ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plop*, -plop-

plop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plop (n.) เสียงสิ่งของตกน้ำ See also: เสียงดังจ๋อม
plop (vi.) ตกลงน้ำเสียงดังจ๋อม Syn. thump, thud, splash
plop (vt.) ทำให้ตกน้ำเสียงดังจ๋อม Syn. thump, thud, splash
plop (vt.) ทิ้งตัวหรือนั่งลงไปอย่างแรง Syn. drop, plonk
plop (adv.) (เสียง) ดังจ๋อม
English-Thai: HOPE Dictionary
plop(พลอพ) n.,v..adv. (ทำให้เกิด) เสียงดังป๋อมหรือแปะ,การตกลงไปดังป๋อมหรือแปะ.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โพล่ง (adv.) plop See also: bang Syn. ตูม, โครม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I was kind of wondering if I could plop down here, if that's okay.ผมจะขอนั่งตรงนี้ด้วยคนได้มั้ย ถ้าคุณไม่ว่าอะไร
You just plop out a baby, and then you can't wait to get back to your silly careers.แล้วก็รอไม่ไหวที่จะกลับไปทำงานงี่เง่านั่น
Plop plop plop plop, never stop pooping.ชิ ชิ ชิ ชิ... หยุดโง่ไม่ได้เลยสินะ
Not just... plop up camera there.ไม่ใช่แค่... นอนลงหน้ากล้องตรงนั้น
How about a hole in one? Or I could plop my balls in your...คุณจะต้องทำแบบนี้ คือกลับไปหาวอลชี่
He's not Spider-Pig anymore, he's Harry Plopper.ไม่ใช่ไอ้แมงหมูแล้วจ่ะ\ ตอนนี้มันคือ แฮรี่ พล็อพเพอร์
No, Plopper. If you push that, Daddy will die.เฮ้ย พล็อพเพอร๋ อย่า ถ้าแกผลักพ่อแกจะตายนะ
Priming chow plopper.เพิ่มปั๊มประกอบอาหาร..
My uncle never stuck his finger in my plop-plop.ลุงผมไม่เคยแหย่นิ้วเข้าไปใน Plop-plop (อึ) ของผม
Okay, I know that Finn had his doubts about God, but I am convinced that Squishyteets is up in Heaven right now, plopped down next to his new best friend Fat Elvis, helping themselves to a picnic of baby back ribsโอเค ฉันรู้นะว่าฟินน์เคยสงสัยในเรื่องพระเจ้า แต่ฉันก็แน่ใจว่า ตอนนี้เขากำลังอยู่บนสวรรค์

plop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倍足纲[bèi zú gāng, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, 倍足纲 / 倍足綱] Diplopoda, arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes 蜈蚣 and millipedes 千足蟲|千足虫
倍足类[bèi zú lèi, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄌㄟˋ, 倍足类 / 倍足類] Diplopoda (arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes and millipedes)
复视[fù shì, ㄈㄨˋ ㄕˋ, 复视 / 復視] double vision; diplopia

plop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざぶり;ざぶん;ざんぶ;ざんぶり[, zaburi ; zabun ; zanbu ; zanburi] (adv-to,adv) (on-mim) splash; plop
チャップン[, chappun] (exp) (See ざぶり) splash; plop; kerplop
ドブン;ドボン;どぶん;どぼん;どんぶり[, dobun ; dobon ; dobun ; dobon ; donburi] (adv,adv-to) (on-mim) plop; splash
どんぶりこ;どんぶらこ[, donburiko ; donburako] (adv,adv-to) (1) (どんぶりこ only) (on-mim) plop; splash; (2) (on-mim) tumbling
ぽとり[, potori] (adv-to) (See ぽとりと落ちる) with a "plop" (of tears, drop of water, etc.)
ぽとりと落ちる[ぽとりとおちる, potoritoochiru] (exp,v1) to fall down with a "plop"
ぽん[, pon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a slap; with a pop; with a plop; (2) (on-mim) without batting an eyelid
銀鱈[ぎんだら, gindara] (n) Japanese bluefish (Anoplopoma fimbria); North Pacific bluefish; candlefish; sablefish

plop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผลุบ[v.] (phlup) EN: dive (into) ; pop (into) ; plop (into) FR:
ต๋อม[interj.] (tǿm) EN: plop ; [sound of falling stone in the water] FR: plouf
ตุ๋ม[onomat.] (tum) EN: plop FR:
บึ้ง[n.] (beung) EN: Haplopelma albostriatum ; Haplopelma minax ; Theraphosidae FR: Haplopelma albostriatum ; Haplopelma minax ; Theraphosidae
หักกลบลบหนี้[n.] (hakkloplopn) EN: offset a debt ; erase a liability FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plop
Back to top