให้เด็กๆซึมเศร้า
Anyway, it was a very dull lecture.ช่างเถอะ มันเป็นบรรยาย ที่น่าเบื่อมาก
It was a dull lecture, but even so I shouldn't have—มันน่าเบื่อ แต่ถึงกระนั้น ฉันก็ไม่ควร เอ่อ--

dull ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 无精打彩 / 無精打彩] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively
阿卜杜拉[à bǔ dù lā, ㄚˋ ㄅㄨˇ ㄉㄨˋ ㄌㄚ, 阿卜杜拉] Abdullah (Arab name)
阿卜杜拉[Ā bǔ dù lā, ㄚ ㄅㄨˇ ㄉㄨˋ ㄌㄚ, 阿卜杜拉] Abdullah (name)
肾上腺髓质[shèn shàng xiàn suǐ zhì, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄟˇ ㄓˋ, 肾上腺髓质 / 腎上腺髓質] adrenal medulla
[zhuō, ㄓㄨㄛ, 拙] awkward; clumsy; dull; inelegant; (polite) my; Taiwan pr. zhuo2
枯燥[kū zào, ㄎㄨ ㄗㄠˋ, 枯燥] dry and dull; uninteresting
[jù, ㄐㄩˋ, 怚] dull, stupid, suspicious
淡淡[dàn dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ, 淡淡] dull; insipid; unenthusiastic
索然[suǒ rán, ㄙㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, 索然] dull; dry
阿木林[ā mù lín, ㄚ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, 阿木林] dullard; stupid person
平淡[píng dàn, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢˋ, 平淡] flat; dull; ordinary; nothing special
[chōng, ㄔㄨㄥ, 憃] foolish, stupid, dull, silly
延髓[yán suǐ, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˇ, 延髓] medulla oblongata (part of hind brain continuing the spinal chord)
板滞[bǎn zhì, ㄅㄢˇ ㄓˋ, 板滞 / 板滯] stiff; dull
黏涎[nián xian, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢ˙, 黏涎] tedious; dull; slow

dull ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain
まどろっこしい;まどろこしい;まどろっこい;まどろこい[, madorokkoshii ; madorokoshii ; madorokkoi ; madorokoi] (adj-i) dull (e.g. of movement or reaction); sluggish
もさもさ;モサモサ[, mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person
切れが悪い[きれがわるい, kiregawarui] (exp,adj-i) thick; dull (blunt); viscous
曲の無い;曲のない[きょくのない, kyokunonai] (adj-i) uninteresting; dull
色褪せる;色あせる[いろあせる, iroaseru] (v1,vi) to fade; to grow stale; to grow dull in color (colour)
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P)
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken
しょぼい[, shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless
つまんない[, tsumannai] (adj-i) (sl) dull; boring; (P)
とろい[, toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid
とろくさい;トロくさい[, torokusai ; toro kusai] (adj-i) (derog) (See とろい) dull; slow; stupid
どんより[, donyori] (n,vs,adv) (1) heavy; leaden; dull; (2) glazed (eyes)
のそり[, nosori] (adv,adv-to) (on-mim) moving slowly (and dull-wittedly)
不振[ふしん, fushin] (adj-na,n) dullness; depression; slump; stagnation; (P)
不敏[ふびん, fubin] (adj-na,n) inability; dullness; unworthiness
不活発;不活溌[ふかっぱつ, fukappatsu] (adj-na,n) dull; slow; sluggish; inactive; inanimate; quiet; lethargic
低調[ていちょう, teichou] (adj-na,n) inactive; slow; sluggish; slack; low tone; undertone; dullness; (market) weakness; (P)
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting
副腎髄質[ふくじんずいしつ, fukujinzuishitsu] (n) adrenal medulla
副腎髄質ホルモン[ふくじんずいしつホルモン, fukujinzuishitsu horumon] (n) adrenal medullary hormone
延髄[えんずい, enzui] (n,adj-no) medulla oblongata
弛み[たるみ, tarumi] (n) slack; slackening; dullness; letdown
怠い[だるい, darui] (adj-i) (uk) sluggish; feel heavy; languid; dull; (P)
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit
愚図(ateji)[ぐず, guzu] (adj-na,n) dullard; indecisive person
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
曇らす[くもらす, kumorasu] (v5s,vt) to encloud; to make dim; to make dull; to tarnish; to obscure; to darken; to muffle
曇らせる[くもらせる, kumoraseru] (v1) (See 曇らす) to cloud; to make dim or dull; to frown
[はし, hashi] (n,adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain)
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na,n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P)
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill
緩慢[かんまん, kanman] (adj-na,n) slow; sluggish; dull; (P)
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain)
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing

