ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plate*, -plate-

plate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plate (n.) จาน See also: จานใส่อาหาร Syn. dish
plate (n.) อาหารในจาน See also: อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง Syn. course, helping, serving
plate (n.) จานสำหรับเรี่ยไรเงินบริจาค (ในโบสถ์คริสต์)
plate (n.) แผ่นโลหะที่จารึกไว้เป็นป้ายชื่อ
plate (n.) แผ่นกระจก
plate (n.) โล่รางวัล
plate (n.) แม่พิมพ์โลหะ See also: แผ่นพิมพ์
plate (n.) เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ
plate (n.) แผ่นเหล็กต่อเรือ
plate (n.) การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล
plate (n.) โลหะสำหรับชุบ Syn. plating
plate (n.) ภาพที่พิมพ์ออกมา See also: ภาพที่พิมพ์สอดใส่ในหนังสือ
plate (n.) แผ่นโลหะที่ใช้เป็นเครื่องป้องกัน
plate (vt.) พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์
plate (vt.) ตอกแผ่นโลหะ
plate (vt.) ชุบ See also: ชุบเหล็ก
plate with (phrv.) ชุบด้วย See also: เคลือบด้วย
plateau (n.) ที่ราบสูง Syn. tableland
plateau (n.) ช่วงของการเจริญเล็กน้อยหรือไม่เจริญ Syn. period, interval
plated (adj.) ซึ่งชุบด้วยทอง เงิน หรือโลหะ Syn. gilt
plated (adj.) ซึ่งทอจากด้ายสองชนิด
plateful (n.) จำนวนเต็มจาน See also: ปริมาณอาหารจำนวนมากในจาน Syn. portion, serving, share
platelet (n.) เกล็ดเลือด Syn. thrombocyte
platen (n.) ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ดีด
plater (n.) ผู้พิมพ์
plater (n.) ม้าแข่งขันชั้นเลว
plates (sl.) เท้า Syn. plates of meat
plates of meat (sl.) เท้า Syn. plates
plateware (n.) ของใช้ทำด้วยดีบุก Syn. tinwork, utensil
English-Thai: HOPE Dictionary
plate(เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง,แผ่นโลหะ,ป้ายโลหะ (โดยเฉพาะป้ายชื่อ) ,แผ่นเหล็กต่อเรือ,แผ่นกระจก,แผ่นพิมพ์,เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ,โล่รางวัล,การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล,จานเรี่ยไรหรือรับเงินบริจาค,ภาชนะท้องเรียบ,ขั้วบวกไฟสูงของหลอดวิทยุ vi. ชุบ,ชุบด้วยไฟฟ้า,ตอกแผ่นโลหะ,พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์
plateau(แพลท'โท) n. ที่ราบสูง,ช่วงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ. vi. ถึงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ pl. plateaus,plateaux, Syn. tableland
plateful(เพลท'ฟูล) n. จำนวนเต็มจาน pl. platefuls
platelet(เพลท'ลิท) n. เกล็ดเลือด มีบทบาทเกี่ยวกับจับตัวเป็นลิ่ม หรือก้อนของเลือด
platen(แพลท'เทิน) n. ลูกกลิ้งแท่นพิมพ์กดเรียบ,ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ดีด
plater(เพล'เทอะ) n. ผู้พิมพ์,สิ่งที่พิมพ์,ม้าแข่งขันชั้นเลว
English-Thai: Nontri Dictionary
plate(n) จาน,แผ่นพิมพ์,ป้ายชื่อ,โล่รางวัล
plateau(n) ที่ราบสูง
platen(n) ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์,แคร่พิมพ์ดีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plate๑. แผ่น๒. ชั้น๓. รูปแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plateauที่ราบสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
platelet; blood platelet; thrombocyteเกล็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
