ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วุ่นวาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วุ่นวาย*, -วุ่นวาย-

วุ่นวาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วุ่นวาย (v.) cannot make head or tail of Syn. ไร้ระเบียบ
วุ่นวาย (adv.) excitedly See also: turbulently, wildly, restlessly, restively Syn. ลนลาน
วุ่นวาย (v.) be in tumult See also: be in disorder, be in confusion, run excitedly Syn. ป่วน, ปั่นป่วน, สับสน, ลนลาน
วุ่นวาย (v.) disorderly See also: busy, chaotic Syn. พลุกพล่าน
วุ่นวาย (v.) swarm See also: be busy, be crowded, be congested Syn. ขวักไขว่, จอแจ, คับคั่ง
วุ่นวาย (adv.) chaotically See also: busily Syn. ขวักไขว่, จอแจ, คับคั่ง
วุ่นวาย (adj.) confused See also: complicated Syn. ยุ่ง, พัวพัน, ยุ่งเหยิง
วุ่นวาย (v.) interfere See also: interrupt, butt in, intervene, meddle, stick one´s oar in Syn. ยุ่ง
วุ่นวาย (v.) engross See also: preoccupy, be busy Syn. วุ่น
วุ่นวาย (v.) jumble See also: muddle, confuse Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย
วุ่นวาย (v.) muddle See also: jumble, confuse Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย
วุ่นวาย (v.) be in disorder See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a disorderly manner Syn. อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously Syn. อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously, turbulently Syn. ชุลมุน, จ้าละหวั่น
วุ่นวาย (v.) be busy See also: spin, be bustling about, be confused Syn. ยุ่ง
วุ่นวาย (adj.) restless See also: naughty Syn. ซน, ซุกซน
วุ่นวาย (adj.) chaotic See also: tumultuous, disordered, confused Syn. ปั่นป่วน, ชุลมุน
วุ่นวาย (v.) be chaotic See also: be confused, be disordered, be in turmoil, be in noisy confusion Syn. ปั่นป่วน, ชุลมุน, อลวน
วุ่นวาย (v.) be frantic See also: be in turmoil Syn. อลวน, สับสน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (v.) be frantic See also: feel uneasy, confusing, be agitated Syn. ป่วนปั่น, สับสน
วุ่นวาย (v.) scurry See also: hurry, dart, dash, run about hurriedly and excitedly Syn. ตะลีตะลาน, รน
วุ่นวาย (adv.) bustling See also: crowded, noisy Syn. ชุลมุน, คับคั่ง Ops. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ
วุ่นวาย (v.) be bustling See also: be busy, be congested, be crowded, be noisy Syn. ชุลมุน, คับคั่ง Ops. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ
วุ่นวาย (v.) be in disorder See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a disorderly manner Syn. ชุลมุน, แตกตื่น
วุ่นวาย (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously, disorderedly Syn. ชุลมุน, แตกตื่น
วุ่นวาย (v.) be frantic See also: be in turmoil Syn. อลวน, สับสน, ปั่นป่วน
วุ่นวาย (v.) be frantic See also: feel uneasy, confusing, be agitated Syn. ป่วนปั่น, สับสน
วุ่นวายใจ (v.) be serious See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, ว้าวุ่นใจ Ops. สบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ado(อะดู') n. ความวุ่นวาย, ความมีธุรกิจมาก, Syn. fuss, confusion-A. peace, quiet)
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
bobberyn. ความวุ่นวาย ,ความโกลาหล,
embranglevt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้วุ่นวาย,ทำให้งงงวย., See also: embrangle ment n.
