ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deceitful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deceitful*, -deceitful-

deceitful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deceitful (adj.) ซึ่งหลอกลวง See also: ซึ่งไม่ซื่อ
deceitfully (adv.) อย่างหลอกลวง See also: อย่างไม่ซื่อ, อย่างไม่จริงใจ Syn. insincerely, dishonestly, trickily
deceitfulness (n.) การหลอกลวง See also: ความไม่ซื่อ, ความไม่จริงใจ Syn. insincerity, trickiness
English-Thai: HOPE Dictionary
deceitful(ดิซีท'ฟูล) adj. หลอกลวง,ไม่ซื่อ., See also: deceitfulness n. ดูdeceitful, Syn. dishonest
English-Thai: Nontri Dictionary
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ฉ้อตอแหล (adj.) deceitful Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง Ops. ซื่อตรง
ปลิ้นปล้อน (adj.) deceitful Syn. ตลบตะแลง Ops. ซื่อตรง
คนเจ้ามารยา (n.) deceitful person See also: tricky person, hypocrite Syn. คนเจ้าเล่ห์, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม
คนเจ้าเล่ห์ (n.) deceitful person See also: tricky person, hypocrite Syn. คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม
คนเล่นกล (n.) deceitful person See also: tricky person, hypocrite Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม
ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม (n.) deceitful person See also: tricky person, hypocrite Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา
ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม (n.) deceitful person See also: tricky person, hypocrite Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, คนเล่นกล
มายาวี (n.) deceitful person See also: tricky person, hypocrite Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม
มายาวี (n.) deceitful person See also: tricky person, hypocrite Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล
เจ้ามารยา (n.) deceitful person See also: tricky person, hypocrite Syn. เจ้าเล่ห์, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล
ตลบตะแลง (adv.) deceitfully See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ
ปลิ้นปล้อน (adv.) deceitfully See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily Syn. กลับกลอก, สับปลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see them for what they truly are. Selfish, deceitful and gassy.พาฉันกลับเข้าห้องขัง!
They are devious and deceitful and most importantly, stupid.พวกมันหลอกลวงและปลิ้นปล้อน ที่สำคัญที่สุด โง่
You deceitful bastard!จอมวายร้าย ไอ้หลอกลวง!
It is all deceitful and evil.ทั้งหมดคือความหลอกลวง เเละชั่วร้าย
You deceitful pricks. You stole the compass from me.ไอ้โจรใจชั่ว เจ้าขโมยเข็มทิศจากข้า
You're both rude, you're both deceitful and racist, and you both come from moist wipe dynasties.คุณทั้งคู่หยาบกระด้าง สับปลับ และเหยียดผิว และคุณทั้งคู่มาจากแวดวงธุรกิจทิชชู่เปียก
How did this family go from a happy Christmas card in Europe to this fractured, deceitful mess?ครอบครัวนี้มันยังไงกันนะ เริ่มจากการ์ดวันคริสต์มาสในยุโรป มาจนถึงความแตกแยกที่เกิดจากการหลอกลวง
Your deceitful words are a spell meant to lure me to my death.คำหลอกลวงของเจ้า หมายถึงการนำข้าไปสู่ความตาย
It is a deceitful thing that has led many astray.มันเป็นสิ่งที่หลอกลวง ที่ได้นำหลายคนหลงทาง
A magic show is an inherently deceitful proposition.ธรรมชาติของการโชว์มายากล \ ก็คือการหลอกลวงผู้ชม
That the most honest person I know has to share parents with the most deceitful person in this town.คนที่จริงใจที่สุดที่ฉันรู้จัก ต้องมาแชร์พ่อแม่ร่วมกับ คนที่โกหกหลอกลวงที่สุดในเมืองนี้
Any idea you like, she's still going to see through it as some deceitful therapy.จะไอเดียแบบไหน เธอก็จะยังมองว่า เป็นการหลอกบำบัดเธออยู่ดี

deceitful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玄虚[xuán xū, ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, 玄虚 / 玄虛] deceitful trick; mystery; unphathomable
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, 诡计多端 / 詭計多端] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning
[xuān, ㄒㄩㄢ, 喧 / 諠] clamor; noise; deceitful
狡诈[jiǎo zhà, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄚˋ, 狡诈 / 狡詐] craft; cunning; deceitful
机诈[jī zhà, ㄐㄧ ㄓㄚˋ, 机诈 / 機詐] deceitful
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 谲 / 譎] deceitful
险诈[xiǎn zhà, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄚˋ, 险诈 / 險詐] sinister and deceitful
兵不厌诈[bīng bù yàn zhà, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ ㄓㄚˋ, 兵不厌诈 / 兵不厭詐] there can never be too much deception in war; in war nothing is too deceitful; all's fair in war
奸猾[jiān huá, ㄐㄧㄢ ㄏㄨㄚˊ, 奸猾] treacherous; crafty; deceitful

deceitful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言葉巧み;言葉たくみ[ことばたくみ;ことばだくみ(言葉巧み), kotobatakumi ; kotobadakumi ( kotoba takumi )] (n,adj-no) skillful words; deceitful words; glibness

deceitful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเนียจ[adj.] (kamnīet) EN: deceitful FR:
คดโกง[adj.] (khotkōng) EN: crooked ; deceitful ; cheating ; perfidious FR:
มายาวี[n.] (māyāwī) EN: deceitful person FR:
ปลิ้นปลอก[adj.] (plinpløk) EN: trickery ; deceitful FR:
ปลิ้นปล้อน[adj.] (plinplǿn) EN: trickery ; deceitful FR:
สับปลับ[adj.] (sapplap) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle FR: inconstant ; volage
ตลบตะแลง[adj.] (taloptalaēn) EN: deceitful ; untruthful ; crafty ; tricky FR:
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand ; underhanded (Am.) ; deceitful ; corrupt FR: malhonnête ; déloyal ; corrompu
มิชอบ[adv.] (mi chøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably FR: malhonnêtement
ตลบตะแลง[adv.] (taloptalaēn) EN: deceitfully ; fraudulently ; treacherously ; craftily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deceitful
Back to top