platenแท่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
plateเพลต, โลหะที่ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอน โดยทั่วไปเรียกว่าแอโนด สำหรับในหลอดสุญญากาศเรียกว่า เพลต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
plateletเพลตเลต, เกล็ดเลือด, ชิ้นส่วนของไซโทพลาซึมของเซลล์ชนิดหนึ่งในไขกระดูกและเข้าสู่เส้นเลือด มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 - 2 ไมโครเมตร ทำหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Plates (Engineering)เพลต (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระอุ (v.) be well-cooked by steam or hot plate or over a slow fire
กาไหล่ (v.) plate See also: coat, overlay, gild, gloss Syn. กะไหล่, เคลือบ, ชุบ
จาน (n.) plate See also: dish
จาน (clas.) plate See also: dish
ป้าย (n.) plate See also: signboard, poster, notice board Syn. แผ่นป้าย
ลงทอง (v.) plate See also: apply gold leaf, cover with gold leaf Syn. ปิดทอง
แบบหล่อ (n.) plate See also: mould, mold, block Syn. แบบพิมพ์, แท่นพิมพ์
แผ่นป้าย (n.) plate See also: signboard, poster, notice board
แม่พิมพ์ (n.) plate See also: mould, mold, block Syn. แบบหล่อ, แบบพิมพ์, แท่นพิมพ์
จานเชิง (n.) plate with a foot See also: a dish or tray placed on a raised standard
กะไหล่ (v.) plate with gold See also: gild Syn. กาไหล่
กาไหล่ (adj.) plated See also: coated, gilt Syn. กะไหล่
ทองชุบ (n.) plated gold Syn. ทองวิทยาศาสตร์
ทองวิทยาศาสตร์ (n.) plated gold Syn. ทองชุบ
จานรอง (n.) bottom plate
ป้ายทะเบียนรถยนต์ (n.) license plate
เกล็ดเลือด (n.) (blood) platelet
เหล็กแผ่น (n.) iron plate See also: sheet iron
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That license plate is like a rash all over the computer.แผ่นป้ายทะเบียนนั้นเป็นเหมือนผื่นคันทุกแห่งหนบนคอมพิวเตอร์
I'm swinging the face plate upward.ฉันแกว่งแผ่นหน้าขึ้นไป ข้างบน
Please stop feeding the dog from the table... from the plate on top of it.อย่าป้อนอาหารให้หมา บนโต๊ะ จากจานอาหาร หยุดได้แล้ว
Nothing under Idaho plate CC1356?ไม่มีข้อมูลป้ายทะเบียน CC1356 ?
No plate registered under that number?ไม่มีป้ายไหนจดทะเบียนเลขนี้ เหรอ ?
I'm gonna order a big plate of blueberry pancakes... with maple syrup, eggs over easy and five sausages.ผมจะสั่งซื้อสินค้าแผ่นใหญ่ของแพนเค้กบลูเบอร์รี่ ... กับน้ำเชื่อมเมเปิ้ล ไข่กว่าไส้กรอกง่ายและห้า
Fell out of his nest over by the plate shop.หลุดออกมาจากรังของเขาไปด้วยร้านค้าจาน
Waiter? One more plate of chicken wings over here.นี่บ๋อย ขอปีกไก่อีกที่นึงนะ
A plate of soil with engine oil's a super recipeดินปนน้ำมัน สุดยอดต้นตำรับ
Meanwhile, he's starvin', 'cause every time he tries to get a bite to eat, the only blue plate special they're servin'... is North Atlantic scrod with Quaker State.ถ้าเขาหิวก็มีคนเอาอาหารจานพิเศษ มาเสิร์ฟนั่นก็คือปลาตายในแอตแลนติค กับบริษัทแควกเกอร์สเตท
Okay. If this Mr. Wanton Maddox, or whatever the hell his name is, really wants to help, why doesn't he take the 2,500 per plate and give it the inner-city schools?If Mr. Wanton Maddox, or whatever his name is, really wants to help...