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย,ความติดขัด,อุปสรรค
fuss(ฟัส) {fussed,fussing,fusses} n. ความจู้จี้,การคัดค้าน,การบ่น,ความวุ่นวาย. vt. วุ่นวาย,จู้จี้,บ่น,คัดค้าน. vt. รบกวน., See also: fusser n., Syn. fret,complain
hectic(เฮค'ทิด) adj. วุ่นวาย,น่าตื่นเต้น,เร่าร้อนใจ,เป็นไข้,สูญเสีย,เกี่ยวกับวัณโรค., See also: hectically,hecticly adv. hecticness n., Syn. chaotic,feverish
hell(เฮล) n. นรก,ยมบาล, ความชุลมุนวุ่นวาย
hellern. คนเสียงดังที่ชอบก่อความวุ่นวาย
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
hurly(เฮิร์ล'ลี่) n. ความวุ่นวาย, Syn. commotion -pl. hurlies
hurrah(ฮะรา') interj.,n. คำอุทานหรือการแสดงความปิติยินดีความพอใจหรืออื่น ๆ ,ความเกรียวกราว,ความวุ่นวาย vi.,vt. ไชโย!,ดีแล้ว!,, Syn. hurray commotion
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
rabble(แรบ'เบิล) n. ฝูงชนที่วุ่นวายไร้ระเบียบ,ฝูงสัตว์,ฝูงแมลง,สิ่งของที่เป็นกองเรี่ยราด. vt. รวมเป็นฝูงชน -Phr. (the rabble สามัญชน ชนชั้นต่ำ ประชาชนทั่วไป), Syn. mob
rout(เราทฺ) n. การพ่ายหนี,ฝูงชนที่อลหม่าน,การชุลมุนวุ่นวาย,งานชุมนุมที่อึกทึกครึกโครม,กลุ่มคน vt. ทำให้แตกพ่ายหนี,ทำให้พ่ายแพ้กระเซอะกระเซิง
rumpus(รัม'พัส) n. ความวุ่นวายที่อึกทึกครึกโครม,ความอลหม่าน,การส่งเสียงเอะอะโวยวาย pl. rumpuses, Syn. commotion,uproar
splutter(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปาะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมา,ตกลงมาเป็นฟองฝอยลง,เสียงหนวกหู,ความสับสนวุ่นวาย,
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ,มีมรสุม,โกลาหล,สับสนวุ่นวาย,ดุเดือด,รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous,turbulent,violent,rough
tempest(เทม'เพสทฺ) n. พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย,-Phr. (tempest in a teapot ความวุ่นวายหรือโผงผางในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
tempestuous(เทมเพส'ชูอัส) adj. มีพายุแรง,ปั่นป่วน,วุ่นวาย,โผงผาง., See also: tempestuousness n.
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ
troublous(ทรับ'บลัส) adj. ยุ่งยาก,มีปัญหา,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ,กังวล,เป็นโรค, See also: troublousness n., Syn. restless
tumult(ทู'มัลทฺ) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม,ความว้าวุ่น,อารมณ์ว้าวุ่น,ความกระอักกระอ่วน, Syn. commotion,uproar,panic,frenzy
tumultuous(ทมัล'ชุเอิส) adj. วุ่นวาย,สับสนอลหม่าน,อึกทึกครึกโครม,ว้าวุ่น., See also: tumultuousness n., Syn. disorderly,agitated,disturbed
turbid(เทอ'บิด) adj. ไม่ชัดเจน,ขุ่น,หมอง,มัว,ยุ่งเหยิง,สับสน,วุ่นวาย,ว้าวุ่น., See also: turbidity n. turbidness n. turbidly adj., Syn. foul
turbulence(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulency(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulent(เทอ'บิวเลินทฺ) adj. วุ่นวาย,สับสน,อลหม่าน,โกลาหล,พล่าน,ซึ่งไหลทะลัก,ก้าวร้าว,รุกราน., See also: turbulently adv., Syn. tumultuous
unrest(อัน'เรสทฺ) n. ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย., See also: unrestful adj.
uproar(อัพ'รอร์) n. ความเอะอะ,ความสับสนวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
uproarious(อัพรอ'เรียส) adj. เอะอะ,สับสน,วุ่นวาย,โกลาหล,อึกทึกครึกโครม,เสียงดังมาก.
