ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tiresome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tiresome*, -tiresome-

tiresome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tiresome (adj.) น่าเบื่อหน่าย See also: ที่ไม่น่าสนใจ
tiresomeness (n.) ความน่าเบื่อหน่าย See also: ความไม่น่าสนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
tiresome(ไท'เออะซัม) adj. น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย
English-Thai: Nontri Dictionary
tiresome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเบื่อหน่าย (v.) be tiresome See also: be tedious, be boring, be dull, be irksome Syn. น่าเบื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How tiresome of him not to be here when we arrive, and how typical.พอกลับมาบ้านปุ๊บ ก็ออกปั๊บ เป็นอย่างงี้ทุกทีเลย
You really are a tiresome little man.คุณนี่มันทำให้ชั้นเหนื่อยจริงๆนะพ่อหนุ่มน้อย
End this whole tiresome discussion?เพื่อจบการสนทนา ที่น่าเบื่อนี่หรอกมั้ง?
In my experience, doctors are almost always tiresome bores and frequently drunks.จากประสบการณ์ของฉัน พวกหมอมักจะน่าเบื่อ และขี้เมา
You played yourself into a corner, you tiresome cow.ไปเล่นกับตัวเองข้างนอกเถอะ คุณมันน่ารำคาญ
That dang tiresome Haeshin.ชั้นละเบื่อแฮชินจริงๆ
♪ this fighting talk is tiresome# this fighting talk is tiresome #
But Helen had to go into minute detail every tiresome moment of her niece's Bat Mitzvah.แต่เฮเลน เธออธิบายทุกรายละเอียด ทุกช่วงเวลาที่น่าเบื่อ ของหลานสาวเธอ แบ๊ท มิทชวา
They get kind of tiresome after a while, don't you think?ผ่านไปไม่นานก็น่าเบื่อหน่ายแล้ว นายว่างั้นมั้ย?
The tiresome Dr. Thredson.หมอเธรดซันที่น่าเบื่อหน่ายค่ะ
Tiresome in the extreme.น่าเบื่อไม่มีที่สิ้นสุด
Mr Bennet, how can you be so tiresome?คุณเบนเน็ต ทำไมถึงทำตัวน่าเบื่ออย่างนี้

tiresome ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腕弛るい[かったるい, kattarui] (adj-i) (1) (uk) listless; languid; sluggish; (2) irritating; exasperating; tiresome
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P)
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P)
飽き[あき, aki] (n) weariness; tiresomeness; (P)

tiresome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้นหนัก[n.] (konnak) EN: tiresome talker ; tiresome drinker ; one who overstays FR:
น่าเบื่อหน่าย[adj.] (nā beūanāi) EN: boring ; tiresome FR:
น่ารำคาญ[adj.] (nāramkhān) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant
ความเบื่อหน่าย[n. exp.] (khwām beūa ) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui FR: ennui [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tiresome
Back to top