Automobile license plate number HN397 is taking offรถทะเบียน HN397 กำลังออกไป

plate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 鉢] small earthenware plate or basin; a monk's alms bowl; Sanskrit paatra
旋子[xuàn zi, ㄒㄩㄢˋ ㄗ˙, 旋子] large metal plate for making bean curd; metal pot for warming wine; whirlwind somersault (in gymnastics or martial arts); spinor (math)
板块构造[bǎn kuài gòu zào, ㄅㄢˇ ㄎㄨㄞˋ ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ, 板块构造 / 板塊構造] plate tectonics
板梁桥[bǎn liáng qiáo, ㄅㄢˇ ㄌㄧㄤˊ ㄑㄧㄠˊ, 板梁桥 / 板梁橋] plate girder bridge
板规[bǎn guī, ㄅㄢˇ ㄍㄨㄟ, 板规 / 板規] plate gauge
铁板牛肉[tiě bǎn niú ròu, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, 铁板牛肉 / 鐵板牛肉] beef grilled on a hot iron plate
[bǎn, ㄅㄢˇ, 板] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal
胸甲[xiōng jiǎ, ㄒㄩㄥ ㄐㄧㄚˇ, 胸甲] breastplate
沉思[chén sī, ㄔㄣˊ ㄙ, 沉思] contemplate; contemplation; meditation; ponder
大陆块[dà lù kuài, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 大陆块 / 大陸塊] continental plates (geol.)
[pán, ㄆㄢˊ, 盘 / 盤] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 碟] dish; plate
东缅高原[Dōng Miǎn gāo yuán, ㄉㄨㄥ ㄇㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄩㄢˊ, 东缅高原 / 東緬高原] Eastern Myanmar plateau
塬地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, 塬地] fertile arable soil of loess plateau
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 铁板牛柳 / 鐵板牛柳] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate)
楼板[lóu bǎn, ㄌㄡˊ ㄅㄢˇ, 楼板 / 樓板] floor; floor (ie. metal plate, concrete slab, wooden planking etc)
唐古拉[táng gǔ lā, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ, 唐古拉] Tanggula Mountain on the Qinhai-Tibet plateau
唐古拉山[Táng gǔ lā shān, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄕㄢ, 唐古拉山] Tanggula Mountains on the Qinhai-Tibet plateau
唐古拉山脉[táng gǔ lā shān mài, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 唐古拉山脉 / 唐古拉山脈] Tanggula mountain range on the Qinhai-Tibet plateau
唐古拉峰[táng gǔ lā fēng, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄈㄥ, 唐古拉峰] Tanggula Mountain on the Qinhai-Tibet plateau
铁甲舰[tiě jiǎ jiàn, ㄊㄧㄝˇ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄢˋ, 铁甲舰 / 鐵甲艦] ironclad; an armor-plated battleship
牌照[pái zhào, ㄆㄞˊ ㄓㄠˋ, 牌照] license plate
车牌[chē pái, ㄔㄜ ㄆㄞˊ, 车牌 / 車牌] license plate
[pái, ㄆㄞˊ, 牌] mahjong tile; playing card; game pieces; signboard; plate; tablet
报头[bào tóu, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ, 报头 / 報頭] masthead (of a newspaper etc); nameplate
金属板[jīn shǔ bǎn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄅㄢˇ, 金属板 / 金屬板] metal plate
底片[dǐ piàn, ㄉㄧˇ ㄆㄧㄢˋ, 底片] negative; photographic plate
