ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shifty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shifty*, -shifty-

shifty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shifty (n.) ซี่งมีกลอุบาย See also: ซึ่งหลอกล่อ Syn. tricky, cunning
English-Thai: Nontri Dictionary
shifty(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม,ฉลาด,ปลิ้นปล้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, you shifty nigger! They said you were hung!ไหนเขาว่านายถูกแขวนคอไปแล้ว
I said that shifty bastard's a goddamn psychopath.ผมบอกว่าไอ้บ้านี่แหล่ะฆาตกรโรคจิต
He was, um, kind of shifty maybe?เขา เอ่อ ดูไม่น่าไว้ใจมั้ง?
With his shifty eyes and perverted ways.ด้วยสายตาปลิ้นปล้อน และประพฤตินอกลู่นอกทาง
Meets with shifty looking individuals he calls, uh, associates.นัดเจอคนแปลกๆ ที่เขาเรียกว่า เพื่อนร่วมงาน
Actually, a friend of mine used her to cater a party once. Said she had shifty eyes.นี่ดูเธอสิ แมงมุมแม่ม้ายดำ
Yeah, there's a giant brain, there's a shifty character...ใช่สมองยักษ์ ไอ้กุ้ยนักเลงนี้ด้วยคงต้องตามดู
You know, kind of a shifty thing here.คุณรู้ว่าชนิดของสิ่งที่ฉลาดที่นี่
You shifty bastard. How you doing, man?ไอ้เพื่อนเวร เป็นไงบ้างวะ
Double-talking Greeks. Shifty-eyed Chinese.คนกรีกช่างพูด คนจีนตาตี่
There's no seats this way. Who's the shifty-eyed stranger?ตรงนี้ไม่มีที่นั่ง ใครเป็นหัวหน้าของเจ้า คนแปลกหน้า ?
I thought at the time he looked a bit shifty.ฉันคิดถึงตอนนั้น เขาดูมีพิรุธเล็กน้อย

shifty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贼眼[zéi yǎn, ㄗㄟˊ ㄧㄢˇ, 贼眼 / 賊眼] shifty gaze; furtive glance

shifty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลอกกลิ้ง[adj.] (kløkkling) EN: shifty ; cunning FR:
ล่อกแล่ก[adj.] (lǿklaek) EN: restless ; uncertain ; shifty ; roving FR:
ยืดได้หดได้[adj.] (yeūt dāi ho) EN: elastic ; changeable ; shifty FR:

shifty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlau {adj} | schlauer | am schlaustenshifty | shiftier | shiftiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shifty
Back to top