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
whir(เวอร์) vi.,n. (เสียง,การ) บินกระหึ่ม,บินหวือ,ส่งเสียงดังกระหึ่มหรือดังหวือ,เคลื่อนที่ดังกระหึ่มหรือดังหวือ,การสับสนวุ่นวาย, Syn. whirr,gyrate,revolve
English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
bustle(n) การวิ่งเต้น,การเป็นธุระให้,ความกระวีกระวาด,ความวุ่นวาย
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
flurry(n) สายฝนอ่อน,ความอลหม่าน,ความวุ่นวาย,ความเกรียวกราว
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน,ความฉุกละหุก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล
pellmell(adj) อลหม่าน,สับสน,โกลาหล,วุ่นวาย,ยุ่งเหยิง
rampage(n) การอาละวาด,ความวุ่นวาย,ความโมโห,การวิ่งพล่าน
riot(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,การจลาจล,ความโกลาหล
rioter(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อความวุ่นวาย,ผู้ก่อความไม่สงบ
riotous(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เกี่ยวกับการจลาจล
tempest(n) พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน
tumult(n) ความสับสนวุ่นวาย,การเอะอะ,ความกระอักกระอ่วน
tumultuous(adj) สับสนวุ่นวาย,เอะอะ,กระอักกระอ่วน
turbulence(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,ความโกลาหล
turbulent(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เป็นบ้า,พล่าน,เชี่ยว
unrest(n) ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commotion, civil; civil commotionความวุ่นวายในบ้านเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disturbance๑. การรบกวน (สิทธิ) (ก. แพ่ง)๒. การก่อความวุ่นวาย (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobฝูงชน (มักก่อความวุ่นวาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
routการก่อความวุ่นวาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frustrationความขัดข้องใจ,ความคับข้องใจ,ความวุ่นวายใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hectic (adj.) วุ่นวาย Syn. bustling, frantic, frenetic Ops. calm
hum (vt.) วุ่นวาย See also: ยุ่งอยู่กับงาน, วุ่นอยู่กับงาน
run riot (idm.) วุ่นวาย See also: ปั่นป่วน, ควบคุมไม่ได้
run wild (idm.) วุ่นวาย See also: ปั่นป่วน, ควบคุมไม่ได้
seethe (vi.) วุ่นวาย See also: โกลาหล, วุ่นวาย, ยุ่ง, พลุกพล่าน
ado (n.) ความวุ่นวาย See also: อุปสรรค, ความยุ่งยาก Syn. fuss, trouble
bloods and guts (sl.) ความวุ่นวาย See also: ความโกลาหล
busy (adj.) ยุ่งวุ่นวาย See also: ยุ่ง, อลเวง, อลหม่าน, สับสน Syn. occupied Ops. inactive
clamorous (adj.) ที่มีเสียงดังวุ่นวาย Syn. noisy, clamant
coil (n.) ความวุ่นวายเอะอะ Syn. commotion, tumult
combustion (n.) ความวุ่นวาย See also: ความสับสนอลหม่าน, ความอึกทึกครึกโครม, ความโกลาหล Syn. tumult, turmoil, disturbance
commotion (n.) ความสับสนวุ่นวาย Syn. ruckus, confusion, disorder
convulsion (n.) ความชุลมุนวุ่นวาย See also: ความไม่สงบ Syn. disturbance, outbreak
discomposure (n.) ความวุ่นวาย See also: ภาวะที่ถูกก่อกวน, ความไม่สงบ Syn. disorder, pertubation
disorder (n.) ความวุ่นวาย See also: ความอลหม่าน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความโกลาหล Syn. disorganiztion, clutter Ops. order, organiztion
disorder (vt.) ทำให้วุ่นวาย See also: ทำให้สับสน, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้โกลาหล Syn. disorganize, disarray Ops. organize, arrange
disorganiztion (n.) ความวุ่นวาย See also: ความอลหม่าน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความโกลาหล Syn. clutter Ops. order, organiztion
disoriented (adj.) ซึ่งสับสนวุ่นวาย See also: ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง Syn. confused, muddled, mistaken
fluster (n.) ความสับสนวุ่นวาย See also: ความยุ่งเหยิง, ความปั่นป่วน Syn. turmoil, disturbance, upset Ops. calmness
go haywire (phrv.) ยุ่งวุ่นวาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ยุ่งเหยิง, ผิดพลาดไปหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You should do something, it's becoming a big mess!คุณควรจะทำอะไรบางอย่างนะ มันกำลังกลายเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย
Busy, hectic, urgent...ดูยุ่ง วุ่นวาย เร่งรีบ...