号码牌[hào mǎ pái, ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ ㄆㄞˊ, 号码牌 / 號碼牌] number plate; car license plate
[yuán, ㄩㄢˊ, 塬] plateau, esp. loess plateau of northwest China; same as 黃土高原|黄土高原
[pán, ㄆㄢˊ, 柈] plate
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 鉼] plate
高原[gāo yuán, ㄍㄠ ㄩㄢˊ, 高原] plateau
[héng, ㄏㄥˊ, 桁] pole plate; purlin (cross-beam in roof); ridge-pole
印刷版[yìn shuā bǎn, ˋ ㄕㄨㄚ ㄅㄢˇ, 印刷版] printing plate
印版[yìn bǎn, ˋ ㄅㄢˇ, 印版] printing plate
凸版[tū bǎn, ㄊㄨ ㄅㄢˇ, 凸版] relief printing plate
凸版印刷[tū bǎn yìn shuā, ㄊㄨ ㄅㄢˇ ˋ ㄕㄨㄚ, 凸版印刷] relief printing; typography; printing with metal plates
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 俴] short; shallow; thin plate
银盘[yín pán, ˊ ㄆㄢˊ, 银盘 / 銀盤] silver plate; plane of the galaxy
地块[dì kuài, ㄉㄧˋ ㄎㄨㄞˋ, 地块 / 地塊] tectonic plate

plate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマープレート[, a-ma-pure-to] (n) armor plate
アクリル板[アクリルばん, akuriru ban] (n) acrylic plate
エスカッション[, esukasshon] (n) (1) escutcheon; (2) ornamental plate or flange
サラダ一皿[サラダひとさら, sarada hitosara] (n) plate of salad
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate
偏向板[へんこうばん, henkouban] (n) deflection plate
刺身の盛り合わせ[さしみのもりあわせ, sashiminomoriawase] (n) plate of assorted sashimi
単板[たんばん, tanban] (n,adj-f) (1) veneer (e.g. wood products); (2) single panel (e.g. electronics, optics, automotive); single plate
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi
帯板[おびいた, obiita] (n) (1) piece of stiff fabric worn under an obi to give more shape; (2) batten plate; stay plate
床板[ゆかいた;しょうばん, yukaita ; shouban] (n) (See 床の間) alcove slab; wooden board placed in a tokonoma; baseboard; base plate
感光板[かんこうばん, kankouban] (n) sensitive or sensitized plate (sensitised)
指板[しばん;ゆびいた, shiban ; yubiita] (n) (1) fingerboard; fretboard; (2) (ゆびいた only) finger plate
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1,板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P)
皿回し[さらまわし, saramawashi] (n) plate-spinning trick; plate spinner
薬味皿[やくみざら, yakumizara] (n) plate for compounding condiments; small dish for serving condiments
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate
金めっき;金鍍金;金メッキ[きんめっき(金めっき;金鍍金);きんメッキ(金メッキ), kinmekki ( kin mekki ; kin mekki ); kin mekki ( kin mekki )] (n,adj-no) (1) gilding; plating (usu. in gold); (vs) (2) to gild; to plate
金器[きんき, kinki] (n) article made of gold; gold plate
陽極板[ようきょくばん, youkyokuban] (n) positive plate; anode plate
飾り皿[かざりざら, kazarizara] (n) ornamental plate
インサイド[, insaido] (n) inside (e.g. of home plate)
エンドプレート[, endopure-to] (n) endplate
お皿[おさら, osara] (n) (See 皿) plate; dish
キーボードテンプレート[, ki-bo-dotenpure-to] (n) {comp} keyboard template