dull ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
ด้าน[adj.] (dān) EN: dull ; mat ; matt = matte (Am.) FR: mat ; terne
อึมครึม[adv.] (eum khreum) EN: threatening ; dismal ; murky ; gloomy ; smoldering ; smouldering ; dull ; nondescript FR:
หัวทึบ[adj.] (hūa theup) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish FR: stupide ; idiot
จืดชืด[adj.] (jeūtcheūt) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab FR:
จืดตา[adj.] (jeūttā) EN: unattractive ; uninteresting ; dull FR:
ขี้เลื่อย[X] (khī leūay) EN: dull minded FR:
ขี้เท่อ[adj.] (khīthoē) EN: dull ; stupid FR:
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre ; somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull ; ignorant FR: idiot ; stupide ; borné ; ignorant
ครึ้มแดด[adj.] (khreum daēt) EN: dull ; overcast FR:
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat FR:
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune FR:
ไม่ทันคน[v. exp.] (maithan kho) EN: be dull FR:
หม่น[adj.] (mon) EN: blue ; pensive ; dull ; sorrowful ; gloomy FR:
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sullied ; sombre ; glomy ; sad ; clouded FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste ; souillé ; sali
มัว[adj.] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague ; dull FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
งั่ง[adj.] (ngang) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull FR: idiot ; stupide ; imbécile ; ignorant
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull FR: être idiot ; être ignorant
ปัญญาทึบ[adj.] (panyā theup) EN: dull ; dense FR:
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim FR: nuageux ; couvert
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
สลัว ๆ[adj.] (salūa-salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
เซ็ง[adj.] (seng) EN: boring ; dull FR:
เซื่อง[adj.] (seūang = se) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic FR: indolent ; nonchalant
ซึม[adj.] (seum) EN: dull ; listless ; drowsy FR: cafardeux
สีคล้ำ[n.] (sī khlam) EN: dark colour ; dull colour FR: couleur foncée [f] ; couleur terne [f]
สีคล้ำ[adj.] (sī khlam) EN: dark-coloured ; dark ; dull FR: foncé
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed . sluggish ; lifeless ; unhappy ; sad ; subdued FR: somnolent ; assoupi
ตาไม่มีแวว[X] (tāmaimīwaēo) EN: dim ; dull FR:
ตื้อ[adj.] (teū) EN: dull ; slow ; stupid ; confused ; befuddled ; thickheaded FR:
ทึม ; ทึม ๆ = ทึมๆ[adj.] (theum ; the) EN: dark ; dull FR:
ทึ่ม[adj.] (theum) EN: dumb ; stupid ; thick-headed ; dim-witted ; dull FR:
ทึบ[adj.] (theup) EN: dark ; dull FR: sombre ; mat

dull ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistlos; stumpfsinnig; platt {adj} | geistloser; stumpfsinniger | am geistlosesten; am stumpfsinnigstendull | duller | dullest
Eichhornmonarch {m} [ornith.]Dull Flycatcher
matt {adj} (Farbe)dull
Rückenmark {n} [anat.]spinal cord; medulla
Strohpuppe {f}straw dully; corn dully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dull
Back to top