Malcontents, complainers, stubborn as mules in the morning.หยาบคาย วุ่นวาย หัวแข็งเหมือนลา ในตอนเช้า
It's crazy here. You know how it is.ที่นี่มัน วุ่นวาย แม่ก็รู้
Maybe it's -- it's sick, messed-up, erotic, kinky, "clamps and feathers" kind of love.บางทีนะ มันอาจจะน่าเบื่อ, วุ่นวาย เร่าร้อน พิลึก, เป็นความรักแบบ "แหนบกับขน" น่ะ
Little snafu. We're taking care of this.เล็ก ๆ น้อย ๆ วุ่นวาย เรากำลังการดูแลนี้
Now, I appreciate the last few days have probably been a bit... unsettling, but as far as you boys are concerned it's business as usual.ฉันเข้าใจว่าสองสามวันที่ผ่านมา อาจจะค่อนข้าง... วุ่นวาย แต่ในส่วนของพวกนายนั้น มันก็คืองานตามปกติ
Messing with, what do you mean, messing with?วุ่นวาย หมายความว่าไงน่ะ วุ่นวาย?
What a glorious mess we are.วุ่นวายกันไปหมดเลยนะ
Have you been messing with me in my kip?วุ่นวายกับฉันในกีบของฉันใช่ไหม
Go to your workplace.วุ่นวายจริงๆ มันเหมือนขยะชัดๆ
Less fuss, you know?วุ่นวายน้อยกว่า เธอเข้าใจป่ะ?
It's a hassle, huh?วุ่นวายนะครับ ว่ามั้ย
They can be a little inappropriate and loud.วุ่นวายนิดๆ เสียงดัง...
Overwhelming to say the least.วุ่นวายสับสน ประมาณนั้น
Get up off my deck.วุ่นวายอะไรกันแถวนี้?
In their floor and bats...วุ่นวายและส่งกลิ่นเหม็น โชคดีที่ท้ายสุดแล้วหนังสารคดีของคุณ
It's just... all my plans centered around having the car, and now everything is off.วุ่นวายใช้จ่ายอยู่กับเรื่อง รถยนตร์ทั้งหมดนั่นแหละ และในตอนนี้ก็ยุติลงไป
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
Little man, you've had a busy night.คนส่วนน้อยที่คุณเคยมีคืนที่ วุ่นวาย
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน
Rioting. Bloodshed.ความวุ่นวาย การนองเลือด
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย
Without ado, he put ten lire in my apron pocket and pushed me outโดยปราศจากความวุ่นวาย, เขาใส่สิบ lire ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง my apron และผลักฉันออก
With respect, Mr. Gandhi without British administration this country would be reduced to chaos.ด้วยความเคารพนะ คุณคานธี ถ้าไม่มีการบริหารของอังกฤษ ประเทศนี้ก็จะวุ่นวาย
The world is far too confusing a place to hate anybody.โลก... ...วุ่นวายเกินกว่า ที่จะเกลียดใครอีก
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear.บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู
I got my mind on so many other things. I got no money...ฉันสับสนวุ่นวายไปหมด ไม่มีเงิน
Stop picking on those soldiers and get away from that peasant girl.หยุดวุ่นวายกับพวกทหาร แล้วออกมาให้พ้นจากนางซะ
I'm not some hired fucking gun who's here to make her life miserable.ไม่ใช่มือปืนรับจ้างที่ทำให้วุ่นวาย
He's through messing with my life.เขาทำให้ชีวิดฉันวุ่นวายไปหมด
Premium stuff here. High limits.ขอโทษที่ทำให้วุ่นวายนะค๊า
George says you get the people in a mess.จอร์จบอกว่าเธอทำให้คนอื่นวุ่นวาย
Belfast in the early '70s was chaos.เบลฟาสใน '70s ต้นเป็นความสับสนวุ่นวาย
I'm afraid I've made a terrible mess of your holiday.ฉันกลัวว่า ฉันจะทำให้พักร้อนของคุณวุ่นวาย
They were busy, but they agreed to see me."พวกเขายุ่งวุ่นวาย แต่ก็ยอมที่จะพบแม่
Get busy living or get busy dying.ได้รับการใช้ชีวิตที่วุ่นวาย ที่กำลังจะตายหรือได้รับไม่ว่าง
Sporadic riots continue to hit Eastern cities... and reports of violence from Boston and Philadelphia... are now coming in.เหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นอย่าต่อเนื่อง ทางด้านตะวันออกของเมือง และมีรายงานการจลาจลที่บอสตันและฟิลลาเดลเฟีย เกิดในขณะนี้เช่นกัน
# When the road looks rough ahead ## เมื่อดูที่ถนน ด้านหน้าเกิดความวุ่นวาย #
And also, there has been a bit of a mix-up.และก็ เกิดความวุ่นวายนิดหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วุ่นวาย
Back to top