シックスプレートソウテール[, shikkusupure-tosoute-ru] (n) sixplate sawtail (Prionurus microlepidotus, species of western Pacific tang)
スープ皿[スープざら, su-pu zara] (n) soup plate; soup bowl
チベット高原[チベットこうげん, chibetto kougen] (n) Tibetan plateau
ナンバープレート[, nanba-pure-to] (n) number plate; licence plate; license plate; (P)
ニッケル鍍金[ニッケルめっき;ニッケルメッキ, nikkeru mekki ; nikkerumekki] (n,adj-no,vs) (uk) nickel plate; nickel plating
パミール高原[パミールこうげん, pami-ru kougen] (n) the Pamir plateau
プラテン[, puraten] (n) {comp} platen
プラトー[, purato-] (n) plateau
ボイラプレート[, boirapure-to] (n) {comp} boilerplate
一汁一菜[いちじゅういっさい, ichijuuissai] (n) one-plate meal; simple meal; austerity diet
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P)
写真版[しゃしんばん, shashinban] (n) photostat; photographic plate; photogravure
原版[げんばん;げんぱん, genban ; genpan] (n) typesetting plates (books); mold; mould; pressing plates (records); original edition
原紙[げんし, genshi] (n) (1) stencil; template; (2) silkworm egg sheet
台地[だいち, daichi] (n) plateau; tableland; eminence; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
偏向板[へんこうばん, henkouban] deflection plate
テンプレート[てんぷれーと, tenpure-to] template
プラテン[ぷらてん, puraten] platen
ボイラプレート[ぼいらぷれーと, boirapure-to] boilerplate
名札[なふだ, nafuda] label, name plate, name tag

plate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเส[n.] (asē) EN: stringer ; tie beam ; plate FR:
บรรทัด[n.] (banthat) EN: ruler FR: règle [f] ; règle plate [f] ; latte [f] (Belg.)
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
ชุบ[v.] (chup) EN: plate ; gold ; gild ; coat FR: plaquer ; argenter ; dorer
ชุบทอง[v. exp.] (chup thøng) EN: gild ; gold plate ; plate with gold FR: dorer
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
จาน[n.] (jān) EN: plate ; dish FR: assiette [f] ; plat [m]
จานเปล[n. exp.] (jān plē) EN: serving plate ; platter FR: plateau [m]
จานรอง[n. exp.] (jān røng) EN: bottom plate ; saucer ; small dish FR: soucoupe [f]
จานใส่อาหาร[n.] (jān sai āhā) EN: plate ; dish FR: assiette [f]
คีม[n.] (khīm) EN: pliers ; pincers ; forceps ; tongs FR: pince plate [f] ; tenailles [fpl]
เคลือบ[v.] (khleūap) EN: enamel ; coat ; cover ; plate ; glaze ; varnish ; gloss over FR: émailler ; laquer ; vernir ; vernisser
เครื่องทอง[n.] (khreūangthø) EN: gold ornaments; gold plate FR:
กุญแจปากตาย[n.] (kunjaēpāktā) EN: wrench ; spanner ; open spanner FR: clé plate [f]
เหล็กแผ่น[n. exp.] (lek phaen) EN: iron plate ; steel plate ; sheet iron FR:
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: mold ; model ; plate ; mould ; printing block ; matrix FR: moule [m] ; matrice [f] ; modèle [m]
ไม้บรรทัด[n.] (māibanthat) EN: ruler ; straightedge FR: règle [f] ; règle plate [f] ; réglette [f] ; latte [f] (Belg.)
หมายเลขทะเบียน[n. exp.] (māilēk thab) EN: license plate number FR: numéro d'immatriculation [m] ; numéro de plaque [m]
น้ำเปล่า[n. exp.] (nām plāo) EN: plain water ; drinking water ; fresh water ; still water ; water FR: eau plate [f] ; eau de boisson [f] ; flotte [f] (fam.) ; eau claire [f]
อกไข่ดาว[n. exp.] (ok khaidāo) EN: flat-chested FR: poitrine plate [f]
ป้ายชื่อ[n. exp.] (pāi cheū) EN: door plate FR: plaque adresse [f] ; plaque nominative [f]
ป้ายทะเบียน[v. exp.] (pāi thabīen) EN: licence plate ; license plate (Am.) ; number plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [f] ; plaque de voiture [f]
ป้ายทะเบียนรถ ; ป้ายทะเบียนรถยนต์[n. exp.] (pāi thabīen) EN: licence plate ; license plate (Am.) ; number plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [f] ; plaque de voiture [f]
ป้ายถนน[n. exp.] (pāi thanon) EN: street name plate FR: plaque de rue [f]
แผ่น[n.] (phaen) EN: sheet ; plate ; slice FR: feuille [f] ; plaque [f] ; plaquette [f] ; planche [f] ; tranche [f]
แผ่นบวก[n. exp.] (phaen būak) EN: positive plate FR: plaque positive [f]
แผ่นหิน[n. exp.] (phaen hin) EN: stone plate FR:
แผ่นเลขหมายรถยนต์ [n. exp.] (phaen lēk m) EN: number plate ; license plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
แผ่นลบ[n. exp.] (phaen lop) EN: negative plate FR: plaque négative [f]
แผ่นป้าย[n. exp.] (phaenpāi) EN: plate ; signboard FR: panneau [m]
แผ่นป้ายทะเบียนรถ ; แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์[n. exp.] (phaenpāi th) EN: licence plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
แผ่นเปลือกโลก[n. exp.] (phaen pleūa) EN: tectonic plate FR: plaque tectonique [f] ; plaque [f]
แผ่นเปลือกโลกอินเดีย[n. prop.] (Phaen Pleūa) EN: India Plate ; Indian Plate FR:
แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย[n. prop.] (Phaen Pleūa) EN: Euresian Plate FR:
ประแจ[n.] (prajaē) EN: key ; wrench ; spanner FR: clé plate [f]
ประแจปากตาย[n. exp.] (prajaē pāk ) EN: open end wrench ; open spanner FR: clé plate double embout [f]
ประแจรวม[n. exp.] (prajaē rūam) EN: combination spanner FR: clé plate mixte [f]
ประแจแหวน[n. exp.] (prajaē waēn) EN: ring spanner ; spanner FR: clé plate à embout circulaire [f]
รถป้ายแดง[n. exp.] (rot pāi daē) EN: red licence plate FR:
ตะไบแบน[n. exp.] (tabai baēn) EN: flat file ; hand file ; mill file FR: lime plate [f]

plate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerplatte {f}anchor plate
Anemonen-Pilzkoralle {f} (Heliofungia actiniformis) [zool.]long tentacle plate coral
Antidröhnblech {n}noise suppression plate
Achshalter {m}axle keep plate
Grundplatte {f}basal plate
Trägerplatte {f}carrier plate
Deckenlasche {f}ceiling plate
Tragschild {n}cheek plate
Anweisungsschild {n}instruction plate
Fabrik-Schild {n}manufacturer's plate
Klemmenlasche {f}clamping plate
Klemmplatte {f} (für Seilbefestigung)clamping plate
Anschlussplatte {f}connecting plate
Befestigungsplatte {f}connection plate
Lasche {f}cover plate; splicing plate
Ablenkplatte {f}deflection plate
Scheibenkupplung {f}disc clutch; plate c; flange coupling
Distanzblech {n}distance plate
Aufnahmeplatte {f}feeder plate
Aufspannplatte {f}fixing plate; clamping plate; mounting plate
Fundamentplatte {f}foundation plate; plinth plate
Trägeranschlussplatte {f}girder connection plate
Glasscheibe {f}glass plate
Griffschale {f}grip plate
Basisplatte {f}ground plate
Leitblech {n}guiding plate; baffle plate
Lasche {f}gusset plate
Heizplatte {f}hot plate
Anschlussblech {n}joint plate
Kristallspiegelglas {n}polished plate glass
Verschlussstreifen {m}blanking plate
Legeschlüssel {m}locking plate
Lochblech {n}perforate plate; perforated steel plate
Lochblechabdeckung {f}perforated plate covering
Schlossfalle {f}lock striker plate
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.]
Sammeltasse {f}ornamental cup, saucer and plate
Unterlegplatte {f}packing plate
Abströmlochblech {n}perforated sheet metal plate for air discharge
Zinnteller {m}pewter plate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plate
Back to top